GospodarstvoSlovenija

Slovensko gospodarstvo v tretji val epidemije

Prioritetni ukrepi so ohranjanja delovnih mest

Ključna ukrepa ohranjanja delovnih mest ostajata ukrep čakanja na delo in skrajšani delovni čas. Vlada je do 30. junija podaljšala še povrnitev nadomestila plače delavcem zaradi odrejene karantene in ukrep nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile ali obveznosti varstva otrok in ustavitve javnega prevoza. Delavec, ki ne bo mogel opravljati dela zaradi višje sile, bo imel pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov osnovne plače, višina nadomestila pa ne sme biti nižja od minimalne plače. Ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene, družbenike poslovodje in ustanovitelje zadrug je podaljšan. Prav tako ukrep vračila temeljnega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile ali varstva otrok.

Gospodarstvo pričakuje PKP 9

Na Gospodarski zbornici Slovenije so mnenja, da je Vlada Republike Slovenije z optimalnimi ukrepi pomagala gospodarstvu, kar se je posebej pokazalo v drugem valu epidemije. Industrija sama po sebi ni močno prizadeta. Večji problem predstavlja sektor trgovine, kot sta tekstil in obutvena industrija. Med storitvenimi dejavnostmi pa frizerski in kozmetični saloni. Vsem naštetim se pridružujejo še mnogi, katerih dejavnosti so na področju turizma in industrije srečanj. Po besedah Gorenščka bo za te dejavnosti nujno potrebno najti rešitve v novih vladnih ukrepih in s pripravo novega interventnega zakona PKP9. Dejavnosti, ki so z odlokom zaprte, pričakujejo višje kritje fiksnih stroškov, nadomestilo izgubljenih prihodkov in ukrepe na področju izboljševanja likvidnosti z možnostjo financiranja obratnih sredstev za ohranjanje delovnih mest.

Vir: Urad Vlade RS

Mogoče vam bo všeč