SI
UKC Maribor: Z donacijami za boljše bivanjske razmere pacientov
ČASOPIS V FOKUSU
Aktualno

Sobota, 6. julij 2019 ob 07:24

Odpri galerijo

V poletnih mesecih so bili v UKC Maribor zaradi izjemno visokih temperatur soočeni z bivanjskimi razmerami, ki niso primerne za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Najbolj pereče razmere so še nedavno bile na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Oddelku za internistično interno medicino, Kliniki za ginekologijo in perinatologijo in Kliniki za kirurgijo, kjer večina bolniških sob, ambulant in drugih prostorov, namenjenih zdravstveni dejavnosti, ni bilo hlajenih.

 

Ker so menili, da je situacija, s katero so bili soočeni, nesprejemljiva tako s strokovnega kakor tudi etičnega stališča, so že v poletnih mesecih 2018 pozvali javnost za donacijo finančnih sredstev. Do vključno 1. 7. 2019 so na poseben račun, namenjen donatorskim sredstvom za nakup klimatiziranih naprav, zbrali 31.415 EUR. Od tega so 31.000 EUR namenila podjetja ADK, DEM, ELEKTRO MARIBOR, Elrad InternationaL, Em. Tronic, ENERGIJA PLUS, Lumar Ig, MEDITRADE, Meltal Is, MERCK, Metalka Media, Plinarna Maribor, Pošta Slovenije, Tovarna olja Gea, ZAVAROVALNO ZASTOPANJE I.Q. in druga.

 

Za namene pohlajevanja oziroma klimatizacije prostorov na posameznih oddelkih UKC Maribor je bilo v letošnjem letu namenjeno skupno 447.100 EUR (od tega 31.415 EUR s strani donatorjev). Glede na tehnične zahteve posameznega oddelka so se nabavili split sistemi, multi split sistemi in VRV enote, skupno bo po zaključku klimatizacije nameščenih dodatnih 132 notranjih enot. V mesecu juniju sta bili v celoti zaključeni klimatizaciji Oddelka za žilno kirurgijo, kjer je bilo vgrajenih 10 notranjih enot in celotna stavba Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer je bilo nameščenih 34 notranjih enot. V prvi polovici julija bodo zaključene še naslednje klimatizacije:

-          Oddelek za perinatologijo, skupno 57 enot.

-          Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo, skupno 22 enot (10. in 11. nadstropje kirurške stolpnice.

- Oddelek za gastroenterologijo, skupno 4 enote.

- Oddelek za intenzivno interno medicino, skupno 4 enote.

 

UKC Maribor predvideva v letu 2020 zaključiti klimatizacijo celotne stolpnice Klinike za kirurgijo, za kar bo na skupno 9-ih etažah potrebna namestitev 110 notranjih enot. Prav tako se predvideva še namestitev 18 notranjih enot na Radiološkem oddelku. Skupaj z manjšimi potrebami posameznih drugih oddelkov in skupnih služb se v letu 2020 predvideva nabava skupno približno 143 notranjih enot. Za vse investicije bo, kot ocenjujemo, potrebnih približno 450.000 EUR. Investicija bo uvrščena v finančni načrt za leto 2020.

 

Posebno težavo predstavlja tudi zagotavljanje hlajenja OP bloka v kirurški stolpnici z dvema hladilnima agregatoma, od katerih je eden star že 23 let. V zadnjih letih se zaradi dotrajanosti pojavlja vedno več okvar na teh agregatih, zaradi česar v času okvare, ko so hkrati prisotne še visoke zunanje temperature, v operacijskih dvoranah ni mogoče zagotoviti ustrezne temperature za izvajanje kirurških posegov. V teh primerih je potrebno določene operacije celo odpovedati. Za izboljšanje navedenega stanja smo februarja 2019 na Ministrstvo za zdravje RS poslali investicijsko dokumentacijo DIIP z naslovom »Ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor – sanacija/zamenjava hladilnih agregatov s pripadajočimi hladilnimi stolpi v UKC Maribor«, da bi za sofinanciranje investicije pridobili sredstva. Skupna vrednost investicije za zamenjavo dveh hladilnih agregatov in treh novih hladilnih stolpov znaša 1.595.104 EUR, pri čemer je predvidena udeležba države v višini 1.243.401 EUR, medtem ko bi 351.703 EUR zagotovil UKC Maribor sam. Zaenkrat s strani države še nismo dobili pozitivnega odgovora.

Iniciativni odbor za zbiranje donacij UKC Maribor – vrhunska medicinska oprema za naše paciente

Ker si pacienti zaslužijo vrhunske in varne storitve na področju hospitalne in specialistične ambulantne medicinske ter negovalne dejavnosti, si v prihodnje prizadevajo izvesti še več tovrstnih projektov s pomočjo tako donacijskih sredstev, kakor svojih finančnih virov. Ker finančna situacija ne omogoča nakupa vse potrebne medicinske opreme in aparatur so na pobudo strokovnega direktorja UKC Maribor, prof. Vogrina in direktorja podjetja Lumar, g. Marka Lukića ustanovili iniciativni odbor za zbiranje donacij UKC Maribor. Odbor si bo trajno prizadeval k izboljšanju razmer v UKC Maribor in posledično nabavi tako nujno potrebne opreme in aparatov, kakor aparatov vrhunske tehnologije, ki omogočajo najsodobnejše metode zdravljena in obravnave pacientov SV Slovenije.

 

Skupaj za boljše respiratorno zdravje pediatričnih bolnikov

Prvi korak sicer trajnega projekta, je donacijska akcija “Skupaj za boljše respiratorno zdravje pediatričnih bolnikov”, s katero apeliramo na zbiranje sredstev za nov otroški ventilator z vgrajeno najnovejšo tehnologijo za nadzor stanja pljuč.


Marko Lukić (Iniciativni odbor, direktor Lumar): »Ob lanski podelitvi zahval za donacije namenjene nakupu klimatskih naprav v UKC Maribor, so predstavniki bolnice predstavili nevzdržne razmere na posameznih oddelkih in področjih dela. Omenjeno je pripeljalo do pobude, da ustanovimo iniciativni odbor, katerega cilj bo sistemsko in trajno zbiranje sredstev za UKC Maribor. S tem namenom želimo pozvati in vključiti lokalno gospodarstvo, podjetnike, znane osebe ter posameznike, da se nam pri teh prizadevanjih priključijo. Zavedamo se, da preko raznih dajatev tekom leta že prispevamo v zdravstveno blagajno, vendar je stanje žal takšno, da moramo sami prevzeti pobudo in pomagati. V želji, da bi ideja vzklila, smo se povezali s časnikom Večer, ki bo v sklopu prireditve Podravsko podjetje leta v mesecu oktobru pripravil predstavitev iniciative, ter napovedal novo kategorijo pri izboru najboljših podravskih podjetij. Prav je namreč, da prerasemo stroge okvirje bilančnih podatkov in damo težo in pomen tudi tistim, ki velikokrat v ozadju skrbijo za dobrobit v okolju v katerem delujejo.«

 

Luka Šulić (2Cellos): »V tem mestu sem se rodil, tukaj tudi živim. Kot Mariborčanu se mi zdi pomembno, da smo tudi v tem delu Slovenije deležni enako dobre medicinske oskrbe kot v drugih bolnišnicah. Zato sem z veseljem kot ambasador pristopil k pobudi gospoda Lukića, s katero želimo na dolgi rok pomagati pri zbiranju sredstev za UKC Maribor, ki bodo omogočala nakup opreme, ki je ključna za kakovostno zdravljenje in oskrbo pacientov.«

 

Marcos Tavares (kapetan NK Maribor): »Tudi sam imam otroke in sem hvaležen da so zdravi. Vem, da vsi otroci in njihovi starši nimajo te sreče. Če se le da, zmeraj pomagam tistim, ki potrebujejo pomoč. Maribor je dal ogromno meni in moji družini in želim mestu nekaj vrniti. Tudi zaradi tega sem se odzval povabilu gospoda Vogrina. Skozi celotno kariero se trudim biti vzor drugim. Tako na igrišču kot izven njega. Želim si, da bi bilo ljudem mar za druge ljudi in da bi imeli vsi otroci možnost, da dobijo zdravljenje na najvišjem možnem nivoju. V čast mi je, da sem postal ambasador tega projekta in verjamem, da bodo ljudje ter podjetja stopili skupaj in da bodo v UKC Maribor dobili opremo katero potrebujejo.« 

 

Z novo aparaturo, katere vrednost znaša 54.748 EUR, bo poleg pomoči pri dihanju otrokom s potrebo po umetnem predihavanju možno kontinuirano spremljanje stanja pljuč in ventilacije, torej nadzor stanja pljuč v realnem času ter s tem v primeru pomembnih odstopov takojšnje ukrepanje in zdravljenje. Z aparaturo bo možen tudi nov zagon raziskovalnega dela. 

 

Prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med. (Predstojnica Klinike za pediatrijo):

»Enota za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo je polivalentna enota za intenzivno zdravljenje otrok za območje severovzhodne Slovenije. Kot edina enota v Sloveniji je namenjena zdravljenju najtežje bolnih otrok v širokem starostnem razponu, od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti. Med najhuje bolnimi otroki in novorojenci največji delež predstavljajo prav bolniki z boleznimi pljuč, ki potrebujejo respiratorsko zdravljenje. Vsako leto jih na enoti zdravijo okoli 90. Najmlajši bolniki se rodijo že pred 24. tednom, nekateri tehtajo le slabih 500 g in zaradi visoko strokovnega dela in ustrezne tehnološke podpore tudi preživijo.

 

Značilnost bolezni pljuč je patološka heterogenost pljučnih volumnov, ki je pomemben dejavnik tveganja za poškodbo pljuč in kasnejše kronične posledice. Obposteljno spremljanje pljučnih volumnov v realnem času je velik izziv, predvsem pri dojenčkih. Dosedanje možnosti spremljanja so bile predvsem statične preiskavne metode, ki so povezane z omejeno, enkratno, trenutno informacijo o stanju in s sevanjem. Električna impedančna tomografija (EIT) pri odraslih je bila prepoznana kot ena najbolj obetavnih pljučnih tehnologij. Uporabo pri novorojenčkih in majhnih otrocih so v veliki meri onemogočali neustrezne površinske elektrode in neprimerni modeli rekonstrukcije slike, ki so temeljili na podatkih pri odraslih. Raziskovalci so pred kratkim razvili EIT sistem z uporabo enojnega elektrodnega pasu in segmentnega, na principu CT temelječega prikaza slike, kar je omogočilo razvoj in uporabo metode tudi pri majhnih otrocih.

 

V Sloveniji te tehnologije na neonatalnih in otroških oddelkih še ni, jo pa že imajo na dveh odraslih intenzivnih enotah, kjer se je pričela uporabljati najprej. Metoda je obetaven dodatni pripomoček za diagnosticiranje in spremljanje stanja pljuč in bolezni tudi pri majhnih otrocih in novorojenčkih. Njena uporaba torej prinaša izboljšanje diagnosticiranja in zdravljenja naših najmanjših in hudo bolnih bolnikov in takojšnje ukrepanje brez dodatnega škodljivega vpliva na zdravje. Uporabna je tudi za zagon znanstveno-raziskovalnega dela, ki je nujno tudi v intenzivnih enotah. Z donacijsko akcijo, namenjeno nakupu najnovejše naprave za spremljanje stanja pljuč, bo enota pridobila dodatno respiratorsko mesto, z možnostjo nepretrganega spremljanja ventilacije in takojšnjega zdravljenja, kar bo velik doprinos k zdravljenju naših otrok. Skupaj prispevajmo k boljšemu respiratornemu zdravju najhuje bolnih otrok!«  

 

S to akcijo pa projekta seveda ne zaključujemo, le-ta je namreč trajen. Po nabavi otroškega ventilatorja za nadzor stanja pljuč imamo v načrtu že naslednji korak –  Sistem za robotsko asistirane operacije. V zadnjih nekaj letih se je robotska kirurgija dokončno uveljavila tako na urološkem področju, kot na področju abdominalne kirurgije, torakalne kirurgije, onkološke kirurgije, ginekologije itd. Robotski sistem zaradi enostavne uporabe natančnih inštrumentov ter zaradi izboljšane vidljivosti omogoča izvajanje najzapletenejših kirurških posegov skozi majhne reze na telesu. Prednosti so tako manjša rana, zmanjšane bolečine in izguba krvi, krajša rehabilitacija, skrajšan čas operacije idr. Minimalno invazivna kirurgija s pomočjo robotske kirurgije je nujna za vsako terciarno ustanovo, saj lahko le tako ponudimo najboljšo kirurgijo za naše bolnike.

 

Donacije se lahko nakažejo na podračuna UKC Maribor številka: SI56 0110 0603 0278 185 s sklicevanjem na številko: SI00 11061-8001-0002. Za pripravo donatorske pogodbe prosimo, da se pokliče na telefonski številki 02/321 26 95 ali 02/321 26 12, oziroma se piše na elektronski naslov donacije@ukc-mb.si.

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 6. Jun 2020 at 20:12

303 ogledov

Levičarski protestniki v Celju od groženj v dejanja - pročelje pisarne lokalne SDS posvinjana z grafiti sovražne vsebine
Ni minilo 24 ur od včerajšnjega  kolesarskega komiprotesta v Celju in drugod po Sloveniji, na katerih so neuradni, vendar tudi s samim izpostavljanjem v javnosti, znani organizatorji javnosti dali vedti, da bodo nadaljevali s protivladnimi protesti do odstopa vlade Janeza Janše. In to proti vladi, ki je državo, državljane, rešila pred najhujšim, črnim scenarijem v boju zoper COVID 19. Vlada, ki je pokazala celotnemu svetu, kako se rešuje država in njene državljane. Posebej za del javnosti, ki je nerazumljivo kritična, četudi ni razloga za to. Opazovalcem, ki vidijo početje vlade in vodenje le te s strani Janeza Janše, z normalno  politično in siceršnjo »dioptrijo» menijo, da vlada in njen premier kot prvi med enakimi to dobro delajo. Ampak to žal ne velja za opozicijo ter njihove podpornike in politične mecene. To, z včerajšnjim protestom po več mestih po Sloveniji, že šestič, je na žalost prešlo v fazo, ko nobeden, pa še tako razumen in dojemljiv za svobodo, pluralnost in dopustnost vseh vrst izražanja  tudi nestrinjanja, ko je potrebno narediti zasuk v  komunikaciji. Opazovanje ne zadostuje, nekdo končno mora to tudi sankcionirati, obsoditi. Neskončno in neprijetno sem bil presenečen klica predsednika Lokalnega odbora v Celju,  ko mi je vznemirjen in ogorčen povedal da je na vratih, na okenski polici, na uradni tabli o sedežu, pa tudi na pločniku pred vhodnimi vrati v pisarno. To kaže na točno določen namen z točno pričakovanimi posledicami do naslovnika in seveda do vseh teh,  ki niso naklonjeni do zahtev ki jih izražajo na protestih. Posebej indikativno se zdi to da je tudi ta faza »sporočilnosti« protestov  načrtovana od prej. Pa tudi vodenje in koordiniranje iz istega naslova če že ne sedeža. Včeraj je bila popisano vse kar seje dalo v Ljubljani, danes-verjetno oziroma celo možno da tudi  sinoči, celo v zavetju noči,da so si »ustvarjalci« te grožnje v zavetju noči, sproducirali to kar je bilo videno. Lokacija je namreč takšna da ni takoj vidno, šele mimoidoča je nekje po 13 uri to opazila  in obvestila lokalnega vodjo SDS. To da je samo  in ne nekaj deset korakov naprej kjer so tudi podobne pisarne koalicijskih strank, pomeni samo to kar mora, namenjeno je SDS in njenim članom, simpatizerjem volivcem in ostalim  odgovornim državljanom, ki so zadovoljni z vodenjem države  strani predsednika vlade. Celo obljube da bodo kulturno, neškodljivo artikulirali svoje zahteve, nestrinjanje, se zdi niso niti sami sebi dosledni. Oblika nestrinjanja  in obenem poškodba lastnine  in objekta, ki je se da tudi finančno ovrednotiti in kvalificirati in po definiciji zavarovalnice  je vandalizem. Ta vandalizem ima svoj podpis v Celju. Samo upati je, da bo tud sami organi javnega reda in miru  da bodo resno pristopili k iskanju in odrivanju povzročitelja ali  povzročiteljev tega očitno vandalskega početja z namenom ustrahovanja. Pa reakcijski čas tistih, ki to rešujejo in odkrivajo mora biti primeren temu resno groznemu in grozilnemu  početju. Še enkrat,  artikulacija  in manifestacija ter artikulacija  sta v tem nesprejemljivem početju  vsaka sebi in daleč vstran od nečesa primernega za družbo, v kateri živimo in h kateri stremimo. Čas je takšen,  da je treba biti plat zvona in alarmirati  javnost na primeren način. In to zdaj ne kasneje! Vane K. Tegov

Sat, 6. Jun 2020 at 17:08

68 ogledov

Zveza prijateljev mladine Slovenije - odprte prijave za letovanja otrok 2020
Letošnje počitnice 2020 bodo za otroke verjetno največje bogastvo, ki jim ga bomo omogočili. Po krizi z epidemijo je povpraševanja po letovanjih bistveno več kot lani, saj so se finančne stiske v družinah s krizo poglobile. Zato na ZPM upajo, da bodo lahko na letovanja peljali čim več otrok. Prijave se pri nekaterih naših organizatorjih letovanj že zbirajo. Preverite pri “svojem” društvu ali so prijave že odprte. Več informacij najdete na https://www.zpms.si/2020/05/22/letovanja-2020-prijave-odprte/

Sat, 6. Jun 2020 at 17:00

66 ogledov

Priporočila Planinske zveze Slovenije po preklicu epidemije koronavirusa
Priporočila Planinske zveze Slovenije za hojo po planinskih poteh, zavarovanih plezalnih poteh, turno kolesarjenje, turno smučanje, alpinizem, športno plezanje v plezališčih in športnih dvoranah, ostale dejavnosti v gorskem svetu ter ob obisku planinskih koč po preklicu epidemije koronavirusa.S sprostitvijo protikorona ukrepov, se sproščajo omejitve pri planinski dejavnosti. Z 18. 5. 2020 so lahko planinske koče odprle vrata tudi za strežbo v notranjih prostorih, možno je tudi prenočiti. Za individualno rekreacijo odpirajo vrata tudi plezalni centri.  S 23. 5. 2020 se sproščajo tudi omejitve na področju športnih programov, tako da se lahko ponovno izvajajo športne dejavnosti v športnih objektih in na površinah za šport v naravi (tudi v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov). Vadba je dovoljena registriranim športnikom, prav tako pa je dovoljena tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših. Med vse navedeno seveda spadajo tudi planinske dejavnosti vseh oblik, treningi in vadba športnega plezanja ter tečaji in usposabljanja … Dovoljeno je tudi izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem, za zdaj brez prisotnosti gledalcev. Cilj priporočil PZS je zmanjšanje tveganja za okužbe. Še vedno je treba ob izvajanju športnih dejavnosti upoštevati navodila NIJZ OSNOVNA PRIPOROČILA za vse dejavnosti v planinstvu: 1. Osebno zdravjeDejavnosti se udeležite le popolnoma zdravi. Bodite odgovorni in ostanite doma v primeru kašljanja, kihanja, izcedka iz nosu, splošnega slabega počutja … in s tem preprečite potencialno širjenje okužbe. 2. Varnostna razdalja 1.5 mUpoštevajte varnostno razdaljo 1.5 m. V izjemnih primerih, ko tega ni možno zagotoviti, uporabite zaščitno masko za nos in usta. 3. V nahrbtniku razkužilo in masko za nos in ustaPoleg osnovne planinske opreme in opreme, ki je nujna za varnejše izvajanje določene planinske dejavnosti, imejte v nahrbtniku manjšo stekleničko razkužila za roke in zaščitno masko za nos in usta, lahko tudi ruto.  4. Uporaba opremeUporabljajte lastno opremo. Skupno opremo razkužite pred uporabi.Čiščenje plezalne opreme s kemičnimi sredstvi se odsvetuje, saj le ta lahko poškodujejo plastične in tekstilne dele, razgrajujejo pa tudi vlakna in spreminjajo sestavo spojin v materialu. S tem oprema spremeni lastnosti in lahko v ključnih trenutkih popusti. Podjetje PETZL, ki poleg proizvodnje plezalne opreme, v svojih laboratorijih in središčih testira vso opremo, svetuje:72-urno karanteno opreme oz.ročno čiščenje opreme s toplo vodo, ki ima temperaturo največ 65° in tekočim milom, ki ima pH območje med 5,5 in 8,5.Sušenje opreme naj poteka kot je navedeno v priloženem tehničnem navodilu. Ta ukrep bo zmanjšal tveganje za okužbo, ni pa 100 %. S tem razlogom uporabljajte izključno svojo opremo in si je ne izposojajte. 5. Običajne navadeIzogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega ... 6. TveganjeNa vsako dejavnost se predhodno dobro pripravite in jo načrtujte. Dejavnosti se lotite le, če imate primerno znanje in izkušnje in primerno opremo, ki jo znate uporabljati. Izberite cilje, ki ste jim kos in niso na meji vaših fizičnih in psihičnih zmožnosti. Svetujemo, da se v gore podate skupaj z vodnikom Planinske zveze Slovenije ali gorskim vodnikom. Predhodno preverite njihovo usposobljenost in pristojnosti.Upoštevajte priporočila Planinske zveze Slovenije - Varneje v gore. 7. Velikost skupineVelikost skupine določa narava planinske dejavnosti. V večjih skupinah je težje obdržati priporočeno varnostno razdaljo. Izogibajte se izletov in krajev z veliko ljudi.  8. PrevozSvetujemo lasten prevoz. V primeru dejavnosti v bližini, pomislite tudi na možnost, da pot do izhodišča opravite s kolesom. Pri uporabi javnega prevoza ali avtobusnega prevoza upoštevajte navodila, ki jih za to področje predpiše NIJZ. 9. Prva pomoč in nujni primeriDelujte v skladu s splošno veljavnimi smernicami in dodatno uporabite zaščitno masko za nos in usta. DODATNA PRIPOROČILA za posamezne planinske dejavnosti: a. Planinarjenje, pohodništvo, turno smučanje in gorski tek:Upoštevajte osnovna priporočila za dejavnosti v planinstvu in priporočila Planinske zveze Slovenije za varnejše obiskovanje gora (www.varneje.pzs.si). b. Zelo zahtevne planinske poti oz. planinske poti, ki so opremljene s tehničnimi varovali:1. Upoštevajte osnovna priporočila za dejavnosti v planinstvu in priporočila Planinske zveze Slovenije za varnejše obiskovanje gora (www.varneje.pzs.si).2. Uporabljajte rokavice, ki nimajo odprtih prstov. Ne dotikajte se obraza in na vrhu si razkužite roke.3. Ohranjajte varnostno razdaljo. Če je mogoče, večjo kot pa priporočeno razdaljo med dvema sidrnima točkama.4. Pri vzpenjanju in sestopanju prehitevajte le, kjer je možno zagotoviti varnostno razdaljo in ni potrebe po pripenjanju. c. Turno kolesarjenje:1. Upoštevajte osnovna priporočila za dejavnosti v planinstvu in priporočila Planinske zveze Slovenije za varnejše obiskovanje gora (www.varneje.pzs.si).2. Večja hitrost zahteva večjo varnostno razdaljo - med vožnjo navkreber 5 metrov, med spusti in na ravnini 20 metrov. 3. Prehitevanje naj bo izvedeno hitro in le, če je mogoče ohraniti 1,5 metra bočne razdalje. d. Zavarovane plezalne poti:1. Upoštevajte osnovna priporočila za dejavnosti v planinstvu in priporočila Planinske zveze Slovenije za varnejše obiskovanje gora (www.varneje.pzs.si).2. Če je na vstopu že več ljudi, se takšnemu območju izognite. 3. Uporabljajte rokavice, ki nimajo odprtih prstov. Ne dotikajte se obraza in na vrhu si razkužite roke.4. Ohranjajte varnostno razdaljo. Če je mogoče, večjo kot pa priporočeno razdaljo med dvema sidrnima točkama.5. Pri vzpenjanju prehitevajte le, kjer je možno zagotoviti varnostno razdaljo in ni potrebe po pripenjanju.6. Po izstopu območje čim prej zapustite. 7. Po zavarovani plezalni poti NE SESTOPAJTE! e. Alpinistične ture:1. Upoštevajte osnovna priporočila za dejavnosti v planinstvu in priporočila Planinske zveze Slovenije za varnejše obiskovanje gora (www.varneje.pzs.si).2. Na varovališču naj bosta največ dve osebi.3. Dvojno preverjanje na daljavo: Soplezalca drug drugemu preverita pravilno nameščen in zapet plezalni pas, navezavo na plezalni pas (vozel osmica), vpeta vrv v varovalno napravo in zavita matica na vponki in ali je na koncu vrvi vozel osmica oz. je ta privezana na plezalni pas soplezalca.4. Razkuževanje rok pred in po turi. f. Športno plezanje v naravnih plezališčih in balvanih na prostem1. Upoštevajte osnova priporočila za dejavnosti v planinstvu.2. Redno razkuževanje rok.3. Pri vpenjanju vrvi v vponke si ne pomagajte z usti. Med plezanjem se ne dotikajte obraza z rokami.4. Uporabljajte svojo opremo: plezalke, vrvi, vponke, kompleti, varovala …5. Dvojno preverjanje na daljavo: Soplezalca drug drugemu preverita pravilno nameščen in zapet plezalni pas, navezavo na plezalni pas (vozel osmica), vpeta vrv v varovalno napravo in zavita matica na vponki in ali je na koncu vrvi vozel osmica oz. je ta privezana na plezalni pas soplezalca.6. Svetujemo uporabo tekočega magnezija, ki je na osnovi alkohola (30 %). Ni nadomestilo za razkužilo! g. Plezalne dvorane in telovadnice s plezalno steno:1. Upoštevajte osnova priporočila za dejavnosti v planinstvu.2. Upoštevajte varnostno razdaljo 2 m, ki velja za dejavnosti v prostoru.3. Pred vstopom v dvorano, pred začetkom in po koncu dejavnosti, si je potrebno obvezno umiti ali razkužiti roke.4. Pri vpenjanju vrvi v vponke si ne pomagajte z usti. Med plezanjem se ne dotikajte obraza z rokami.5. Uporabljajte svojo opremo: plezalke, vrvi, vponke, kompleti, varovala …6. Dvojno preverjanje na daljavo: Soplezalca drug drugemu preverita pravilno nameščen in zapet plezalni pas, navezavo na plezalni pas (vozel osmica), vpeta vrv v varovalno napravo in zavita matica na vponki in ali je na koncu vrvi vozel osmica oz. je ta privezana na plezalni pas soplezalca.7. Svetujemo uporabo tekočega magnezija, ki je na osnovi alkohola (30 %). Ni nadomestilo za razkužilo!8. Dvorano je treba redno prezračiti s pomočjo prepiha.9. Treba je poskrbeti za razkuževanje občutljivih površin, kot so stikala, kljuke, ograje ...10. Splošna priporočila naj bodo smiselno izobešena na vhodu in na več vidnih mestih v objektu. h. Priporočila ob obisku planinskih koč:1. Razkužite si roke ob prihodu, po uporabi sanitarij in po prijemanju površin, ki se jih obiskovalci množično dotikajo.2. Ohranjajte zadostno medosebno razdaljo tako pri gibanju v koči kot pri odlaganju lastne opreme.3. Uporabite zaščitno masko za nos in usta ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta (ob vstopu v objekt in gibanju v objektu). Za mizo in v sobah niso potrebne.4. Upoštevajte navodila, ki so v kočah nameščena oz. navodila osebja koč.5. Ne uporabljajte otroških igral (kjer so igrala pri kočah).6. V primeru načrtovane nočitve v koči rezervirajte nočitev vsaj tri (3) dni pred prihodom in uporabite lastno spalno rjuho za večkratno uporabo. Če vseeno pride do nesreče:1. ostanite mirni in ohranite prisebnost,2. ocenite položaj in zaščitite sebe in ponesrečenca pred neposrednimi nevarnostmi,3. nudite prvo pomoč v okviru svojega znanja in sposobnosti.4. pokličite na številko 112 ali v primeru slabega signala pošljite kratko sporočilo na številko 112 - sporočite, KDO ste, KAJ in KJE se je zgodilo, KDAJ se je zgodilo in KOLIKO je ponesrečencev. Upoštevajte navodila operaterja in pozneje gorskih reševalcev. Zavedajte se, da pomoč lahko pride šele čez nekaj ur in s tem razlogom je obvezna oprema v nahrbtniku še kako pomembna za življenje! Ob odgovornem ravnanju drug do drugega ne pozabite na odgovoren odnos do narave in smeti ne puščajte na poteh, pri planinskih kočah ali na izhodiščih, ampak jih odnesite domov in tam odložite v ustrezne zabojnike. Varno in odgovorno pri planinski dejavnosti. Vir: Planinska zveza Slovenije

