SI
Odziv rektorata Univerze v Mariboru na novinarske zapise o 50 milijonov EUR spornih izplačil
ČASOPIS V FOKUSU
Novice

Sreda, 25. september 2019 ob 15:00

Odpri galerijo

Pred dnevi je TV Slovenija poročala, da naj bi bilo na Univerzi v Mariboru spornih za kar 50 milijonov evrov izplačil. Na to naj bi že marca 2017 v poročilu opozorila revizijska hiša Ernst & Young. Takratni rektor univerze Igor Tičar je zato zahteval forenzično preiskavo, zadevo pa obravnava tudi računsko sodišče, menda pa teče tudi predkazenski postopek. Na objave o spornih izplačili so se s sporočilom za javnost oglasili na Rektoratu Univerze v Mariboru, ki ga objavljamo v celoti.

 V medijih je bila v prispevku z naslovom »Spornih 50 milijonov evrov izplačil« izpostavljena Univerza v Mariboru. Novico so  posamezni mediji nato nekritično povzemali ter problematizirali vrednost izplačil po avtorskih pogodbah. Novinarji so podatke zajeli iz dveh poročil, ki jih je po naročilu bivšega vodstva Univerze v Mariboru 26. 2. 2018 pripravila družba Ernst & Young – Svetovanje, davčno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane in ne iz poročil revizijske hiše. Prvo poročilo z naslovom Revizija poslovanja s poudarkom na forenzičnem pregledu zajema samo 17 strani. Čeprav je poročilo datirano na dan 31. 03. 2017, rektorju Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravku Kačiču na primopredaji dne 20.06.2018 ni bilo predano. Bivše vodstvo tega poročila ni predstavilo članicam UM, poročilo prav tako ni bilo obravnavano na UO UM. Isto podjetje, ki pri delovanju ni zavezano standardom revizijskega poslovanja, je 26.02.2018 po novem naročilu bivšega vodstva UM in po novi pogodbi ter novem plačilu pripravilo dokument Pregled transakcij za izbrani vzorec dobaviteljev in projektov v obsegu 74 strani ter ga predalo bivšemu vodstvu UM. Bivše vodstvo UM tega poročila ni dalo v pregled in morebitne pripombe članicam Univerze v Mariboru, čeprav se poročilo nanaša na njihovo poslovanje. Poročilo je bilo izdelano za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016, čeprav  prvo poročilo v celoti tudi zajema leto 2010, ki je bilo iz nadaljnjega pregleda izvzeto, in to kljub prvotnim ugotovitvam, da je bila poraba sredstev Univerze v Mariboru v letu 2010 preko nekaterih zunanjih dobaviteljev zelo visoka. visoka (Uni založba, Uni servis itd …). Bivše vodstvo Univerze v Mariboru pri revizijski hiši ni naročilo ne revizije, ne pregleda in ne strokovnega mnenja. To, kar je bivše vodstvo naročilo, plačalo in po potrebi poimenovalo z različnimi izrazi, med drugim tudi s povsem neposrečenim, predvsem pa neustreznim izrazom »forenzična revizija«, ki sam po sebi ustvarja vtis o nepravilnostih, ni bil postopek izvedbe revizije ustrezno pooblaščenih revizorjev po strogo določenih pravilih.

 

Navedeni dokument nosi oznako zaupno in je bil predan samo bivšemu vodstvu UM (kasneje tudi novoizvoljenemu rektorju UM) ter osebam, za katere se je rektor odločil, da jih seznani z vsebino. S podatki, komu in v kakšni obliki je bivše vodstvo UM predalo prejeto poročilo ter če je od dneva prejema tega poročila pa do poteka mandata (tj. v času skoraj šestih mesecev) naznanilo kakšno kaznivo dejanje, ne razpolagamo. Ob tem je potrebno povedati, da nobeno od omenjenih poročil ne ugotavlja nepravilnosti v finančnem poslovanju Univerze v Mariboru, pač pa zgolj opredeljuje morebitna tveganja na posameznih področjih poslovanja, ki pa jih podrobneje vsebinsko ne utemeljuje z obravnavo celotne dokumentacije za izbrane transakcije.

 

Rektor UM prof. dr. Zdravko Kačič je ob nastopu svoje funkcije kljub temu, da bivše vodstvo Univerze v Mariboru ni storilo ničesar od 31. 03. 2017, ko je bilo izdelano prvo poročilo, in prav tako ne po 26. 2. 2018, ko je bilo izdelano drugo poročilo, takoj pristopil k pregledu dokumenta, ki mu je bil predan ob primopredaji, torej drugega dokumenta svetovalnega podjetja Ernst&Young (za prvi dokument tega ni mogel storiti, ker mu ni bil predan), in izvedel naslednje aktivnosti:

-          opravljen je bil razgovor s pooblaščenimi revizorji o postopku priprave pregleda transakcij in možnosti UM zaradi nepopolnosti podanih ugotovitev brez ustreznih podlag v posameznih pregledih, o katerih se je poročalo v obeh dokumentih;

-          rektor je dokument ter postopek priprave predstavil kolegiju dekanov;

-          dokument je bil zaradi nepopolnih navedb in neustreznih podlag označen kot osnutek;

-          dokument je bil v skladu s standardi revizijskega poslovanja predan članicam Univerze v Mariboru, in sicer vsaki članici za tisti del, ki se nanaša na njeno poslovanje, tako da je lahko na navedbe v poročilu podala pripombe; to članicam v postopku pregleda in po izdaji osnutka poročila pregleda ni bilo omogočeno. Poziv za podajo pripomb in pojasnil na ugotovitve kakršnegakoli pregleda finančnega poslovanja poslovnega subjekta je namreč obvezen sestavni del takšnega postopka, ki pa v primeru obravnavanega pregleda ni bil izveden;

-          rektor je o vseh aktivnostih tekoče obveščal UO UM, dokumenta pa mu v fazi, ko se ga obravnava kot osnutek, ni predal;

-          vsa popolna dokumentacija je bila predana nevtralni inštituciji, da opravi pregled celotnega gradiva in da na podlagi poročila podjetja Ernst&Young d.o.o., pripomb članic in originalne dokumentacije pripravi končno poročilo, na podlagi katerega bodo lahko organi Univerze v Mariboru ustrezno odreagirali;

-          rektor bo na naslednji, tj. oktobrski, seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru predstavil vse izsledke;

-          če bodo usposobljeni strokovnjaki pri pripravi končnega poročila ugotovili, da je prišlo do nepravilnosti v postopkih, ki so potekali na Univerzi v Mariboru, bodo  organi Univerze v Mariboru sprožili ustrezne postopke.

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je torej aktivno obravnaval drugi dokument svetovalnega podjetja Ernst & Young in ga »ni založil v kak predal in pozabil na njega«, kot navajajo nekateri mediji.

Glede podatkov, ki so bili predstavljeni v medijih, torej za 50 milijonov evrov, pa je potrebno izpostaviti naslednja dejstva, ki so bila zamolčana.

Podatki se nanašajo na časovno obdobje od leta 2010 do leta 2016, in sicer na finančna sredstva Univerze v Mariboru, porabljena za izvedbo raziskovalnega in pedagoškega procesa, in to predvsem na izrednem študiju in za delovanje posameznikov v tržnih projektih ob sodelovanju z gospodarstvom.

Univerza v Mariboru plačuje opravljeno delo za izvedbo pedagoškega procesa po različnih pogodbah. Na določenih področjih, kjer pedagoški proces poteka z vključevanjem številnih zunanjih sodelavcev (na področju medicine, zdravstvenih ved, arhitekture, trener izbrane športne panoge), saj je pomembno, da sodelujejo strokovnjaki iz prakse, ki  niso v rednem delovnem razmerju na Univerzi v Mariboru, plačujemo njihovo opravljeno delo na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb. Prav tako na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb plačujemo delo na projektih in sodelovanje z gospodarstvom, torej vse aktivnosti,  ki ne sodijo v redno delovno obveznost delavcev, zaposlenih na Univerzi v Mariboru, hkrati pa to plačevanje poteka po sklenjenih pogodbah z zunanjimi partnerji in po strogo določenih merilih in sodilih za razporejanje sredstev. Na Univerzi v Mariboru smo ponosni na naše zaposlene, ki se v okviru Univerze v Mariboru povezujejo s slovenskimi podjetji in za njih opravljajo znanstveno raziskovalno delo in pomagajo pri razvoju njihove dejavnosti in produktov. Vsak projekt omogoči dodatne zaposlitve mladih, ki stopajo na karierno pot, dodatno opremo za naše članice in za razvoj laboratorijske dejavnosti, o izsledkih in o učinkih pri projektih, ki s seboj nosijo velik intelektualni potencial, pa ne smemo poročati, saj so izvajani pod posebnimi pogodbenimi pogoji.

