SI
Soboški rdeči župan Aleksander Jevšek bi z uničenjem Pomurskih lekarn pokril finančno brezno mega projekta Expano?!
Dogajanja v Murski Soboti na relaciji Mestna občina in Pomurske lekarne lahko primerjamo z najbolj brutalnim ideološkim obračunavanjem partijske elite z neposlušnimi posamezniki v času komunistične Jugoslavije, ko je dovoljeno vse, tudi likvidacije!
ČASOPIS V FOKUSU
Novice

Ponedeljek, 8. julij 2019 ob 21:37

Odpri galerijo

V Mursko Soboto so se vrnili svinčeni časi jugoslovanskega komunizma sedemdesetih let, ko je partija oziroma Zveza komunistov sprožila obširno kadrovsko čistko in ko so ena za drugo "letele glave" ideoloških sovražnikov. Na čelu tokratnega ideološkega boja je sicer reformirani komunist, vidni funkcionar Židanove SD in soboški župan Aleksander Jevšek, ki v Popitovi maniri izvaja popolno kadrovsko deratizacijo.

V prvem županskem mandatu je ob aktivni podpori zvezstega oprode, direktorja občinske uprave Srečka Đurova, s kadrovskim cunamijem poskrbel, da so bili v vseh javnih zavodih in podjetjih, v katerih je mestna občina lastnik, zamenjani  vsi  obrazi prejšnjega župana Antona Štihca. Zadnja trdnjava, ki je še ni osvojil, je javni zavod Pomurske lekarne, ki jih že dolga leta vodi Ivan Zajc. 

Tega se je lotil pred dobrimi tremi leti, ko si je omislil na obrežju soboškega jezera postaviti  monumentalni spomenik Expano, ki naj bi ga uvrstil med nesmrtne.  Čeprav je napovedoval, da bo projekt veljal 1,7 milijona evrov, je že danes njegova cena krepko presegla 6 milijonov, denarja za pokrivanje finančnega brezna pa od nikoder. Imeli so ga v Pomurskih lekarnah,kjer se je v desetletju nabralo kar nekaj milijonov evrov presežnega denarja. Jevšek se jih je želel polastiti, a se ga direktor Pomurskih lekarn Ivan Zajc ni ustrašil. "Če se bo denar delill, se bo delil v skladu z deleži vseh občin ustanoviteljic. S tem je Zajc pljunil na Jevškov karbid in z Đurovim sta si omislila "peklenski" plan, kako se znebiti Zajca in priti do tako potrebnih milijonov.

Sledila so naklepna miniranja Ivana Zajca kot kandidata za direktorja Pomurskih lekarn, sledile so kazenske ovadbe zoper Zajca zaradi domnevno nezakonitega poslovanja, Đurov kot član Sveta zavoda je z ustrahovanjem predstavnikov ostalih občin, skušal doseči glasovanje o Zajčevi nezaupnici. Lokalni mediji, ki se izdatno napajajo iz mestnega proračuna, so seveda po Jevškovem diktatu zlivali gnojnico po Zajcu, članih sveta, pa tudi zaposlenih, ki so se postavili Zajcu v bran.

Sledil je Jevškov ultimat; če v 60 dneh Zajc ne odstopi s položaja direktorja, bo mestna občina Murska Sobota pričela postopek izstopa iz Javnega zavoda Pomurske lekarne in ustanovila svoje, Soboške lekarne. Rok je pred dnevi minil, Zajc ni odstopil, Jevšek pa napovedal izstop in ustanovitev svojih lekarn, Za podkrepitev grožnje, kako resno misli, je kupil prostore lekarne na Grajski ulici, ki so sicer v lasti prezadolženega Galexa. Za nakup mestni svetniki Jevšku niso prižgali zeleno luč, vendar mu za to ni kaj dosti mar, ker je tudi v zgodbah z družbo Zgodba d.o.o., ki je v lasti vidnih članov Židanove SD, delal po domače, kar se upoštevanja zakona o javnem naročanju tiče. 

S pismom javnosti in županu Jevšku so se danes vnovič oglasili tudi zaposleni Pomurskih lekarn. Povedano na kratko, nastavili so mu ogledalo, kako je skušal na nezakonit način zrušiti direktorja Ivana Zajca, predvsem pa, da ga je k temu vodil le pohlep po milijonih evrov presežnega denarja, s katerim je nameraval pokriti finančno brezno projekta Expano.

Pismo zaposlenih objavljamo v celoti, da si bralci ustvarite pravo podobo dogajanj v Murski Soboti.

Spoštovani gospod župan!

Odziv Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS) na zapis zaposlenih, kot ste ga sami poimenovali, razkriva resnično srž problema MOMS v odnosu do Pomurskih lekarn (v nadaljevanju: PL). Najprej je potrebno odločno poudariti, da smo se zaposleni v PL oglasili večkrat. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, zakaj naš glas ni vedno prišel do javnosti. Kot dejstvo lahko zapišem, da ste vi osebno, gospod župan, preprečili, da bi se na 1. izredni seji mestnega sveta MOMS slišal glas zaposlenih. Prošnji, da bi sindikatu poslali uradno vabilo na omenjeno sejo, niste ugodili, čeprav vam poslovnik mestnega sveta MOMS to omogoča, na sami seji pa ste v vašem običajnem stilu zelo vehementno izjavili, da sindikat ni uradno vabljen na sejo in zato ne dobi besede.

To po našem razumevanju dokazuje, da se bojite dati besedo zaposlenim, ki bi lahko tedaj tudi javno povedali svojo plat zgodbe, se neposredno odzvali na izrečeno in vas  postavili na laž.

V 4. točki vašega odziva ste jasno povedali, da v primeru, če bi sedanji v.d. direktorja odstopil in bi prišel drugi direktor, ki bi zdravila naročal po istih zakonih, vi ne bi nikoli problematizirali nabave zdravil! 

Hkrati vam tudi sporočamo, da zaposleni v PL z omenjenima gospodoma, spoštovanim predsednikom Vlade RS in ministrom za javno upravo nimamo nobenih težav. Še več, prepričani smo, da za razliko od vas gospod župan imata oba, s strani zaposlenih spoštovana gospoda, spoštljiv odnos do delavcev, kjer koli že delajo.

Gremo lepo po vrsti.

Že leta 2018 ste na radiu Murski val izjavili, da imamo v PL dražji Aspirin kot v sosednji Avstriji. Zaposleni smo vam dokazali, da je bila ta vaša izjava laž. Seveda z namenom obračanja javnosti proti PL (kot dokaz smo na seji Sveta zavoda PL vsem medijem izročili kopijo računa za Aspirin v PL in sosednji Avstriji). Ker ta laž ni zalegla, tako kot ste si želeli, ste se domislili novih manipulacij. Vodstvo ste hoteli razrešiti na nezakonit način. Vložili ste tožbo proti vodstvu PL, katero ste izgubili. S tem vam je bilo s strani sodišča jasno povedano,  da je vaš način – manever odstavljanja vodstva, bil nezakonit.

Tu se kaže vaša dvoličnost. Vedno govorite, da je potrebno spoštovati zakone, sami pa jih zlorabljate oziroma kot v omenjenem primeru celo ravnate nezakonito.

In na koncu, ko niste na nobenega od naštetih načinov mogli doseči zamenjave vodstva PL, ste se poslužili še zadnjega manevra, ki vam je ostalo na razpolago - blatenje vseh zaposlenih. V vašem odzivu na zapis zaposlenih ste jasno sporočili, da se boste za dosego svojega cilja poslužili vseh sredstev, glede na vsebino tudi povsem neutemeljenega blatenja ter poniževanja nas, zaposlenih v PL. 

Na tej točki se zaposleni ponovno oglašamo. Z vašimi dejanji MOMS jasno sporočate: kdor ni z vami, je proti vam, zato ga je treba uničiti. Ob tem si zaposleni zastavljamo dve temeljni vprašanji in sicer:

1.      Ali je res, da neizvajanje javnih naročil za zdravila pomeni dražja zdravila za občane MS?

2.      Zakaj si župan resnično želi uničiti PL in ustanoviti svoje Soboške lekarne?

 

Zaposleni vam podajamo odgovora na zastavljeni vprašanji:

1.      Neizvajanje javnih naročil za zdravila ne pomeni višje cene zdravil za občane MOMS (ali občane katere koli druge občine). Za ceno zdravil se pogaja ZZZS za vse zavode v Sloveniji. Cena posameznega zdravila na recept je enaka v celotni Sloveniji. ZZZS se torej s proizvajalci pogaja za cene vseh zdravil skozi vse leto (cene se spreminjajo vsaka dva meseca), za vse lekarne (zasebne in javne zavode). ZZZS ima kot plačnik neskončno višje pogajalsko izhodišče, kot bi ga imele posamezne lekarne oz. kateri koli javni lekarniški zavod sam. Prav tako s tem ohranjamo enakost in pravičnost glede doplačil za zdravila za vse prebivalce Slovenije. Se pa v sindikatu zavedamo, in tega tudi nismo nikoli skrivali, da je ureditev nabave zdravil v povezavi z ureditvijo javnega naročanja v Sloveniji problematična in smo na potrebo po sistemski ureditvi tega vprašanja opozorili tudi Ministrstvo za zdravje. Dejstvo je, da se s tem problemom enako soočajo vse lekarne v Sloveniji in PL pri tem v ničemer ne odstopajo.

Kot primer za zapisano, vam prilagamo znižanje cene za eno škatlico zdravila Rydapt 25mg (zdravilo se uporablja za zdravljenje levkemije):

Cena 5.6.2018 je bila 17.578,72 EUR, 13.8.2018 pa se je znižala na 13.381,82 EUR.

Cena se je torej v dveh mesecih spremenila za 4.196,90 EUR.

Pri tem poudarjamo, da ne glede na ceno zdravila lekarna dobi plačano samo lekarniško storitev v višini 1,72 EUR.                              

 

2.      Glede na to, da vi, gospod župan, vztrajno ponavljate, da se zaposlenim v PL gre za ohranitev privilegijev in da se oglašamo samo zato, da teh privilegijev ne bi izgubili, vam zaposleni odgovarjamo:

     

-         Zaposleni v PL nimamo nobenih privilegijev, saj smo javni uslužbenci in nam tako kot vsem ostalim javnim uslužbencem pravice in dolžnosti opredeljujejo enaki zakoni in predpisi. Naše plače so določene in se izplačujejo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, njegovih podzakonskih aktov, Kolektivne pogodbe za javni sektor in Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, povsem enako, kot v vseh drugih lekarnah po Sloveniji. Tudi če namigujete na delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu vam odgovarjamo, da po našem vedenju tudi v tem delu PL v ničemer ne odstopajo od ostalih lekarn v Sloveniji, osnovne plače farmacevtov pa so v izhodišču celo nižje od primerljivih delovnih mest v zdravstvu, rast plač pa počasnejša.

-          Zaposleni se oglašamo zato, ker smo prepričani, da je ob veljavni zakonodaji tako za občane MOMS in drugih občin, v katerih so prisotne PL, kot tudi za zaposlene, z vseh vidikov boljša ohranitev enega zavoda, to je PL, kot ustanavljanje dodatnega zavoda v dejavnosti, kjer med njima na področju cen zdravil praktično ne more biti konkurence. Navedeno drži tako z vidika dostopnosti do lekarniških storitev, kot tudi z vidika kakovosti, učinkovitosti in racionalne organizacije le-teh, nenazadnje tudi z vidika delovnih mest zaposlenih v PL. Ob tem dodajamo, da ustanovitev novega lekarniškega zavoda, kot jo predlagate, po našem mnenju nima podlage v zakonu o lekarniški dejavnosti, saj mrežo z določanjem lekarn s sklepom določa minister, pristojen za zdravje. Razlogi, ki bi glede na kriterije, določene v zakonu, utemeljevali ustanovitev nove lekarne na območju MOMS pa po našem trdnem prepričanju ne obstajajo.

-          Glede na navedeno so razlogi za vaše ravnanje skriti drugje. Razlog za ustanovitev  Soboške lekarne se po našem razumevanju skriva v promocijskem materialu za projekt Expano (Soboško jezero).

https://drive.google.com/file/d/1xFQyqmL4FzZxaWnyHMMaW2Y-MWA3kBHC/view

Na 17. strani tega gradiva je zapisano, da naj bi PL prispevale k temu projektu 2 milijona EUR. To se seveda ni zgodilo, saj za to po našem mnenju niti ni pravne podlage. Ker vam ta sredstva očitno manjkajo, vaše ravnanje razumemo kot maščevanje, ustanovitev Soboških lekarn pa kot projekt, iz katerega bi lahko ne glede na pravno dopustnost financirali projekte, ki z zagotavljanjem javne lekarniške službe, njeno dostopnostjo in kvaliteto, nimajo nikakršne zveze.

In za zaključek:

Gospod župan, kdorkoli bi bil direktor PL, ne bi mogel izvajati javnih naročil za zdravila v skladu z veljavnimi predpisi, saj jih noben direktor lekarne v Sloveniji do sedaj še ni izvedel. Glede na to, da je NO MOMS v prejšnjem sklicu mestnega sveta prav tako ugotovil resne nepravilnosti, vendar tedaj pri izvajanju javnih naročil MOMS v primeru Zgodbe d.o.o., bi bilo edino prav, gospod župan, da začnete najprej sami upoštevati predpise o javnih naročilih in šele nato s prstom kažete na druge. 

Na tem mestu je potrebno še enkrat jasno povedati, da 5. odstavek 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti  jasno določa, da se presežki, ki jih ustvari zavod iz zasebnih sredstev, lahko vračajo ustanovitelju, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje javnega zavoda, namenijo pa se lahko izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti, kar projekt Expano (Soboško jezero) zagotovo ni. Če bi Svet zavoda PL ugodil vaši zahtevi, da namenimo 2 milijona EUR za naveden projekt, bi bilo torej to nezakonito. Gospod župan, zaposleni se spet sprašujemo, kako lahko PL očitate nespoštovanje zakonov, sami pa bi jih zavestno kršili?

In potem se sprašujemo, kako to, da noben drug župan ne zahteva odstop oz. zamenjavo vodstva lekarniških zavodov? Se vam ne zdi to čudno? Ali to pomeni, da vsi ostali župani zagovarjajo nezakonitost ali pa morda bolje kot vi gospod župan, razumejo sistemsko naravo problema naročanja zdravil, saj po veljavni zakonodaji ni možno zagotoviti skladnosti med predpisi, ki urejajo javno naročanje in predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost. Morda bodo

odgovor na kakšno od teh vprašanj dali tudi postopki, ki jih omenjate v svojem odgovoru in jih vodijo pristojni organi. Zaenkrat pa po našem vedenju nobeden od teh postopkov še ni pravnomočno končan in, ker s podrobnostmi niti nismo seznanjeni, se do njih tudi ne moremo in ne nameravamo opredeljevati.

Gospod župan vi nikoli niste bili tisti, ki bi skrbeli za nemoteno oskrbo bolnikov z zdravili, ampak smo za to skrbeli zaposleni v Pomurskih lekarnah. Vsem bolnikom sporočamo, da bomo še naprej, po naših najboljših močeh, zagotavljali kakovostno in varno preskrbo VSEH POMURK IN POMURCEV z zdravili, kljub vaši odločenosti, da boste vložili ogromne napore, da uničite Javni zdravstveni zavod Pomurske lekarne in s tem predvsem lastnim občanom MOMS poslabšali dostopnost do zdravil.

 

Glede na poročanje medijev, da ste nakup prostorov na Grajski ulici že izvedli, vas zaposleni sprašujemo ali imate sprejete ustrezne sklepe s strani Mestnega sveta MOMS?

Lepo pozdravljeni,

Damir Domjan, predsednik Sindikata farmacevtov Slovenije, 

Marina Gyurica, predsednica Sifarm OE Pomurje, 

Ksenija Vučak, predsednica SZSV v JZ Pomurske lekarne

Seveda so se na pismo odzvali v županovem kabinetu in v pamfletu, kakršne so v opravičilo obračunavanj z ideološkimi sovražniki uporabljali partijski aparatčiki v bivši komunistični državi, natresli kopico neresnic o nezakonitem poslovanju Pomurskih lekarn, čeprav notranja revizija Mestne občine ni ugotovila nepravilnosti. Vse je namreč že zdavnaj prešlo na osebno raven in Jevšek ter Đurov ne bosta tako dolgo mirno spala, dokler se ne znebita Ivana Zajca in polastita Pomurskih lekarn, z denarjem vred seveda. 

Priloge:

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 28. May 2020 at 15:54

105 ogledov

(HU)KORONSKI SMEH  - številka 033
HURONSKI ... eee, oprostite ... KORONSKI SMEH Smeh je pol zdravja, druga polovica je umivanje rok. ŠALE ŠTEVILKA 033 KORONSKA FATALKA NAKUPUJE SODOBEN POKORONSKI ZMENEK NA SPREHOD S PSOM – PO KORONA PREDPISIH! POZOR – NEKORONSKA ŠALA BREZ BESEDKmetica vpraša sina: »Kaj je rekel oče, ko je padel v gnojno jamo?«Sin: »Ali naj izpustim vse grde besede, ki jih je izrekel?«Mati: »Seveda!«Sin: »Potem pa ni rekel nič.« Pripravil Andy

Thu, 28. May 2020 at 11:48

325 ogledov

Bodo danes Radenci ostali brez Titove ceste, župan Roman Leljak je v to prepričan
Z današnjim dnem bodo Radenci kraj, kjer se bo ulica, poimenovana po komunističnem diktatorju Josipu Brozu Titu znašla v reportarnici zgodovine. Župan Roman Leljak bo na današnji popoldanski seji občinskim svetnikom predlagal, da ulico poimenujejo po slovenski osamosvojitvi.  Se danes torej obeta vroča seja občinskih svetnikov. Predlog župana Leljaka po ukinitvi Titove ceste, je med jugonostalgiki, člani nekdanje Zveze komunistov ozirona njihove naslednice Židanove socialdemokracije, v Radencih jih ne manjka, sprožil precejšen revolt. Spisali so celo peticiji, ne toliko proti Leljakovemu predlogu, da se ulica imenuje po Ante Šariuču, kakor po tem, da se zbriše Titovo ime. Nad idejo, da bi katero izmed ulic v Radencih poimenovali tudi po Ante Šariću ali Karlu Hennu  župan Roman Leljak še ni obupal. Morda bo to nova ulica, ki nastaja za gasilkim domom ali pa katera od 23 ulic, ki z imeni še vedno spominjajo na revolucionarne prekucniške čase. VIDEO: Roman Leljak, župan občine Radenci. Za zainteresirane bo na facebooku občine Radenci naposredni prenos seje obinskega sveta, o sklenjenem pa bomo poročali tudi na V FOKUSU.COM

Thu, 28. May 2020 at 06:29

174 ogledov

Rusija: »V Moskvi pogumno v rahljanje ukrepov proti korona virusu«
V Moskvi bodo s 1.  junijem  bodo odpravili več omejitev, ki so jih konec marca za zajezitev širjenja  novega korona virusa, je včeraj napovedal Sergej Sobiyanin, župan  Ruske prestolnice. Od ponedeljka, 1. junija, se bodo lahko Moskovčani odpravili  ven  na dolge sprehode in športe na svežem zraku. Prav tako se bodo  odprle številne trgovine je dejal Sergej Sobiyanin. Sergej Sobianin, župan Moskve Od ponedeljka naprej bodo  prebivalci  lahko zapustili   hiše in se odpravili na sprehod  ali se ukvarjali z športom. Z nekaj izjemami bodo mestni parki in zelene površine ponovno odprti za prost dostop. Seveda ob zavdanju da  lahko povečanje števila ljudi na ulicah poveča tveganje za okužbo. Zato so  v mestni upravi vzpostavili določena pravila za sprehode, tudi način  in časovni okvirji sprehodov  so uvedli  kot poskus -  za obdobje dveh  tednov, od 1. do 14. junija 2020 Devet tednov domačega režima, pod geslom »ostani doma,«  po besedah ​​Sobyanina, ni bilo zaman. Zahvaljujoč temu je bilo rešeno na tisoče življenj. Druga stopnja omilitve je bila mogoča, ker je zmanjšanje pojavnosti korona virusa postalo trajnostno. Pa to kljub temu ne pomeni biti  manj ampak biti čim bolj previdni. Zato je moskovski župan, zato , kljub nekaterim  ugodnostim , je podpisal odlok o podaljšanju samo izolacije, nadzora dostopa in drugih omejevalnih ukrepov do 14. junija 2020. Z to omilitvijo so dovoljeni  daljši sprehodi in šport na prostem za vse , tudi za one ki so starejši od 65 let. Tudi dovoljenje  za tovrstne  aktivnosti ne potrebujejo. Nekaj pa še bolj okrepljeno oziroma poudarjeno. Od 1. junija 2020 se bo režim nošenja mask in rokavic okrepil. Če odidejo  domov, tudi za sprehode in igranje športa, morajo vsi prebivalci uporabljati respiratorje, maske ali drugo opremo za zaščito dihal. Rokavice je treba uporabljati tudi pri delu, v trgovinah, lekarnah javnih  ustanovah in v javnem prevozu. Ali imajo časovne omejitve? Seveda. Hišo za športne aktivnosti  lahko zapustijo brez omejitev vsakodnevno, vendar le zjutraj - do 09:00. Sprehodi so dovoljeni od 09:00 do 21:00, vendar ne več kot trikrat na teden - dvakrat ob delavnikih in enkrat ob koncu tedna. Prav tako športne aktivnosti  ali hojo oziroma sprehod opravljajo v katerem koli odprtem mestnem prostoru - na dvoriščih, parkih, trgih, na ulicah in naravnih območjih, vendar z več omejitvami. Priporočeni polmer hoje naj ne b bil  oddaljen več kot dva kilometra od hiše. Z nekaj izjemami bodo mestni parki in zelene površine ponovno odprti za prost dostop. V primeru, da se zbere veliko število ljudi, je dostop do katerega koli mestnega območja lahko omejen. Obremenitve  z čezmernim številom bo ugotovljiva  z aplikacijami. Vedno in vsepovsod  je potrebno upoštevati  socialno distanco. Priporoča se nošenje vsaj enega od osebnih dokumentov. Zakaj so se odločili za rahljanje, omilitev določenih ukrepov! Predvsem  je prišlo do sproščanje karantene zato  ker so od 12 maja ko so se na delo vrnili zaposleni v gradbeništvu in  industriji   naj bi  število hospitalizacij zaradi OVID 19 upadlo za 40 odstotkov. Po besedah  Sobiyanina, so se uspeli izogniti težkemu scenariju ter da sedaj razmere nadzorujejo. V sami prestolnici so ravnali proaktivno in niso izgubljali časa.  Vse je še naprej odvisno od vsakega posameznika v smislu odgovornosti ter  upoštevanja določenih pravil n sprejetje tako imenovane »nove realnosti«.Kot se je dalo izvedeti iz njihovih občil, so iz Kremlja sporočili da bodo vojaško parado ob 75obletnici zmage v drugi svetovni  vojni,  ki bi morala biti 9 maja, pa je bila preložena, bo izvedena 24 junija. V Rusiji so  doslej  zabeležili 370.680 potrjenih primerov okužbe od tega vek kot 171 tisoč v Moskvi Število okuženih na 1 milijon prebivalcev v Rusiji je  2.526 oseb, ozdravelih od skupnega števila okuženih je 142.208 oseb. Korona virus so v zadnjem dnevu v Rusiji zaznali pri 8.338 ljudeh. Zadnjih 24 ur je v Moskvi  umrlo 71 pacientov obolelih z COVID 19. Skupno število umrlih do sedaj je 3.968 ljudi.   Radi  bi videli kako bo deloval eksperiment s sprehodi  in športa na prostem da bi se  čez dva tedna odločili o njegovem nadaljevanju, spremembi ali  v najboljšem  primeru  o odpravi omejitev sprehodov. Da bo čim več možnosti za sprostitev si prav gotovo želijo. V.K.T.

Wed, 27. May 2020 at 19:10

145 ogledov

Pomagajte policiji! Ukradel izrezane granitne plošče in odpeljal.
Prepoznate vozilo ali prikolico na fotografijah? Ste morda kje opazili take granitne  plošče? Če nam lahko nudite pomoč z informacijami, kdo je lastnik obeh  vozil  ali  ju  je  uporabljal,  nas prosimo pokličite na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Neznani storilci so namreč v nedeljo, 3. 5. 2020, med polnočjo in 2. uro, z osebnim  terenskim  avtomobilom  srebrne barve, na katerem so imeli pripeto dvoosno  prikolico,  skozi odklenjena vrata ograje pripeljali do podjetja v Cezlaku.  Na  prikolico  so  naložili  in odtujili večjo količino izrezanih granitnih plošč, zelenkaste barve, dimenzij 60x30x1,5 cm (kakšne so tudi na fotografiji) in pobegnili. Domnevno  isti  neznani  storilci  so  v sredo, 6. 5. 2020, okoli 1. ure, z osebnim  avtomobilom  Mitsubishi  Space  Wagon, na katerem so imeli pripeto dvoosno  prikolico  znamke  Pongratz,  pripeljali  do skladišča podjetja ob lokalni  cesti Cezlak-Pesek, občina Slovenska Bistrica. Tam so na prikolico z  namenom  odtujitve  naložili  več  različnih predmetov v vrednosti okoli 10.000  evrov. Pri dejanju so bili opaženi s strani občana, zaradi česar so od  tam peš zbežali, na kraju pa pustili opisano vozilo in prikolico. Osebni avtomobil na fotografiji je odjavljen iz prometa, zato bi želeli policisti pridobiti informacije kdo ga je uporabljal. Podobno želijo izvedeti za prikolico. Tudi granitne plošče so zelo specifične po barvi in niso domači proizvod ampak uvoz iz Italije.  

Wed, 27. May 2020 at 19:05

112 ogledov

Pomagajte policiji! Ukradel izrezane granitne plošče in odpeljal.
Prepoznate vozilo ali prikolico na fotografijah? Ste morda kje opazili take granitne  plošče? Če nam lahko nudite pomoč z informacijami, kdo je lastnik obeh  vozil  ali  ju  je  uporabljal,  nas prosimo pokličite na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Neznani storilci so namreč v nedeljo, 3. 5. 2020, med polnočjo in 2. uro, z osebnim  terenskim  avtomobilom  srebrne barve, na katerem so imeli pripeto dvoosno  prikolico,  skozi odklenjena vrata ograje pripeljali do podjetja v Cezlaku.  Na  prikolico  so  naložili  in odtujili večjo količino izrezanih granitnih plošč, zelenkaste barve, dimenzij 60x30x1,5 cm (kakšne so tudi na fotografiji) in pobegnili. Domnevno  isti  neznani  storilci  so  v sredo, 6. 5. 2020, okoli 1. ure, z osebnim  avtomobilom  Mitsubishi  Space  Wagon, na katerem so imeli pripeto dvoosno  prikolico  znamke  Pongratz,  pripeljali  do skladišča podjetja ob lokalni  cesti Cezlak-Pesek, občina Slovenska Bistrica. Tam so na prikolico z  namenom  odtujitve  naložili  več  različnih predmetov v vrednosti okoli 10.000  evrov. Pri dejanju so bili opaženi s strani občana, zaradi česar so od  tam peš zbežali, na kraju pa pustili opisano vozilo in prikolico. Osebni avtomobil na fotografiji je odjavljen iz prometa, zato bi želeli policisti pridobiti informacije kdo ga je uporabljal. Podobno želijo izvedeti za prikolico. Tudi granitne plošče so zelo specifične po barvi in niso domači proizvod ampak uvoz iz Italije.  

Wed, 27. May 2020 at 18:30

225 ogledov

Franc Bogovič: Predlog EU komisije za okrevanje po pandemiji COVID-19 pogumen korak naprej, vendar!
Bruselj, Koprivnica, 27. maj 2020 - Evropski poslanci so se na današnjem izrednem parlamentarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju, na katerem je večina poslancev sodelovala na daljavo, seznanili in glasovali o s strani Evropske Komisije predstavljenem novem Instrumentu za dolgoročno okrevanje in odpornost po pandemiji Covid-19 v EU, poimenovan "Naslednja generacija EU", hkrati je bil predstavljen tudi dolgo pričakovani osnutek večletnega finančnega načrta. Poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Franc Bogovič (SLS/EPP) je nov predlog Komisije sicer podprl, dodaja pa, da se pri uspešnem spopadanju z dolgoročnimi posledicami krize, ki jih naši državljani in gospodarstvo že čutijo na lastni koži, ne sme pozabiti na solidarnost.    Njegova celotna izjava je podana v nadaljevanju: “Evropa je pred recesijo zgodovinskih razsežnosti. Ocene kažejo, da se je bruto domači proizvod (BDP) EU v drugem četrtletju 2020 zmanjšal za približno 15 % v primerjavi z istim časom lani. Na splošno naj bi se gospodarstvo EU v letu 2020 zmanjšalo za več kot 7 %. V EU naj bi se brezposelnost povečala na 9 %, kar bo nesorazmerno močno prizadelo zlasti mlade in nizkokvalificirane začasne delavce ter življenje v revnejših gospodinjstvih. Dejansko se napoveduje najhujša kriza po veliki depresiji, zato me veseli, da je Evropska komisija danes za okrevanje gospodarstva držav članic EU po epidemiji novega koronavirusa predlagala poseben dodaten Instrument za okrevanje in odpornost v skupni vrednosti 750 milijard evrov. Od tega je 500 milijard namenjenih za nepovratna sredstva, 250 milijard pa za posojila. Omenjen sveženj je sicer tesno povezan tudi z večletnim proračunom EU, v okviru katerega Komisija predlaga dvig zgornje meje lastnih virov na 2 % bruto nacionalnega dohodka EU, kar naj bi bilo ravno to, kar bo Komisiji omogočilo uporabo svoje zelo močne bonitetne ocene za najem 750 milijard EUR na finančnih trgih za EU naslednje generacije. Po prvih podatkih in predvidevanjih je Sloveniji v okviru svežnja za okrevanje namenjenih cca. 5,071 milijarde evrov, in sicer okvirno 2,579 milijarde za nepovratna sredstva in 2,492 milijarde za posojila. S stani Evropske komisije predlagana zadolžitev je nekaj povsem novega v EU. A dejstvo je, da se soočamo s posebnimi okoliščinami, zato so bolj kot kadarkoli potrebni posebni ukrepi. V našem skupnem interesu je, da se vsi soočimo z vplivi in posledicami koronavirusa, okrepimo enotni trg in investiramo v naše skupne evropske prednostne naloge. V Evropski uniji je evro, vložen v eno državo, evro, vložen za vse. Zgolj skupno in kohezivno okrevanje, ki bo v celoti spoštovalo temeljno načelo evropske kohezijske politike, ki je solidarnost, lahko torej okrepi evropsko konkurenčnost, odpornost in položaj globalnega akterja. Zato morajo ravno solidarnost, kohezija in konvergenca spodbuditi okrevanje Evrope. Nobena oseba, nobena regija in nobena država članica ne bi smela zaostajati. Pri tem pa je treba poskrbeti zlasti in predvsem za to, da bo pri soočanju s posledicami korona krize cena denarja enaka za vse.”
Teme
Pomurske lekarne MO Murska Sobota Ivan Zajc aleksander jevšek

Zadnji komentarji

BOGDAN VIRANT :

26.05.2020 20:09

Zakaj sem prisiljen plačevati nekaj, kar nisem naročil, me ne zanima, za mene ni koristno, pa še verjamem ne v to ? »Javni zavod“ RTV Slovenija in novinarji medijev, ki jih obvadujejo nedemokratične komunistične strukture, ste sramota in grožnja demokraciji, drugačnega razmišljanja in svobodi govora. RTV in komunajzarski lastniki medijev, dnevno širijo laži, manipulirajo, blatijo Janeza J., predvsem desni politični spekter, skratka vsakega, ki se ne strinja z njihovo bolano levo ideologijo. Novinarji se svojimi skrajnimi levimi komentarji pridružujejo navječjemu izdajalcu Slovenije, ki mu svobodna, demokratična in svobodna Slovenija nikoli ni bila in nikoli ne bo intimna opcija in so za ohranjanje svojih delovnih mest pripravljeni pisati, kakršnekoli laži, grozijo in nekaznovano pozivajo s plakati z umorom Janše. Novinarji RTV Slovenija se med službenim časom z denarjem davkoplačevalcev in prisilnim prispevkov še dodatno indoktrinirajo z branjem skrajnega levega tednika MLADINA in drugih predvsem levih medijev. Tako RTV Slovenija skrbi in poskrbi, da so novinarji primerno ves čaš primerno indoktrinirani s skrajno levo komunistično ideologijo. RTV “neodvisno novinarsto” živi še v času oktobrske revolucije. Je ideološko obremenjen s komunizmom, sovražen je do državljanov in drugače mislečih, ki se ne strinjajo z skrajno levo komunajzarsko bolano ideologijo, za kar moramo državljani še plačevati. RTV komunajzarski servis je potrebno privatizirati, da bodo svoje komunajzarske storitve lahko prodajali in ponujali na trgu tistim, ki bo RTV komunajzarske oddaje želeli gledati in plačevati. Ko bo RTV privatizirana, se boste vsi komunajzarji naročili na njene programe in se bo cena naročnine dvignila za vsaj 2x, vsi komunajzarji boste lahko vzdihovali ob prikazovanju rdeče zvezde, doživljali orgazme, ko vam bodo na RTV v oddajah prikazovali in poveličevali največje kriminalce, katere trenutno premore uboga Slovenija.
Viktor hajsinger :

16.05.2020 06:26

Sem že.
Igor Pust :

12.05.2020 22:09

Poslano na DW.

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Soboški rdeči župan Aleksander Jevšek bi z uničenjem Pomurskih lekarn pokril finančno brezno mega projekta Expano?!