SI
Letni pogovor vodje s sodelavci
V Fokusu
Zanimivo

Sreda, 28. avgust 2019 ob 07:42

Odpri galerijo

Sistematičen pogovor enkrat na leto je prava osnova za načrtovanje kariere posameznika, hkrati pa koristi tudi vodji in podjetju.


Ste si kdaj želeli, da bi si vaš neposredni vodja vsaj enkrat na leto vzel dobro uro ali dve časa za pogovor z vami? Z njim bi se pogovorili o svojih razmišljanjih, delu, načrtih in željah, o svoji nadaljnji delovni karieri v podjetju, plači...

Ali ste kot podjetnik (direktor, manager, vodja) kdaj začutili željo in potrebo, da bi se vsaj enkrat letno, z vsakim od svojih neposredno podrejenih delavcev, pogovorili o njegovem delu, njegovih razmišljanjih in načrtih za prihodnost? Ali sploh veste, kako vaši podrejeni vidijo svojo vlogo in mesto v podjetju? Kaj sploh veste o njih kot samostojnih osebnostih? In navsezadnje, kaj veste o njihovem zasebnem življenju?

Odgovor na omenjena in še mnoga druga vprašanja lahko najdemo v letnem pogovoru vodje s sodelavci.

Letni pogovor med vodjo in sodelavci (performance appraisal = angl. ocena izvedbe, delovanja) je sistematični pogovor oziroma pregled in ocena delavčevega dosedanjega dela, skupna ocena realizacije ciljev in nalog ter skupna ocena uspešnosti zaposlenega in vodje. Gre za novost, ki prihaja z Zahoda, kjer se je izkazala za koristno in uspešno metodo skupnega razmišljanja in ustvarjanja nadaljnje kariere delavca. Na letnem pogovoru se oba sogovornika pogovorita o načrtih za prihodnje ter o željah in pričakovanjih obeh. V okviru letnega pogovora skupaj določita cilje in naloge za naprej (za prihodnje leto).

Tak letni pogovor je koristen za oba. Daje jima najrazličnejše informacije, ki so lahko zelo dobra podlaga za odpravljanje težav in napak, za izboljšanje medsebojnih odnosov, za izboljšanje rezultatov dela, za uspešnost in učinkovitost obeh, za bolj kakovostno vodenje ter za vpliv na nadaljnji razvoj delavca (in podjetja).

Letni pogovor je eno zelo učinkovitih sredstev za vzpostavitev in poglabljanje zaupanja med vodjo in posameznikom (ter posredno tudi s celotnim oddelkom). Dejansko gre za pomemben element medsebojne komunikacije. Z njegovo pomočjo vsekakor krepimo vidne in "nevidne" vezi med podjetjem in posameznikom.

Letni pogovor je razgovor vodje s sodelavcem o analizi izpolnjenih nalog v preteklem obdobju in izmenjava njunih mnenj in pogledov na dosežene rezultate. Če želimo meriti dosežene rezultate, je potrebno poznati cilje in ovrednoteni načrt, ki ga je bilo potrebno doseči (v kosih proizvedenih izdelkov, v številu prodanih izdelkov, v višini prometa, ki ga je potrebno ustvariti...). Tako se srečamo s prvo oviro. Če delavcu niso znani cilji podjetja in njegove konkretne zadolžitve, se bo z njim zelo težko pogovarjati o merljivih rezultatih.

Letni pogovor je enkratna priložnost za skupno analiziranje rezultatov preteklosti. Je priložnost za reševanje trenutnih težav; je skupno načrtovanje delavčeve prihodnosti (v okviru podjetja).

Namen letnega pogovora je spodbuditi vsakega delavca k razmišljanju o njegovih poklicnih željah, o njegovih strokovnih ambicijah. Letni pogovor je priložnost spoznati delavčeve želje, njegove občutke in zvedeti informacije o njegovem želenem osebnem razvoju.

Letni pogovor je priložnost, da vodja, brez pritiska vsakodnevnih težav in večne časovne stiske, vidi in sliši določene stvari iz drugačnega zornega kota; skuša na neki način videti posamezne dele znotraj celote. Ne nazadnje je za delavca to tudi priložnost, da svojemu neposredno nadrejenemu vodji pove stvari, ki mu ne bodo ugajale. Delavec lahko v takšnem pogovoru na štiri oči pove svojemu vodji stvari, ki jih ne bi želel povedati še pred drugimi.

Kako pripraviti letni pogovor

Morda se vse to sliši preprosto, vendar mora biti letni pogovor dobro pripravljen in ciljno usmerjen. Vodja mora biti zelo dobro pripravljen. Prav tako mora biti dobro sestavljen pisni obrazec s temami, o katerih se bosta vodja in sodelavec pogovarjala. Za letni pogovor veljajo naslednja priporočila:

Pogovor traja okoli dve uri in se odvija v mirnem, nevtralnem prostoru (niti pisarna vodje niti pisarna delavca). Vzdušje mora biti sproščeno. Pogovor ne sme biti moten. Delavec mora biti o kraju in času pogovora pravočasno obveščen.


Pobudo za pogovor poda vodja. Vendar to ne sme izključevati možnosti, da za letni pogovor zaprosi delavec. Vodja ima pred seboj obrazec, katerega vprašanja sestavljajo rdečo nit pogovora.


Začetek pogovora naj bi bil pregled stanja in sklepov prejšnjega pogovora. Če je to prvi pogovor, bo delavcu najprimerneje razložiti namen in cilje letnega pogovora.


Prva skupina vprašanj se bo nanašala na naloge, morebitne organizacijske spremembe in razvojne načrte v oddelku. Zdaj ima vodja možnost, da v pogovoru ugotovi, kako je sodelavec razumel naloge in načrte.
Druga skupina vprašanj se nanaša na mesto in vlogo sodelavca v oddelku in v okviru celotnega podjetja.
Tretja skupina vprašanj bo namenjena izboljšanju sodelovanja med oddelki.
Naslednja tematika se mora dotakniti pogovora o uspešnosti dela posameznega delavca (kaj meni o svoji uspešnosti zaposleni in kako vidi rezultate vodja).
Naslednja tematika pogovora naj skuša odgovoriti na vprašanje, kako povečati uspešnost in učinkovitost dela posameznika.


Dober vodja bo prisluhnil in si skrbno zapisoval vsa razmišljanja in predloge svojega sodelavca.


V nadaljevanju se je potrebno pogovoriti o strokovnem, delovnem in osebnostnem razvoju delavca, o njegovem razmišljanju, delovni karieri, in o tem, kaj za to potrebuje.


Na osnovi zbranih podatkov je potrebno poiskati možnosti za usklajevanje (praviloma dolgoročnih) ciljev podjetja s (praviloma kratkoročnimi) cilji posameznika.


Na osnovi razgovora morata vodja in delavec izdelati skupen razvojni načrt in definirati konkretne posamezne ukrepe (izobraževanje, napredovanje, udeležba na sejmih...), ki so potrebni za uresničitev zastavljenih ciljev.
V tako izdelanem razvojnem načrtu bosta vodja in delavec ugotovila, ali je delavec bolj usmerjen v vodstvena ali v strokovna dela. Skupaj bosta izdelala morebiten predlog sprememb delovnega področja. Dogovorila se bosta, na katerih področjih se bo delavec izobraževal, in se pogovorila o materialni in nematerialni obliki motivacije.

Sklep pogovora mora biti pisni povzetek dogovorjenih dejavnosti, ki jih podpišeta oba. V tem zapisu mora biti opredeljeno, kako bosta oba spremljala in izvajala dogovorjene dejavnosti. Vsakdo dobi na koncu svoj izvod zapisnika. Pri tem sta zelo pomembna zaupnost in varstvo podatkov. Navsezadnje ne gre samo za pisni dogovor med vodjo in sodelavcem. Še večjo težo imata "moralna obveza in dogovor", ki se za tem skrivata. Zdaj sta oba zavezana, da dogovorjeno uresničita.

Prav letni pogovor med vodjo in sodelavcem (i) je najvišja oblika oziroma stopnja uresničevanja načel in metod področja upravljanja s človeškimi viri. Tako poglobljen in sistematično voden pogovor vsaj enkrat na leto je edina prava osnova za načrtovanje kariere posameznika. Idealno bi bilo, če bi se letni pogovor opravil prav z vsemi zaposlenimi v podjetju enkrat letno.

Recepta za izvajanje letnega pogovora seveda ni. To je odvisno od podjetja do podjetja. Oporne točke, ki sem jih naštela, pa so vsekakor dobra iztočnica za sestavo lastnega vprašalnika.

Kje začeti

Morda se vam je zastavilo vprašanje, kje začeti. Predlagam, da na vrhu. Direktor naj opravi pogovore s svojimi neposrednimi vodji oddelkov, ti pa naj nato opravijo pogovore s svojimi sodelavci. Vsekakor ste začutili, da se morajo vodje na tak pogovor zelo dobro pripraviti. Morda je primerno narediti tudi kak simulacijski trening pod vodstvom zunanjega strokovnjaka ali pa se udeležiti kakšne delavnice na to tematiko.

Ne smemo pa pozabiti o pogovoru obvestiti vse delavce. Morda sta za kratko razlago namena in vsebine primerna kar interno glasilo ali informator.

Kako je pri nas

Da je letni pogovor z delavcem pri nas novost, dokazuje dejstvo, da v slovenščini še ni samostojne knjige o tej tematiki. Najdemo lahko nekaj člankov ali referatov, ki so bili predstavljeni na različnih posvetih.

Podatkov o številu slovenskih podjetij, kjer že izvajajo letne pogovore, ni. Morda v nekaj sto podjetjih? Glede na članke in referate jih že izvajajo v večjih slovenskih podjetjih, na primer v Krki, Revozu, Gorenju, Leku...

Nasvet:

Vsakodnevni pogovori o poteku dela nikakor niso zamenjava za letni pogovor vodje s sodelavci! Letni pogovor je priložnost, da sogovornika "vržeta na mizo vse karte"! Vsaka minuta, ki ste jo posvetili vašim sodelavcem, se vam bo večkratno povrnila. Zaposleni si želijo odkritega pogovora in si zaslužijo biti obveščeni o vseh dogodkih v podjetju, tako dobrih kot slabih.

Mirjana Ivanuša-Bezjak

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 19. Feb 2020 at 09:41

0 ogledov

Združenje za slovensko besedo o zlorabi državne proslave ob kulturnem prazniku
Objavljamo sporočilo za javnost Združenja za slovenso besedo, ki je opozorilo o podli zlorabi letošnje proslave kulturnega praznika, ki so jo snovalci pripravili v nasprotju s pesnikovim duhom in sporočilom, ki ga prinaša njegova Zdravljica kot slovenska državna himna. France Prešeren si je v Zdravljici, ki je slovenska državna himna, želel svet brez prepira. Tako narodi kot dobri ljudje ob vseh različnostih zmorejo brez njih. Letošnja državna proslava ob prazniku slovenske kulture, na kateri so bile podeljene po Prešernu poimenovane nagrade, ni izhajala iz pesnikovega duha. Šla je mimo njega, kakor da ga ni. Na to kaže tudi odsotnost nagrajenca za izvirno literarno ustvarjanje – kljub opaznim dosežkom na tem področju. Prav tako so bili, ne prvič, prezrti slovenski kulturniki, ki živijo in delajo na slovenskem narodnem ozemlju izven meja Republike Slovenije. Nihče ne more iskreno reči, da je bila letošnja proslava ob kulturnem prazniku zasnovana in izvedena brez misli na prepir. Prav nasprotno: s svojo izzivalno pritlehnostjo in izrazno primitivnostjo, ki je bila uperjena zoper velik del slovenskih državljanov in njihovo izročilo, je bila preračunana provokacija in je izločevalno politiko ukoreninila tudi v kulturi. Takšno politiko, ki jo je z zanikovanjem in izbrisovanjem slovenske zgodovine v starejših obdobjih ter z njenim ponarejanjem v novejših ukoreninila na področju znanosti. Združenje za slovensko besedo ostro protestira proti takšni zlorabi in poziva vse Slovence in državljane Slovenije, da ostanejo zvesti Prešernovim idealom edinosti, sreče in sprave. Predsednikdr. Stane Granda

Wed, 19. Feb 2020 at 08:48

0 ogledov

Celje: Mestni svetniki nominirali 14 prejemnikov priznanj MO Celje. Častni občan Janko Hartman
Celjski mestni svet je na prvi seji  v tem letu, sicer enajsti v tem mandatu, soglasno potrdil štirinajst nominirancev za letošnje celjske grbe, priznanja Mestne občine Celje, ki jih je predlagala komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade. Kot navaja predsednika KVIAZ-a, Janko  Požežnik,« je med predlogi bili veliko dobrih predlogov, nekateri prav gotovo odličnih. Na podlagi tega   je bila opravljena razprava ob upoštevanju utemeljitev predlagateljev je bilo med podanimi predlogi  najprej na delovnih telesih in danes na seji Mestnega sveta potrjenih štirinajst imen ali pravnih oseb ali društev. Naziv častnega meščana Celja bo prejel Janko Hartman za izjemen arhitekturni prispevek pri razvoju knežjega mesta in svoj čas(skoraj do sredine 90 let) tako rekoč glavni arhitekt za stanovanjsko gradnjo v Celju. Zlati celjski grb bo šel v roke Tomažu Benčini za dolgoletno uspešno vodenje Cinkarne Celje in prispevek k razvoju celjskega gospodarstva. Srebrni celjski grbi  bodo podeljeni med magistrico Marijana Kolenko, Ekonomsko šolo Celje in Nogometnim klubom Celje, bronaste  pa bodo v roke prejeli dr. Borut Batagelj, Lenart Horvatič in  Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje. 11 aprila bo Mestna občina Celje podelila tudi šest kristalnih grbov za odličnost v celotnem študijskem obdobju, ki jih bodo prejeli Lucija Dežan, Hana Fideršek, Sara Jeromel, Lea Kukovičič, Nuša Ofentavšek in Hana Šrot. Celjani živimo v dokaj zdravem okolju, s tem da imamo podedovano tudi nekaj bremen, predvsem okoljskih, ki potrebujejo dolgoročno strategijo, ukvarjanje na več nivojih ter predvsem uporabo stroke katera bo brez pritiska »naročnika« daje rezultate ki jih daje sama  in ni samopostrežba za instant pričakovane informacije, da se jih da čim prej v »promet«, da bi se dosegel nek učinek v javnosti v obliki alarmantnih informacij na eni strani, na drugi z parcialnim povzemanjem, pa še to netočnim po domače temu rečemo  šlampasto, površno, z točno znanim namenom, žal v napačno smer in »željo« prepotrebno škodovati drugemu. Ena od svetnic, ki jo je zaneslo, kljub svetniškim izkušnjam, si je s pomočjo medijev dvignila »rejting« z prstom navzdol, ko je  v časopisnem »tematskem« intervju okvalificirala župana za vsevednega in edino zveličavnega ter da drži ljudi mesto, celo okolico v šahu, da je alfa in omega daleč naokoli, ter je njegov vpliv neizmeren z dodanimi atributi, ki jih je opisovala v prej omenjenem intervjuju. To  jo je pripeljalo do tega da si je pridelala »prijazen« nagovor odvetnika da prekliče omenjene atribute pripisane županu in da se opraviči za diskvalifikacije. Vse to sodi v repertoar žalitve obdolžitve in v kolikor se izkaže za resnično«kaznivo« dejanje, kar je daleč od resničnega.  Gospa svetnica iz svetniške skupine DeSUS, Brigita Čokl, je z cmokom v grlu, z vso potrebno dramaturgijo in patetiko, ki v takšnih okoliščinah in trenutkih je prepričala bore malo, verjetno še samo sebe ne dovolj, oziroma bolj slabo. Mestni svet je povabil strokovnjakinje in NIJZ(nacionalnega inštituta za javno zdravje  in ministrstva za okolja in prostor k  predstavitvi izsledkov  analiz, ki so jih pripeljali do rezultatov, ki so daleč od tistega kar je bila javnost »seznanjena« kako slabo skrbi občina za bodoče generacije ter da zavaja glede onesnaženosti na področju stare Cinkarne in okoli nje. V prvem delu razlage  kar se zamenjavo zemljin  ob in okrog celjskih vrtcev tiče,  gre po terminskem planu. Stanje kljub  predimenzioniranosti  okrog tega tečejo kot je bilo dogovorjeno med vsemi deležniki. Tudi v primeru Stare Cinkarne  in lokacijami povezanimi z njo niso takšne  kot so sprva, ali več krat omenjene kot katastrofalne in podobno. Celo tako daleč je  prišlo da je ovaditelj  iz neke civilne  kvazi okoljske iniciative prijavil mestno občino in državo da so v Celju na točno določenih lokacij  spravljenih, zasutih, nevarni odpadki brez nadzora ter da ogrožajo, zdravje državljanov do ne vem kakšne stopnje  ter da bo vse kar tem nekje v bližini » v kratkem zbolelo, pomrlo in da,v kolikor se to ne uredi, da se moramo Celjani in okoličani »seliti » v druge dele Slovenije.  Na to prijavo je Ministrstvo za okolje in prostorje odreagiralo z temeljito raziskavo omenjenih parcel , prijavljenih lokacij in še kaj več. Rezultati teh  temeljitih in dragih raziskav, sondaž in sanacij po opravljenih raziskav kažejo da tam na preiskanih lokacijah ni NEVARNIH odpadkov. MO Celje Tukaj si je že mnenjski rdeči karton prislužil tako kot  velikokrat do sedaj, brez posledic, dežurni »ekološki » skrbnik za celotno Celjsko kotlino,  Boris Šuštar CI . Vlogo ekološkega in siceršnjega zdraharja  si več kot »zasluži«  V takšnih primerih je po mojem zelo zaželeno, da v kolikor  ne obstoja neka pravna oblika sankcioniranja, vsaj neko telo,  se ustanovi razsodišče za ljudi takšnega kova, ki nekaznovano straši občane, širi neresnice, ogroža vsakdanji mir občanov, kot da bomo že jutri »zombije«  imenuje Celje za Slovenski Černobil.  Pozerstvo, nastopaštvo in zdraharstvo so nekaj od tega kar ga opiše kot nekonsistentnega  za področja ki bi bil kot  »zaskrbljen« državljan. Kvečjemu maska za nekoga, ki se rad  usede prem medije, tisti ki so mu seveda naklonjeni, žarometi ga osvetlijo in se mu domišljijska avra zasije do   nezaslišanih razmer ko mu začne škodovati, njemu, največ pa občane, ki jih straši in neutemeljeno in ustvarja zmedo ne v obliki strahu  tem več v spremembi načina življenja  pri someščanih, ki si zaslužijo mirno in spodobno in sebi primeren življenjski slog in ritem.    Preostali del seje  je poskrbel za mirnejši potek vprašanj povezanimi  z imenovanji predstavnikov občine  v svetih zavodov ter spremembami namembnosti določenih lokacij za  prostorske posege  ki so potrebne in v interesu lokalne skupnosti. Vane K. Tegov

Tue, 18. Feb 2020 at 18:25

173 ogledov

Petrol podpisal pogodbo z rusko družbo Renova Group, ki se nahaja pod sankcijami Združenih držav Amerike
Poslanska skupina SDS je na predsednika komisije za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic nujne seje glede javnofinančnih in drugih posledic sklenitve memoranduma med družbo Petrol d.d. in rusko družbo, ki je na seznamu družb, proti katerim so ameriške oblasti uvedle sankcije. Družba Petrol d.d., Ljubljana je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, ena največjih slovenskih družb po prihodkih in ena največjih slovenskih trgovskih družb. V Strategiji upravljanja kapitalskih naložb je klasificirana kot pomembna naložba. Poleg gospodarskega interesa ima družba Petrol za Republiko Slovenijo tudi velik strateški in varnostni pomen, saj omogoča zagotavljanje in oblikovanje varnostnih rezerv nafte v Republiki Sloveniji.   Republika Slovenija je neposredni lastnik 10,10% družbe Petrol, poleg nje pa je lastnik te družbe še Slovenski državni holding (SDH) z 12,68% lastniškim deležem in Kapitalska družba d.d. (KAD) s 8,27% lastniškim deležem. Skupaj je torej Republika Slovenija neposredni in posredni lastnik 31,05% družbe Petrol.   Tržna kapitalizacija družbe Petrol je na dan 13.2.2020 znašala dobrih 811 milijonov evrov, kar pomeni, da je vrednost države v tej družbi (neposredno in posredno) znašala dobrih 252 milijonov evrov. Družba Petrol zagotavlja pomemben vir prihodkov državnega proračuna, zaradi česar ima uspešnost poslovanja te družbe vpliv tudi na javne finance. foto Petrol.eu Renova Group in Viktor Felixovich Vekselberg na seznamu sankcioniranih Na spletnih straneh družbe Petrol je v sporočilu za javnost z dne 10.9.2019 (Družba Petrol vstopa na trg daljinske energetike v Rusiji) navedeno, da je predsednika Vlade RS Marjana Šarca na obisku v Ruski federaciji, med 10. in 11. septembrom 2019, spremljala izbrana gospodarska delegacija, katere del je bila tudi družba Petrol. Nadalje je navedeno, da je bil podpisan memorandum o sodelovanju družb T Plus grupa (T+) in Petrol d.d., Ljubljana na projektih optimizacije sistemov za daljinsko ogrevanje v Rusiji. Glavni cilj memoranduma je vzpostavitev partnerstva in razvoj dolgoročnega, učinkovitega in vzajemno koristnega sodelovanja med T Plus grupo, ki je največje zasebno rusko podjetje za proizvodnjo toplote in električne energije ter družbo Petrol d.d., Ljubljana, ki resno vstopa na dotični trg v Rusiji. Skupni cilj memoranduma je izvajanje sporazumov o tehnični in poslovni optimizaciji daljinskega ogrevanja v regijah, kjer je T Plus grupa prisotna. Družba T Plus grupa je del ruske družbe Renova Group. Predsednik in lastnik Renova Group je Viktor Felixovich Vekselberg, katerega premoženje je ocenjeno na več kot 11 milijard ameriških dolarjev (s čimer se ga uvršča na 119 mesto najbogatejših ljudi na svetu). Med uradnimi dokumenti objavljenimi na svetovnem spletu je zavedeno, da se Viktor Felixovich Vekselberg in družba Renova Group nahajata pod sankcijami Združenih držav Amerike (ZDA). Sankcije s strani ZDA so bile uvedene 06.4.2018 zaradi vmešavanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016. Viktorju Felixovichz Vekselbergu pa so ZDA tudi zamrznile njegovo premoženje. Na spletni strani ameriškega finančnega ministrstva (The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control – OFAC) je objavljen seznam družb in oseb, proti katerim so uvedene sankcije oziroma prepoved poslovanja. Na seznamu sta tudi družba Renova Group in Viktor Felixovich Vekselberg, kar pomeni, da sta bila pod sankcijami tudi v času podpisa memoranduma z družbo Petrol. Glede na to, da je informacije o lastništvu družbe T Plus grupa oziroma  družbe Renova Group in Viktorju Felixovichu Vekselbergu mogoče pridobiti iz javno dostopnih virov zelo hitro in brez stroškov, je popolnoma nerazumljivo, da so Vlada RS, Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) in Slovenska obveščevalno - varnostna agencija (SOVA) dopustili podpis memoranduma. Do podpisa je prišlo celo med uradnim obiskom vlade Marjana Šarca v Ruski federaciji. Očitno je, da so popolnoma odpovedali (namerno ali nenamerno) oziroma opustili svoje dolžnosti vsi, ki bi morali tovrstne stvari preveriti, od SOVE, MZZ, in predsednika Vlade RS, pa do organov upravljanja in nadziranja družbe Petrol ter organov upravljanja in nadziranja Slovenskega državnega holdinga (SDH). Kršenje sankcij je s strani ZDA običajno sankcionirano z omejitvijo poslovanja pravnih in fizičnih oseb, ki omogočajo preboj sankcij. Družba Petrol je torej zaradi kršitve sankcij potencialno izpostavljena morebitnim povračilnim ukrepom s strani ZDA. To bi seveda imelo za družbo Petrol negativne finančne posledice, kar bi se v končni fazi poznalo v nižjih prihodkih državnega proračuna iz naslova dividend in zmanjšanju vrednosti državnega premoženja. Posledica podpisa memoranduma družbe Petrol z družbo, proti kateri so uvedene sankcije s strani ZDA, pa hkrati pomeni tudi kompromitiranje družbe Petrol, upravljalca SDH in Vlade RS. Zaradi podpisa memoranduma pod okriljem Vlade RS lahko pride do neugodnih posledic na drugih področjih transatlantskega sodelovanja, saj je Vlada RS neposredno omogočila kršenje sankcij OFAC, oziroma takšnega dejanja ni preprečila.     V poslanski skupini SDS glede na vse navedeno predlagajo nujno sejo, po razpravi pa sprejmejo naslednji sklepi: 1.    Komisija DZ za nadzor javnih financ (Komisija) zahteva od Vlade Republike Slovenije, da kot skupščina naloži Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) pripravo poročila glede sklenitve memoranduma o sodelovanju družb T Plus grupa (T+) in Petrol d.d., Ljubljana in ga v roku 30 dni posreduje Državnemu zboru. 2.    Komisija predlaga, da pristojni organi (Vlada RS kot skupščina SDH oziroma organi upravljanja in nadziranja družbe Petrol d.d.) sprejmejo sklep o umiku podpisa iz memoranduma  o sodelovanju družbe T Plus grupa (T+) in družbe Petrol d.d., Ljubljana.   3.    Komisija predlaga, da Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pripravita podrobno poročilo o tem, ali je pri podpisu memoranduma o sodelovanju družbe Petrol d.d., Ljubljana in  družbe T Plus grupa (T+) prišlo do kaznivih dejanj opustitve dolžnosti ravnanja s strani odgovornih oseb, kakor tudi iz naslova pranja denarja in financiranja terorizma in o tem v roku 30 dni poročata Državnemu zboru.

Tue, 18. Feb 2020 at 12:12

1613 ogledov

RAZKRIVAMO IMENA TISTIH, KI SO ZBIRALI VSE O POLITIKIH SAB IN SMC IN CELO O NJIHOVIH OTROCIH!
Šarec, ki se zdaj na vse možne načine bori za predčasne volitve, pa naj bi bil fasciniran nad informacijami, ki jih dobiva iz takšnih virov, zato naj bi verjel v uspeh te strategije in na podlagi tega tudi "zaostril" svojo retoriko v javnosti. Zbirale naj bi se čisto vse "uporabne informacije": Od tega, ali je kdo kdaj in kje kaj "napihal", do prepirov v družinah, jointov pri otrocih, pretepov v šolah in tako naprej ...). Informacije naj bi se zbirale tudi iz arhivov, pa ne samo o (teh) politikih SMC, Desusa in SAB, ampak tudi o njihovih sorodnikih. Prek posrednikov, naj bi Damirju Črnčecu dostavili sezname ljudi, ki jih je treba informativno obdelati. Po informacijah Požareporta naj bi bile glavne tarče posamezniki iz prijateljskega kroga gospodarskega ministra in prvaka SMC Zdravka Počivalška, poslanci SMC, poslanci stranke DeSUS in tudi Stranke Alenke Bratušek. Tako naj bi se Šarčevi zaupniki med kriminalisti začeli pospešeno ukvarjati, citiramo naše vire, "s Počivalškovimi delnicami Term Olimia", ki so uradno sicer prodane, in privatizacijo Term Olimia nasploh ter znanim Počivalškovim prijateljem Izidorjem Krivcem in "privatizacijo Celjskih mesnin". Zbirale pa naj bi se čisto vse "uporabne informacije". Od tega, ali je kdo kdaj in kje kaj "napihal", do prepirov v družinah, jointov pri otrocih, pretepov v šolah in tako naprej.  prek posrednikov - dostavili sezname ljudi, ki jih je treba informativno obdelati. Po naših informacijah naj bi bile glavne tarče posamezniki iz prijateljskega kroga gospodarskega ministra in prvaka SMC Zdravka Počivalška, poslanci SMC, poslanci stranke DeSUS in tudi Stranke Alenke Bratušek. Tako naj bi se Šarčevi zaupniki med kriminalisti začeli pospešeno ukvarjati, citiramo naše vire, "s Počivalškovimi delnicami Term Olimia", ki so uradno sicer prodane, in privatizacijo Term Olimia nasploh ter znanim Počivalškovim prijateljem Izidorjem Krivcem in "privatizacijo Celjskih mesnin". - Zbirale naj bi se čisto vse "uporabne informacije". Od tega, ali je kdo kdaj in kje kaj "napihal", do prepirov v družinah, jointov pri otrocih, pretepov v šolah in tako naprej ... Preko Matjaža Jerkiča, namestnika direktorja kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi naj bi se zbrale informacije, te pa naj bi potovale preko kopij depeš do Francija Kregarja, svetovalca v kabinetu ministra za notranje zadeve, do Črnčeca in predsednika vlade. Vir:pozareport.si

Tue, 18. Feb 2020 at 11:58

441 ogledov

Franc Kangler o peticiji 75 levičarskih glav proti Janezu Janši: A ta peščica ljudi res misli, da lahko manipulira z nami?!
Na twiterju in tudi na svojem facebook profilu se je na pismo 75 levičarskih intelektualcev, ki hujska slovensko javnost proti oblikovanju koalicijske vlade, na čelu s SDS in Jenezom Janšo, se je oglasil nekdanji mariborski župan in državni svetnik Franc Kangler.  “Ali ta peščica ljudi res misli, da lahko z nami manipulira?”, je bil kritičen Franc Kangler in se obregnil tudi ob sklep Štefanečeve KPK, ki naj bi ugotovila, da je s svojo razpravo v Državnem svetu o oblikovanju posebne preiskovalne komisije v DZ, ogrešil ob 37. člen zakona o integriteti. Kje so bili ti profesorji doktorji levičarji, več ali manj vsi člani političnih strank z levice, ko so se kršile človekove pravice in svoboščine, ko so krivično obsojali ljudi in jemali mandate? So podaljšana roka globoke države? @Demokracija1 @Nova24TV @peterjancic @bmz9453 https://t.co/B7fvHaLS8E — Franc Kangler (@KanglerFranc) February 17, 2020 “Si lahko mislite, da KPK poslancu in državnemu svetniku prepoveduje razpravljati? Nisem glasoval, javno sem povedal, da ne bom glasoval iz higiene. Ta komisija ni nastala zaradi mene, ta komisija je bila ustanovljena v javnem interesu, da se prepreči nadaljnja svinjarija v pravosodju, policiji in tožilstvu, ki so je do sedaj dogajala. Namesto, da bi dali nagrado, ker se borim proti korupciji, me obravnavajo, kot da sem koruptiven. Vse to, ker sem posredoval dokumente, ki bremenijo nekatere policiste, tožilce in tudi sodnike. Imamo pa sodnika, ki se je z mano ukvarjal in je bil stari udbovec, Žirovnik, ta je bil kot bivši agent Udbe posredno vpleten v atentat na Nikolo Štedula leta 1988 na Škotskem. To pa Štefaneca ne zanima, to ne zanima ne sodni svet, ne predsednika Vrhovnega sodišča RS.” Levičarske intelektualce pa je med drugim tudi pobaral, kje so bili ti gospodje, "da bi se podpisali, ko so Jankoviću odpisali milijone? Kje so bili? Skrili so se v mišjo luknjo. Tiho so bili, kot riti, ker so ga skoraj vsi podpirali. To je resnica, edina resnica. Naj se še tam podpišejo, pa da vidimo, če jih je toliko v hlačah in da s tem priznajo, da morajo biti zakoni za vse državljane enaki." Za Kanglerja je edina rešitev za Slovenijo oblikovanje koalicijske vkade na čelu z Janezom Janšo,  "Ste za to, da Janša naredi vlado in že enkrat pelje Slovenijo po poti resnice in pravice in da bo pravična in poštena Slovenija do vseh državljanov enaka?"

Tue, 18. Feb 2020 at 11:15

1303 ogledov

Mario Fekonja SDMS: Z dvigom minimalne plače in usklajevanjem pokojnin profitira le država
Z zanimivim razmišljanjem o tem, kako levičarska Vlada v odhajanju z domnevnimi uspehi pri usklajevanju pokojnin in zvišanjem minimalne plače, slovenski javnosti kaže "mesec v vodi," se je danes zjutraj na svojem facebook profilu oglasil predsednik Sindikata delavcev migrantov Slovenije Mario Fekonja. Njegovo pisanje objavljamo v celoti, seveda Šarcu in vsem nam v razmislek. Danes zjutraj prižgem TV in, kot vedno, najprej pregledam Teletext naše "zlate" nacionalke. V oči bode uskladitev pokojnin. Prižgem računalnik, pregledam novice, med drugimi tudi "zlato" (zlata ne zato, ker je lepa, ker je draga) nacionalko. V oči bode uskladitev pokojnin. In to za celih 3,2%. Med prebiranjem opazim, da se direktor zavoda, gospod Marijan Papež pohvali: "že več kot 10 let ni bilo tako visoke uskladitve". Politično gledano, vemo kam gospod cilja. Pa pustimo to, glavno je, da upokojenci zdaj namesto 538 EUR, zdaj dobijo 555,76 EUR, kar je vrhunec dosežka leve strani. Celih 17,76 EUR. Kje ste slovenski sindikati? Drugi vrhunski dosežek je dvig minimalne plače. Iz 886,63 bruto na 940,58 EUR bruto. Delavec prejme zdaj celih 29 EUR več. Super, celodnevna kopalna karta v slovenskih termah. O čem pa ljudje ne razmišljajo: Tudi slovenski delavci so se začeli obračati na naš sindikat, naj jim preverimo, če je z njihovo plačo po novi zakonodaji, vse OK. Ja, vse je OK. Razlika je le v tem, da sedaj država dodeljuje dodatke do minimalne plače, kar pa se v pokojnino ne bo vštevalo! In ob ponovnem dvigu valorizacijskega količnika, bo pokojnina te osebe še nižja. Poleg tega nihče ne opozarja, da so cenzusi za razne socialne pravice (subvencije za prehrano, vrtce, letovanja otrok, stanovanja,...) ostali nespremenjeni. Se je kdo vprašal, ali boste po dvigu minimalne plače še v okviru cenzusa, ali ga boste pa prekoračili? Tako je, večina ga bo prekoračila. In kje so delavci privarčevali ali pridobili? NIKJER, pridobila je država. Kje ste slovenski sindikati? In potem je problem, da v SDMS-ju nismo dosegljivi 24 ur, da so gužve pred pisarno in da ljudje čakajo celih 45 minut, da ne odgovarjamo v nedeljo,... itd. Že s pravilno izpolnjeno dohodnino človeku, ki je sam ne zna izpolniti, privarčujemo v osnovi cca 600 EUR. Kar je 20x več, kot je uspela slovenskemu delavcu vlada doprinesti z dvigom minimalke.
Teme
Letni pogovor

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Letni pogovor vodje s sodelavci