SI
Odziv rektorata Univerze v Mariboru na novinarske zapise o 50 milijonov EUR spornih izplačil
V Fokusu
Novice

Sreda, 25. september 2019 ob 15:00

Odpri galerijo

Pred dnevi je TV Slovenija poročala, da naj bi bilo na Univerzi v Mariboru spornih za kar 50 milijonov evrov izplačil. Na to naj bi že marca 2017 v poročilu opozorila revizijska hiša Ernst & Young. Takratni rektor univerze Igor Tičar je zato zahteval forenzično preiskavo, zadevo pa obravnava tudi računsko sodišče, menda pa teče tudi predkazenski postopek. Na objave o spornih izplačili so se s sporočilom za javnost oglasili na Rektoratu Univerze v Mariboru, ki ga objavljamo v celoti.

 V medijih je bila v prispevku z naslovom »Spornih 50 milijonov evrov izplačil« izpostavljena Univerza v Mariboru. Novico so  posamezni mediji nato nekritično povzemali ter problematizirali vrednost izplačil po avtorskih pogodbah. Novinarji so podatke zajeli iz dveh poročil, ki jih je po naročilu bivšega vodstva Univerze v Mariboru 26. 2. 2018 pripravila družba Ernst & Young – Svetovanje, davčno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane in ne iz poročil revizijske hiše. Prvo poročilo z naslovom Revizija poslovanja s poudarkom na forenzičnem pregledu zajema samo 17 strani. Čeprav je poročilo datirano na dan 31. 03. 2017, rektorju Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravku Kačiču na primopredaji dne 20.06.2018 ni bilo predano. Bivše vodstvo tega poročila ni predstavilo članicam UM, poročilo prav tako ni bilo obravnavano na UO UM. Isto podjetje, ki pri delovanju ni zavezano standardom revizijskega poslovanja, je 26.02.2018 po novem naročilu bivšega vodstva UM in po novi pogodbi ter novem plačilu pripravilo dokument Pregled transakcij za izbrani vzorec dobaviteljev in projektov v obsegu 74 strani ter ga predalo bivšemu vodstvu UM. Bivše vodstvo UM tega poročila ni dalo v pregled in morebitne pripombe članicam Univerze v Mariboru, čeprav se poročilo nanaša na njihovo poslovanje. Poročilo je bilo izdelano za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016, čeprav  prvo poročilo v celoti tudi zajema leto 2010, ki je bilo iz nadaljnjega pregleda izvzeto, in to kljub prvotnim ugotovitvam, da je bila poraba sredstev Univerze v Mariboru v letu 2010 preko nekaterih zunanjih dobaviteljev zelo visoka. visoka (Uni založba, Uni servis itd …). Bivše vodstvo Univerze v Mariboru pri revizijski hiši ni naročilo ne revizije, ne pregleda in ne strokovnega mnenja. To, kar je bivše vodstvo naročilo, plačalo in po potrebi poimenovalo z različnimi izrazi, med drugim tudi s povsem neposrečenim, predvsem pa neustreznim izrazom »forenzična revizija«, ki sam po sebi ustvarja vtis o nepravilnostih, ni bil postopek izvedbe revizije ustrezno pooblaščenih revizorjev po strogo določenih pravilih.

 

Navedeni dokument nosi oznako zaupno in je bil predan samo bivšemu vodstvu UM (kasneje tudi novoizvoljenemu rektorju UM) ter osebam, za katere se je rektor odločil, da jih seznani z vsebino. S podatki, komu in v kakšni obliki je bivše vodstvo UM predalo prejeto poročilo ter če je od dneva prejema tega poročila pa do poteka mandata (tj. v času skoraj šestih mesecev) naznanilo kakšno kaznivo dejanje, ne razpolagamo. Ob tem je potrebno povedati, da nobeno od omenjenih poročil ne ugotavlja nepravilnosti v finančnem poslovanju Univerze v Mariboru, pač pa zgolj opredeljuje morebitna tveganja na posameznih področjih poslovanja, ki pa jih podrobneje vsebinsko ne utemeljuje z obravnavo celotne dokumentacije za izbrane transakcije.

 

Rektor UM prof. dr. Zdravko Kačič je ob nastopu svoje funkcije kljub temu, da bivše vodstvo Univerze v Mariboru ni storilo ničesar od 31. 03. 2017, ko je bilo izdelano prvo poročilo, in prav tako ne po 26. 2. 2018, ko je bilo izdelano drugo poročilo, takoj pristopil k pregledu dokumenta, ki mu je bil predan ob primopredaji, torej drugega dokumenta svetovalnega podjetja Ernst&Young (za prvi dokument tega ni mogel storiti, ker mu ni bil predan), in izvedel naslednje aktivnosti:

-          opravljen je bil razgovor s pooblaščenimi revizorji o postopku priprave pregleda transakcij in možnosti UM zaradi nepopolnosti podanih ugotovitev brez ustreznih podlag v posameznih pregledih, o katerih se je poročalo v obeh dokumentih;

-          rektor je dokument ter postopek priprave predstavil kolegiju dekanov;

-          dokument je bil zaradi nepopolnih navedb in neustreznih podlag označen kot osnutek;

-          dokument je bil v skladu s standardi revizijskega poslovanja predan članicam Univerze v Mariboru, in sicer vsaki članici za tisti del, ki se nanaša na njeno poslovanje, tako da je lahko na navedbe v poročilu podala pripombe; to članicam v postopku pregleda in po izdaji osnutka poročila pregleda ni bilo omogočeno. Poziv za podajo pripomb in pojasnil na ugotovitve kakršnegakoli pregleda finančnega poslovanja poslovnega subjekta je namreč obvezen sestavni del takšnega postopka, ki pa v primeru obravnavanega pregleda ni bil izveden;

-          rektor je o vseh aktivnostih tekoče obveščal UO UM, dokumenta pa mu v fazi, ko se ga obravnava kot osnutek, ni predal;

-          vsa popolna dokumentacija je bila predana nevtralni inštituciji, da opravi pregled celotnega gradiva in da na podlagi poročila podjetja Ernst&Young d.o.o., pripomb članic in originalne dokumentacije pripravi končno poročilo, na podlagi katerega bodo lahko organi Univerze v Mariboru ustrezno odreagirali;

-          rektor bo na naslednji, tj. oktobrski, seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru predstavil vse izsledke;

-          če bodo usposobljeni strokovnjaki pri pripravi končnega poročila ugotovili, da je prišlo do nepravilnosti v postopkih, ki so potekali na Univerzi v Mariboru, bodo  organi Univerze v Mariboru sprožili ustrezne postopke.

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je torej aktivno obravnaval drugi dokument svetovalnega podjetja Ernst & Young in ga »ni založil v kak predal in pozabil na njega«, kot navajajo nekateri mediji.

Glede podatkov, ki so bili predstavljeni v medijih, torej za 50 milijonov evrov, pa je potrebno izpostaviti naslednja dejstva, ki so bila zamolčana.

Podatki se nanašajo na časovno obdobje od leta 2010 do leta 2016, in sicer na finančna sredstva Univerze v Mariboru, porabljena za izvedbo raziskovalnega in pedagoškega procesa, in to predvsem na izrednem študiju in za delovanje posameznikov v tržnih projektih ob sodelovanju z gospodarstvom.

Univerza v Mariboru plačuje opravljeno delo za izvedbo pedagoškega procesa po različnih pogodbah. Na določenih področjih, kjer pedagoški proces poteka z vključevanjem številnih zunanjih sodelavcev (na področju medicine, zdravstvenih ved, arhitekture, trener izbrane športne panoge), saj je pomembno, da sodelujejo strokovnjaki iz prakse, ki  niso v rednem delovnem razmerju na Univerzi v Mariboru, plačujemo njihovo opravljeno delo na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb. Prav tako na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb plačujemo delo na projektih in sodelovanje z gospodarstvom, torej vse aktivnosti,  ki ne sodijo v redno delovno obveznost delavcev, zaposlenih na Univerzi v Mariboru, hkrati pa to plačevanje poteka po sklenjenih pogodbah z zunanjimi partnerji in po strogo določenih merilih in sodilih za razporejanje sredstev. Na Univerzi v Mariboru smo ponosni na naše zaposlene, ki se v okviru Univerze v Mariboru povezujejo s slovenskimi podjetji in za njih opravljajo znanstveno raziskovalno delo in pomagajo pri razvoju njihove dejavnosti in produktov. Vsak projekt omogoči dodatne zaposlitve mladih, ki stopajo na karierno pot, dodatno opremo za naše članice in za razvoj laboratorijske dejavnosti, o izsledkih in o učinkih pri projektih, ki s seboj nosijo velik intelektualni potencial, pa ne smemo poročati, saj so izvajani pod posebnimi pogodbenimi pogoji.

Višina izplačil za zaposlene na podlagi avtorskih  pogodb je na Univerzi v Mariboru za čas od leta 2011 do leta 2016 znašala 21,2 mio eur in ne 50 mio eur, kot je bilo zapisano. Ponovno izpostavljamo, da posamezne članice, kot je Medicinska fakulteta v glavnem vršijo pedagoški proces preko plačila po avtorskih pogodbah. V okarakterizirano domnevno sporno poslovanje z dobavitelji pa je neutemeljeno zajemanje dobaviteljev, ki so bili izbrani na javnih naročilih oziroma razpisih, in to v fazi gradnje ali obnove infrastrukture Univerze v Mariboru. 

Rektor Univerze v Mariboru bo na tiskovni konferenci konec meseca oktobra 2019 predstavil vse ugotovitve o poslovanju Univerze v Mariboru, ki bodo temeljile na ustrezno preverjenih in točnih podatkih, pregleda transakcij za izbrani vzorec dobaviteljev in projektov svetovalnega podjetja Ernst&Young pa zaradi oznake zaupno in zaradi neobravnave na UO UM iz že obrazloženih dejstev ne more komentirati.

 

 

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 24. Jan 2020 at 11:05

170 ogledov

Res komično, lahko pa bi bilo tragično: totalno pijan bi zmrznil, če ga ne bi našli policisti
Mariborski policisti poročajo o komičnem primeru, ki pa bi se lahko končal tudi tragično. Danes, ob 1.24 je 51-letni moški, doma iz območja PP Rače, poklical nainterventno številko policije 113 in naznanil, da se je s svojim mopedompeljal proti domu. Vozil naj bi iz smeri Polskave proti Gaberniku. VGaberniku naj bi zavil v gozd tam pa naj bi se ujel v past, ki so jonastavili lovci. Sedaj je privezan k drevesu in ne more nikamor, jepovedal, ni pa znal povedati, kje se nahaja. Policisti so obvestilo, čeprav je bilo zelo nenavadno, vzeli nadvse resno.Zaradi nizkih temperatur, ki bi lahko bile za klicatelja tudi usodne, smo viskanje vključili še policiste-vodnike službenih psov policije. Ob 2.34 so prav policisti-vodniki službenih psov policije klicatelja našliv Ogljenšaku. Ugotovili so, da je opisani moški vozil neregistriran moped,zaradi nepravilne strani vožnje pa zapeljal na desno z vozišča, padel inlahko telesno poškodovan obležal. Na kraju ni bilo nobene pasti in kršiteljni bil nikamor privezan. Zakaj ni mogel nikamor pa je pokazal elektronskialkotest. V organizmu je namreč imel kar 1,20 mg/l alkohola. K vsem naštetim kršitvam je potrebno dodati še to, da kršitelj nimaveljavnega vozniškega dovoljenja in da med vožnjo ni uporabljal varnostnečelade. Potem, ko so ga policisti »odvezali« so ga reševalci z reševalnim vozilomprepeljali v UKC Maribor. Policistom bo, ko se bo streznil, verjetno lahko hvaležen, da so ga rešiliiz »lovske pasti«, samo ugibamo pa lahko, ali so ga rešili še pred čemhujšim v tej mrzli noči. Policisti bodo zoper opisanega kršitelja podali obdolžilni predlog napristojno sodišče. Zanimivo bo izvedeti ali bo tam zgodbica enaka ali pa jobo predelal v basen. Ja, tudi s takimi prijavami se ukvarjajo policisti. Šedobro, da smo jo vzeli resno.

Fri, 24. Jan 2020 at 08:28

149 ogledov

Zavetišče za živali Maribor: Župan Arsenovič v letu dni ni našel čas, da bi ga obiskal, denar prosijo dobre ljudi
Zavetišče za zapuščene živali je prehoden dom za vse izgubljene, zavržene in mučene živali. Veliko psov in mačk se znajde v takem zavetišču. A le-to potrebuje tudi denarna sredstva, za katere bi morala poskrbeti občina. Zavetišče za živali v finančni krizi? Začetki zavetišča segajo v leto 1987, od leta 15.2.2012 pa je Zavetišče Maribor prevzelo podjetje Snaga d.o.o., ki nadaljuje z zgledno tradicijo ravnanja z zapuščenimi živalmi na območju Maribora in okolice. Poslanstvo zavetišča je zapuščenim živalim zagotoviti topel in ljubeč prehodni dom ter jim čim prej poiskati nove lastnike. Poslanstvo zavetišča je predvsem oskrba živali, delo v njem pa predvsem skrb za živali z veliko dobre volje in predvsem srcem. Občina vsako leto za delovanje zavetišča namenja manj denarja. In tu je glavni problem, saj Snaga, ki upravlja z zavetiščem išče donatorje za svoje delovanje. Sprejetih psov letno je okoli 300, število mačk pa je bistveno večje. Je pa zanimivo, da v zavetišču še ni bilo župana Arsenoviča, kjer bi se na lastne oči lahko prepričal, kako deluje zavetišče in kako je tu poskrbljeno za živali. Mogoče bi se prepričal, da tudi živali potrebujejo hrano, nego in zdravila. Kako lahko priskočite na pomoč? · Z donacijami na naš transakcijski račun številka SI56 04515 0000 175787, z namenom nakazila “donacija za zavetišče”. Vsa sredstva, ki se zberejo iz naslova donacij, se namenijo neposredno oskrbi in negi živali v zavetišču. · Z nakupom pasje in mačje hrane in njeno dostavo v zavetišče. Enako velja za pripomočke za nego (mačji pesek, stranišča, pasje ovratnice in povodci). · Z odejami, pregrinjali, kocami, s katerimi opremimo bokse in poskrbimo, da je živalim udobno. · Z obiskom zavetišča in preživljanjem prostega časa z našimi varovanci.

Thu, 23. Jan 2020 at 18:22

395 ogledov

Ilegalni prehodi meje - propustnost državne meje nikoli «boljša!«
Poročanje o ilegalnih prehodih meje je tako »vsakdanja« novica, obvestilo o dogajanjih,  ki  jih zaznamo v policijskih »raportih,« da se zaradi »nepomembnosti« rubrike, ki je tam nekje, zadnja ali predzadnje na seznamu kompletnega poročanja celo tam kjer so opisani kurji tatovi in roparji vrtnih ut, kjer se pomotoma pozabljene kakšne grabljice ali  šalotka. Nikakor ni treba podcenjevati državljane, občane in vse nas, ki poročamo o tem, na podlagi policijskih obvestil. Nič drugače ni bilo danes, ko je bilo to umeščeno med uto in tistim ki je odšel od doma in proti jutru prišel sam domov, samo malo panike je naredil. Obvestili  zajema naslednje stanje  na območju PU Celje za pretekli dan do jutra 23. januarja: "Nekaj pred 23. uro so policisti  v Podplatu ustavili voznika osebnega vozila nemških registrskih   oznak,  državljana  Belgije,  ki  je  vozil  sedem  ilegalnih prebežnikov, 4 državljane Vietnama in 3 državljane Afganistana. Voznika so pridržali, postopki z ilegalnimi prebežniki še potekajo." In karavana gre dalje postopki trajajo  o končnih izidih tega pa prav nič ne vemo.  Zvemo velikokrat zelo koristnih informacij, da ilegalni migranti, ki jim je uspelo prestopiti državno mejo na zelenem delu meje,  kar v vsakdanjem jeziku pomeni manj ali nič varovano morebiti z občasnimi kontrolami in se prebijejo v notranjost, ko so domačini po vaseh ali skorajda primestnih naseljih prestrašeni od nenapovedanih in »nepovabljenih in v tujem nerazumljivem jeziku» gostov na lastnem ali sosedovem dvorišče. Tako je bilo nekaj dni nazaj, ko so se sprehajali v okolici Novega mesta, v Regrči vasi, malo naprej so Regrške Košenice in je Šmihel, ki je že del Novega Mesta. PU Novo Mesto je namreč  poročala, da so prijeli 10 migrantov, in sicer 6 Maročanov in 4 Vietnamce, v petih krajih. Da se nekdo s tem ukvarja kot z pridobitno dejavnostjo kot prevoznik, informator, sprovajalec,  na nagovor, iz stiske ali iz »globokega« prepričanja, da počne nekaj plemenitega, tudi zvemo. Zvedeli smo, da je najbolj izpostavljena strankarsko obarvana  taksistka, ki se identificira z rdečo barvo in stranko SD, ne zvemo pa, kako je sankcionirana v nadaljevanju za svoje »plemenito« početje, ali nevede in premalo razpoložljivega časa za premislek ali pretehtavanja o »pametni« izbiri potnika.   Nismo pa utegnili zvedeti ali morda  nismo smeli, da je v naši neposredni nekdo  zaradi delovanja načrtnega taksiranja ilegalnih prebežnikov na našem območju, ki se je »ulovil« v prisluhe in posledično temu tudi kasneje zasačen v policijski zasedi in vsa ostala nadaljevalna dejanja. Taista oseba sedaj je v neki obliki nadzora  pogojne obsodbe, s pomočjo elektronskih zapestnic za katere skrbi probacijska služba,  ki je ustanovljena  leta 2016. In ob tem še zveš povsem naključno, kar  je še bolj  zaskrbljujoče posebej,  če ne veš kako je s tistimi, ki jih je uspel pripeljati do sem, ali jim je pomagal pri nastanitvi, ali so še tukaj ali je bil navadna prevozno posredniška »mala« riba, ki jih je predal naprej v obdelavo naslednjemu v sistemu. To zagotovo zbuja skrb med državljani, ob vseh možnih oblik groženj, ki so lahko pričakovane, napovedljive ali posamično nepredvidljive. Organi v sestavi in vsi tisti ki imate v svojem delu skrb za varnost državljanov kot  službo in imperativ ter visok moralno dejanje, pokažite to skrb in dolžnost do svojih državljanov. Zagotavljanje varnosti  lastnih državljanov je ustavna  kategorija, mar ne? V.K.T.

Thu, 23. Jan 2020 at 12:31

490 ogledov

Mariborski Javni holding v primežu Arsenovičevih obrazov in družinskega klana Pišek-Tancer
Na ponedeljkovi seji mariborskega mestnega parlamenta so se pri predlogu župana Saše Arsenoviča o imenovanju članov nadzornega sveta novoustanovljenega Javnega holdinga d.o.o., ki bo pod svojo streho združil javna podetja v mestni lasti, Snago, Nigrad, Marprom, Energetiko, Mariborski vodovod in Pogrebno podjetje Maribor, z odločnim in glasnim nasprotovanjem oglasili svetniki opozicijske Liste Franca Kanglerja/NLS. "Protestirali smo že proti temu, na kak način Arsenovič ustanavlja holding, vidi se, da mu je bil vzor ljubljanski župan Jankovič, v ponedeljek pa tudi nad imeni, ki jih je župan predlagal za člane nadzornega sveta," nam je dejal Milan Mikl, vodja svetniške skupine Liste Franca Kanglerja/NLS. "Gre za županu zveste in lojalne obraze, ki so šli tudi skozi kadrovsko sito in rešeto SMC. Preberite še: http://vfokusu.com/post/500072/ekskluzivno-brez-korupcije-mihaelu-strmljanu-ne-bi-uspel-lastniski-prevzem-varnosti-maribor Pa si oglejmo, kdo so novi člani nadzornega sveta Javnega holdinga Maribor: Mateja Cekič je šefica financ, od odhodu direktorja mariborske občinske uprave Borisa Železnika pa je začasno prevzela tudi ta resor. Saša Drobnak, stečajni upravitelj, predsednik sveta MČ Center, verjetno pa tudi Arsenovečev človek. V to kategorijo bi lahko po mili volji umestili tudi Mateja Bastiča, samostojnega podjetnika s poslovno in računalniško svetovanje. Najbolj je seveda zanimiv Igor Banič, Prekmurec, sicer direktor soboškega podjetja Blisk-Montaža d.d., ki je pred meseci postal prvi nadzornik Nigrada. Kdo je torej Igor Banič, ki ga najdemo tudi v zgodbi o lastniškem prevzemu Varnosti Maribor s strani ljubljanskega  MS Holdinga oziroma Mihaela Strmljana, enega bogatejših slovenskih tajkunov, ki je  dotedanjim storitvam čiščenja, upravljanja in vzdrževanja nepremičnin dodal še področje zasebnega varovanja. Varnost se je preimenovala v Aktiva varovanje. Ves posel je bil kar precej skrivnosten, ključni deležniki, menedžment in večinski lastniki mariborske Varnosti, na čelu z večinskim lastnikom, družinskim klanom Pišek-Tancer ter Mihael Strmljan so se takrat zavili v molk.            So pa zato bile bolj zgovorne anonimke o tej raboti, ki smo jih prejeli. Tako naj bi prodajalci, pa tudi kupec imeli več kot dovolj razlogov za molk pred javnostjo, saj naj bi bilo vse skupaj prej podobno kravji kupčiji pod mizo, v kateri so kratko potegnili manjšinski delničarji Varnosti Maribor, teh je bilo 13, "ki so bili ob tem ogoljufani in prevarani, saj je cena za delnico bila bistveno večja....razliko pa naj bi pobasal klan Pišek - Tancer, za lep evrski znesek iz naslova davka na dodano vrednost pa je bila prikrajšana tudi država," je zapisano v anonimki. Šlo naj bi za kar poldrugi milijon evrov.   Naš anonimni vir zatrjuje, da je denar preko davčnih oaz končal kot kupnina za garažno hišo v mariborskem trgovsko poslovnem centru City in podjetja Blisk Montaža d.d. v Murski Soboti. Preberite še: http://vfokusu.com/post/497997/temne-plati-strmljanovega-imperija-aktiva-od- Za nakup soboške Blisk montaže pa je Piškov zet Boštjan Tancer denar in moči združil še z Igorjem Baničem, nekdanjim direktorjem Polaničevega gradbenega giganta Pomgrad in Štefanom Kuharjem. Tudi pri Blisk Montaži naj bi za kupnino uporabili pod "mizo opran denar" od prodaje Varnosti Maribor. Ob tem je seveda zgolj naključje, da je Igor Banič "čez noč" postal predsednik nadzornega odbora mariborskega Nigrada in da je Blisk Montaža do lanskega poletja za MO Maribor opravila posle za skoraj 600 tisoč evrov. Poslovodstvo Blisk-Montaža d.d.: Direktor Igor Banič, prokuristka Pišek Tancer Simona, njen soprog Boštjan Tancer predsednika NS, član pa Marjan Pišek. Boštjan Tancer je tudi direktor družbe GMG naložbe, ki je kupilo garažno hišo City. Med petimi solastniki družbe GMG naložbe najdemo: tudi firmo SORS Marka Arsenoviča, brata mariborskega župana Saše Arsenoviča, VARLAS v lasti Hilde Pišek, verjetno soproge Marjana Piška, TDR nepremičnine, ki jo obvladuje Piškova odvetniška družba Živko in Purg, HOT-TEN Aleksandre Koželj Draš in Mitje Koželja ter družba Avemontis, ki ima sedež na Cipru. Skratka, sploh ne preseneča izbor članov nadzornega sveta pred meseci ustanovljenega Javnega holdinga Maribor. Preprosto zato, ker bo njihova osnovna naloga imenovanje direktorja, ki bo prav gotovo obraz po volji župana Saše Arsenoviča in stranke SMC, saj se v mestni hiši ne zgodi praktično nič brez prižgane zelene luči, še bolj pa po diktatu SMC ali njenega predsednika ministra Zdravka Počivavška. 

Thu, 23. Jan 2020 at 09:07

369 ogledov

NEVERJETNO! Vzgojiteljica v vrtcu Ruše na stol privezuje otroke in se dere na njih!
Ravnatelj Osnovne šole Janko Glazer iz Ruš Ladislav Pepelnik, kamor sodi tudi Vrtec Ruše, je potrdil, da je vzgojiteljica res povzdignila glas nad otroka. Za privezovanje pa je zapisal: “Preventivno pripenjanje otrok pa je zgolj iz varnostnih razlogov, saj je s tem poskrbljeno, da otroci ne padejo s stola.” Neverjetno! Kot da ravnatelj nima svojih otrok! Kot je eden od staršev v anonimki napisal: “Iz prve igralnice se je slišalo zverinsko kričanje vzgojiteljice (op. p. ime hranimo v uredništvu)  in neutolažljiv jok otroka. Po prvem šoku sva stopila naprej in si ogledala situacijo. Vsi otročki so sedeli za mizami ob polnih krožnikih. Gre za otročke stare eno leto, ki so komaj začeli obiskovati jaslice. Eden izmed otrok je neznansko jokal, iz nosu mu je tekel smrkelj v usta, očitno je že nekaj časa jokal, saj je bil čisto rdeč v obraz, (vzgojiteljica) pa je kričala na njega. Njene besede si bova zapomnila za vedno in nama še zdaj zvenijo v glavi. Na otročka je kričala: “ZAKAJ SE DEREEEEEEEEŠ! TVOJE DRETJE MOTI DELOVNI PROCES.TAKOJ PRENEHAJ!!!!!!!” Otroček je bil na stol PRIVEZAN z nekim rjavozelenim trakom kot pes. Menda jih (vzgojiteljica) že vsa leta PRIVEZUJE na stolčke. Seveda z dovoljenjem vodstva. Ob vsem tem kričanju je otrok jokal še bolj saj vsak normalen človek ve, da kričanje ni metoda s katero umiriš otroka. Mislila sva, da bo pomočnica skušala utišati vzgojiteljico in umirit situacijo vendar tudi njej očitno tak način dela ustreza.” Ravnatelj je sicer zaradi vsega navedenega vzgojiteljici, v skladu s 172. členom ZDR, izrekel strogi pisni opomin in odredil dodatno spremljavo njenega dela. A s tako vzgojo vrtec ne more delovati. Vir: Lokalec.si

Wed, 22. Jan 2020 at 18:42

1012 ogledov

Sreda v sredo z dr. Alešem Mavrom: "Javnost je bila Karla Erjavca, dolgoletnega političnega kameleona, preprosto naveličana!"
Gost današnje oddaje Sreda v sredo je politični analitik dr. Aleš Maver, Iztočnica za zanimiv, vsebinsko poln in pester pogovor, je bil seveda volilni fiasko večnega predsednika DESUS Karla Erjavca, ki se mu je strankarsko volilno telo odpovedalo, sam pa naj bi se, tako je vsaj izjavil, odpovedal tudi fotelju ministra za obrambo in se umaknil v politično osamo. Preigrala sva tudi različne kombinacije, ki se na osnovi političnih špekulacij pojavljajo pri obstoju vlade Marjana Šarca po odhodu Erjavca. Odstopil sicer še ni in vprašanje, kdaj bo to storil! VIDEO:
Teme
univerza v mariboru spornih 50 mio eur izplačil rektorat odgovarja

Zadnji komentarji

Viktor Hajsinger :

23.01.2020 15:01

Pa kaj?

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Odziv rektorata Univerze v Mariboru na novinarske zapise o 50 milijonov EUR spornih izplačil