Sat, 6. Jun 2020 at 16:52

58 ogledov

Virtualni sprehod po razstavi skulptur Ivana Meštrovića iz zbirke Narodnega muzeja v Beogradu
Narodni muzej Srbije (srbsko Народни музеј Србије, Narodni muzej Srbije) je največji in najstarejši muzej v Beogradu, Srbija. Ustanovljen je bil 10. maja 1844. V sedanjo zgradbo je bil preseljen leta 1950 in svečano odprt 23. maja 1952. Muzejska zbirka se je od ustanovitva povečala na več kot 400.000 predmetov. Med njimi so tudi tuje mojstrovine. Zgradba Narodnega muzeja Srbije je bila leta 1979 razglašena za spomenik kulture posebnega pomena. Muzej poseduje kipe od zgodnjega rimskega obdobja do 20. stoletja. Jugoslovanska zbirka ima 850 del, zbirka tujih umetnikov pa več kot 50. Najbolj znane so zbirke kipov Ivana Meštrovića (96 del), Tome Rosandića, Antuna Augustinčića, Frane Kršinića, Césarja Baldaccinija, Aristidea Maillolja, Georgea Minneje, Kaija Nielsena, Riste Stijovića, Matije Vukovića in Julije Knifer. Vabljeni na virtualni sprehod in ogled skulptur Ivana Mestrovića iz zbirke Narodnega muzeja v Beogradu v 3 D virtualni turneji.  https://virtualbook.eu/listings/exhibition-of-sculptures-by-ivan-mestrovic-belgrade-serbia/?fbclid=IwAR0c3jw7TU9PmyKD6nt3Fdhw7maLyVy6Fm3JI05m2OcNB6M3zzaCCA85Xv0

Sat, 6. Jun 2020 at 16:46

69 ogledov

Jagode so sladke znanilke poletja
Majske kraljične so končno dozorele in kar slišimo jih lahko, kako se nam ponujajo: »poglejte nas, pojejte nas!« No, dobro, prav verjetno si njihove vzklike le domišljamo, a čisto iz trte izvito to spet ni – rastline svoje sladke, barvite in nasploh mamljive plodove pač ustvarjajo zato, da jih živali (to smo, hočeš nočeš, tudi ljudje) z užitkom pojedo in raznesejo njihova semena daleč naokrog. Ker je človek čudna žival, ki si glavo nesprestano beli z na videz nepomembnimi mislimi, želi vedno vedeti nekaj več. Jagoda je okusna, sladka, sočna, mmm, dobra – to ve vsaka žival, ki jo je že kdaj probala (na primer polži, oni to dobro vedo). Jagode so na trgovskih policah skoraj vse leto, a številni prisegajo le na tiste, ki zrastejo na domačem vrtu. Čas, ko bo jagod v izobilju tako na vrtovih kot v številnih nasadih po Sloveniji, je tik pred vrati. Plodovi dozorijo od zgodnjega do poznega poletja (odvisno od sorte), največ jih je na izbiro med majem in julijem. Sort je veliko, vsem pa je skupna rdeča barva ter sadeži sladkega in aromatičnega okusa – za tega jagode potrebujejo dovolj sonca. Bogate z vitamini, minerali in vlakninami Jagode so odličen vir vitamina C in minerala mangana, zelo dober vir prehranske vlaknine, joda in folata, pa tudi številnih drugih, za naše telo pomembnih mikroelementov: bakra, kalija, biotina, fosforja, magnezija, vitamina B6 in omega-3 maščob (v obliki alfa-linolenske kisline). Poleg tega imajo nizko kalorično vrednost, saj 100 gramov jagod vsebuje 33 kcal (137 kJ). Za primerjavo: podobno kalorično vrednost imajo tudi borovnice in maline (37 kcal oziroma 156 kJ), medtem ko grozdje vsebuje 70 kcal (292 kJ), banane pa kar 92 kcal (384 kJ) na 100 gramov. Več informacij na https://www.zps.si/index.php/hrana-in-pijaa-topmenu-327/nasveti-za-zdravo-prehranjevanje/9058-jagode-sladke-znanilke-poletja-5-2018

Sat, 6. Jun 2020 at 16:38

60 ogledov

Jagodičevje: zdrava popestritev poletnega jedilnika
Jagodičevje poleg sladkorjev, kislin in prehranske vlaknine vsebuje veliko vitaminov, mineralov in drugih koristnih snovi. Zaradi prijetnega sladko-kislega okusa ga imajo radi tako odrasli kot otroci in je priljubljena osvežitev poletnega jedilnika. Lahko ga naberemo v naravi, na gozdnih jasah in zaraščenih travnikih, odlično uspeva v nasadih in na domačih vrtovih. Nekatere vrste obrodijo tudi v loncih. Uspeva od pomladi do pozne jeseni in je kakovosten vir hranil, ki ugodno vplivajo na naše zdravje. Uživajte ga veliko, izbirajte pestroJagodičevje vsebuje raznovrstne spojine, ki imajo antioksidativni učinek. Eni najpomembnejših naravnih antioksidantov so fenolne spojine, med katerimi so v jagodičevju najpogostejši antocianini. Odgovorni so za značilno rdečo, vijoličasto in modro barvo. Intenzivna obarvanost pomaga tudi pri razmnoževanju rastline, saj privablja živali, ki raznesejo semena in s tem poskrbijo za širitev vrste. Vsebnost različnih fenolnih spojin v jagodičevju je med drugim odvisna od vrste, lokacije rasti in zrelosti ob pobiranju, divje rastoče jagodičevje jih večinoma vsebuje več. Biorazpoložljivost (dostopnost za naš organizem) fenolnih spojin iz jagodičevja je praviloma manjša, kot je njihova vsebnost v sadežih, zato je priporočljivo uživati čim bolj pestro paleto različnih sadežev in si s tem zagotoviti dovolj velik vnos teh rastlinskih antioksidantov. Jagodičevje je tudi dober vir vitamina C (askorbinska kislina), vsebuje nekaj vitamina E in betakarotena (provitamin A), ki so prav tako dobri antioksidanti, ter vitamina K. Vsebuje še minerale, kot so kalij, kalcij, magnezij in fosfor, ter naravno prisotne sladkorje (prevladujeta fruktoza in glukoza), je tudi bogat vir topne in netopne prehranske vlaknine. Več informacij na : https://www.zps.si/index.php/hrana-in-pijaa-topmenu-327/nasveti-za-zdravo-prehranjevanje/10317-jagodicevje-zdrava-popestritev-poletnega-jedilnika-5-2020
Teme
UKC Maribor Z donacijami do klimatiziranih prostorov

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

UKC Maribor: Z donacijami za boljše bivanjske razmere pacientov