Višina izplačil za zaposlene na podlagi avtorskih  pogodb je na Univerzi v Mariboru za čas od leta 2011 do leta 2016 znašala 21,2 mio eur in ne 50 mio eur, kot je bilo zapisano. Ponovno izpostavljamo, da posamezne članice, kot je Medicinska fakulteta v glavnem vršijo pedagoški proces preko plačila po avtorskih pogodbah. V okarakterizirano domnevno sporno poslovanje z dobavitelji pa je neutemeljeno zajemanje dobaviteljev, ki so bili izbrani na javnih naročilih oziroma razpisih, in to v fazi gradnje ali obnove infrastrukture Univerze v Mariboru. 

Rektor Univerze v Mariboru bo na tiskovni konferenci konec meseca oktobra 2019 predstavil vse ugotovitve o poslovanju Univerze v Mariboru, ki bodo temeljile na ustrezno preverjenih in točnih podatkih, pregleda transakcij za izbrani vzorec dobaviteljev in projektov svetovalnega podjetja Ernst&Young pa zaradi oznake zaupno in zaradi neobravnave na UO UM iz že obrazloženih dejstev ne more komentirati.

 

 

Galerija slik

Zadnje objave

Sun, 27. Sep 2020 at 19:56

359 ogledov

Se je res Hitler skrival v Argentini in tam tudi umrl?
FBI je razkril več map polnih do nedavnega zaupnih dokumentov, ki vsebujejo številne informacije o domnevnem begu Adolfa Hitlerja, nacističnega vodje in zločinca, v Argentino na samem koncu druge svetovne vojne, leta 1945, rezkriva portal Insajder.  Materiali pričajo, da je vodja tretjega rajha prišel v Južno Ameriko v podmornici in da mu je šest visokih argentinskih uradnikov zagotovilo zatočišče na ranču v južnih Andih. Iz dokumentov, ki so jih pridobili na FBI izhaja, da je Hitler zbežal iz Nemčije dva tedna in pol po padcu Berlina, poroča britanski Mirror. Zbrani materiali, s katerih je bila umaknjena oznaka tajnosti, razkrivajo, da je FBI kljub temu še dolga leta zbiral vse informacije, ki so kazale, da je Hitler res našel varen pristan prav v Argentini. Samo dejanje (pobeg) pa naj bi bilo organizirano z dvema podmornicama, zgrajenima po (takrat) najsodobnejših standardih in z možnostjo dolge plovbe brez izplutja na površje. Kot je navedeno v enem od poročil, je Hitler prispel v Argentino skupaj s 50 ljudmi, častniki, ki so bili lojalni njegovemu režimu, in njihovim družinskim članom. Poročila se sklicujejo, med drugim, tudi na lokalno policijsko poročilo o podmornici, ki se je nenadoma pojavila ob argentinski obali. V enem od dokumentov piše, da je argentinski novinar trdil, da obstaja poročilo lokalne policije, ki je dokumentirala čudno dogajanje ob obali, ko sta pristali podmornici z visokimi častniki in civilisti. Poročilo je celo sugeriralo, da je med njimi, kljub preobleki prepoznan tudi znan par, sicer nekoliko kamufliran. Šlo naj bi za Hitlerja in njegovo ljubico Evo Braun, piše Independent. Prvo poročilo o prihodu nacističnega führerja v Argentino ima datum 21. september 1945, medtem ko je po uradni različici takrat 56-letni Adolf Hitler štiri mesece prej, 30. aprila 1945 storil samomor. »Upokojeni« nemški diktator in Eva Braun pa sta, kakor sledi iz zbranih listinah FBI, v Argentini umrla naravne smrti, v častitljivi starosti.    

Sun, 27. Sep 2020 at 17:53

132 ogledov

Vojna: Tudi Azerbajdžan je na več področjih razglasil vojno stanje !
Azerbajdžanski parlament je sprejel odločitev o razglasitvi vojnega stanja v več mestih in regijah, poroča Anatolija. Parlament je odobril odločitev azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva, da zaradi spopada na razmejitveni črti med Armenijo in Azerbajdžanom razglasi vojno stanje na več območjih. V skladu z odločitvijo, sprejeto na izrednem zasedanju, bodo nekatere ustavne pravice in svoboščine ter lastninske pravice delno in začasno omejene na državljane Azerbajdžana in tujce v tej državi. "Vojno stanje" predvideva uvedbo policijske ure v določenih časovnih intervalih v določenih regijah. Armenske sile so zjutraj izvedle napad na naselja v Azerbajdžanu, kar je privedlo do konflikta. Azerbajdžanska vojska je začela protinapad in določena območja osvobodila okupacije.  

Sun, 27. Sep 2020 at 17:11

107 ogledov

Na prodaj slavna očala John Lennon, cena 50.000 USD
Sotheby’s ta mesec gosti spletno dražbo predmetov, ki so pripadali slavnim Beatlom. Dražba je bila organizirana ob 50. obletnici razpada britanske skupine. Na prodaj so predmeti, ki zajemajo celotno nastopajočo kariero skupine, vključno s podpisano kopijo prvega singla slavnega kvarteta iz leta 1962 "Love Me Do", katerega vrednost je ocenjena na 19.000-25.400 dolarjev. Med drugimi predmeti sta še par slavnih očal John Lennon v vrednosti od 38.000 do 50.000 dolarjev, pa tudi njegov šolski opomin, vreden približno 6000 dolarjev. Ura Cartier iz leta 1966 je ocenjena na približno 31.000 dolarjev. Pripadala je menedžerju Brianu Epsteinu, čigar smrt leta 1967 velja za ključni dejavnik pri ločitvi četverice Liverpool.  

Sun, 27. Sep 2020 at 16:37

152 ogledov

Aktivist iz Atlante je z donacijami Black Lives Matter porabila za nakup nove hiše in osebnih predmetov, skupaj naj bi porabi
FBI je aretiral ustanovitelja skupine Black Lives Matter v Atlanti zaradi obtožb zaradi goljufij in pranja denarja. Sir Maejor Page,  je bil v petek obtožen, da si je prisvojil 200.000 ameriških dolarjev donacij, ki jih je v imenu organizacije Black Lives Matter of Greater Atlanta zbral preko Facebooka, Page je bil aretiran v Toledu in izpuščen na prostost, potem ko je nastopil pred sodnikom prek video klica. Pisarna FBI v Toledu je lani začela preiskavo, potem ko je sodelujoča priča vložila ovadbo zaradi goljufije proti Page, katere pravo ime je Tyree Conyers-Page, je v pritožbi dejal agent FBI Matthew Desorbo. Page je leta 2016 ustanovil Black Lives Matter of Greater Atlanta, letos pa je junija, julija in avgusta zbral več kot 466.000 ameriških dolarjev. "Skupno je Page porabil več kot 200.000 USD za osebne predmete, ustvarjene iz donacije, prejete prek BLMGA Facebook strani, brez prepoznavnih nakupov ali izdatkov za socialno ali rasno pravičnost, "je dejal. FBI v Toledu je dejal, da je Page te donacije uporabil "za Georgea Floyda", namesto tega pa je denar porabil za nakupe hrane, jedilnice, zabave, oblačil, pohištva, sistema varovanja doma, prilagojenih oblek in dodatkov. Po navedbah urada je Page z doniranim denarjem 112.000 dolarjev porabil tudi za nakup hiše v Toledu v Ohiu. Transakcija je potekala prejšnji mesec. Poroča: Fox News  

Sun, 27. Sep 2020 at 16:32

236 ogledov

Vojna: Tankovska bitka med Armenijo in Azerbajdžanom (video) !
https://twitter.com/ArmeniaMODTeam/status/1310128643822280704 Ministrstvo za obrambo Armenije je objavilo video, v katerem je bilo zabeleženo, kako njihove oborožene sile napadajo azerbajdžanske čete na območju Gorskega Karabaha, kjer že danes zjutraj potekajo boji. Armenska vlada je zaradi stopnjevanja konflikta v Gorskem Karabahu razglasila vojno stanje in splošno mobilizacijo, je dejal premier Nikol Pašinjan. Pred tem je predsednik nepriznane republike Gorski Karabah Araik Artyunyan razglasil vojno stanje in mobilizacijo vseh državljanov, starejših od 18 let. Danes zjutraj je Pašinjan dejal, da so azerbajdžanske oborožene sile začele ofenzivo v smeri regije Gorski Karabah in da obramba razmere uspešno drži pod nadzorom. Ministrstvo za obrambo Azerbajdžana je sporočilo, da je Armenija začela intenzivno obstreljevanje položajev azerbajdžanske vojske in naselij, zaradi česar so se oborožene sile te države odločile za začetek protiofenzive vzdolž celotne fronte. Azerbajdžan je poročal o škodi in poškodbah med civilisti. https://twitter.com/Conflicts/status/1310147387474817024 VIDEO: Additional footage showing strikes on large groups of Azerbaijani armoured vehicles today. - @301_AD pic.twitter.com/gWK7nN4lS1 — Conflict News (@Conflicts) September 27, 2020  

Sun, 27. Sep 2020 at 16:27

147 ogledov

Erdogan: Turški narod je s svojimi azerbajdžanskimi brati
Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je dejal, da je Armenija z današnjim napadom znova pokazala, da predstavlja največjo grožnjo miru in stabilnosti v regiji. "Turški narod je danes, kot vedno, s svojimi azerbajdžanskimi brati" - je dejal Erdogan. Erdogan je še dejal, da mednarodna skupnost znova kaže, da ima dvojna merila, in na primeru neustreznega odziva na provokativno agresijo Armenije. "Armensko ljudstvo pozivamo, naj se bori za svojo prihodnost proti vladi in tistim, ki jih potiskajo v propad in jih uporabljajo kot lutke, in pozivamo ves svet, naj Azerbajdžanu stoji ob strani v boju proti okupaciji in zlu" - je dejal Erdogan.
Teme
univerza v mariboru spornih 50 mio eur izplačil rektorat odgovarja

Zadnji komentarji

uroš :

23.09.2020 11:19

Lahko bi ljudi ozavestili tudi o dejstvu, da je je edini virus, ki trenutno razsaja VIRUS LAŽI. Kaj boste omejevali, prodane beštije ?! Ne morete omejevati nečesa kar ne obstaja ! Obstaja pa vaša več kot očitna manipulacija zmedenega ljudstva, ki ni informirano (namenoma) o resnični zgodbi o koronavirusu. ki drugega ni kot oblastniška laž. Vsi vi, ki širite to ostudno laž, pa ste seveda plačani s strani finančnih elit in vsa ta laž ne bo končana, dokler vas folk ne bo sopregledal v kritični masi in obračunal z vami prevaranti, ki ste z vašo lažjo prebivalstvo pognali v gospoodarski in človeški propad ! Ko objavljate vaše izmišljene statistike o okužbah in širjenju koronavirusa, pa ste namenoma pozabili povedati, DA TEST KORONAVIRUSA NE OBSTAJA, KAR JE AVTOR TR PCR REVERZNE TRANSKRIPCIJE VERIŽNEGA TESTA ENCIMA POLIMERAZE POVEDAL SAM ! TOREJ LEGITIMNO STROKOVNO VPRAŠANJE: KAJ PRAVZAPRAV VI TESTIRATE IN PODATKE O ČEM PRAVZAPRAV OBJAVLJATE !? Koronavirus ne obstaja, kakor tudi ne obstaja noben drugi prenosljivi virus, ker ga še nihče ni prečistil in izoliral ! Tega dejstva tudi ne poveste! Ne poveste tudi dejstva, da znanstenega dokaza o obstoju prenosljivih visrusov ni ! Osnova za znanstveni dokaz o obstoju visurov je Rivers kriterij v šestih točkah (ki vsebujejo tudi Kochove postulate). O zadostitvi Riversovemu kriteriju lahko t.i. znanstveniki, mikrobiologi etc. lahko le sanjajo, nihče od njih pa se jim ni niti približal. https://youtu.be/BIAUQaRjGng?t=1834 Niste obvestili javnosti, da je v času lažnega koronavirusa število samomorov in alkoholizma ter družinskega nasilja kot posledico lažne pandemije za desetkratnik preraslo število izmišljenih koronavirus okužb. Vas to dejstvo ne briga in ne zganjate nobenega alarma, ustvarjate pa lažni preplah na osnovi laži in bi nas radi nalezli "dobrih navad". Z ENO SAMO BESEDO - ODVRATNI STE ! In nikar se ne sprenevedajte ! Vse se vrača vse se plača !

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Odziv rektorata Univerze v Mariboru na novinarske zapise o 50 milijonov EUR spornih izplačil