SI
Denar je kolesarjev vladar! Erar pokaže, da je RTV Slovenija pralnica denarja, težka 2 milijardi in 238 milijonov eurov!
ERAR pokaže, da so si na Radiotelevizija Slovenija izplačali za kar 2 milijardi in 238 milijonov eurov našega davkoplačevalskega denarja neposredno in posredno. 
ČASOPIS V FOKUSU
Novice

Sobota, 9. maj 2020 ob 13:19

Odpri galerijo

Kolesarji se ne borijo za demokracijo, ampak denar! Mnogo denarja!

Prvi, ki so na seznamu kolesarjev, so RTVjevci!

ERAR pokaže, da so si na Radiotelevizija Slovenija izplačali za kar 2 milijardi in 238 milijonov eurov našega davkoplačevalskega denarja neposredno in posredno. 

Da boste malo bolje razumeli te strahotno visoke številke, to je kar dva milijona tristo tisoč neto plač v višini 975 €!

In kdo jim stoji napoti? Ta trenutek vlada, ki jo zato rušijo.

				vir: erar.si			vir: erar.si

https://erar.si/placnik/35513/#transakcije

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 25. May 2020 at 18:39

0 ogledov

Brezplačni webinar - Blockchain in razvoj kripto sredstev. - torek 26.5.2020 ob 16 uri
Korona kriza je dodobra zatresla cel svet, hkrati pa so digitalne rešitve doživele izjemen pospešek, ki mu danes kar ni videti konca. To vpliva na spremembe v gospodarstvu in financah, kar pa zahteva hitro prilagoditev podjetij, družbe kot celote in vsakega posameznika. Razumevanje le-teh in aktivno ukrepanje pomeni ključno razliko med zdajšnjimi in bodočimi poraženci ali zmagovalci. Spomnimo na naslednji rek »Kdor spi, ta zamudi.« Serije brezplačnih webinarjev je odstiranje tančic in razbijanje mitov o investicijskih in borznih financah. Omenjene teme želimo približati prvenstveno študentom FKPV in ostali zainteresirani javnosti. Pod okriljem FKPV, ki kot prva slovenska fakulteta izvaja izbirni predmet »Uporaba blockchain tehnologije in kripto valut«, bodo ostali soorganizatorji prispevali svoje znanje in izkušnje na aktualnem področju. Organizatorji serije vebinarjev so : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Abitura Celje,  aplikacija PalmaBot ter portal Kriptovalute.si. Naslovi posameznih tem webinarja:Zgodovina denarja.Blockchain in razvoj kripto sredstev- 26.5.2020 ob 16 uriFinančni instrumenti in razvoj borz - 28.5.2020 ob 14 uri.Pomembnost upravljavskih orodij za organizacije in posameznike.Kako se lotiti investiranja? Kje začeti?Zavedanje o varnosti na internetu pri upravljanju s premoženjem. Kako se lahko udeležite?Webinar se bo izvajal s pomočjo Zoom aplikacije.Za vsako srečanje bomo objavili nov zoom link za dostop ter samostojno povabilo. Drugo  srečanje bo v torek, 26. 5. 2020, ob 16. uri na zoom povezavi https://us02web.zoom.us/j/87247759138?pwd=L1plSWtPbnZ4QXdBUjVWbVJWSmtYZz09 Vsebina drugega srečanja je Blockchain in razvoj kripto sredstev.

Mon, 25. May 2020 at 18:32

0 ogledov

Začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v obdobju epidemije
Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje so objavili koristne informacije v zvezi z začasnim denarnim nadomestilom plače zaradi izgube zaposlitve v obdobju epidemije Ste zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas postali brezposelni 13. marca ali kasneje? Če niste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o urejanju trga dela, lahko uveljavljate začasno denarno nadomestilo plače na podlagi sprememb interventnega zakona.Spremembe in dopolnitve Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (Uradni list RS, 61/2020) so začele veljati 1. 5. 2020. Višina nadomestilaZačasno denarno nadomestilo plače se vam prizna v mesečnem znesku 513,64 EUR (bruto), od prvega dne brezposelnosti za obdobje trajanja začasnih ukrepov. V obdobju, za katerega vam je priznano, ste vključeni v obvezna socialna zavarovanja, enako kot prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost.  Upravičenost do nadomestilaZačasno denarno nadomestilo plače lahko uveljavljate, če: -ste postali brezposelni 13. 3. 2020 ali kasneje zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas,-ste bili pred 13. 3. 2020 na podlagi delovnega razmerja vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji (pri čemer niste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o urejanju trga dela),ste prijavljeni v naši evidenci brezposelnih oziroma se prijavljate v omenjeno evidenco hkrati z uveljavljanjem pravice do začasnega denarnega nadomestila. Začasno nadomestilo lahko pridobijo tudi tuji državljani iz držav, ki niso članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, če izpolnjujejo vse zakonske pogoje, med njimi pogoje za prijavo v evidenco brezposelnih pri slovenskem Zavodu. Začasnega nadomestila ne morete uveljavljati pred prijavo v evidenco brezposelnih. Prijavite se potem, ko niste več v delovnem razmerju, najhitreje prvi naslednji dan po prenehanju delovnega razmerja. Vlogo za začasno denarno nadomestilo lahko oddate sočasno z vlogo za prijavo v evidenco brezposelnih. Če nam vlogo za začasno nadomestilo oddate predčasno, še pred prijavo v evidenco brezposelnih, bomo vlogo šteli za predloženo z dnem vaše prijave v evidenco brezposelnih.  Začasnega denarnega nadomestila plače ne morete uveljavljati, če ste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o urejanju trga dela.  Oddaja vloge za začasno nadomestiloZačasno denarno nadomestilo uveljavljate z vlogo, ki nam jo predložite v obdobju trajanja začasnih ukrepov. Obvezno priložite kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali kopijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Obrazec vloge si lahko natisnete z naše spletne strani ali ga prevzamete zraven predalčnikov (poštnih nabiralnikov) na eni naših lokacij. Vlogo za začasno denarno nadomestilo oddate: Po elektronski pošti (brez kvalificiranega digitalnega potrdila) na naslov glavne pisarne naše Centralne službe: gpzrsz@ess.gov.si. Obrazec mora biti v celoti izpolnjen, podpisan in poskeniran, skupaj s podpisano in poskenirano prilogo (kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali kopijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas).-Po navadni pošti na naslov naše Centralne službe (Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 LJUBLJANA) ali v poštni nabiralnik (predalčnik) na najbližji območni službi. Obrazec mora biti v celoti izpolnjen in podpisan, skupaj s podpisano prilogo (kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali kopijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas). vir: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/zacasno-denarno-nadomestilo-place-zaradi-izgube-zaposlitve

Mon, 25. May 2020 at 18:28

0 ogledov

Vmesno nakazilo mesečnega temeljnega dohodka
Dne 22.5.2020 so mesečni temeljni dohodek prejeli tisti upravičenci, ki so bili z novelo ZIUZEOP-A na novo dodani med upravičence do tega dohodka, to so: samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki iz tega statusa za posamezen mesec niso vključeni v zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas in so posledično upravičeni do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka. Za katere upravičence gre? Gre na primer za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposleni za npr. 20 ur, do polnega zavarovalnega časa pa so zavarovani iz naslova koriščenja starševskega varstva ali iz delovnega razmerja. Ali pa za zavezance, ki so zavarovani kot samozaposleni npr. za 10 ur, do polnega zavarovalnega časa pa kot upokojenci. Primerov je seveda še več. Ti upravičenci so danes mesečni temeljni dohodek za meseca marec in april 2020 prejeli v sorazmernem delu mesečnega zneska glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa. Finančna uprava RS je danes izvedla nakazilo 4.753 upravičencem, v skupnem znesku 2.227.985,10 eur. Naslednja tranša za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka bo 10. 6. 2020. Vir: https://www.gov.si/novice/vmesna-transa-mesecnega-temeljnega-dohodka/

Mon, 25. May 2020 at 18:25

0 ogledov

Plačilo obresti v primeru odloga kreditnih obrokov
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) določa, da se v času odloga kreditnih obrokov obresti zaračunavajo, ne pa (nujno) plačujejo. Preverili smo, kakašne možnosti ponujajo banke – kdaj in v kakšni obliki bodo kreditojemalci, ki bodo izkoristili moratorij, morali poravnati med odlogom natečene obresti.  Na ZPS (Zvezi potrošnikov Slovenije) se z zaračunavanjem obresti v času moratorija po ZIUOPOK sicer ne strinjamo in menimo, da bi morale biti obresti v času odloga zamrznjene.  Preverili smo vloge za odlog odplačevanja kredita po ZIUOPOK vseh petnajstih bank in hranilnic. V nadaljevanju navajamo različne možnosti, ki smo jih našli v obrazcih, posamezne banke ponujajo izbiro dveh, treh ali štirih različnih možnosti: -Obresti se plačujejo med odlogom, mesečno. Doba kredita se podaljša za čas odloga. Anuiteta se po poteku odloga ne spremeni.-Obresti se plačujejo med odlogom, mesečno. Doba kredita se ne spremeni, anuiteta se po poteku odloga poviša.-Obresti se plačajo po koncu odloga v enkratnem znesku. Doba kredita se podaljša za čas odloga. Anuiteta se po poteku odloga ne spremeni.-Obresti se plačajo po koncu odloga v enkratnem znesku. Doba kredita se ne spremeni. Anuiteta se po poteku odloga poviša.-Obresti se plačujejo po koncu odloga, mesečno v preostalem času odplačilne dobe. Doba kredita se podaljša za čas odloga. Anuiteta se po poteku odloga poviša. -Obresti se plačujejo po koncu odloga, mesečno v preostalem času odplačilne dobe. Doba kredita se ne spremeni. Anuiteta se po poteku odloga poviša – ker se doba ne podaljša, je v tem primeru povišanje anuitete še večje (plačilo obresti, ki so nastale med odlogom in manjše število mesecev odplačevanja).Obresti se plačujejo ločeno od anuitete po koncu odloga, mesečno za čas trajanja odloga in ne dlje kot do zapadlosti kredita. Doba kredita se podaljša za dobo odloga. Anuiteta se ne poveča, a ker se ločeno plačujejo tudi obresti, ima to enak finančni učinek kot povišanje anuitete.-Delni odlog, kjer določite znesek v evrih, ki ga boste plačevali mesečno. Vir: https://vemvec.si/index.php/potrosniski-kredit/139-placilo-obresti-v-primeru-odloga-kreditnih-obrokov

Mon, 25. May 2020 at 18:13

0 ogledov

Virtualni sprehod po egipčanski grobnici
Arheologi so odkrili več kot 4.000 let staro grobnico, okrašeno s pisanimi risbami in skulpturami, skritimi pod peski Saqqara, razprostranjenega kraljevega grobišča, ki se nahaja v puščavi blizu Kaira v Egiptu. Hieroglifi, izklesani nad vrati grobnice, identificirajo njenega lastnika kot človeka po imenu Wahtye, ki je služil kralju Neferirkareju iz pete dinastije Starega kraljestva, ki je vladal od približno 2500 do 2350 BC. Druge rezbarije opisujejo Wahtyejeve imenitne naslove, vključno z kraljem za čiščenje, kraljevim nadzornikom in inšpektorjem svetega čolna. Vabimo vas na virtualni sprehod po stari grobnici. https://virtualbook.eu/listings/wahty-tomb/

