LokalnoPolitikaV fokusuŽivljenje

Predčasna volišča volilnih okrajev s sedežem v Mariboru na novih lokacijah

Na podlagi Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah bo referendum potekal dne 11. 7. 2021, predčasno glasovanje pa 6. 7., 7. 7. in 8. 7. 2021.

Mariborski volilni okoliš obsega volilne okraje: 7005 Maribor 1, 7006 Maribor 2, 7007 Maribor 3, 7008 Maribor 4, 7009 Maribor 5, 7010 Maribor 6 in 7011 Maribor 7.

Do sedaj so predčasne volitve za vse okraje s sedežem na naslovu Ulica heroja Staneta 1, Maribor, potekale na skupni lokaciji Razstavni salon, Grajski trg 7, Maribor – tokrat pa bodo lokacije predčasnih volišč znotraj posamičnega okraja, in sicer po naslednjem razporedu:

7005 OŠ Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska 10, Maribor, 7006 OŠ Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Maribor, Mariborska cesta 4, Orehova vas, 7007 OŠ Draga Kobala, Na trati 4, Maribor, 7008 Razstavni salon, Grajska ulica 7, Maribor, 7009 Mestni mladinski svet, Trg revolucije 9, Maribor, 7010 OŠ Tabor 1, Arnolda Tovornika 21, Maribor, 7011 Mestna četrt Tabor, Metelkova 63, Maribor.

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno