SI
Podpredsednik DZ Jože Tanko v svečanem nagovoru levičarskim oblastnikom natočil kozarec resnice
Jože Tanko: Ohranja se temeljni postulat razdvajanja na naše, privilegirane, kasto in ostale, ki s(m)o potrebni samo za plačevanje davkov.
ČASOPIS V FOKUSU
Novice

Torek, 24. december 2019 ob 12:32

Odpri galerijo

Pred dnevom samostojnosti in enotnosti je na včerajšnji slavnostni seji Državnega zbora zbrane nagovoril podpredsednik DZ Jože Tanko in poudaril, da je bilo eno temeljnih izhodišč slovenske osamosvojitve upor proti kršenju človekovih pravic. In prav ti postulati pravne države, po katerih bi morali biti vsi enaki pred zakonom, so zatajili je dejal Tanko. Tanko je zbrane, med katerimi je bil tako rekoč ves državni vrh na čelu s predsednikom Borutom Pahorjem, predsednikom vlade Marjanom Šarcem, predsednikom DZ in DS Dejanom Židanom in Alojzem Kovšco, spomnil na ključne dogodke v procesu osamosvjajanja.

							Tanko je izredno kritično o dogajanjih v zadnjem desetletju, ko so z izjemo leta 2012 na oblasti levičarske vlade.  “Levičarske vlade so v tem obdobju sprejele več enostranskih političnih odločitev, ki so močno škodile državi." Takšne so bile po besedah Tanka tudi odločitve za arbitražo, za tožbo Hrvaške, za podpis Marakeškega sporazuma in za “omogočanje prostega prehoda množice oboroženih ilegalnih migrantov na slovenska in evropska tla“. Kot največje breme države pa je Tanko navedel nedelovanje preiskovalno-sodnega sistema. Kot je dejal, ni čudno, da je zaupanje v sodstvo, torej v pravico in pravičnost, tako nizko. Temelj uspešne države je pravično sodstvo, je še poudaril Tanko.

Zato ne preseneča, da mu ob koncu nagovora predsednik vlade Marjan Šarec z vidno kislim obrazom ni namenil aplavza!

Nagovor Jožeta Tanka objavljamo v celoti, ker ga velja prebrati:

Dragi Slovenke in Slovenci, sodržavljanke in sodržavljani,

Slovenci zunaj meja Slovenije,

spoštovani predsednik republike,

spoštovani poslanke in poslanci, nekdanji poslanke in poslanci,

visoki gostje!

Danes se spominjamo enega najpomembnejših dni v slovenski zgodovini. Tega dne pred 29-imi leti je bil izpeljan plebiscit, na katerem smo se prebivalci Slovenije odločali o svoji nadaljnji poti. O tem, ali bomo še ostali v Jugoslaviji, ki ni delovala kot pravno urejena država, saj so se v njej hudo kršile človekove in nacionalne pravice ter pravice republik in avtonomnih pokrajin, ali pa bomo šli svojo pot, ki bo temeljila na svobodi in demokraciji.

Na plebiscitu je “za” samostojno in neodvisno državo Slovenijo glasovalo 88,5 % vseh volivcev oziroma 95 % tistih, ki so se glasovanja udeležili.

Dr. Jože Pučnik, politični zapornik v Titovi Jugoslaviji, disident in politični emigrant, ki se je ob koncu 80. let prejšnjega stoletja vrnil v propadajočo Jugoslavijo, in postal predsednik SDZS (Socialdemokratske zveze Slovenije) ter nesporni vodja Demosa in gonilna sila osamosvajanja Slovenije, je ob razglasitvi začasnih rezultatov plebiscita zanosno izjavil: »Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo.«. Njegova napoved se je hitro, v samo pol leta tudi uresničila.

Uradni rezultati plebiscita so bili razglašeni v tem prostoru tri dni kasneje, 26. decembra 1990, pri čemer je predsednik takratne skupščine dr. France Bučar med drugim dejal: »Slovenski narod se je s prepričljivo večino, skoraj soglasno izrekel za samostojno državo. To je dejanje njegove volje, za katero ni nikomur odgovoren, razen samemu sebi.«

Z rezultatom plebiscita je bil dan ukaz tedanji politiki, katere jedro je predstavljal Demos, da udejanji stoletne najintimnejše želje slovenskega življa po samostojni državi.

V naše možnosti, da oblikujemo samostojno državo, je sprva verjel le malokdo, a ideje odločnih posameznikov so v 80-ih in začetku 90-ih let hitro pridobivale podporo. K temu so pripomogla tudi dogajanja na evropskem komunističnem vzhodu, kjer je finančni zlom lomil in zlomil tudi politične okove. Padec berlinskega zidu je sprožil procese političnega in nacionalnega osvobajanja. Ta val je oblil tudi Slovenijo.

Mednarodna skupnost sicer ni bila naklonjena razpadu Jugoslavije in tudi tedanji režimski politiki so na vse mogoče načine ovirali vzpostavitev samostojne države, a zaradi vztrajnosti in nepopustljivosti Demosovih politikov se je zgodilo prav to. Če bi še tedaj zamudili priložnost, Slovenije kot države ne bi bilo.

Ob tem je treba povedati, da so idejo samostojne Slovenije izjemno močno podprli tudi Rimskokatoliška cerkev, Slovenci v zamejstvu in Slovenci, razseljeni po Evropi in ostalih celinah, pri čemer so zastavili ves svoj vpliv v državah, v katerih so živeli. To je poenostavilo poti do mednarodnega priznanja države, pa tudi njihova finančna pomoč ni bila zanemarljiva. Vsem smo dolžni veliko in trajno zahvalo.

V vseh fazah osamosvajanja Slovenije so se postavljale ovire, ki bi, če ne bi bilo med ljudmi toliko osamosvojitvene zavesti in naboja, lahko popolnoma obrnile tok zgodovine in na tem ozemlju bi najbrž doživljali podobno brutalnost jugoslovanskega režima, kot smo jo že enkrat – po koncu druge svetovne vojne – in kot se je to ob razpadanju Jugoslavije dogajalo v nekaterih drugih republikah. Tisti režim je v praksi pokazal, kaj je dejansko pomenil socializem s človeškim obrazom. Svet je bil šokiran. Lahko si zamislite, kaj bi se v primeru poraza zgodilo z osamosvojitelji.

Ena takih ovir, ki bi lahko precej zapletla razmere še pred razpisom prvih svobodnih volitev v Sloveniji, bi lahko postal za 1. 12. 1989 načrtovani miting resnice, s katerim so režimsko podprti aktivisti iz južnih republik hoteli v Sloveniji aktivirati tiste, ki so nasprotovali samostojnosti Slovenije. Zaradi stavke sindikata strojnega osebja slovenskih železnic, s katero so blokirali prihode vlakov z juga preko slovenske meje, je miting klavrno propadel. Mobilizacija tistih, ki niso hoteli samostojne Slovenije, ni uspela.

Le nekaj dni po propadu mitinga, 4. 12. 1989 je bila ustanovljena koalicija Demos, v katero so se sprva povezale tri stranke – SDZS (Socialdemokratska zveza Slovenije), SDZ (Slovenska demokratična zveza) in KD (Krščanski demokrati), nekoliko kasneje so se mu pridružile še druge stranke. Predsednik Demosa je postal dr. Jože Pučnik, cilj Demosa pa je bil nedvoumen – osamosvojitev Slovenije.

Konec leta 1989, 30. 12., je bil objavljen razpis prvih večstrankarskih demokratičnih volitev. Na volitvah aprila 1990 pa je Slovenija dobila novo politično podobo. Zmagale so stranke koalicije Demos, ki pa so se zaradi tripartitno sestavljene skupščine soočale z blokadami in z velikimi težavami pri realizaciji projekta samostojne Slovenije.

Le deset dni po konstituiranju prve demokratične skupščine je bil izdan ukaz o razorožitvi Teritorialne obrambe, predsednik predsedstva je bil nekaj dni neodziven, velik del orožja TO je bil predan jugo armadi. Bistveno sta oslabili vojaška in pogajalska moč nove oblasti, ki sta bili potrebni za zavarovanje procesa osamosvajanja. A pomladniki niso popuščali in niso obupali, Pučnikove besede – »zdaj gre za Slovenijo« so vzeli zares in poiskali alternative.

Novembra 1990, leto po padcu berlinskega zidu, so se v Poljčah na dvodnevnem posvetu zbrali tedanji delegati in ministri vladne koalicije DEMOS, na katerem je bila sprejeta odločitev, da se vseljudski referendum izvede 23. decembra 1990. Odločitev je javnosti sporočil dr. Jože Pučnik, ki je bil tudi pobudnik tega posveta.

Demos je 6. decembra 1990, še pred glasovanjem o Zakonu o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, s predstavniki vseh političnih strank in poslanskih skupin sklenil Sporazum o skupnem sodelovanju na plebiscitu. Skupščina Republike Slovenije je v nadaljevanju na skupni seji vseh treh zborov zakon sprejela z veliko večino in brez glasu proti. Demos je iskal široko podporo za plebiscit in bil zanjo pripravljen plačati visoko politično ceno. V navedenem sporazumu je zapisano, da si zaslug za pozitiven izid plebiscita ne sme pripisati nobena stranka. Demos se je s tem vnaprej odpovedal dejanskim in nespornim zaslugam za osamosvojitev Slovenije.

Ljudsko glasovanje z zgodovinsko udeležbo in zgodovinsko enotnostjo naroda ni dopuščalo nobenega dvoma in poraženi politiki nobene interpretacije glede plebiscita. A slednja kljub temu ni mirovala. Vedno je našla kaj, kar je oviralo proces osamosvajanja.

7. 2. 1991 je bila objavljena Deklaracija za mir, ki je bila naperjena proti oboroževanju razorožene Slovenije in proti lastni vojski. Podpisali so jo nekateri člani skupščine, podpisali so jo tudi vsi člani predsedstva države, razen Ivana Omana. Dr. Jože Pučnik je to deklaracijo označil za veleizdajo. Upravičeno. Ivan Oman pa je bil tudi edini član predsedstva, ki je podprl ustanavljanje slovenske vojske, ki je bila, kakor se je pokazalo le nekoliko kasneje, ključni dejavnik obrambe samostojnosti Slovenije in vojaške zmage nad jugo vojsko.

Demos je bil odprt do drugače mislečih, ni izvajal lustracije in revanšizma. So pa bili tega deležni politiki Demosa, čeprav so to tedaj morda spregledali. Poražena proti osamosvojitvena politika, ki je imela močno oporo v večinskem delu predsedstva republike, v kadrovsko skoraj nedotaknjeni državni administraciji na vseh ravneh, v obveščevalnih službah, organih pravosodja, medijih, deloma pa tudi v novonastalih strankah, je uspevala s sistematičnim onemogočanjem in izločanjem pomladnih politikov, ki so postajali žrtve revolucionarnega načela, da »Kdor ni z nami, je proti nam, je sovražnik. Za premagovanje sovražnika so dovoljena vsa sredstva.«.

Sprožene intrige so ob naivnosti, politični neizkušenosti in peti koloni v Demosu pripeljale do razpustitve Demosa. Demosove stranke in njihovi vplivni posamezniki so postajali lahke tarče, ki so jih z aferami izrivali ali celo odstranili iz političnega prostora. Naj spomnim samo na nekatere – na Depalo vas, na ukradeno službeno vozilo podpredsednika vlade, na oglejsko izjavo, na umor predsedniškega kandidata Ivana Krambergerja, na afero orožje, ki se je v tem tisočletju nadgradila še z afero Patria, itd. Ustavljanje desnice je postalo projekt. S tem so se spreminjale tudi prioritete in načini političnega delovanja. Prave vrednote, ki jih gojijo in spodbujajo razvite in konkurenčne družbe in jih je zagovarjal tudi Demos, so postale breme in ovira, domovinsko pravico pa so začeli dobivati privilegiji, izkrivljanja dejstev, zavajajoče interpretacije, prikrivanje kriminala, itd. Zelo dobro se je poskrbelo za nasprotnike osamosvojitve, celo za tiste, ki so kot oficirji aktivno sodelovali v agresiji na Slovenijo. Ti so dobili boljši status kot vojni veterani in boljše pokojnine od velike množice naših upokojencev.

Spoštovani!

V zadnjih desetih letih, po letu 2008, je Slovenija začela stagnirati. V tem obdobju so večino časa prevladovale stranke s t.i. novimi in politično neobremenjenimi obrazi, torej politiki in stranke brez politične kilometrine, brez občutka, kako se upravlja z državo in brez mednarodnih povezav, torej stranke za en mandat. Iz vzorne članice, tako so nas pred letom 2008 upravičeno označevale članice EU in so nam zaradi tega kot prvi novi članici dodelili tudi vodenje EU, smo postali obrobna članica skupnosti, ki je v slabih odnosih z vsemi sosedi. Zapravili pa smo ves politični in gospodarski kapital. Prehitevajo nas članice iz vzhoda, ki so bile po standardu še leta 2008 daleč za nami. In samo tri levičarske vlade z novimi obrazi so bile dovolj za tak zdrs.

Po letu 2008 je bila odpravljena tudi Demosova praksa, da se aktualna izvršna politika dogovori ali vsaj dogovarja glede temeljnih političnih zadev z opozicijo. Ko so v tem obdobju prevladovale levičarske stranke, so izključevale sodelovanje z opozicijo, v kratkem času enega leta, ko je vlado vodila SDS, pa so sodelovanje zavračale. Levičarske vlade so v tem obdobju sprejele več enostranskih političnih odločitev, ki so po nepotrebnem močno delile slovensko javnost in močno škodile državi.

Taka je bila odločitev za arbitražo, taka je tudi odločitev za tožbo Hrvaške, za podpis Marakeškega sporazuma, taka je odločitev za nezavarovanje južne meje in omogočanje prostega prehoda množice oboroženih ilegalnih migrantov na slovenska in evropska tla. Ilegalci so huda varnostna grožnja za Slovenijo in Evropo. Priča smo hudim ekscesom ilegalcev. Se kdaj vprašate, kako lahko ljudje, ki bežijo iz svojih dežel zaradi vojn in nasilja, na evropskih tleh zablestijo prav z brutalnimi nasilnimi dejanji.

Oblast naših človekovih pravic in pridobitev evropske civilizacije ne varuje. Namesto za ustvarjanje in razvoj se čedalje več sredstev namenja za nastanitve ter socialne in druge pravice ilegalcev. Marsikateri od teh ima na naših tleh boljši standard kot naši državljani, ki ustvarjajo ali so ustvarjali za naše skupno dobro. Ilegalci ne trpijo zaradi čakalnih dob v zdravstvu in nimajo nobenih nastanitvenih težav v domovih.

Največje breme te države pa je delovanje preiskovalno sodnega sistema. Čeprav sta za pregon najtežjega kriminala ustanovljena specializirana oddelka tako v okviru policije (NPU) kakor tudi tožilstva (SDT), nikakor ne stečejo preiskovalni in posledično sodni postopki, ki so povezani z realnimi hudimi kaznivimi dejanji: z bančno luknjo, s pranjem ilegalnega denarja in financiranjem terorizma, z izginjanjem državne srebrnine oziroma s poceni prodajami državnih firm raznim strateškim anonimnim skladom s skoraj nič premoženja, s preplačili in korupcijo v zdravstvu, s preplačanimi investicijami, z drugimi utajami in poneverbami. Kljub obilici dokumentov in celo dokazov se primeri leta ne premaknejo z mrtve točke. Preiskovalci in sodstvo se globoke države nikakor nočejo lotiti. Sicer pa kadri, ki to uničujoče načrtno ropanje države izvajajo, rotirajo po vseh pomembnih funkcijah doma in v tujini.

Po drugi strani pa se v preiskovalnih in sodnih mlinih znajdejo osebe, za katere ni nobenih resnih oziroma zadostnih dokazov. Sodi se jim na osnovi indicev ali anonimnih ovadb, pri pisanju preiskovalnih odredb se serijsko pojavljajo ista imena ali jim sodijo isti senati. A ko se zavrtijo vse sodne instance, je obtožena oseba oproščena ali proces zastara. Imamo pa tudi primere, ko proti izbranim osebam nobeni dokazi niso dovolj trdni ali niso pridobljeni na pravi način in jih sodišče izloča. V prvem primeru gre za osebe, ki ne pripadajo pravi politični opciji, v drugem primeru pa za čvrste člene sedanjega političnega režima. Ustavljanje desnice se nadaljuje. Ni čudno, da je zaupanje v sodstvo, torej v pravico in pravičnost tako nizko. A temelj uspešne države je pravično sodstvo. Če tega ni, ni uspešne države, uspešne so lahko samo klike.

Tudi nedavna blokada zaslišanj nekaterih tožilcev in sodnikov na parlamentarni preiskovalni komisiji, ki se je zgodila ob nedvomni podpori vlade, poslancev koalicije in celotne tožilske in sodne oblasti z ustavnim sodiščem vred, kaže na resnost problema. To, da se ena veja oblasti sama izvzame iz preiskave, pritrjuje upravičenosti dvomov v neodvisno in pravično sodstvo. Sistem zavor in ravnovesij je s tem porušen. Sporočilo je jasno, sodstvo je nedotakljivo in dela, kar hoče. Resen zunanji nadzor je ukinjen. Da vladavine prava v Sloveniji ni, je dejstvo, da jo zahtevamo od drugih, zunanjih institucij, je smešno.

