Slovenija

Predstavitev kompendija o darovanju krvi, krvotvornih matičnih celic in organov v Ukc Maribor

Projekt Epruvetka je neprofiten in prostovoljen projekt, ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine Maribor. Ustanovljen je bil leta 2010 na željo študentov medicine z namenom ozaveščanja ljudi o pomenu darovanja. Prvotni namen projekta je bilo ozaveščanje javnosti o pomenu darovanja krvotvornih matičnih celic.

Sledil je začetek sodelovanja z Območnim združenjem Rdečega križa Maribor in z drugimi Območnimi združenji Rdečega križa severovzhodne Slovenije in Rdečim križem Slovenije. Nekoliko kasneje so začeli sodelovati tudi s Slovenija Donor (register nesorodnih darovalcev KMC) in Slovenija Transplantom (Zavod RS za presaditve organov in tkiv). Vsi partnerji jih na njihovi poti podpirajo, za kar so jim neizmerno hvaležni, saj skupaj delajo za dobrobit ljudi. 10. obletnico delovanja so v letu 2020 kronali z izdajo kompendija o darovanju krvi, krvotvornih matičnih celic in organov z naslovom ‘Vse o darovanju po korakih, ki je namenjen širši javnosti.

Njihov cilj je, da vsaka srednja šola v Sloveniji pridobi vsaj 1 izvod te z znanjem napolnjene knjižice. Kot sami pravijo si bodo lahko le tako še uspešneje prizadevali za širjenje altruizma med mladimi.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija