SI
TIHOTAPLJENJE LJUDI
Tiskovna konferenca policijske uprave Celje
V Fokusu
Novice

Četrtek, 29. avgust 2019 ob 11:26

Odpri galerijo

Policijska uprava Celje:

»Uspešna kriminalistična preiskava celjskih kriminalistov zoper tihotapce ilegalnih migrantov je samo eden od ukrepov slovenske policije pri učinkovitem nadzoru državne meje«

Policija svetuje, da se državljani naj ne lotevajo in naj ne ukrepajo na svojo roko glede ilegalnih prehodov meje. To bodo preganjali in sankcionirali, državljane namreč!?

Na dobro obiskani novinarski konferenci, sklicani po včerajšnji koordinirani policijski akciji in po končanih aktivnostih, kjer je sodelovalo več kot 70 kriminalistov in policistov Policijske uprave Celje, so poročali o včerajšnjih zaključnih aktivnostih preiskave kriminalne združbe. Odvzeli so prostost sedmim osebam doma z območja Celja in Velenja, starim od 22 do 37 let, ki so se ukvarjali z nezakonitimi migracijami. Po opravljenih aktivnostih so štirje ostali v policijskem pridržanju in jih bomo predvidoma jutri privedli k preiskovalnemu sodniku.

S preiskavo so celjski kriminalisti začeli decembra lani. Osumljeni člani kriminalne združbe so v času od začetka preiskave do avgusta letos, v sodelovanju z več neidentificiranimi storilci z območja Slovenije ali tujine, organizirali in vodili del mednarodne kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s prevažanjem ilegalnih migrantov iz Hrvaške, preko Slovenije v Italijo. Kriminalna združba je na tej relaciji prepeljala ali organizirala prevoze 279 oseb. 151 smo jih na območju Slovenije, Hrvaške in Italije identificirali. Večinoma je šlo za državljane Iraka, Irana, Pakistana, Afganistana, Indije in Kitajske.

Kriminalna združba je za prevoznike uporabljala predvsem osebe s socialnega dna, pogosto tudi odvisnike od prepovedanih drog. Ilegalne migrante so prevažali v osebnih in kombiniranih vozilih, nekateri tudi brez vozniških dovoljenj ter z vozili tudi bežali pred policijo in s tem ogrožali življenja migrantov.

Zaradi suma storitve kaznivih dejanj Prepovedano prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) so kazensko ovadili 10 oseb, starih od 22 do 37 let, za 16 kaznivih dejanj.

Med preiskavo so ugotovili tudi, da so posamezni člani kriminalne združbe izvrševali kazniva dejanja še s področja prepovedanih drog. Preprodajali so predvsem drogo kokain, heroin in konopljo, zaradi česar jih bodo pet ovadili še zaradi sumov storitve kaznivih dejanj po zakonu: Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, 186 čl. KZ-1.

Če karikiramo, lahko povemo, da se podjetni kriminalci niso želeli vezati samo na en vir dohodka. Zato so se dodatno ukvarjali še z drugim »delom« ali drugače povedano, z izvrševanjem kaznivih dejanj s področja razpečevanja drog.

Dodali so še, da je bil eden od osumljencev ob prijetju oborožen s strelnim orožjem, pripravljenim za uporabo. Pri drugem pa je bilo strelno orožje najdeno na hišni preiskavi, kar kaže na to, da je šlo za resno in nevarno kriminalno združbo. Baze, oziroma točke v Celju, kjer so bili emigranti pripeljani na »aklimatizacijo« pred nadaljevanjem transporta, so na območju Lave in zgornjem delu naselja Otok. Skrivali so jih »klimatizrianih« garažah, še posebej »visoke« goste iz oddaljenih držav, ki bi v naslednjem obdobju popestrili rasno, genetsko in podjetniško oziroma gospodarsko sliko Evrope. Ne smemo pozabiti na tukaj zelo pomemben in zelo »zaželen« populacijski moment na katerega baje »stavi« vsa Evropa.

Letos so, kot pravijo na GPU, prijeli 273 tihotapcev ilegalnih migrantov, od katerih je bil zoper 223 odrejen pripor.

Slovenska policija v zadnjem obdobju zaznava povečanje problematike delovanja organiziranih kriminalnih združb pri nezakonitih migracijah na balkanski poti. V Sloveniji so pogosto kot sprovajalci prijeti državljani tretjih držav, ki so že pridobili status ali pa so v postopku pridobitve le-tega v državah EU. Pri prevozih z vozili običajno uporabljajo predhodnice, ki preverjajo morebitno prisotnost policije na načrtovani poti prevoza.

V preteklem obdobju je bilo zaznano tudi več primerov, ko so tihotapci ljudi s svojim brezkompromisnim ravnanjem (tako v postopkih s policisti, kot tudi z nevarno vožnjo in velikim številom migrantov v vozilih) ogrožali življenja migrantov. Tako lahko izpostavimo, da v zadnjem mesecu beležimo 6 primerov prijetih tihotapcev, ki so v kombiniranih vozilih prevažali vse od 31 pa do 47 nezakonitih migrantov.

Zaradi mednarodne narave preiskovanja kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1 je za uspešno preiskovanje ključno mednarodno sodelovanje z izmenjavo informacij in skupnimi preiskavami. Slovenska policija zato pri tem sodeluje tako s sosednjimi državami, kot tudi ostalimi državami, tako na bilateralni ravni, kot tudi na multilateralni ravni. Kriminalistična policija intenzivno sodeluje z agencijo Europol, pri čemer ima ključno vlogo pri posredovanju in vrednotenju informacij ter operativni podpori posameznih preiskav Evropski center za boj proti nedovoljenim migracija (EMSC), ki je bil ustanovljen pri Europolu.

Kriminalistična policija skladno povečano problematiko nezakonitih migracij prilagaja svoje delovanje, tudi z uvajanjem novih načinov dela. Na posameznih policijskih upravah so ustanovljene delovne skupine za preiskovanje kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države po 308. členu Kazenskega zakonika.

Število kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1 se je v obdobju od januarja do julija 2019 povečalo glede na lansko primerljivo obdobje za 45% (251/173). Najbolj, kar za 317%, se je povečalo število izvršitvenih oblik tihotapljenja v okviru kriminalne združbe po 6 odstavku 308 čl. KZ-1 (6). Če storilec z dejanji iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist ali priskrbi brezpravno delovno silo ali povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in denarno kaznijo. Porast za 64% je zabeležen tudi v okviru tihotapljenja zaradi premoženjske koristi po 3 odstavku 308 čl. KZ-1 (3)

Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor enega ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države ali omogoči nezakonito prebivanje na njem, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo. (iz 99 na 162).

Vse kar je tukaj napisano velja aposterioiri, kar pomeni ko nastane posledica in je vezano na proračun in multiplicira stroškovni moment. Glavni aspekt, ki državljane zanima, je preprečevanje pojava. Tega tukaj ni!

Slovenska policija je v celotnem letu 2018 obravnavala 153 dogodkov v katerih so bilo prijetih 218 sprovajalcev (kšeftarjev) oz. tihotapcev ljudi. V letošnjem letu do danes beleži 192 (76) dogodkov, kar pomeni 152% porast v primerjavi s primerljivim obdobjem lani. Policija je tako do 28. 8. 2019 obravnavala 192 primerov, v katerih je bilo prijetih 273 tihotapcev ljudi (246 tujcev ter 27 slovenskih državljanov) s 1.554 nezakonitimi migranti. Zoper 223 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor in »počitek, prehrana ter ostale »komoditete« na račun davkoplačevalcev.

Najbolj izstopa PU Koper, ki je obravnavala 76 dogodkov, v katerih je bilo prijetih 108 tihotapcev ljudi (102 tujcev in 6 slovenskih državljanov), pri čemer je bil zoper 86 oseb odrejen pripor. Sledi ji PU Novo mesto, ki je obravnavala 41 dogodkov, v katerih je bilo prijetih 55 tihotapcev ljudi (50 tujcev in 5 slovenskih državljanov), pri čemer je bil zoper 46 oseb odrejen pripor. PU Ljubljana je obravnavala 32 dogodkov, v katerih je bilo prijetih 47 tihotapcev ljudi (40 tujcev in 7 slovenskih državljanov), pri čemer je bil zoper 36 oseb odrejen pripor.

Nova oprema in kadrovska okrepitev, ki bo »zelo kmalu« v funkciji, bi naj še dodatno pomagala policistom pri delu na državni meji.

Slovenska policija se z množičnimi migracijami srečuje že od jeseni leta 2015. Od takrat jih z raznimi oblikami dela 24 urno na dan spremljajo in se jim nenehno prilagajajo. Rezultat, ki kaže, da je delo policije profesionalno, strokovno, zakonito in učinkovito, je letošnje odkritje že 273 oseb, ki so na nezakonit način sprovajale migrante na ozemlje Republike Slovenije. To kot pravijo na policiji sprovajalci so osebe počnejo kot kriminalno in v nasprotju z zakonom, za pridobitno dejavnost oziroma z namenom zaslužka. Če karikiramo do konca, teh lovijo in ulovijo. Predstavnike nevladnih organizacij in tistih ki nastavljajo pakete na mejo (z morebitno sledilno napravo) dovolijo do pridejo do končnega porabnika. Mnogokrat tudi prestavljajo brezplačen prevoz do nastanitvene točke. Nimam dognanje ali imajo tudi cvetlične šoke na mizah v prostorih kjer se zadržujejo.

Policija je celotnem območju Slovenije v obdobju od začetka leta 2019 do 26. 8. 2019 obravnavala 9.256 ilegalnih prehodov. Število se je glede na enako obdobje preteklega leta
povečalo za 62,4 %, ko je bilo obravnavanih 5.700 ilegalnih prehodov, vendar smo na podlagi sporazuma o vračanju nezakonito prebivajočih oseb, hrvaškim varnostnim organom uspešno vrnili 6.223 oseb. Lani v istem obdobju 2.307. Najpogosteje državno mejo ilegalno prestopijo državljani Pakistana, Alžirije in Afganistana.

Letos smo v istem obdobju sprejeli 3.255 izraženih namer podaje prošnje za mednarodno zaščito, lani 3.151. Policija se skladno s svojimi zmožnostmi trudi in izvaja vse z zakonom predvidene ukrepe, da bi omejila in preprečila nedovoljene migracije. Policija ilegalnim migrantom zagotavlja pravico do mednarodne zaščite, ugotavlja pa zlorabe postopkov mednarodne zaščite kot utečene prakse tihotapcev oseb.

Na bolj obremenjena območja pošiljajo kadrovsko pomoč policistov iz drugih policijskih enot in uprav, konjenike, vodnike službenih psov, pomožne policiste. Trenutno je v teku razpis za okoli 100 novih nadzornikov državne meje. Pri skupnem patruljiranju in varovanju državne meje nam pomagajo pripadniki Slovenske vojske. Prihodnji teden bodo v varovanje državne meje vključili še dodatnih 15 pripadnikov Slovenske vojske, po 23. septembru 2019 pa še 20 vojakov.

Preden se je zadeva vpeljala se že nakazuje, da je to jalovo početje. Še bolj bode v oči, kar tudi sami ugotavljajo, da se ilegalni prehodi dogajajo izven območij kjer se nahajajo fizične ovire na meji, kot so zapornice, žičnate ograje in vrata na panelih.

V veliko pomoč pri usmerjanju nezakonitih migracij so nam začasne tehnične ovire, ki nezakonite migracije usmerjajo na pričakovana mesta prehoda, kjer jih lažje zaznavamo in prijemamo in v nadaljevanju izvedemo zakonske postopke z migranti. Policija pri nadzoru namenja še posebno pozornost tistim mestom na državni meji, kjer so zapornice na prehodnih mestih, ki so namenjene lokalnim upravičencem zaradi izvajanja kmetijske dejavnosti (v posameznih primerih smo ugotavljali tudi odprte zapornice in poškodovane ključavnice, za kar sicer ne sumimo migrantov, vendar pripominjamo, da je meja na teh mestih kljub temu nadzirana) in tudi mestom, kjer so vrata v začasnih tehničnih ovirah (npr. za prehod divjadi). Ugotavljamo tudi, da so tihotapske poti na drugih območjih in ne na krajih, kjer so ta prehodna mesta oz. prehodi. Informacije so pa lahko zelo v nasprotju z stanjem na terenu kjer so zapornice lepo dvignjene ali pa panelna vrata odklenjena.

Izmenjava ključnih informacij v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja in s policijskimi atašeji je velikega pomena. Policija poudarja tudi zelo dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, ki jih sprotno obveščajo o vseh sumljivih osebah in vozilih. Pri tem izpostavljajo, da ni nikakršne potrebe za samoorganiziranje občanov, vaške straže ipd., saj slovenska policija varuje državno mejo in nadzira območje. Še več, policija nasprotuje in obsoja ustanavljanje tako imenovanih vaških straž ali vard z namenom prevzemanja nalog državnih organov. Vsako nezakonito ravnanje bodo kot tako tudi obravnavali. Poudarjajo, da policija skrbno spremlja tovrstno problematiko in bo v vsakem takem primeru ukrepala v primeru obstoja kaznivih ravnanj.Policija izvaja vrsto ukrepov za preprečevanje ilegalnih migracij in jih bo skladno s pripravljenimi načrti v prihodnje po potrebi tudi stopnjevala. Sodelovanje lokalne skupnosti s policijo je ključnega pomena pri odkrivanju ilegalnih migracij.

Letos so na območju Policijske uprave Celje zaradi nedovoljenega prehoda čez državno mejo obravnavali 204, lani v enakem obdobju 57 oseb. Povečanje so zabeležili predvsem v zadnjih treh mesecih, ko so obravnavali 173 nedovoljenih prehodov državne meje. Najbolj obremenjeno je območje Policijske postaje Rogaška Slatina. V tem obdobju so obravnavali tudi 37 tujcev, lani v enakem obdobju 25, ki so mejo prestopili skriti v tovornih vozilih in so jih obravnavali v notranjosti. Največ, 24, je bilo državljanov Afganistana. Na samih mejnih prehodih so pri skupni mejni kontroli, pri poskusu vstopa v Slovenijo, odkrili še 12 državljanov Afganistana, ki so bili skriti v tovornih vozilih. Postopke z njimi so prevzeli hrvaški varnostni organi.

Na mejnih prehodih so letos zavrnili vstop 51 osebam, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop, večina jih je državljanov Srbije in Bosne in Hercegovine. lani so vstop zavrnili 30 ljudem. Hrvaškim varnostnim organom so letos vrnili 137 tujcev, 38 državljanov Iraka, 29 državljanov Afganistana, 14 državljanov Pakistana in ostale. Za mednarodno zaščito je zaprosilo 84 oseb, ki so nedovoljeno vstopile v Slovenijo in sicer 9 državljanov Afganistana, 14 državljanov Iraka, 8 državljanov Alžirije in ostali. Lani je za mednarodno zaščito zaprosilo 63 oseb.

Celje kot kraj, kjer se zadržujejo migranti, ki so pripeljani na nezakonit način, jih je »pridobilo« ne naravnost iz področja, ki ga kot PU ima v pristojnosti, ampak iz drugih policijskih uprav. Osebe, ki se ukvarjajo z kriminalno dejavnostjo, prevzamejo emigrante, jih nekaj časa nadzorujejo in z namenom pridobivanja premoženjske koristi peljejo ali posredujejo drugim posrednikom do končne destinacije, ki bi tem »novim« Evropejcem bila najbolj pisana na kožo. V slogu hi-tec jezika, na celjskem delujejo samo takšne združbe, ki ponujajo logistiko in know-how, tako imenovan najbolj čisti del »posla«.

Upajmo da v bodoče ne bo potrebno sklicevati takšnih tiskovnih konferenc s tako močnimi posadkami tudi zato, ker se delo in uspešnost področja notranjih zadev preverja na mestu morebitnih nevralgičnih točk in problemov, kjer nastajajo.

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 19. Feb 2020 at 10:11

0 ogledov

Splošna bolnišnica Celje : nezakonitosti - 3 proti 0
Aktualnosti dogodkov in odmevov v javnosti  povezanimi z Splošno bolnišnico Celje zadne tedne ne zmanjka. Če to ravno primerno za ustanovo, zavod kjer bi naj  bila prvotna naloga zdravje občanov, občank ter vse povezano stem in na način ki ga veleva stroka, predvsem medicinska in poklici, ki so kompaktibilni in delujejo z roko v roki z temeljnim poslanstvom , presodijo naj uporabniki. Odmevajo dogodki ki so tam , pa kljub temu daleč vstran od potrebnega, normalnega in zdravega in normalnega delovanja. Politična  in nezakonita odstavitev Ferjanca 1:0(višje sodišče dokončno) Višje delovno sodišče je potrdilni sodbi, podpisani 05.02.2020, skoraj v celoti sledilo razsodbi Delovnega sodišča v Celju in potrdilo, da je bil Marjan Ferjanc novembra 2017 nezakonito razrešen s položaja direktorja Splošne bolnišnice Celje. Razsodba je dokončna, pravnomočna in na njo ni pritožb. Vračilo nenamensko porabljenega denarja za sanacijo SB Celje 2:0 Celjski bolnišnici grozi oziroma nad glavo vidi zavrnjena pritožba  na zahtevek ki ga že prej podal inšpektorat za porabo proračuna, ki je že prej ugotovil nezakonito, nesmotrno in ne namensko porabo strogo namensko dodeljenih sredstev za reševanja zagat okoli plačevanja dobaviteljem. Po tej sveže izdani odločbi o zavrnitvi pritožbe,   je jasno da mora Splošna bolnišnica Celje mora vrniti 924 tisoč evrov nenamensko porabljenih sredstev. Nezakonito izvzetje Branka Gabrovca iz  seznama kandidatov ta poslovnega direktorja SBC 3:0 Celjsko delovno sodišče je namreč v prvi sodbi ugotavljalo, da je bila izločitev Branka Gabrovca s seznama kandidatov za poslovnega direktorja ter posledično imenovanje nove direktorice nezakonito, višje delovno sodišče pa je sodbo vrnilo na prvo stopnjo z zahtevo, da mora delovno sodišče v Celju najprej ugotoviti, ali je Gabrovec sploh izpolnjeval pogojem razpisa za direktorsko mesto. Višje delovno sodišče namreč meni, da bi moralo celjsko delovno sodišče v prvi fazi preverjati ali je Gabrovec dejansko izpolnjeval pogoje razpisa, kar bi bila podlaga za nadaljno odločanje o tem, ali je bil postopek imenovanja zakonit. Sodni postopek se tako po dobrem letu vrača na začetek. Že takrat je bilo sicer veliko govora o tem, da naj bi bili v ozadju interesi takrat vladajoče stranke SMC, kateri Guček Zakoškova tudi pripada. Glavni player, predsednica razpisne komisije Splošne bolnišnice Celje mag. Barbara Tiselj, strankarska kolegica nove direktorice in vladna članica sveta zavoda bolnišnice. Sledila je nagrada v obliki dela na Ministrstvu za Zdravje. Potem pa je ni več na radarju. Celjsko delovno sodišče tudi v drugo pritrdi Branku Gabrovcu, takratnemu kandidatu, oziroma izločenemu iz seznama kandidatov. Kot je znano, ga je razpisna komisija pred dvema  izločila iz postopka izbora, kot da ne izpolnjuje zahtevanih pogojev glede vodstvenih izkušenj. Gabrovec je uspelo tudi v drugo , se pravi da je v času razpisa izpolnjeval pogoje.   Ob nastopu pravnomočnosti sodbe  sedanja direktorica bolnišnice Margareta Guček Zakošek  ob »podpori« ali brez česarkoli in kogarkoli  poskrbeti za dostojen odhod, v kolikor je to sploh možno, obenem pa počakati na razplete določenih »spoduciranih« okoliščin ki mečejo slabo luč na delo, poslovanje in ugled SB Celje, ki ga je imela mnogo več kot v danem trenutku. Gabrovčev odvetnik, Igor Inkret , ne izključuje morebitno tožbo oziroma pravdni postopek povezan z   zahtevkom za odškodnino. Razburljivo in razburkano, ki si ga najmanj želimo! V.K.T.

Wed, 19. Feb 2020 at 10:00

0 ogledov

VIDEO: Bivši župan Maribora dr. Andrej Fištravec se umika iz politike v zasebno sfero
Prejšnji teden se je nekdanji župan Mariboradr. Andrej Fištravec, ki so ga na oblast pripeljali jugurtno granitni protesti, zaradi katerih je odstopil dotedanji mariborski župan Franc Kangler, sporočil, da se umika iz politike in podaja v zasebne vode. Ob tej priložnosti je Fištravec sporočil, da svojo aktivno vlogo v mestni politiki pušča za seboj, in bo svojo pozornost namenil drugim projektom izven politične sfere. Prav zaradi tega je predlagal spremembo imena svetniške skupine, in sicer iz Liste župana Andreja Fištravca v Klub samostojnih svetnikov, ki ima v MS MO Maribor tri svetnike, v mestnih četrtih pa še sedem svetnikov.  VIDEO pogovor z dr. Andrejem Fištravcem o razlogiuih za umik iz političnega življenja:

Wed, 19. Feb 2020 at 09:41

0 ogledov

Združenje za slovensko besedo o zlorabi državne proslave ob kulturnem prazniku
Objavljamo sporočilo za javnost Združenja za slovenso besedo, ki je opozorilo o podli zlorabi letošnje proslave kulturnega praznika, ki so jo snovalci pripravili v nasprotju s pesnikovim duhom in sporočilom, ki ga prinaša njegova Zdravljica kot slovenska državna himna. France Prešeren si je v Zdravljici, ki je slovenska državna himna, želel svet brez prepira. Tako narodi kot dobri ljudje ob vseh različnostih zmorejo brez njih. Letošnja državna proslava ob prazniku slovenske kulture, na kateri so bile podeljene po Prešernu poimenovane nagrade, ni izhajala iz pesnikovega duha. Šla je mimo njega, kakor da ga ni. Na to kaže tudi odsotnost nagrajenca za izvirno literarno ustvarjanje – kljub opaznim dosežkom na tem področju. Prav tako so bili, ne prvič, prezrti slovenski kulturniki, ki živijo in delajo na slovenskem narodnem ozemlju izven meja Republike Slovenije. Nihče ne more iskreno reči, da je bila letošnja proslava ob kulturnem prazniku zasnovana in izvedena brez misli na prepir. Prav nasprotno: s svojo izzivalno pritlehnostjo in izrazno primitivnostjo, ki je bila uperjena zoper velik del slovenskih državljanov in njihovo izročilo, je bila preračunana provokacija in je izločevalno politiko ukoreninila tudi v kulturi. Takšno politiko, ki jo je z zanikovanjem in izbrisovanjem slovenske zgodovine v starejših obdobjih ter z njenim ponarejanjem v novejših ukoreninila na področju znanosti. Združenje za slovensko besedo ostro protestira proti takšni zlorabi in poziva vse Slovence in državljane Slovenije, da ostanejo zvesti Prešernovim idealom edinosti, sreče in sprave. Predsednikdr. Stane Granda

Wed, 19. Feb 2020 at 08:48

0 ogledov

Celje: Mestni svetniki nominirali 14 prejemnikov priznanj MO Celje. Častni občan Janko Hartman
Celjski mestni svet je na prvi seji  v tem letu, sicer enajsti v tem mandatu, soglasno potrdil štirinajst nominirancev za letošnje celjske grbe, priznanja Mestne občine Celje, ki jih je predlagala komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade. Kot navaja predsednika KVIAZ-a, Janko  Požežnik,« je med predlogi bili veliko dobrih predlogov, nekateri prav gotovo odličnih. Na podlagi tega   je bila opravljena razprava ob upoštevanju utemeljitev predlagateljev je bilo med podanimi predlogi  najprej na delovnih telesih in danes na seji Mestnega sveta potrjenih štirinajst imen ali pravnih oseb ali društev. Naziv častnega meščana Celja bo prejel Janko Hartman za izjemen arhitekturni prispevek pri razvoju knežjega mesta in svoj čas(skoraj do sredine 90 let) tako rekoč glavni arhitekt za stanovanjsko gradnjo v Celju. Zlati celjski grb bo šel v roke Tomažu Benčini za dolgoletno uspešno vodenje Cinkarne Celje in prispevek k razvoju celjskega gospodarstva. Srebrni celjski grbi  bodo podeljeni med magistrico Marijana Kolenko, Ekonomsko šolo Celje in Nogometnim klubom Celje, bronaste  pa bodo v roke prejeli dr. Borut Batagelj, Lenart Horvatič in  Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje. 11 aprila bo Mestna občina Celje podelila tudi šest kristalnih grbov za odličnost v celotnem študijskem obdobju, ki jih bodo prejeli Lucija Dežan, Hana Fideršek, Sara Jeromel, Lea Kukovičič, Nuša Ofentavšek in Hana Šrot. Celjani živimo v dokaj zdravem okolju, s tem da imamo podedovano tudi nekaj bremen, predvsem okoljskih, ki potrebujejo dolgoročno strategijo, ukvarjanje na več nivojih ter predvsem uporabo stroke katera bo brez pritiska »naročnika« daje rezultate ki jih daje sama  in ni samopostrežba za instant pričakovane informacije, da se jih da čim prej v »promet«, da bi se dosegel nek učinek v javnosti v obliki alarmantnih informacij na eni strani, na drugi z parcialnim povzemanjem, pa še to netočnim po domače temu rečemo  šlampasto, površno, z točno znanim namenom, žal v napačno smer in »željo« prepotrebno škodovati drugemu. Ena od svetnic, ki jo je zaneslo, kljub svetniškim izkušnjam, si je s pomočjo medijev dvignila »rejting« z prstom navzdol, ko je  v časopisnem »tematskem« intervju okvalificirala župana za vsevednega in edino zveličavnega ter da drži ljudi mesto, celo okolico v šahu, da je alfa in omega daleč naokoli, ter je njegov vpliv neizmeren z dodanimi atributi, ki jih je opisovala v prej omenjenem intervjuju. To  jo je pripeljalo do tega da si je pridelala »prijazen« nagovor odvetnika da prekliče omenjene atribute pripisane županu in da se opraviči za diskvalifikacije. Vse to sodi v repertoar žalitve obdolžitve in v kolikor se izkaže za resnično«kaznivo« dejanje, kar je daleč od resničnega.  Gospa svetnica iz svetniške skupine DeSUS, Brigita Čokl, je z cmokom v grlu, z vso potrebno dramaturgijo in patetiko, ki v takšnih okoliščinah in trenutkih je prepričala bore malo, verjetno še samo sebe ne dovolj, oziroma bolj slabo. Mestni svet je povabil strokovnjakinje in NIJZ(nacionalnega inštituta za javno zdravje  in ministrstva za okolja in prostor k  predstavitvi izsledkov  analiz, ki so jih pripeljali do rezultatov, ki so daleč od tistega kar je bila javnost »seznanjena« kako slabo skrbi občina za bodoče generacije ter da zavaja glede onesnaženosti na področju stare Cinkarne in okoli nje. V prvem delu razlage  kar se zamenjavo zemljin  ob in okrog celjskih vrtcev tiče,  gre po terminskem planu. Stanje kljub  predimenzioniranosti  okrog tega tečejo kot je bilo dogovorjeno med vsemi deležniki. Tudi v primeru Stare Cinkarne  in lokacijami povezanimi z njo niso takšne  kot so sprva, ali več krat omenjene kot katastrofalne in podobno. Celo tako daleč je  prišlo da je ovaditelj  iz neke civilne  kvazi okoljske iniciative prijavil mestno občino in državo da so v Celju na točno določenih lokacij  spravljenih, zasutih, nevarni odpadki brez nadzora ter da ogrožajo, zdravje državljanov do ne vem kakšne stopnje  ter da bo vse kar tem nekje v bližini » v kratkem zbolelo, pomrlo in da,v kolikor se to ne uredi, da se moramo Celjani in okoličani »seliti » v druge dele Slovenije.  Na to prijavo je Ministrstvo za okolje in prostorje odreagiralo z temeljito raziskavo omenjenih parcel , prijavljenih lokacij in še kaj več. Rezultati teh  temeljitih in dragih raziskav, sondaž in sanacij po opravljenih raziskav kažejo da tam na preiskanih lokacijah ni NEVARNIH odpadkov. MO Celje Tukaj si je že mnenjski rdeči karton prislužil tako kot  velikokrat do sedaj, brez posledic, dežurni »ekološki » skrbnik za celotno Celjsko kotlino,  Boris Šuštar CI . Vlogo ekološkega in siceršnjega zdraharja  si več kot »zasluži«  V takšnih primerih je po mojem zelo zaželeno, da v kolikor  ne obstoja neka pravna oblika sankcioniranja, vsaj neko telo,  se ustanovi razsodišče za ljudi takšnega kova, ki nekaznovano straši občane, širi neresnice, ogroža vsakdanji mir občanov, kot da bomo že jutri »zombije«  imenuje Celje za Slovenski Černobil.  Pozerstvo, nastopaštvo in zdraharstvo so nekaj od tega kar ga opiše kot nekonsistentnega  za področja ki bi bil kot  »zaskrbljen« državljan. Kvečjemu maska za nekoga, ki se rad  usede prem medije, tisti ki so mu seveda naklonjeni, žarometi ga osvetlijo in se mu domišljijska avra zasije do   nezaslišanih razmer ko mu začne škodovati, njemu, največ pa občane, ki jih straši in neutemeljeno in ustvarja zmedo ne v obliki strahu  tem več v spremembi načina življenja  pri someščanih, ki si zaslužijo mirno in spodobno in sebi primeren življenjski slog in ritem.    Preostali del seje  je poskrbel za mirnejši potek vprašanj povezanimi  z imenovanji predstavnikov občine  v svetih zavodov ter spremembami namembnosti določenih lokacij za  prostorske posege  ki so potrebne in v interesu lokalne skupnosti. Vane K. Tegov

Tue, 18. Feb 2020 at 18:25

173 ogledov

Petrol podpisal pogodbo z rusko družbo Renova Group, ki se nahaja pod sankcijami Združenih držav Amerike
Poslanska skupina SDS je na predsednika komisije za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic nujne seje glede javnofinančnih in drugih posledic sklenitve memoranduma med družbo Petrol d.d. in rusko družbo, ki je na seznamu družb, proti katerim so ameriške oblasti uvedle sankcije. Družba Petrol d.d., Ljubljana je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, ena največjih slovenskih družb po prihodkih in ena največjih slovenskih trgovskih družb. V Strategiji upravljanja kapitalskih naložb je klasificirana kot pomembna naložba. Poleg gospodarskega interesa ima družba Petrol za Republiko Slovenijo tudi velik strateški in varnostni pomen, saj omogoča zagotavljanje in oblikovanje varnostnih rezerv nafte v Republiki Sloveniji.   Republika Slovenija je neposredni lastnik 10,10% družbe Petrol, poleg nje pa je lastnik te družbe še Slovenski državni holding (SDH) z 12,68% lastniškim deležem in Kapitalska družba d.d. (KAD) s 8,27% lastniškim deležem. Skupaj je torej Republika Slovenija neposredni in posredni lastnik 31,05% družbe Petrol.   Tržna kapitalizacija družbe Petrol je na dan 13.2.2020 znašala dobrih 811 milijonov evrov, kar pomeni, da je vrednost države v tej družbi (neposredno in posredno) znašala dobrih 252 milijonov evrov. Družba Petrol zagotavlja pomemben vir prihodkov državnega proračuna, zaradi česar ima uspešnost poslovanja te družbe vpliv tudi na javne finance. foto Petrol.eu Renova Group in Viktor Felixovich Vekselberg na seznamu sankcioniranih Na spletnih straneh družbe Petrol je v sporočilu za javnost z dne 10.9.2019 (Družba Petrol vstopa na trg daljinske energetike v Rusiji) navedeno, da je predsednika Vlade RS Marjana Šarca na obisku v Ruski federaciji, med 10. in 11. septembrom 2019, spremljala izbrana gospodarska delegacija, katere del je bila tudi družba Petrol. Nadalje je navedeno, da je bil podpisan memorandum o sodelovanju družb T Plus grupa (T+) in Petrol d.d., Ljubljana na projektih optimizacije sistemov za daljinsko ogrevanje v Rusiji. Glavni cilj memoranduma je vzpostavitev partnerstva in razvoj dolgoročnega, učinkovitega in vzajemno koristnega sodelovanja med T Plus grupo, ki je največje zasebno rusko podjetje za proizvodnjo toplote in električne energije ter družbo Petrol d.d., Ljubljana, ki resno vstopa na dotični trg v Rusiji. Skupni cilj memoranduma je izvajanje sporazumov o tehnični in poslovni optimizaciji daljinskega ogrevanja v regijah, kjer je T Plus grupa prisotna. Družba T Plus grupa je del ruske družbe Renova Group. Predsednik in lastnik Renova Group je Viktor Felixovich Vekselberg, katerega premoženje je ocenjeno na več kot 11 milijard ameriških dolarjev (s čimer se ga uvršča na 119 mesto najbogatejših ljudi na svetu). Med uradnimi dokumenti objavljenimi na svetovnem spletu je zavedeno, da se Viktor Felixovich Vekselberg in družba Renova Group nahajata pod sankcijami Združenih držav Amerike (ZDA). Sankcije s strani ZDA so bile uvedene 06.4.2018 zaradi vmešavanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016. Viktorju Felixovichz Vekselbergu pa so ZDA tudi zamrznile njegovo premoženje. Na spletni strani ameriškega finančnega ministrstva (The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control – OFAC) je objavljen seznam družb in oseb, proti katerim so uvedene sankcije oziroma prepoved poslovanja. Na seznamu sta tudi družba Renova Group in Viktor Felixovich Vekselberg, kar pomeni, da sta bila pod sankcijami tudi v času podpisa memoranduma z družbo Petrol. Glede na to, da je informacije o lastništvu družbe T Plus grupa oziroma  družbe Renova Group in Viktorju Felixovichu Vekselbergu mogoče pridobiti iz javno dostopnih virov zelo hitro in brez stroškov, je popolnoma nerazumljivo, da so Vlada RS, Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) in Slovenska obveščevalno - varnostna agencija (SOVA) dopustili podpis memoranduma. Do podpisa je prišlo celo med uradnim obiskom vlade Marjana Šarca v Ruski federaciji. Očitno je, da so popolnoma odpovedali (namerno ali nenamerno) oziroma opustili svoje dolžnosti vsi, ki bi morali tovrstne stvari preveriti, od SOVE, MZZ, in predsednika Vlade RS, pa do organov upravljanja in nadziranja družbe Petrol ter organov upravljanja in nadziranja Slovenskega državnega holdinga (SDH). Kršenje sankcij je s strani ZDA običajno sankcionirano z omejitvijo poslovanja pravnih in fizičnih oseb, ki omogočajo preboj sankcij. Družba Petrol je torej zaradi kršitve sankcij potencialno izpostavljena morebitnim povračilnim ukrepom s strani ZDA. To bi seveda imelo za družbo Petrol negativne finančne posledice, kar bi se v končni fazi poznalo v nižjih prihodkih državnega proračuna iz naslova dividend in zmanjšanju vrednosti državnega premoženja. Posledica podpisa memoranduma družbe Petrol z družbo, proti kateri so uvedene sankcije s strani ZDA, pa hkrati pomeni tudi kompromitiranje družbe Petrol, upravljalca SDH in Vlade RS. Zaradi podpisa memoranduma pod okriljem Vlade RS lahko pride do neugodnih posledic na drugih področjih transatlantskega sodelovanja, saj je Vlada RS neposredno omogočila kršenje sankcij OFAC, oziroma takšnega dejanja ni preprečila.     V poslanski skupini SDS glede na vse navedeno predlagajo nujno sejo, po razpravi pa sprejmejo naslednji sklepi: 1.    Komisija DZ za nadzor javnih financ (Komisija) zahteva od Vlade Republike Slovenije, da kot skupščina naloži Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) pripravo poročila glede sklenitve memoranduma o sodelovanju družb T Plus grupa (T+) in Petrol d.d., Ljubljana in ga v roku 30 dni posreduje Državnemu zboru. 2.    Komisija predlaga, da pristojni organi (Vlada RS kot skupščina SDH oziroma organi upravljanja in nadziranja družbe Petrol d.d.) sprejmejo sklep o umiku podpisa iz memoranduma  o sodelovanju družbe T Plus grupa (T+) in družbe Petrol d.d., Ljubljana.   3.    Komisija predlaga, da Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pripravita podrobno poročilo o tem, ali je pri podpisu memoranduma o sodelovanju družbe Petrol d.d., Ljubljana in  družbe T Plus grupa (T+) prišlo do kaznivih dejanj opustitve dolžnosti ravnanja s strani odgovornih oseb, kakor tudi iz naslova pranja denarja in financiranja terorizma in o tem v roku 30 dni poročata Državnemu zboru.

Tue, 18. Feb 2020 at 12:12

1613 ogledov

RAZKRIVAMO IMENA TISTIH, KI SO ZBIRALI VSE O POLITIKIH SAB IN SMC IN CELO O NJIHOVIH OTROCIH!
Šarec, ki se zdaj na vse možne načine bori za predčasne volitve, pa naj bi bil fasciniran nad informacijami, ki jih dobiva iz takšnih virov, zato naj bi verjel v uspeh te strategije in na podlagi tega tudi "zaostril" svojo retoriko v javnosti. Zbirale naj bi se čisto vse "uporabne informacije": Od tega, ali je kdo kdaj in kje kaj "napihal", do prepirov v družinah, jointov pri otrocih, pretepov v šolah in tako naprej ...). Informacije naj bi se zbirale tudi iz arhivov, pa ne samo o (teh) politikih SMC, Desusa in SAB, ampak tudi o njihovih sorodnikih. Prek posrednikov, naj bi Damirju Črnčecu dostavili sezname ljudi, ki jih je treba informativno obdelati. Po informacijah Požareporta naj bi bile glavne tarče posamezniki iz prijateljskega kroga gospodarskega ministra in prvaka SMC Zdravka Počivalška, poslanci SMC, poslanci stranke DeSUS in tudi Stranke Alenke Bratušek. Tako naj bi se Šarčevi zaupniki med kriminalisti začeli pospešeno ukvarjati, citiramo naše vire, "s Počivalškovimi delnicami Term Olimia", ki so uradno sicer prodane, in privatizacijo Term Olimia nasploh ter znanim Počivalškovim prijateljem Izidorjem Krivcem in "privatizacijo Celjskih mesnin". Zbirale pa naj bi se čisto vse "uporabne informacije". Od tega, ali je kdo kdaj in kje kaj "napihal", do prepirov v družinah, jointov pri otrocih, pretepov v šolah in tako naprej.  prek posrednikov - dostavili sezname ljudi, ki jih je treba informativno obdelati. Po naših informacijah naj bi bile glavne tarče posamezniki iz prijateljskega kroga gospodarskega ministra in prvaka SMC Zdravka Počivalška, poslanci SMC, poslanci stranke DeSUS in tudi Stranke Alenke Bratušek. Tako naj bi se Šarčevi zaupniki med kriminalisti začeli pospešeno ukvarjati, citiramo naše vire, "s Počivalškovimi delnicami Term Olimia", ki so uradno sicer prodane, in privatizacijo Term Olimia nasploh ter znanim Počivalškovim prijateljem Izidorjem Krivcem in "privatizacijo Celjskih mesnin". - Zbirale naj bi se čisto vse "uporabne informacije". Od tega, ali je kdo kdaj in kje kaj "napihal", do prepirov v družinah, jointov pri otrocih, pretepov v šolah in tako naprej ... Preko Matjaža Jerkiča, namestnika direktorja kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi naj bi se zbrale informacije, te pa naj bi potovale preko kopij depeš do Francija Kregarja, svetovalca v kabinetu ministra za notranje zadeve, do Črnčeca in predsednika vlade. Vir:pozareport.si
Teme
emigranti

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

TIHOTAPLJENJE LJUDI