Tudi vlada s svojimi odločitvami ne prispeva k vladavini prava. Načrtno neizvajanje odločb ustavnega sodišča, s katerimi bi se popravile krivice, ali načrtno sprejemanje zakonov, pri katerih vsi pristojni opozarjajo, da gre za kršitev ustave, pri čemer vladni predstavniki ustavno spornost celo javno priznajo, vladne blokade nadzora nad obveščevalnimi službami, sklicevanje Sveta za nacionalno varnost (SNAV) brez predstavnika največje opozicijske stranke, kažejo na napuh, aroganco in nekompetentnost. Pa tudi, da se pravna država sistematično ruši. Tako se ohranja temeljni postulat razdvajanja na naše, privilegirane, kasto in ostale, ki s(m)o potrebni samo za plačevanje davkov.

Spoštovani gospe in gospodje!

Eno temeljnih izhodišč naše osamosvojitve je bil prav upor proti kršenju človekovih pravic. Naša država je danes, vsaj z ustavo, ki ravno danes praznuje 28 let, utemeljena na spoštovanju človekovih pravic in tudi prek postulatov pravne države naj bi bilo v Sloveniji enako varstvo pred zakonom zagotovljeno vsakomur. Še zdaleč ni vse tako, kot bi moralo biti.

Dovolite, da nocojšnje misli sklenem s spominom na velikega Slovenca, narodnega preroditelja, učitelja, pesnika, prevajalca in duhovnika Valentina Vodnika. Od njegove smrti mineva 200 let. Bil je vsestransko aktiven, predvsem pa je bil zaveden Slovenec. V eni svojih najbolj prepoznavnih pesmi – Dramilo, je v prvem verzu zapisal: »Slovenc, tvoja zemlja je zdrava.«. In res je, naša zemlja zdrava, a storimo vse, da bomo vanjo vedno znova posadili dobro seme, prave vrednote, da nam bo vsem, ki tu živimo, vedno znova rodila obilen sad.

Dragi rojakinje in rojaki,

draga domovina,

iskrene čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti! Naj obenem vsem v teh prazničnih dneh in v novem letu zaželim vse dobro in v zaključku dodam še ponižno željo: naj se enotnost, ki smo jo v poklon slovenskemu narodu dodali v ime praznika v letu 2005, ponovno prebudi. Potrebujemo jo.

Hvala za vašo pozornost.

Galerija slik

Zadnje objave

Sun, 25. Oct 2020 at 07:31

0 ogledov

Kdo so prejemniki priznanj akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna 2020?
V prireditveni televizijski oddaji Moja dežela – lepa in gostoljubna 2020 so bili predstavljeni najbolje uvrščeni na vsakoletnem vseslovenskem natečaju, ki je letos v organizaciji Turistične zveze Slovenije potekal že 29. po vrsti.   Prireditvena oddaja Moja dežela – lepa in gostoljubna 2020, ki jo je 17. oktobra 2020 premierno predvajala televizijska postaja Planet TV, je predstavila najbolje uvrščene kraje natečaja Moja dežela – lepa in gostoljubna.    Uradni rezultati akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna v posameznih kategorijah V kategoriji Večja mesta je prvo mesto zasedlo VELENJE, sledita pa CELJE na drugem mestu in KRANJ na tretjem. V kategoriji Srednja mesta je prvo mesto zasedel SLOVENJ GRADEC, sledita pa PTUJ na drugem mestu in NOVA GORICA na tretjem. V kategoriji Mala mesta so prvo mesto zasedle CERKLJE NA GORENJSKEM, sledita pa RADLJE OB DRAVI na drugem mestu in ŠENTJUR PRI CELJU na tretjem.   V kategoriji Zdraviliški kraji je prvo mesto zasedlo LAŠKO, sledita pa ROGAŠKA SLATINA na drugem mestu ter PODČETRTEK na tretjem mestu. V kategoriji Turistični kraji je prvo mesto zasedel BOVEC, sledita pa RADOVLJICA na drugem mestu in BOHINJ – BOHINJSKA BISTRICA na tretjem mestu.  V kategoriji Izletniški kraji je prvo mesto zasedel GORSKO TURISTIČNI CENTER KOPE, sledita pa ČRNA NA KOROŠKEM na drugem in BEGUNJE NA GORENJSKEM na tretjem mestu. V kategoriji Mestna jedra je prvo mesto zasedel ČRNOMELJ, sledita pa KAMNIK na drugem mestu in SLOVENJ GRADEC na tretjem mestu. V kategoriji Vaška jedra je prvo mesto zasedla vas ŠMARTNO V BRDIH, sledita pa STARA FUŽINA na drugem mestu ter ADERGAS na tretjem mestu. Posebno priznanje je strokovna komisija podelila vasi SELŠČEK.   V kategoriji Trška jedra je prvo mesto zasedla ČRNA NA KOROŠKEM, sledita pa ŠENTJUR – ZGORNJI TRG na drugem mestu ter RIBČEV LAZ na tretjem mestu. V kategoriji Kampi je prvo mesto zasedel KAMP DANICA BOHINJSKA BISTRICA, sledita pa KAMP KOREN KOBARID na drugem mestu ter CAMPING PLANA PIVKA na tretjem mestu. V kategoriji Glampingi je prvo mesto zasedel GLAMPING OLIMIA ADRIA VILLAGE, sledita pa GOZDNA VASICA THEODOSIUS ter FOREST GLAMPING RESORT BLEGUŠ. V kategoriji Mladinska prenočišča je prvo mesto zasedel MCC HOSTEL CELJE, sledita pa HOSTEL PEKARNA MARIBOR na drugem mestu ter YOUTH HOSTEL PROTEUS POSTOJNA. V kategoriji Naj tematska pot je prvo mesto zasedla UČNA POT DRVOŠEC, sledita pa POHODNIŠKA POT JULIANA TRAIL na drugem mestu ter RAZGLEDNA UČNA POT DOVŽANOVA SOTESKA na tretjem mestu. V kategoriji Naj Petrolovi bencinski servisi je prvo mesto zasedel  BS KOPER KOLODVORSKA, sledita pa BS SELNICA OB DRAVI na drugem mestu ter BS GORENJA VAS na tretjem mestu. V kategoriji Spletno glasovanje – glas ljudstva je bil za najlepši zdraviliški kraj izbrano LAŠKO, za najlepši turistični kraj IZOLA, za najlepše večje mesto pa CELJE.   Vir: Turistična zveza Slovenije 

Sun, 25. Oct 2020 at 07:27

0 ogledov

Osrednja turistična borza WTM letos na spletu
Ena največjih globalnih turističnih borz World Travel Market London bo v letošnjem letu potekala v virtualni obliki. Na voljo je še nekaj prostih mest za prijavo slovenskih turističnih ponudnikov. Virtualna izvedba poslovne borze WTM Virtual - Recover. Rebuild. Innovate se bo osredotočila na obnavljanje in razvoj novih poslovnih povezav, promocijo blagovnih znamk in izobraževanja. Vse to bo pripomoglo k obnovi in oblikovanju potovalne industrije. Virtualni dogodek bo potekal od 9. do 11. novembra od 7. do 22. ure (GMT). V tridnevnem programu bo udeležencem na voljo platforma "Connect Me Meetings" za sklepanje sestankov in spletna srečanja, spremljanje konferenc v živo in udeležba na okroglih mizah, na katerih se bo obravnavalo aktualna in pereča vprašanja. Vsako prijavljeno podjetje bo imelo možnost predstaviti svoje produkte in storitve, uporabo inovativne virtualne platforme za povezovanje, 30 minutne vnaprej dogovorjene sestanke s kupci iz celega sveta, udeležbo na konferencah v živo, okroglih mizah in forumih. Prijavljen so-razstavljavec bo imel možnost registrirati največ 3 predstavnike iz svojega podjetja, kateri bodo lahko sklepali in organizirali sestanke s kupci širom sveta. Več info o borzi na https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/14196-osrednja-turisticna-borza-wtm-letos-na-spletu?utm_campaign=sI-okt20-pr-tta-42&utm_medium=email&utm_source=Net-Results&utm_content=sI-okt20-pr-tta-42#

Sun, 25. Oct 2020 at 07:18

0 ogledov

Ustavljajo se vse nenujne zdravstvene storitve
  Minister za zdravje Tomaž Gantar z odredbo za 14 dni ustavil vse nenujne zdravstvene storitve, torej skoraj vse preventivne dejavnosti in nenujne posege. V delo se lahko vključijo tudi koncesionarji, pripravniki in specializanti. Izjema so presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev, preventivni pregledi otrok do prvega leta starosti, preventivne storitve na področju medicine dela, cepljenje in druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta, piše v odredbi. Odredba predvideva tudi, da se koncesionarji lahko vključujejo v delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju, kjer koncesionar opravlja koncesijsko dejavnost. Virus se širi med ogroženo populacijo Samo v petek je bilo med vsemi novimi potrjenimi primeri (1961) kar 155 ljudi iz najbolj groženih starostnih skupin, torej starejših od 75 let. Dan prej jih je bilo iz teh skupin 120. Samo v soboto so bile hospitalizirane 103 osebe, so v soboto zvečer opozorili na sledilniku za covid-19 in dodali, da sta bila med umrlimi dva, moški in ženska, stara zgolj 53 let.  

Sun, 25. Oct 2020 at 07:15

0 ogledov

Zanesljivo omrežje – osnova za učinkovito delo in učenje na daljavo
Zveza potrošnikov Slovenije je pripravila zanimiv članek o digitalnih omrežjih. Učenje na daljavo v pomladnih mesecih je, glede na razmere, potekalo dobro – tako nam zagotavljajo šolniki. A mlajši učenci so zagotovo pogrešali druženje z vrstniki, socializacijo, ki je ne more zagotoviti nobena digitalna storitev. Upamo, da nas podobna avantura ne čaka tudi v tem šolskem letu, a smo za vsak primer pripravili nekaj nasvetov, kako izboljšati domače omrežje, da bosta morebitno ponovno delo in učenje na daljavo potekala nemoteno, vsaj kar zadeva tehnologijo. Osnova učinkovitega učenja in dela od doma je videokonferenčna storitev. Že pred časom je država sklenila krovni dogovor z Microsoftom, po katerem imajo vsi učenci pravico do brezplačne uporabe izobraževalnega paketa programov in storitev Office 365, a se je obširna registracija uporabnikov (in izobraževalnih ustanov) začela šele letos spomladi. Večina šol bo zato v primeru učenja na daljavo verjetno uporabljala Microsoftovo storitev Teams kot del omenjenega paketa. Ker je vedno dobro imeti rezervni sistem, je Arnes odkupil licence za storitev Zoom. Obe sta se zelo dobro odrezali na našem preizkusu videokonferenčnih storitev. Teams se je celo uvrstil na prvo mesto, medtem ko je bil Zoom izredno lepo sprejet med uporabniki. Obe rešitvi delujeta na širokem naboru naprav – računalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Gospodinjstva imajo najmanj eno od naštetih, zato je prvi pogoj za učenje ali delo od doma že izpolnjen. Drugi pogoj je hiter priključek v internet, tretji pa dobro delovanje domačega omrežja. Internetni priključek je pogosto ozko grloNa Zvezi potrošnikov Slovenije zagovarjamo stališče, da dostop v internet nima le komercialne vrednosti, saj vpliva tudi na razvoj države in blaginjo, zato bi dostop do hitrega interneta moralo imeti čim več državljanov. Odgovor na vprašanje, kolikšna hitrost prenosa podatkov je dovolj, je seveda močno odvisen od potreb posameznega gospodinjstva, a mnogi ste spomladi ugotovili, da težave največkrat povzroča počasnejše pretakanje podatkov v smeri od uporabnika in ne k uporabniku. To je hkrati tudi tista lastnost internetnega priključka, na katero smo ob naročilu premalo pozorni. Asimetrija hitrosti je posledica omejitev starejših tehnologij in želje operaterjev, najbolj očitno v kabelskih omrežjih, po čim večji hitrosti v smeri proti uporabnikom. V običajnih razmerah različni hitrosti ne povzročata ozkih grl, se pa razmere močno spremenijo, ko vsi člani gospodinjstva želijo hkrati sodelovati vsak v svoji videokonferenčni povezavi. Toliko bolj, če je hitrost od uporabnika nerazumljiva majhna, na primer en do dva megabita na sekundo. Občutno premalo za normalno delo in učenje od doma štiričlanske družine, ki po naši oceni potrebuje najmanj deset megabitov v eni in drugi smeri. ZPS nasvetNajcenejši in najhitrejši internetni priključek je še vedno del združenih paketov (trojčki in četverčki). Na www.zps.si preverite preglednico, v kateri smo zbrali aktualno ponudbo štirih operaterjev — A1, T-2, Telekom Slovenije, Telemach. V preglednici navedene hitrosti so največje možne, zato vprašajte operaterje, kakšne bodo pri vas doma. Če s ponujeno hitrostjo niste zadovoljni, enako vprašanje zastavite drugim operaterjem. Če priklop v fiksno omrežje ni mogoč ali pa so zaradi oddaljenosti od centrale operaterja hitrosti premajhne, preverite še možnosti v mobilnih omrežjih in ponudbo operaterjev mobilnega interneta. Mobilna omrežja so lahko v primernih razmerah dobra alternativa fiksnim, vendar imajo tudi pomanjkljivosti. Operaterji omejujejo mesečne količine prenosa podatkov, ki so na voljo brez doplačila ali z obljubljeno hitrostjo, videokonferenčne storitve pa so med večjimi »porabniki« podatkov. Premajhne količine lahko onemogočajo delo in učenje na daljavo prek mobilnega dostopa v internet.Rezervna povezava v internet nikakor ni odvečČe v fiksnem omrežju pride do motenj zaradi nepričakovanega hitrega povečanja podatkovnega prometa ali drugih razlogov, potrebujemo »plan B«. Dostop v internet vsekakor postaja storitev življenjskega pomena, a kljub temu si najbrž ne bomo omislili rezervnega fiksnega ali mobilnega priključka. V skrajni sili bo popolnoma zadoščal osebni ali družinski naročniški paket mobilne telefonije z vključenimi podatkovnimi količinami. Koliko podatkov imamo na voljo, je odvisno od naročniškega paketa, vendar že nekaj gigabitov lahko premosti kratkotrajno okvaro ali občasno preobremenjenost fiksnega priključka. V tem primeru na pametnem telefonu aktivirajte mobilno dostopno točko, da bodo lahko naprave prek njega vstopale v internet. Upoštevajte, da pametni telefon ni namenski brezžični usmerjevalnik, zato pri zagotavljanju brezžičnega omrežja ni enako učinkovit, večina ima tudi omejitev v številu sočasno nanj priključenih naprav. Dodatne težave lahko povzroči namizni računalnik, ki običajno nima vmesnika za brezžično omrežje, zato je pametno imeti pri roki ustrezen pretvornik Wi-Fi v obliki ključka USB. ZPS nasvetČe so računalniki lahko med delom ali učenjem nekaj časa tudi nepovezani, mobilno dostopno točko uporabite izključno za sodelovanje v videokonferenci in v tem času onemogočite dostop v internet drugim napravam. Mobilni operaterji imajo v primeru prekoračitve mesečnih količin različne postopke. Eni samodejno aktivirajo dodatne količine, ki so seveda plačljive, drugi pa tako zmanjšajo podatkovne hitrosti, da priključek postane bolj kot ne neuporaben in ste primorani dokupiti podatkovne količine za nadaljnje delo. Ponudniki mobilnega internetaDodatne težave lahko povzroči namizni računalnik, ki običajno nima vmesnika za brezžično omrežje, zato je pametno imeti pri roki ustrezen pretvornik Wi-Fi v obliki ključka USB.  Izboljšajte domače omrežjePoleg priključka v internet je po navadi ozko grlo domače omrežje, predvsem njegov brezžični del. Kljub splošnemu prepričanju, da so kabli nepotrebni in stvar preteklosti, namizne in prenosne računalnike ter pametne televizorje, če je le mogoče, v omrežje priključite s kablom. Fiksno priključene naprave bodo delovale nemoteno in hitrost prenosa podatkov v domačem omrežju ne bo odvisna od tega, kje v stanovanju so, brezžični del bo manj zaseden in bo zato lahko telefonom in tablicam nudil večje in stabilnejše hitrosti. ZPS nasvetČe je hitrost prenosa podatkov prek brezžičnega omrežja na mestu, kjer želite delati, opazno majhna, lahko storite dvoje. Brezžična povezava deluje najbolje, če na poti radijskega signala ni ovir, zato poskušajte na primernejše mesto prestaviti napravo ali pa usmerjevalnik. Ta naj bo nekje visoko pod stropom in nikakor ne blizu tlom ali celo v omarici. Star usmerjevalnik zamenjajte z novim, tehnološke izboljšave bodo skoraj zagotovo izboljšale stanje. Če starost ni težava, se rešitev morda skriva v dokupu ojačevalnikov signala, ki jih postavite na prava mesta – nekje na sredini med brezžičnim usmerjevalnikom in napravami. Težave z brezžičnim omrežjem lahko rešite z izgradnjo novega omrežja, po načelu tehnologije prepletenega omrežja. Sestavlja ga več naprav, največkrat enakovrednih dostopnih točk, ki se znajo med seboj pogovarjati, s tem pa vsaki napravi v omrežju v vsakem trenutku zagotavljajo najboljšo hitrost povezave. Tovrstno omrežje lahko tudi modularno nadgrajujete. Če opazite, da na določenem delu bivališča omrežje ni dovolj dobro, dokupite eno ali več dodatnih naprav, jih postavite na ustrezna mesta z dostopom do električne vtičnice – samodejno se bodo povezale in izboljšale delovanje domačega brezžičnega omrežja. Ponudba naprav za vzpostavitev porazdeljenega omrežjaz novim, tehnološke izboljšave bodo skoraj zagotovo izboljšale stanje. Če starost ni težava, se rešitev morda skriva v dokupu ojačevalnikov signala, ki jih postavite na prava mesta – nekje na sredini med brezžičnim usmerjevalnikom in napravami. Avtor: Marjan Kodelja Vir: https://www.zps.si/index.php/tehnologija/internet/10562-zanesljivo-omrezje-osnova-za-ucinkovito-delo-in-ucenje-na-daljavo-10-2020

Sun, 25. Oct 2020 at 07:07

0 ogledov

Kje v Mariboru bodo jutri odprti vrtci?
Po včerajšnji odločitvi Vlade RS, da se s ponedeljkom, 26. oktobrom, predvidoma za en teden, zapirajo vrtci, smo na Mestni občini Maribor danes organizirali delovanje posameznih vrtčevskih enot, v katerih bomo izvajali dežurstva.  Varstvo predšolskih otrok bo tako tudi med zaprtjem vrtcev zagotovljeno po vsej občini, vendar bo namenjeno le družinam, kjer starši delajo v takšnih dejavnostih oziroma na delovnih mestih, da dela ne morejo opravljati na domu. Potrebe oziroma upravičenost do dežurnega varstva so starši danes sporočali v matičnih enotah. Tiste, ki so upravičeni do nujnega varstva, so oziroma bodo vrtci pravočasno obvestili, kam lahko v ponedeljek pripeljejo svoje otroke. V prihodnjem tednu, od 26. do 30. oktobra, bodo tako vrtci v mariborski občini delovali na naslednjih lokacijah: – Vrtec Borisa Pečeta Maribor, Tomšičeva ulica 32, – Vrtec Ivana Glinška Maribor, Gledališka ulica 6, – Vrtec Jadvige Golež Maribor, Betnavska cesta 100, – Vrtec Jožice Flander Maribor, Focheva ulica 51, – Vrtec Otona Župančiča Maribor, Oblakova ulica 5, – Vrtec Pobrežje Maribor, Cesta XIV. Divizije 14/a, – Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva ulica 22, in – Vrtec Tezno Maribor, Dogoška cesta Tržnice in Snagini zbirni centri bodo še obratovali Mariborske tržnice bodo do nadaljnjega obratovale po običajnem urniku, ob strogem upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov. Odprti ostajajo tudi Snagini zbirni centri, v mariborski občini sta to centra v Plinarniški in Lahovi ulici. Urniki obratovanja centrov se zaenkrat ne spreminjajo, bodo pa delovali z okrepljenimi ekipami. Na območju zbirnega centra so lahko hkrati največ trije zunanji uporabniki. Snaga prosi občane, da že doma odpadke organizirajo tako, da jih bodo lahko čim prej pravilno odložili.  

Sun, 25. Oct 2020 at 07:01

0 ogledov

Koronavirus je prebolel tudi Jurij Zrnec. Tu je njegova izpoved!
"Ko sem izvedel za okužbo, je bila zame to prava mora, groza," je pričevanje pričel Jurij Zrnec v izpovedi, ki ga je objavil ljubljanski UKC. Priljubljeni igralec Jurij Zrnec je pred kratkim prebolel okužbo z novim koronavirusom. Ker je zaradi prejšnjih zdravstvenih težav spadal v rizično skupino bolnikov, so ga zdravniki spremljali na daljavo, prek sistema telemetrije. K sreči je covid-19 prebolel brez zapletov, a je nekaj časa trajalo, da se je 42-letni Zrnec vrnil v običajno kondicijo, ki jo je pred okužbo vzdrževal tudi na fitnesu. A prav tam, se je izkazalo, je bil virus bolj "fit" od vseh varnostnih ukrepov.  O svoji izkušnji je igralec zdaj spregovoril tudi za UKC in pozval: "Pamet v - razkužene - roke, nadenimo si maske in stopimo korak nazaj!"   KAKO JE PRI VAS POTEKALA BOLEZEN IN KAKO SE POČUTITE ZDAJ? Bolezen je k sreči potekala presenetljivo “v redu”: brez visoke vročine, brez kakšnih hudih znakov, če odmislim izgubo vonja. Težje se je bilo vrniti na delo, v gledališče, kjer je lahko precej naporno, saj zahteva 100-odstotnega človeka. Tam sem čutil, morda še zmeraj, precej upada v svoji kondiciji in nekakšen strah. Trenutno sem bolje, počasi se vračam v prejšnje stanje. VAŠE ZDRAVSTVENO STANJE SO ZARADI PREJŠNJIH OBOLENJ POZORNO SPREMLJALI NA DALJAVO ... Telemetrija je krasna stvar, način! Če je le možna. V mojem primeru sem bil sam svoj zdravnik (smeh) in bil s tem, na nek način, vključen v zdravljenje. ALI VESTE, KJE STE SE OKUŽILI? Pred kratkim sem izvedel in zdaj lahko skoraj z gotovostjo povem: na fitnesu*** (v tistem tednu je tam zbolelo 5 ljudi)! Naj pa poudarim, da so res vestno skrbeli za čistočo, razkuževanje ... ampak je bil virus bolj “fit”. KAKO STE SE POČUTILI, KO STE IZVEDELI ZA POZITIVEN BRIS? JE ZBOLEL ŠE KDO IZ VAŠEGA KROGA BLIŽNJIH IN PRIJATELJEV? Ko sem izvedel za okužbo, je bila zame to prava mora, groza! Najprej sem pomislil, koga vse sem okužil naprej, morda celo življenjsko ogrozil (starša, drugi šibkejši člani razširjene družine). Prijatelj je moral celo odpovedati poroko! Če se malo pohecam, sem ga na nek način “rešil”, mu dal čas za ponoven razmislek (smeh). A k sreči ni zbolel, od ogromno možnih kandidatov, nihče. KAKO STE PREŽIVLJALI ČAS SAMOIZOLACIJE? Čas sem preživljal v izpopolnjevanju svojih kuharskih veščin in ob neštetih pogovorih, klicih. Ampak ni bilo tako težko, ker sem bil, kar se tiče počutja, v redu. Je bilo pa kot božični večer, ko sem lahko nesel ven smeti ven "v divjino”, pred blok. KAJ SPOROČATE DVOMLJIVCEM IN TUDI OSTALIM? Virus je in to je dejstvo! Dejstvo je tudi, da o vsem skupaj še vedno ne vemo veliko. Številke kažejo svoje. Kako, kaj in zakaj? Na vse odgovore bomo morali še malo počakati, kaj šele na cepivo. Do takrat pa: pamet v - razkužene - roke, nadenimo si maske in stopimo korak nazaj!   Naj pojasnim, da sem ravno zaradi svojih prejšnjih bolezenskih zapletov (tri pljučne embolije) in starejših družinskih članov letos odpovedal dopustovanje na hrvaški obali, saj je bilo, kot vsi dobro vemo, stanje zaskrbljujoče, številke obolelih pa močno "prilagojene"! Ostal sem doma, opravljal le nujne stvari, odhajal na sprehode in se predvsem izogibal gneči.   Juriju Zrnecu želimo še naprej veliko zdravja, uredništvo v fokusu    
Teme
jože tanko podpredsednik KZ dan samostojnosti in entonosti

Zadnji komentarji

achilles arrow :

23.10.2020 14:02

JA TO JE ZELO POMEMBNO ! POSLUŠAJTE VSI "DRŽAVLJANI" SKORUMPIRANO ZDRAVSTVO (S TEM NE MISLIM SESTER IN BOLNIČARJEV, KI SO ŽRTVE SISTEMA), VOJSKA, KI JE NIHČE OD NAS NE RABI IN POLICIJA, KI ŠČITI VAŠE KRVNIKE NA OBLASTI VAM PA IZDAJA GLOBE .... TEM NAMERAVA VLADA POVEČEVATI PLAČE !!! VAM PA, KI VAS IMA ZA BUDALE SEVEDA, PONUJA APLIKACIJO E-DAVKI ?! OSEBNO NAMERAVAM V NAJKRAJŠEM MOŽNEM ČASU PODATI URADNO OSEBNO NOTO (PO PRIPOROČENI POŠTI) MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE ROTSHCHILD KORPORACIJE SLOVENIJE, DA OD TISTEGA DNE Z SAMOODLOČBO POSTAJAM SAMOSTOJNI SUVERENI SUBJEKT V MEDNARODNEM POMENU ! KOT SUVERENA RESNIČNA ENTITETA, ODGOVARJAM LE SEBI OSEBNO ! S TEM PARAZITU SLAMNATEMU MOŽU KORPORACIJI SLOVENIJI NEDVOUMNO SPOROČAM, DA SE KOT SAMOSTOJNI SUVERENI SUBJEKT ZOPERSTAVLJAM (V POVSEM ENAKOPRAVNEM ENAKOMOČNOSTNEM RAZMERJU - MOŽ NA SLAMNATEGA MOŽA) VSEM DEJANJEM DAVČNEGA TLAČANSTVA IN SUŽENJSKE DAVČNE EKPLOATACIJE (V SMISLU 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 17., 20., 21. ČLENA UNIVERZALNE MEDNARODNE DEKLARACIJE ČLOVEKOVIH PRAVIC) , KI JO JE TA PARAZIT, KORPORACIJA SLOVENIJA IZVAJAL NAD MANO VSE DO DNEVA SAMOODLOČBE. VSI TAKO IMENOVANI ZAKONI SO SPREJETI SAMODRŠKO S STRANI OBLASTI V ŠKODO POSAMEZNIKA. "SPREJEMAJO" JIH VEDNO ENI IN ISTI V IZBRANI KRIMINALNI TATINSKI TOLPI Z IMENOM VLADA IN PARLAMENT. DEMOKRACIJA JE ZGOLJ ABSTRAKTNA FIKCIJA (MS: IMAGINACIONIS) ZA MANIPULACIJO ZMEDENIH LJUDI. NAVAJAM PRIMER TLAČANSKE ZLORABE SLAMNATEGA MOŽA: HIŠA IN ZEMLJA POD NJO, KI JU "POSEDUJEM" SO MOJA OSEBNA LAST IN NE LAST DRŽAVE!. TOREJ TA PARAZITSKA ROTSHCHILD KORPORACIJA NIMA PRAV NOBENE PODLAGE ZA POŠILJANJE POLOŽNIC ZA DAVEK OD PREMOŽENJA, KER TO PREMOŽENJE NI NJENO AMPAK OSEBNA PRIVATNA LASTNINA! ČE SO SAMI SPREJELI NEK ZAKON OČITNE KRIMINALNE TOLPE Z UPORABO REPRESIJE NI NIKJER SLEDU, DA JE KDORKOLI OD NAS POSAMEZNIKOV TAK ZAKON SPREJEL, ŠE MANJ SE STRINJAL Z NJIM! JAZ SE S TEMI ZAKONI NISEM NIKOLI STRINJAL, NITI MI NI BILA NIKOLI DANA PRAVICA DO VETA, KI BI GA TAKOJ IZKORISTIL, KER JE OČITNO, DA GRE ZA NAVADNO KRAJO PREBIVALSTVA POD POLICIJSKO PRISILO ! IN OTROKE UČIJO, DA POLICIJA ŠČITI DRŽAVLJANE !?

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Podpredsednik DZ Jože Tanko v svečanem nagovoru levičarskim oblastnikom natočil kozarec resnice