SlovenijaV fokusuŽivljenje

Prvi dan predčasnega glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah glasovalo skoraj 25.000 volivcev

Na prvi dan predčasnega glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah je glas oddalo 24.697 volivcev oz. 1,45 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Tisti, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti glasovanja, lahko svoj glas oddajo predčasno še danes in v četrtek med 7. in 19. uro na 92 voliščih po državi.

V javnosti je veliko govora o tem, da naj bi nov zakon, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije sporen, vendar, če se zakon dobro prebere, bi le ta preprečeval gradnje in ostale posege v naravo na področjih, kjer bi bila voda in narava ogrožena.Na Ministrstvu za okolje in prostor so s spremembami Zakona o vodah dodatno obvarovati priobalni pas, pitno vodo in biodiverziteto, zakon pa namenja 17 milijonov evrov tudi za prepotrebno vzdrževanje vodotokov in zagotavljanju poplavne varnosti.

Novi zakon o vodah nikakor ne ogroža pitne vode, ampak jo dodatno ščiti in varuje

Ministrstvo za okolje in prostor pod vodstvom ministra mag. Andreja Vizjaka je v svoje spremembe zakona vključilo zaostritev glede posegov v priobalna zemljišča in s tem dodatno zaščitilo vodo. Industrijskih objektov odslej pod nobenim pogojem ne bo več možno graditi na priobalnih zemljiščih. Za vsak poseg na priobalnem pasu bo potrebno pridobiti vodno soglasje s strani Direkcije za vode, ki pa v primeru negativnih vplivov na vode in okolje ne bo izdano.

Dosedanji Zakon o vodah je na priobalnem pasu dopuščal gradnjo objektov v javni in zasebni rabi, zaradi česar so bile na priobalnih zemljiščih zgrajene zasebne vile in celo industrijski obrati. Slika prikazuje tovarno z nevarnimi snovmi, ki je bila zakonito postavljena po prejšnjem zakonu o vodah. Po sprejetih spremembah, to ne bo več dovoljeno.

Novi zakon pogojno dovoljuje zgolj objekte v javni rabi in to zgolj pod pogojem, da se predhodno pridobi ustrezno vodno soglasje s strani Direkcije za vode. Kar je pomembna korist pri varovanju vode.

Spremembe zakona o vodah nikakor ne prinašajo privatizacije vode

Spremembe zakona postavljajo strožje pogoje kot dosedanja ureditev, saj v celoti prepovedujejo objekte v zasebni rabi. Namen zakona je predvsem razbremenitev in debirokratizacija slovenskih občin, ki bodo odslej lažje urejale vodotoke in priobalna zemljišča ter jih tako namenila za rekreacijo svojih občanov.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija