foto MOV
GospodarstvoLokalnoV fokusu

Posvet v Državnem svetu o pravičnem izhodu iz premoga: Šaleška dolina si zasluži resno obravnavo v procesu prestrukturiranja. Ne smejo pričakovati samo poteze od države!

Na današnjem posvetu Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini, ki je potekal v Državnem svetu Republike Slovenije, je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol ponovno izrazil jasno stališče, da v SAŠA regiji zahtevamo pravičen prehod in kakovostno prestrukturiranje. Poudaril je, da se zaveda, da bo določitev letnice za izstop iz premoga politična. Vendar naj bo sprejeta na podlagi stroke, saj je potrebno iskati optimalne rešitve v sodelovanju z vsemi deležniki. Vsak državljan ima pravico vedeti, kakšna bo samooskrba Slovenije v prihodnje, kje bomo v prihodnosti dobili električno energijo, kakšne bodo posledice različnih energetskih virov in ali bomo odvisni od tuje elektrike. Vse to bo vplivalo na stroške posameznih gospodinjstev, gospodarstvo.

Vsak župan pa ne sme »pumpati« svoje občane za poceni politične točke. S začetkom prestrukturiranja regije se bo dokončno tudi začel sesuvati monopol »socialno« čutečih županov. Župan, v tem primeru velenjski bo moral postal manager in ne marksistično izšolan podmladek, ki zagotavlja socialistični raj in »bratstvo in enotnost« v velenjski neracionalni in energetsko ter finančno potratni »enklavi«.

Gostitelj posveta Alojz Kovšca je v svoji razpravi izrazil skrb za lokalno okolje: »Kako bo zapiranje Premogovnika Velenje vplivalo na gospodarsko podobo regije, o tem imamo še vedno različne poglede. Zagotovo pa lahko rečemo, da je bil njegov vpliv na lokalno okolje in njegove prebivalce v vsej zgodovini izjemno močan« . Pravzaprav sta njegov vpliv in moč vtisnjena v samo identiteto regije kot premogovniške regije, zato moramo, zlasti iz izkušenj podobnih preteklih praks, biti tokrat previdnejši, modrejši in predvsem dolgoročnejši. V Šaleški dolini se skriva veliko tehnološkega znanja, odličnih in zelo iskanih kadrov, zato je naša dolžnost, da to bogastvo optimalno in vsestransko izkoristimo. Zapiranje rudnika se ne zgodi čez noč, a čas je dragocen zaveznik, če vemo, kam gremo, in če to pot osmislimo skupaj. Vsi dejavniki pa morajo biti zavezniki pri določanju postopka zapiranja po optimalni časovnici ki ne sme biti predolga ker bo slabšala druge elemente pravičnega izhoda iz premoga in nadomeščanja za alternativnimi viri.

Foto: MOV

»S prenehanjem izkopavanja premoga v Premogovniku Velenje se bo slovenska energetska samozadostnost z 80-odstotne znižala na približno 60-odstotno in naivno je misliti, da je proizvodnjo iz TEŠ preprosto nadomestiti z alternativnimi viri. Ni – saj ti viri ne le da niso zadostni, temveč predstavljajo tudi tveganje za stabilnost slovenskega elektroenergetskega sistema. Izziv, kako poskrbeti, da Slovenija po zaprtju Premogovnika Velenje ne bo še bolj uvozno odvisna, je, poleg okoljskega in socialnega, tisti, ki se ga moramo lotiti nemudoma. Slovenija ne sme postati uvozno odvisna, hkrati se pa nihče od zaposlenih v naši termodiviziji ne sme bati za svojo prihodnost,« je opozoril dr. Viktor Vračar, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne in Termoelektrarne Šoštanj.

Z Zakonom o prestrukturiranju moramo imeti jasno opredeljene cilje, katere vse postopke je potrebno pripraviti ter za vsako aktivnost določiti finančni vir. Tega danes nimamo in zato težko govorimo o pravičnem prehodu. Zelo pomemben je pravilen vrstni red sprejemanja strateških dokumentov in aktov, saj se morajo dopolnjevati in biti medsebojno usklajeni. Noben zakon pa ne sme biti naravnan na zavlačevanje in podražitev izhoda samo zaradi politične všečnosti. To je to regijo in državo že do sedaj stalo veliko preveč. To se ne sme ponoviti. Hitrejša, se pravi optimalno zastavljena strategija izhoda iz premoga, obenem ekonomsko vzdržana bo uspeh za vse.

Panela«Kaj zaprtje termo divizije pomeni za prebivalce Šaleške doline« so spregovorili: Peter Dermol, svetnik in župan Občine Ljubno Franjo Naraločnik, župan Občine Šoštanj Darko Menih, član poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne in predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje mag. Marko Štrigl, direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mojca Pršina, predsednik Sindikata Premogovnika Velenje Simon Lamot in predsednik Sveta delavcev Premogovnika Velenje Danilo Rednjak.

Povzročanje zmede, pogajalske »fige« v žepu bodo škodovale vsem, od prvega do zadnjega. To na j bo vodilo za vse. Če se račun ne izide bo kljub temu bo izhod, četudi ne najbolj pravičen. Le glejte da bo prav in pravično in ne samo znosno in dobro !

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč