SI
Dr. Milan Zver: Lizbonska pogodba daje majhnim državam članicam znotraj EU moč in tako mora tudi ostati
Evropski poslanec dr. Milan Zver je včeraj v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije predstavil svoje poglede na prihodnost evropske demokracije.
V Fokusu
Novice

Četrtek, 27. februar 2020 ob 20:36

Odpri galerijo

Dr. Milan Zver je včeraj nastopil kot prvi od evropskih poslancev, ki bodo z državnimi svetniki spregovorili o različnih temah, vezanih na delo evropskih poslancev, ob čemer je izrazil  zadovoljstvo, da se vzpostavlja dialog med državnimi svetniki in evropskimi poslanci. Kot je dejal, bo eden od osrednjih motivov njegovega nagovora razprava, ki se začenja v evropskih institucijah in političnih strankah, o evropski demokraciji, o demokratičnem deficitu in tem, kako povečati povezanost med evropskimi državljani in evropskimi institucijami. Tej razpravi se tudi poslanec sam zelo posveča, saj bo njen razplet po njegovem mnenju krojil tudi nadaljnjo usodo Unije.

»Evropska unija je v nekem prehodnem obdobju in prav je, da prihaja do teh razprav, ima pa marsikateri tudi svoje računice in cilje, zlasti ko razmišljamo o tem, kaj bo prišlo v prihodnosti,« je dejal dr. Zver in dodal, da EU v zadnjih letih doživlja hude trenutke, pri čemer je spomnil na val ilegalnih migrantov, na val terorističnih napadov, na kibernetske vojne v posameznih članicah EU, na energetsko negotovost, ki prav tako destabilizira EU, tudi v kontekstu »ozelenitve« programov političnih strank, »kar je prav, ni pa prav, če se ob tem zanemari ostale prioritete.« »Nekatere prioritete v EU so spremenjene. Recimo varnost je bila v preteklosti prioriteta, sedaj pa prihajajo v ospredje druge prioritete,« je povedal poslanec. Po njegovih besedah je poseben izziv Evropske unije v tem trenutku Brexit. »Tudi, ko gledamo v luči proračunskih debat, ki trenutno potekajo, je poseben problem izpad denarja, ki ga je Velika Britanija vlagala v evropski proračun. Tudi zaradi Brexita bo manj denarja za skupno kmetijsko politiko in za kohezijsko politiko,« je povedal poslanec in dodal, da so nekatere prerazporeditve v proračunu EU seveda bile nujne, niso pa bili potrebni tako drastični posegi. »Proračun bo verjetno pod streho v času nemškega predsedovanja, čeprav si nekateri močno prizadevajo, da bi ga spravili pod streho v času hrvaškega predsedovanja, a ne glede na to, bodo Nemci zagotovo imeli močno besedo pri razporejanju proračunskih sredstev,« je povedal evropski poslanec.

V nadaljevanju je spregovoril o evropski demokraciji, pri čemer je dejal, da marsikdo misli, da je evropska demokracija vezana samo na delovanje Evropskega parlamenta in poslancev, vendar pa temu ni tako. Evropska demokracija se po besedah dr. Zvera oblikuje tako v Evropskem parlamentu kot tudi v Svetu in Evropski komisiji. 

»Evropski parlament deluje po večinskem načelu, zlasti po novi Lizbonski pogodbi je dobil dodatna pooblastila in večjo moč, tako da danes meri svojo moč s Svetom in Evropsko komisijo,« je poudaril poslanec. Evropska komisija se je v zadnjih dveh mandatih sicer nekoliko bolj osamosvojila, tako da deluje kot neke vrste vlada, »kar pa ni dobro, saj bi Evropska komisija morala igrati vlogo izvršnega organa dveh zakonodajalcev, ki si delita zakonodajno delo na evropski ravni.«  To, kako deluje Evropska komisija, se  vidi tudi v pogajanjih, npr. pri Erasmus+, »ki smo jih prekinili, ker je bila Evropska komisija nedejavna.« Kot je povedal poslanec, bi Evropska komisija v pogajanjih morala posredovati med Svetom in Parlamentom. »Če je nedejavna, ima to posledice, saj pridemo v časovno stisko in potem se na ravni evropskih institucij sprejemajo hitre odločitve,« je dejal poslanec in opomnil, da bi Evropski parlament tudi v različnih pogajanjih rad odigral vlogo, ki mu je dana in predpisana z Lizbonsko pogodbo. »Kot rečeno, v Evropskem parlamentu je večinska demokracija, kjer se sprejmejo odločitve z večino glasov, pri čemer se na začetku mandata oblikujejo koalicije strank,« je nadaljeval dr. Zver in dodal, da je v zadnjih dveh mandatih tudi evropska politika postala polarizirana, zlasti pri nekaterih ideoloških temah. »Ko sem prvič postal evropski poslanec, je bilo takratno delovanje Evropskega parlamenta zame kar precejšen šok, saj je Parlament takrat deloval usklajeno in povezovalno. Zadnja dva mandata pa nista bila povezovalna, saj so se v parlamentu močno okrepile leve in desne ekstremne stranke,« je povedal poslanec.

Nato je spregovoril o delovanju Sveta, ki je tudi sestavljen demokratično in deluje po demokratičnih pravilih ter je še bolj kot Parlament zavezan h konsenzu. »Govorimo lahko o konsenzualni demokraciji, ki je zelo pomembna ter terja napor, in tu je Lizbonska pogodba dala manjšim članicam, ki sicer nimajo velike teže in moči, izjemno pomembno vlogo, saj so dobile možnost veta,« je povedal evropski poslanec.

Po besedah poslanca bi bilo treba to ravnotežje moči med evropskimi institucijami ohraniti tudi po razpravi o prihodnosti evropske demokracije in Unije, saj da je sistem dober, predvsem, ker tudi majhnim državam članicam daje moč v primerjavi z velikimi državami.

»Nekateri pa imajo v ozadju drugačne načrte, saj želijo spremeniti način odločanju v Svetu. Marsikoga moti na primer možnost veta. Ti govorijo, da so evropske institucije neučinkovite ravno zaradi konsenzualne demokracije oz. veta pri nekaterih vrstah odločanja,« je povedal evropski poslanec in nadaljeval, da je treba v razpravi, ki se začenja, »braniti Lizbonsko pogodbo, saj bodo razprave  šle v smeri spremembe le-te.«  Po mnenju dr. Zvera bodo zagovorniki močnejše EU najprej želeli spremeniti način odločanja v Svetu. 

»Na drugi strani so tudi zelo različne pobude, kaj narediti iz EU. Nekateri želijo močan Bruselj z lastnimi davki in finančnimi viri, govori se tudi o uvedbi transnacionalnih list, ki bi jih sestavili kar v Bruslju,« je nadaljeval dr. Zver in transnacionalne liste ocenil kot slabe, saj bi zaradi njih nastal še večji prepad med Evropskim parlamentom in državljani. »Tudi drugi predlogi obstajajo, in sicer, da bi uvedli Senat in ukinili Svet, kar je po moji oceni ponovno predlog obvoda, da bi se rešili veta in uveljavljenega načina odločanja na Svetu,« je povedal dr. Zver in dodal, da obstaja zelo veliko predlogov, ki bi šli v smeri večje centralizacije in unitarizacije. »Tudi to je svojevrstna nevarnost za manjše članice, ki niso močne v EU,« je poudaril evropski poslanec. 

Dejal je še, da je tudi vedno več kritikov močnega Bruslja, »zlasti skrajno desni si želijo bolj ohlapno zvezo, kar pa bi pomenilo, da ne bi bilo niti skupnih politik, kot npr. kohezijske, transportne in drugih politik.«

»Vedno, ko bomo sledili  razpravi o prihodnosti evropske demokracije, bo treba slediti tudi interesom in biti precej pazljiv, saj se bodo več ali manj dogajale inovacije pod streho kakor večje učinkovitosti evropskih institucij,« je v tej luči opozoril evropski poslanec.
 
Poslanec, ki je glavni pogajalec Evropskega parlamenta za program Erasmus+, je v nadaljevanju spregovoril tudi o tem programu, ki je eden najbolj uspešnih programov v EU. »Parlament je sprejel predlog, da bi se proračun povečal za trikrat, ker so potrebe znotraj programa tako velike,« je dejal poslanec in izpostavil, da je tudi sam mnenja, da je najboljša investicija v mlade, mobilnost, sodelovanje na področju izobraževanja. Opozoril je, da je finsko predsedstvo predlagalo komaj 48% tega, kar je zahteval Evropski parlament in poudaril, da se bo sam še naprej boril za trikratno povečanje sredstev.  Slovenija je po besedah poslanca v program Erasmus+ dobro vključena na vseh nivojih, tako so v program vključeni na ravni vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, največ pa v njem sodelujejo  visokošolski študentje. Po mnenju poslanca so izmenjave dobre, saj se tako  posredno  modernizirajo tudi šolski sistemi. »Izmenjava dobrih praks slovenski šolski sistem tudi izboljšuje in sam menim, da bi morali imeti  permanentno obnovo kurikulov, saj so spoznanja hitra, odprt šolski sistem pa jih zmore vključiti,« je prepričan poslanec.

V nadaljevanju razprave so sledila vprašanja državnim svetnikom, ki so bila  povezana predvsem s trkom civilizacij, z Brexitom in programom Erasmus+. Svetnike je tako zanimalo, kakšna bo geostrateška pozicija EU po Brexitu (glede na vpliv Amerike, Velike Britanije in Kitajske) ter kako bo s finančnimi sredstvi za program Erasmus+.

Kot je v zvezi s trkom civilizacij dejal poslanec, v Evropi vlada načelo enotnosti v različnosti. »Te različnosti se upoštevajo in se morajo vzdrževati in za to se tudi veliko plačuje. V praksi sicer to vedno ne deluje, tudi sami lahko opazite, da se govori o Evropi dveh hitrosti ter da imajo v praksi večji več besede,« je povedal dr. Zver in nadaljeval: »Evropa temelji na nekih skupnih idejnih temeljih, krščanski tradiciji, grški filozofiji, rimskem pravu in razsvetljenstvu. Na podlagi tega se je kasneje razvil koncept človekovih pravic in svoboščin, moderne družbe, demokracije. Lahko rečemo, da se je ravno v našem civilizacijskem svetu rodil sistem, ki ga sam ne bi zamenjal za katerega drugega. Seveda se globalizacija vrši tudi na področju izmenjave kultur, prihaja do kulturnih trkov, a to ne pomeni samo po sebi neke multi-kulti zgodbe, vzpostaviti pa je treba nek strpen odnos med različnimi kulturnimi orientacijami,« je na vprašanje o trku civilizacij odvrnil dr. Zver.  

Kar se tiče Brexita je evropski poslanec prepričan, da bo Veliko Britanijo prizadel bolj kot EU. »London City izgublja svojo finančno vlogo, postopoma to funkcijo prevzemajo Milano, Frankfurt, Pariz in druga mesta, ki postajajo močni finančni centri,« je dejal poslanec. Na vprašanja o geostrateškem položaju EU, pa je spregovoril predvsem o odnosu do Rusije. »Rusija je že pred leti izbrala svojo pot. Deluje kot močan mednarodni akter, je zelo uspešna pri uporabi vojaške sile in trde moči, ima  kibernetsko usposobljenost in vohunsko mrežo, razporejeno po Evropi in Balkanu,« je povedal poslanec in dodal, da so po mnenju analitikov trenutno najbolj verjetni kibernetski napadi na posamezne strukturne sisteme. 

Evropski poslanec je spregovoril tudi o področju kmetijstva. Meni, da je regulacija EU na področju kmetijstva na nekaterih mestih šla ponekod predaleč. »Skupna kmetijska politika ne pomeni nujo popolne regulacije,« je prepričan dr. Zver, ki dodaja tudi, da bo finančnih sredstev v prihodnjem proračunu na tem področju manj. »Problem je tudi, da se manj kot 4% mladih še ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, vendar menim, da lahko trend obrnemo,« je prepričan dr. Zver.

Vir:https://www.milanzver.eu/

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 4. Apr 2020 at 22:16

158 ogledov

Gibanje glasNO! Nacionalna RTV vodi naklepno informacijsko vojno zoper Janeza Janšo!
Na spletu je že nekaj časa aktivno gibanje glasNO!, ki ga sestavljajo gledalci in poslušalci programov RTV Slovenija, ki se zavzemajo za javno televizijo v njeni pluralni razsežnosti. Pobudniki gibanja so Vera Mejak, dr. Tomaž Erzar, dr. Stane Granda, Jože Hribernik, Ivo Jevnikar, dr. Katarina Kompan Erzar, dr. Matija Ogrin, mag. Igor Senčar, dr. Vasko Simoniti, dr. Mitja Štular in dr. Matevž Tomšič, pridružijo pa se mu lahko vsi, ki se zavzemajo, da bi bilo delo RTV Slovenija kvalitetno, nepristransko in zavezano resnici. Kako nacionalna RTV Slovenija vodi naklepno informacijsko vojno proti Janezu Janši! Zadnje sporočilo za javnost, ki so ga priprvili v gibanju glasNO!, se loteva primerjalne analize različnosti poročanja v prikazovanju Marjana Šarca in Janeza Janše v Dnevniku TV SLO: Poglejte si konkretne primere pritlehnih metod in prijemov, ki se jih poslužuje RTV Slovenija pri poročanju o Janši! Analizirali smo, kako kamera TV Slovenija predstavi dva predsednika slovenske vlade, Marjana Šarca in Janeza Janšo od januarja do konca marca 2020. Omejili smo se zgolj na najbolj gledano oddajo – Dnevnik TV Slovenija ob 19. uri. Preučili smo nekaj specialnih načinov oblikovanja televizijskega sporočila, ki jih omogoča manipuliranje s kamero (sliko) in zvokom v montaži televizijskega posnetka. Večina gledalcev teh posebnih  “sporočil” ne opazi in ne zazna njihovega vpliva na vsebino oddaje; dejansko pa pomembno delujejo na zavest gledalca in na njegovo vrednotenje prikazane vsebine. Pogosto gledalci opazijo le bolj očitne vsebinske pristranosti, ki jih žal tudi ne manjka.    Tu opišemo dva glavna načina manipulacije. Bralca prosimo za pozornost na detajle, čeprav opis zahteva nekaj strokovnega izrazja iz teorije filma in televizije. 1. Manipuliranje s kamero in “planom”. Šarec od blizu, Janša v daljavi “Plan” se v teoriji filma imenuje izrez prizora, ki ga kamera zajame glede na velikost človeške postave v njem. Javna osebnost, ki nastopa v posnetku, bistveno komunicira ne samo s svojo izjavo, ampak prav tako z nebesedno komunikacijo: z izrazom obraza, oči, ust, nasmeha itn. Snemalci in režiserji zelo dobro vedo, da k jedru televizijskega sporočila spadajo vse te prvine in z njimi vsakodnevno profesionalno upravljajo. To so izrazna sredstva njihove govorice. Televizijsko sporočilo, ki želi govorca prikazati optimalno, zato vedno uporablja t.i. veliki ali bližnji plan (v televizijski govorici “P5”), ki zajame vse omenjene detajle. Vsi posnetki Marjana Šarca v prvih treh mesecih 2020 so posneti v takšnem bližnjem planu. Da navzočnost tolmačke za gluhe pri tem nima pomembne vloge, dokazujeta spodnja posnetka. Celo tolmačka je na obeh posnetkih ista, toda kamera je za Janeza Janšo izbrala oddaljen plan. Razlika je diskriminatorna: Foto: GlasNO.si Ko kamera snema osebo od daleč, tako da slika prikazuje celotno postavo osebe z nekaj okolice, se takšen izrez slike imenuje splošni plan ali “total”. V njem daje kamera poudarek govorčevi okolici in prostoru, komunikacija govorčevega obraza pa je izgubljena. Vsi posnetki Janše kot predsednika vlade so posneti v takšnem oddaljenem, splošnem planu (poleg mnogih drobnejših diverzij televizijske montaže, npr. nenehno ponavljanje posnetka vlade z zaščitnimi maskami ipd.): foto: GlasNO.si Nemara edini posnetek izjave Janše kot predsednika vlade, ki je narejen po običajnih standardih, je odlomek njegovega nagovora parlamentu pred izvolitvijo nove vlade 13. 3. 2020. Že dan zatem je Janša izgubljen v širokem, splošnem planu kamere: Foto: GlasNO.si Da TV Slovenija prikazuje nekdanjega in sedanjega premierja diskriminatorno, je najbolj razvidno iz posnetkov obeh v TV Dnevniku dne 12. 3. 2020, ko je dotedanji predsednik vlade razglasil epidemijo, novi predsednik pa je že najavljal ukrepe: Foto: GlasNO.si TV Slovenija se evidentno bori proti obrazu Janše. Skoraj nikoli ne prikaže obraza predsednika vlade v t.i. bližnjem ali velikem planu. Tak prikaz je bil vedno rezerviran za politike levih strank, celo za sprotne izjave Luke Meseca, Mateja Vatovca in drugih Janševih kritikov v času epidemije. Prav gornji sliki kažeta, da stanje epidemije in socialna distanca pri tem ne igrata bistvene vloge. Kadar hočejo, snemalci posnamejo celo drobne detajle javnih osebnosti. 2. Odvzem glasu, odvzem slike Druga strategija, ki jo javna TV Slovenija zlorablja za informacijsko blokiranje Janše, je odvzem glasu iz posnetka: namesto politika, ki je izjavo podal, slišimo glas novinarja, ki izjavo povzema, posreduje. Ta tehnika je za televizijski medij običajna, saj je mnoge informacije treba povzeti, strniti, predstaviti bistveno. Tu zadenemo v nevralgično točko televizijskega poročanja, ki je izrazito etične narave: ali televizijski uredniki in montažerji, ki sestavljajo sliko in zvok, ravnajo pri tem objektivno, politično nepristransko: ali poskrbijo za enakovreden prikaz primerljivih pojavov in osebnosti v življenju države? Ko je vlada dne 21. 3. 2020 sprejela ukrepe za dodatno nagrajevanje zaposlenih v najbolj kritičnih dejavnostih boja proti epidemiji in zmanjšala plače funkcionarjem za 30 odstotkov, ni Dnevnik TV Slovenija namenil Janši niti sekunde, da bi vsaj del tega sporočila prišel do državljanov neposredno od samega predsednika vlade. Glavne informacije je v celoti povzela novinarka. Dnevnik 21. 3. 2020 (Foto: GlasNO.si) Namesto izjave Janše je vse informacije o nagrajevanju najbolj obremenjenih v boju proti epidemiji povzela novinarka. Državljani niso nobene od teh pozitivnih, za mnoge razveseljivih informacij slišali neposredno iz ust Janše. Ob tako pomembnih informacijah ga posnetek ni prikazal ne s sliko ne z glasom. Pri predsednikih prejšnjih, levih vlad, je bilo to drugačePri predsednikih prejšnjih, levih vlad TV Slovenija tega nikoli ni delala. Nasprotno. Vsebinsko še tako borne in tavtološke stavke Šarca so vedno predvajali s sliko in glasom, tako da je državljane neposredno nagovarjal. Prikaz informacij, kot jih je podala novinarka, je bil v dnevniku 21. 3. 2020 sam po sebi povsem korekten; toda celotno sporočilo je bilo s tem, kar je v njem manjkalo, glede na splošno prakso TV Slovenija izjemno krivično. Primerjajmo ga z izjavo Šarca o izstopu Mira Cerarja.  Dnevnik, 2. 3. 2020 (Foto: GlasNO.si) Celo za politični dogodek stranskega pomena, ko je iz stranke SMC izstopil Cerar, je TV Slovenija Šarcu omogočila, da so državljani slišali njegovo politično presojo neposredno iz njegovih ust. Kamera je zajela predsednika vlade v odstopu v bližnjem planu z originalnim zvokom v kadru.Najbolj devianten primer medijskega sabotiranja Janševih sporočil nudi TV Dnevnik z dne 24. 3. 2020, ko je vlada RS sprejela sveženj ukrepov za blaženje posledic epidemije v gospodarstvu. Krivičnosti in pristranosti tega primera se ne zavemo neposredno ob gledanju oddaje, temveč šele po zavestni refleksiji in primerjanju: Za lajšanje posledic epidemije je vlada namenila dve milijardi evrov (pozneje tri), kar je največji tovrstni ukrep v zgodovini samostojne Slovenije. Za predstavitev teh ukrepov, ki bodo mnogim tisočem zaposlenih rešili delovno mesto ali olajšali težke razmere, je TV Slovenija namenila Janši eno repliko, dolgo 6 sekund in še eno, dolgo 10 sekund. Vse drugo so spet povzeli novinarji, tako da Janša ni nagovarjal državljanov neposredno. Ko pa je prejšnji premier Šarec odstopil, je njegovo izjavo, ki ni imela druge tehtne vsebine razen dejstva, da ne zmore voditi vlade, predvajala 31 sekund. Kot vedno, kamera TV Slovenija predstavi Šarca v velikem planu, Janšo v oddaljenem splošnem planu: Foto: GlasNO.si Sklep:Prikazane anomalije so le zbir izstopajočih primerov pristranosti, ki jo TV Slovenija kaže do sedanjega predsednika vlade RS – prek njega pa je krivična do nas, državljanov. Menimo, da tovrstni odkloni od objektivnega poročanja dokazujejo, da tako urednike kakor del strokovnega osebja (snemalce, montažerje idr.) pri njihovem delu vodi levi politični aktivizem namesto profesionalne skrbi za uravnoteženo ter verodostojno informiranje javnosti. Zgoraj prikazani posnetki oddaje Dnevnik dokazujejo, da se Televizija Slovenija dobesedno bori proti obrazu Janeza Janše in da proti njemu kot osebi vodi specialno informacijsko vojno. Dejstvo, da TV Slovenija na tišji način nadaljuje dolgoletno ideološko kampanjo proti Janezu Janši tudi, ko je postal predsednik vlade RS v kriznih razmerah epidemije, je zavrženo. Menimo, da s tem TV Slovenija ne le škoduje dobrobiti slovenske javnosti in državljanov, ki plačujemo RTV prispevek, ampak poudarjeno krši Zakon o Radioteleviziji Slovenija, mdr. njegov 4. člen: “RTV Slovenija zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu […] tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije.” Gibanje GlasNO  

Sat, 4. Apr 2020 at 20:26

102 ogledov

V SLS od vlade Janeza Janše pričakujejo hitre ukrepe za zaščito slovenskih govedorejcev in sadjarjev
Dogajanje zadnjih tednov po celem svetu je skrb vzbujajoče. To velja tudi za Slovenijo in to velja tudi za področje kmetijstva. Nevidni sovražnik je dodobra ustavil vsakodnevno življenje. Razgalil je ves blišč in bedo »globalizacije« – nobena od prizadetih držav ni bila pripravljena nanj – predvsem v smislu zaščite, preventive in medicine. Se pa kažejo pomembne in očitne razlike med prizadetimi državami na področju prehranske varnosti in ukrepov za zagotavljanje samooskrbe. Kljub deklarirani solidarnosti bo vsaka država najprej poskrbela za svoje državljane (evidenten je primer prevoza slovenskih mask z nemškega letališča v Slovenijo. V Slovenski kmečki zvezi pri SLS so na včerajšnjem sestanku sprejeli nekatere sklepe, ki jih bodo kot predlog interventnega zakona poslali vladi Janeza Janše, da jih vključi v drugi paket antikoronavirus zakonodaje. Ugotavljajo sicer, da je bilo v prvem paketu upoštevanih kar nekaj predlogov, vendar predlagajo dodatne ukrepe v izogib še večji krizi slovenskega kmetijstva. Zaradi neupoštevanja predloga, ki ga je SLS pripravila z zunanjimi strokovnjaki in skupaj z drugimi predlogi strnila v predlog interventnega zakona za povečanje samooskrbe s hrano, in sicer: da lahko Vlada Republike Slovenije s sklepom poseže v cenovna razmerja v prehranski verigi in po potrebi zagotovi odkup živali, mleka ter živalskih izdelkov in rastlinskih pridelkov, se bojimo, da nekatere panoge, ki so v Sloveniji sicer samooskrbne, ne bodo preživele.Zaradi izbruha koronavirusa je prišlo do zmanjšanja tujega povpraševanja po surovem mleku in govejem mesu. Mlekarne znižujejo odkupne cene mleka, končne cene v trgovinah pa so nespremenjene ali se celo višajo. Znižujejo se tudi odkupne cene goveda in kljub manjši porabi mesa se goveje meso dodatno uvaža. Zato v SKZ pri SLS in Društvu SKZ zahtevamo, da pristojni ukrepajo, in sicer, da se vzpostavi minimalna odkupna cena, ki mora pokrivati stroške proizvodnje. Po potrebi naj se z odkupom viškov nemudoma vključijo blagovne rezerve. Zahtevamo tudi, da se začasno zapre uvoz mesa in mleka ter tako prepreči, da bi uvozniki na račun krize kovali izredne dobičke v škodo kmetov, srednjeročno pa tudi v škodo potrošnikov. V zadnjih dneh so se temperature spustile tudi pod -5 stopinj Celzija in s tem je prišlo do pozebe in posledično škode, pred katero se sadjarji niso mogli učinkovito zavarovati. Toliko huje je, ker je to že druga pozeba. Prva pozeba je prizadela predvsem marelice in zgodnje breskve, druga pozeba pa ostale breskove nasade, nasade jablan in še nekaterih sadnih vrst. SKZ pri SLS in Društvo SKZ zato pozivata pristojne, da nemudoma pristopijo k oceni škode po pozebi ter da sprejmejo ukrepe, s katerimi se bo ublažila izguba zaradi manjšega pridelka v sadjarstvu. Ukrepi, ki jih predlagamo, ne bodo dodatno bremenili proračuna Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije ima vse vzvode za ukrepanje v izrednih razmerah, kar nastala situacija vsekakor je. Posebno pristojne s kmetijskega in gospodarskega ministrstva pozivamo, da nemudoma in resno pristopijo k reševanju te problematike.Nihče ne more dati zagotovila, da bo kriza trajala 3 mesece ali manj in da se ne bo ponovila. Slovenski kmetje si ne želimo, da zopet postane aktualen citat izpred dobrih 30-ih let :”Bila je pšenica, zdaj raste plevel.” Rok Sedminek, predsednik SKZ pri SLSMiroslav Kosi, predsednik Društva SKZKlemen Šavli, podpredsednik SKZ pri SLSBranko Tomažič, podpredsednik KGZSMihael Zagožen, član Sveta KGZS

Sat, 4. Apr 2020 at 19:48

187 ogledov

V Turkmenistanu je beseda Koronavirus" prepovedana!
TURKMENISTAN! No, tole je država, kjer velja absolutna prepoved besede koronavirus. Agenti pod krinko celo poslušajo pogovore v javnosti, da bi  zaznali kakršno koli omenjanje tega naziva in aretirajo kršitelje te prepovedi. Turkmenistan ima poseben pristop za izničenje koronavirusa - s tem, da popolnoma prepove omenjanje te besede. . Ta Centralna azijska država zapoveduje svojim državljanom da ustavijo omenjanje "krivca" tega smrtonosnega obolevanja, ki  je zajelo celotno zemeljsko oblo, celo dajejo pooblastila policiji, da zadržijo vsakogar, ki javno uporabi ali zapiše kaj o tem, piše Independent, sklicujoč se na lokalne medije. »Posebni« agenti pod krinko se pomešajo med ljudi in prisluškujejo pogovorom med državljani, da bi sploh zaznali kakršno koli omenjanje naziva te smrtonosne bolezni. Najboljše kar lahko naredijo občani je to, da se pogovarjajo s pomočjo izrazov, s katerimi se prikrije prava, manj prijetna vsebina tistega, kar hočejo reči v zvezi s koronavirusom. Vse varnostne ukrepe,  ki so sprejete s strani  državnih oblasti v zvezi  z COVID 19, se nanašajo na zaščito od »bolezni« ali  težkih respiratornih  obolenjih! Turkmenistan  tako ostaja  ena od maloštevilnih držav , ki ne sporočajo o številu potrjenih primerov – ugotovitve , ki so obravnavani sumi te bolezni  od zdravstvenih strokovnjakov, izven te razvpite zaprte države.  Za ilustracijo, Turkmenistan  na jugu meji  na Iran, enega od epicentrov globalne pandemije, ki je do torka naštel skoraj 45 tisoč okuženih in 3000 smrtnih primerov,  ponazarjajo s podatki iz Univerze John Hopkins. Preostale države, na katere mejijo, vključujoč Kazahstan, Uzbekistan in Afganistan, so prav tako že registrirale več sto primerov okužbe. Ta radikalna poteza turkmenskih oblasti s prikrivanjem  informacij  o pandemiji spravlja celotno državo in vse državljane v nevarnost, pravijo v združenju RSF (Reporterji brez meja), ki so potrdili tudi podatek o velikem številu aretiranih zaradi uporabe besede koronavirus v javnosti To prikrajševanje informiranosti ne samo da skrbi in poraja bojazni pri turkmenistanskih državljanih, ki so najbolj izpostavljeni tej nevarnosti, ampak daje še dodatne možnosti krepitve avtoritarizma predsednika Gurbanguli Berdimuhammedova. To so očitna kršenja pavic človeka posameznika po informiranosti. To stanje ni od včeraj. Turkmenistan, ena najbolj zaprtih držav na svetu,  se na lestvici svobode tiska  uvršča na zadnje mesto po znanih podatkih  iz leta 2019. V.K.T.  

Sat, 4. Apr 2020 at 18:33

98 ogledov

Digitalni sprehod po Vatikanskem muzeju
Medtem ko smo v karanteni in mnogo več doma - lahko naredimo tudi nekaj za svojo znaje in kanček kulture in preteklosti.   Četudi smo se znašli v obdobju, ko so potovanja onemogočena, imamo to srečo, da živimo v času, ko nam je marsikaj na voljo tudi v digitalni obliki. Kljub temu, da ne moremo potovati po svetu, nam digitalni svet omogoča neskončno možnosti. Vatikanski muzeji nudijo dom več kot  70.000 umetninam in artefaktom ter sodijo med najboljše kulturne institucije v Italiji. Navidezni obiskovalci lahko obiščete sedem različnih odsekov ( http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html) razprostranjenega kompleksa in uživate v 360-stopinjskem pogledu na Sikstinsko kapelo (http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html) Vzemite si kakšno uro časa in se sprehodite.

Sat, 4. Apr 2020 at 17:17

88 ogledov

Nove okužbe s koronavirusom v Pomurju
Pomurje, je veljalo za regijo z najmanj okuženih s koronavirusom, a je Ljutomer postal novo žarišče.Število okuženih z novim koronavirusom v domu starejših občanov (DSO) Ljutomer se je povečalo za enega varovanca in enega zaposlenega. Skupno jih je 43, njihovo stanje je stabilno.Stanje 29 državljanov v izolaciji v gostilni v Dolgi vasi, med katerimi je sedem okuženih, pa je dobro in za zdaj ne kažejo bolezenskih znakov. Iz Lendave je v petek prišla novica, da sta prva, ki sta bila na njihovem območju pozitivna na novi koronavirus, po novih testiranjih negativna in nista več v izolaciji.V Splošni bolnišnici Murska Sobota bolnike z znaki okužbe z novim koronavirusom, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, še vedno sprejemajo na posebnem oddelku za covid-19. Po potrditvi okužbe jih premestijo na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Maribor. Ko bodo zmogljivosti v Mariboru zasedene, jih bodo zdravili v bolnišnici v Murski Soboti.V Gornjih Petrovcih na Goričkem so spet odprli zdravstveno postajo, ko so jo zaprli 31. marca, ker so pri zdravstveni delavki odkrili okužbo z novim koronavirusom. Možnost, da bi zaposlena okužila kakšnega bolnika, je bila zelo majhna, saj v tej ambulanti, ki deluje v sklopu Zdravstvenega doma Murska Sobota, zaradi epidemije že nekaj časa niso sprejemali bolnikov.Bolnikov prav tako ni obiskovala na domu. V sredo so testirali še preostalih deset zaposlenih na postaji, vsi testi so bili negativni. Bolnikov ne bodo sprejemali, skrbeli bodo le za zagotavljanje zdravil, receptov in podobno. MG

Sat, 4. Apr 2020 at 17:06

50 ogledov

Dokazi o pozitivnih učinkih gibanja - gremo v naravo in migajmo (kljub omejitvam)
Redna zmerna telesna dejavnost značilno izboljša zdravje ljudi vseh starosti. Dnevna ali skorajda vsakodnevna telesna dejavnost je za zdravje najkoristnejša. Ni treba, da je telesna dejavnost naporna, da bi bila za zdravje koristna. Na zdravje učinkuje že 10-minutna aktivnost zmerne intenzitete na dan, v obliki pospešene hoje, hoje po stopnicah ali vožnje s kolesom. Telesna dejavnost ima večji učinek, če se vzpostavi v otroštvu ter se potem vztrajno vzdržuje in prilagojeno odvija skozi vse življenje. Vsakodnevna telesna dejavnost ima naslednje pozitivne učinke na zdravje: zmanjšuje nevarnost prezgodnje smrti zaradi bolezni srca in ožilja, zmanjšuje nevarnost razvoja sladkorne bolezni, zmanjšuje nevarnost raka, pomaga preprečevati visok krvni tlak, povečuje moč mišic in čvrstost kosti, pomaga pri kontroli telesne teže, pomaga zmanjšati telesne maščobe, povečuje duševno počutje, zmanjšuje pojav depresije, povečuje samozavest in zmanjšujejo plahost, je potrebna za normalni telesni in gibalni razvoj, je potrebna za vzdrževanje in izboljšanje gibljivosti ter ravnotežja, kronično bolnim in invalidom pomaga ohranjati ali povečati zmožnosti vsakodnevnih aktivnosti. Podatki kažejo, da prinaša telesna nedejavnost najmanj dvakrat večjo ogroženost za nastanek in napredovanje bolezni srca in ožilja, podobno kot drugi poglavitni znani dejavniki tveganja za aterosklerozo (zvišan holesterol, kajenje in visok krvni tlak). Ciril Klajnšček, univ. dipl. soc. članek je bil izvirno objavlje na strani  https://www.tosemjaz.net/clanki/dokazi-o-pozitivnih-ucinkih-gibanja/
Teme
dr mian zver Lizbonska pogodba

Zadnji komentarji

uroš :

3.04.2020 16:06

Ostanite doma in si perite roke z lizolom, medtem ko vam oblast pere možgane frderbane s fluorom.  V tem času vam bodo v šole, vrtce, bolnišnice in javne površine namestili 5G omrežje (tako, da jih ne boste motili pri njihovem podlem početju - ko boste doma namreč).Sledilo bo obvezno in prisilno čipiranje v obliki covid 19 vakcine, kar bo odlično za vaše zdravje. (če ste bili pred tem povsem zdravi boste potem še mnogo bolj zdravi !)  Ko oboje povežete, nič bat ne morete se izgubiti ker bodo v stalnem kontaktu z vami !Za vsak primer bodo naši vrli politiki, ki so sami poštenjaki polni moralnih vrednot na hitro izglasovali zakon za prisilno vakcinacijo in povečanje pooblastil policije in vojske za obisk na vašem domu.  Saj veste tako kot v dobrih starih časih, ko so italijanski fašisti pretepali naše očete in stare mame in nasilno vdirali v njihove (naše) domove. Tudi takrat je bilo v modi socialno distanciranje. Programirana alienacija oblasti z namenom razčlovečenja. Samo sto let nazaj. Ja, kako zelo hitro ljudje pozabljamo, mar ne ?   Izvod slovenske ustave pa kljub temu imejte pri sebi, vam bo prišla prav kot boste šli na veliko potrebo !   Da ne bo zime bomo vsi izdelovali maske in jih izvažali, kar bo dvignilo gospodarstbo do nebes. Še podatek vse te maske komaj zadržijo leteče komarje kaj šele nano patogene slične virusom.  Če bi virus bil res nalezljiv in smrtonosen  bi nas polovica že davno odplavala v večna lovišča. V Bergamu v Italiji so poročali o ogromnem številu mrtvih v bolnišnicah zaradi covida 19.  Zgodbo so potem spreminjali, ko je prišlo na dan, da so januarja cepili 34.000 prebivalcev na pobudo države zoper meningokoka C. Stranski učinek je Guillain Barre sindrom in v 25 odstotkih paraliza "dihalnih mišic"....  zdaj govorijo le še o treh smrtnih žrtvah kot posledica corona virusa. Na koncu se bo seveda razkrilo da zaradi tega ni umrl nihče. Je že res da vse poti vodijo v rim, mar ne ? Corona virus je prevara svetovnih razsežnosti - velika laž. Vsi so vpleteni od oblasti, zlagane skorumpirane grabežljive medicine do hlapčevskih medijev poročanja. Zbudi se slovenija, sicer po prepozno !  https://www.youtube.com/watch?v=95yk-JbabhA

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Dr. Milan Zver: Lizbonska pogodba daje majhnim državam članicam znotraj EU moč in tako mora tudi ostati