Mon, 25. May 2020 at 17:19

0 ogledov

10 let od prve robotsko asistirane operacije v SB Celje in v Sloveniji
10 let od prve robotsko asistirane operacije v SB Celje in v Sloveniji V omenjenem  obdobju je bolnišnica vložila veliko lastnih sredstev v zagotovitev materialne opreme, potrebnega vzdrževanja, zagotovitev izobraževanja kadrov različnih profilov ter v zagotovitev učinkovite organizacije in logistike prilagojene robotski kirurgiji. Za področje urologije imajo usposobljene tri samostojne operaterje, eden je usposobljen za operacije na področju abdominalne kirurgije. Poleg njih je za delo z robotskim sistemom usposobljenih tudi 6 asistentov, več ekip inštrumentark in anestezije, ki je za področje robotsko asistiranih operacij specifična ter ekipo na patologiji. Z robotskim sistemom namreč povečini operirajo paciente z rakavim obolenjem. Ker prvi robotski sistem zaradi odločitve proizvajalca ni imel več možnosti nadaljnjega vzdrževanja, smo leta 2018 nabavili nov robotski sistem.  Vsekakor to kar je doseženo je rezultat timskega in kontinuiranega dela vseh ekip kako strokovnih in poslovodskih. Celjska bolnišnica in njene specialistične ekipe  so prav tako odraz napredka medicinske znanosti. Z rezultati ključnih parametrov, ki jih proizvajalec vseskozi spremlja na vseh robotskih sistemih za vsak poseg posebej, vseskozi dokazujejo, da so  rezultati zdravljenja z da Vincijem odlični in primerljivi z rezultati zdravljenj v uveljavljenih robotskih centrih po svetu. Operativne, post-operativne,  onkološke in funkcionalne rezultate tega programa predstavljajo tudi na številnih strokovnih srečanjih doma in v tujini. Dejstvo, da v bolnišnici obstaja tehnološko napredna kirurgija, je pred  kirurge ki delajo v bolnišnici prinesla tudi marsikateri strokovni izziv. Takšna je bila operacija pacienta s hemofilijo, ki je zbolel za rakom prostate in zato potreboval zdravljenje z radikalno odstranitvijo za rakom obolele prostate. Zaradi osnovne bolezni je bilo pri njem najprimernejše zdravljenje z robotsko asistiranim posegom, saj je tveganje za zaplete pri ostalih operativnih metodah preveliko.       Ko so v Splošni bolnišnici Celje pred desetimi leti v svoje delo uvedli robotsko asistirano kirurgijo, so s tem takrat  razburili kar nekaj duhov. Zaradi prepričanja, da lahko novo tehnologijo in drage tehnološke rešitve v dejavnost prva uvajata le klinična centra, so si dolga leta morali prizadevati za to, da jima je uvedbo nove in dražje tehnologije, skozi ceno opravljene storitve, priznala tudi  zdravstvena zavarovalnica. Sprva le za radikalne odstranitve prostate, po devetih letih obstoja tehnologije v Sloveniji, pa tudi za ostale operacije na področju urologije in abdominalne kirurgije.     Renome ki ga je SB Celje dosegla v tem času  dokazuje, da je bogato in vsebinsko znanje,ki ga celjska bolnišnica zagotovo ima  in ji ga priznavajo tako doma kot v tujini, je dokaz da pravilno ekipiranje in  ciljno usmerjeno znanje šteje največ. Na tem mestu ne sme izostati tudi ugotovitev  in obenem priznanje, da si SB Celje  zasluži priznanje za popolno obvladovanje razmer ter  reorganizacijo  ob epidemiji, čeprav se s tem izzivom ni nikoli prej «srečala« To je bil izziv  za vse,  za tiste, ki so bili v žarišču zdravljenja bolnikov, a tudi za tiste, ki so bili na čakanju doma. Sedaj ko je vse , vsaj  kar spada pod prvi in najmočnejši val in naval epidemije,  si  želijo normalno delo, ob zavedanju   da zdravstvo nikoli več ne bo enako kot pred COVID 19. Epidemija je vse izučila.  In še enkrat,  kot mnogokrat do sedaj, dokazuje da se stvari  in razmere rešujejo če vsi potrebni za obvladovanje situacij stopijo skupaj. To v primeru SB Celje   drži. Vane K. Tegov
Teme
kolesarji rtv slo

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Denar je kolesarjev vladar! Erar pokaže, da je RTV Slovenija pralnica denarja, težka 2 milijardi in 238 milijonov eurov!