Foto UPRS, arhiv
PolitikaSlovenijaV fokusu

Predsednik republike je začel postopke za izvolitev novih članic in članov Uradniškega sveta

Trenutni sestavi Uradniškega sveta 11. avgusta 2021 poteče šestletni mandat. Uradniški svet šteje dvanajst članov, izmed katerih tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja, tri člane izmed sebe izvolijo uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave, dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti, štiri člane pa imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo.

Predsednik republike želi za tri člane uradniškega sveta imenovati strokovnjake s področja javnega sektorja, ki ustrezajo visokim zahtevam za opravljanje te funkcije. Zato je danes, v ponedeljek, 12. aprila 2021 na Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani, Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem, Fakulteto za management Univerze na Primorskem, Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Ekonomsko – poslovno fakulteto Univerze v Mariboru, Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani in Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani naslovil prošnjo, naj mu posredujejo morebitne predloge ustreznih strokovnjakov. Zaželeno je, da predloge za tri člane Uradniškega sveta pošljejo do 17. maja 2021.

Predsednik republike je sicer v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih 30. marca 2021 podpisal Odlok o razpisu volitev v Uradniški svet, s katerim je določil, da bodo volitve članov Uradniškega sveta iz vrst uradnikov 1. junija 2021. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 7. april 2021. Predsednik republike je prav tako izdal sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev članov uradniškega sveta.

Vir: Urad predsednika Republike

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika