SI
Davčna beda v programih političnih strank
V Fokusu
Aktualno

Torek, 5. junij 2018 ob 10:12

Odpri galerijo

Objavljamo še vedno aktualen komentar (ki je bil napsan pred volitvami) o odnosu strank do davčne problematike.

Vstopili smo v zadnji teden pred volitvami, ko še zmeraj upamo, da se bo kaj spremenilo v vodenju naše države. Žal je upanja bolj malo, saj v vseh teh letih nismo zaznali večjega napredka. Nove stranke bodo zelo težko vstopile v parlament, stare stranke pa so krive za čakalne vrste, korupcijo, več milijardno zadolženost, nepotizem, nesposobnost, univerzalne ministre in še in še bi lahko naštevali. Torej, obsojeni smo na kontinuiteto, levo, desno ali srednjo.

Dejstvo je, da davkoplačevalci s plačilom davkov, prispevkov in drugih dajatev zagotavljamo delovanje države, ki jo vodijo politiki, ki za to dobijo mandat na volitvah. Čeprav sem že starejši in sem do zdaj že večkrat pregledal volilne programe političnih strank, v mislih imam le tiste dele volilnih programov, ki se nanašajo na davke, sem letos pričakoval kakovostne in konkretne predloge. Žal me je, razen v primeru Nove Slovenije, dočakala davčna beda. V nadaljevanju bom predstavil davčni del volilnih programov političnih strank, ki sem jih uspel najti na spletnih straneh 10. maja 2018 med 21.30 in 22.30, to je 24 dni pred volitvami. Povzetki oziroma predstavitve njihovih volilnih programov so moje razumevanje in videnje le-teh.


Nova Slovenija, krščanski demokrati – N.Si


V svojem volilnem programu, ki obsega 162 strani, izpostavljajo uspešno Slovenijo in tri pomembna področja:

nizki davki,
enostavni postopki in
odprto gospodarstvo.
 
Prav tako se zavzemajo za pravičnost, svobodo in varnost. V Novi Sloveniji verjamejo v ljudi, ki so dinamični, podjetni, ustvarjalni, notranje motivirani, imajo bistre ideje in sledijo svojim sanjam. Če bi jim to uspelo, bi Slovenija prav gotovo bila uspešna in sodobna država, toda menim, da razširjeno in rakavo korupcijo ter umik nesposobnih politikov sposobnim politikom ne bomo dosegli v naslednjih 50 letih.


Krščanskim demokratom visoki davki ne predstavljajo ekonomske politike, ki bi pripeljala do uravnoteženja državnega proračuna, ampak davčno dušenje podjetij, beg v sivo ekonomijo in uničevanje družinskih proračunov. Nadalje se zavedajo, da spremembe davčne politike ne bi smeli jemati zlahka in lahkomiselno. Zato sebe štejejo za fiskalne konservativce.
Dolga države ne želijo odplačevati z višjimi davki in tako prenašati varčevanje na davkoplačevalce, torej družine in podjetja, ampak to želijo narediti z višjimi davčnimi prihodki, ki so posledica nižjih davkov, ki bodo edini omogočili višjo gospodarsko aktivnost (zaposlovanje in vlaganje), posledično pa bodo pripeljali do višje gospodarske rasti.
V zvezi z dohodninsko lestvico je njihova ugotovitev, da tako visoke progresivne davčne stopnje pomenijo, da je Slovenija nepravično in destimulativno okolje, ki je bolj primerno za delovna mesta, kjer se ustvarja nizka dodana vrednost in kjer so posledično nizki dohodki, takšno okolje je destimulativno za delovna mesta, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost.
V svojem volilnem programu so z velikim številom različnih tabel za različne davke zelo podrobno obdelali sedanje stanje na področju obdavčitve. Vse to dokazuje, da so se analize davčnega sistema lotili zelo strokovno, kar ni storila nobena od drugih političnih strank.
Po njihovem mnenju so davki generator sive ekonomije, saj je nastanek sive ekonomije povezan z višino obdavčitve, kar je po njihovem mnenju bolj utemeljena razlaga kot pa trditev, da so ljudje pokvarjeni in zaradi tega ne želijo plačevati davkov ter se raje preusmerijo v sivo ekonomijo.
V svojem programu so izpostavili naslednje spremembe davčne zakonodaje:
Spremenili bodo dohodninsko lestvico in to tako, da bodo ukinili 50-odstotno davčno stopnjo in razširili razpon dohodninskih razredov. Preučili bodo ponovno uvedbo osebnih olajšav pri dohodnini za določena vlaganja posameznikov. Uvedli bodo višjo dohodninsko olajšavo za tiste, ki donirajo organizacijam, ki delujejo na področju socialnega varstva in oskrbe.
Uvedli bodo socialno kapico oziroma omejitev obračunavanja socialnih prispevkov nad določenim zneskom bruto plače.
Za novozaposlene s polnim delovnim časom in za nedoločen čas bodo za 50 odstotkov znižali stopnje prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za obdobje enega leta.
Spodbujali bodo vračanje upokojencev med delovno aktivne v zasebnem sektorju, in to tako, da bo delodajalec, ki zaposli upokojenca, oproščen plačevanja vseh prispevkov za delo. Podobno bi veljalo tudi za upokojenca, ki se zaposli ali samozaposli. Upokojenec v času zaposlitve ne bi prejemal pokojnine.
Znižali bodo DDV, uvedli bodo konkurenčne trošarine in cene goriv bodo prepustili prostemu trgu.
Postopoma, vsako leto za eno odstotno točko, bodo zniževali stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb na 15 odstotkov.
Za 13. in 14. plačo delodajalcem ne bo treba plačevati prispevkov, kadar bosta ti dve plači izplačani iz dobička podjetja. Nagrade, ki jih bodo delodajalci izplačali zaposlenim, bodo obdavčene po isti stopnji kot dobiček.


Stranka modernega centra – SMC


Stranka v svojem programu, izpostavlja: 

pravno državo,
predvidljivo in enostavno poslovno okolje,
ustvarjalno družbo,
odprt dialog s civilno družbo,kar naj bi ustvarilo okolje za razvoj profesionalnih potencialnih javnih uslužbencev in kakovost storitev, zmanjšalo brezposelnost, dvignilo konkurenčnost in stopnjo zaupanja v javne ustanove. V zvezi z davki sem zasledil naslednje zapise: 

priprava modela davčnih olajšav za projekte pametne specializacije (npr. modernizacija obrtniških del s sodobnimi rešitvami, robotiko in industrijskim dizajnom),
davčne blagajne za zajezitev sive ekonomije,
postopno davčno razbremeniti dobro (delo, kapital) in obdavčiti slabo po načelu »onesnaževalec plača« (fiskalno nevtralno),
zagotoviti redno plačevanje davkov in prispevkov,
poenostaviti birokratske postopke,
okrepljen nadzor nad plačevanjem prispevkov in davkov s strani delodajalcev ter uvedba davčnih blagajn,
delna oprostitev plačila davka na dobiček ob reinvestiranju dobička v naložbe za razvoj,
pobuda za postopno plačevanje komunalnih prispevkov in nadomestil stavbnega zemljišča za naložbe v prvih treh letih poslovanja,
povečati javnofinančne prihodke in zmanjšati obseg sive ekonomije (davčne blagajne, učinkovita davčna izvršba, odvzem premoženja nepojasnjenega izvora),
krepiti davčno kulturo in
davčne spodbude za naložbe v korporativne obveznice in blagajniške zapise podjetij.


Socialni demokrati –  SD


Ni bil možen dostop do njihove spletne strani, tako da si nisem mogel ogledati njihovega volilnega programa.


Demokratska stranka upokojencev Slovenije – DeSUS


Njihova spletna stran je delovala, na spletni strani je bil viden predvolilni program stranke, toda ni bil možen dostop do predvolilnega programa.


Slovenska demokratska stranka – SDS


Na njihovi spletni strani sem zasledil le povzetek alternativnega vladnega programa, v katerem so navedli, da davkov ne bodo povečevali, hkrati pa bodo zagotovili takšno obdavčitev, da bodo ustvarili pogoje za gospodarsko rast in nova delovna mesta.


Takoj bodo odpravili obdavčitev nepremičnin za vse, ki ustvarjajo dodano vrednost. Sprejeli bodo rešitve, s katerimi bodo oprostili davka na nepremičnine vse, ki opravljajo kmetijsko in gospodarsko dejavnost. Srednjeročno bodo naredili davčno okolje prijaznejše in konkurenčnejše.


Na spletni strani Nove 24 TV sem zasledil še nekaj predlogov sprememb na področju davkov, ki jih bo predlagala SDS. Tako je mag. Andrej Šircelj poudaril, da v SDS želijo konkurenčnejši davčni sistem in približno enako je treba obdavčiti delo in kapital. Prav tako se zavzemajo za dvig splošne davčne olajšave in da nameravajo razbremeniti srednji razred oziroma ljudi, ki dosegajo najvišjo dodano vrednost.


SDS prav tako zagovarja znižanje stopnje DDV z 22 na 20 odstotkov oziroma z 9,5 na 8,5 odstotka. Uvesti nameravajo še tretjo znižano stopnjo DDV, predvsem za blago in storitve, vezane na razbremenitev stroškov v družini.


Stranka Alenke Bratušek – SAB


V programu stranke sem zasledil le zapis, da bodo zmanjšali obdavčitev plač (dohodnina), kar pomeni, da bo delavcem ostalo več v denarnici, zavzeli se bodo za dodatne investicijske olajšave in odpravili bodo birokratske ovire.


Stranka levice


V svojem volilnem programu, ki so ga poimenovali Blaginja za vse, ne le za peščico, so v IV. poglavju z naslovom Pravični davki: Vsak naj prispeva po svojih zmožnostih navedli, da naš davčni sistem ni ne učinkovit ne pravičen, saj z visokimi trošarinami in DDV obremenjuje občane, privilegira pa prejemnike visokih dohodkov, lastnike kapitala ter premoženja velike vrednosti. Njihovi cilji za pravične davke so: 

dohodke od kapitala bodo vključili v skupno osnovo za dohodnino in jih pravično obdavčili po naraščajoči stopnji,
dobiček podjetij bodo spet obdavčili po stopnji 25 odstotkov in s tem povečali prihodke za vsaj 270 milijonov evrov letno,
uvedli bodo pravičen sistem olajšav za vzdrževane družinske člane, ki ne bo več privilegiral prejemnikov visokih plač,
uvedli bodo pravičen davek na nepremičnine, ki bo bolj obdavčil velike lastnike nepremičnin (tudi RKC), mali lastniki pa ne bodo plačevali več kot zdaj, kar naj bi prineslo dodatnih 285 milijonov evrov letno,
obdavčili bodo dohodke verskih skupnosti, ki jih pridobijo s trženjem storitev, za katere obstajajo (napol) uradni ceniki in
uvedli bodo pribitek na vse transakcije v davčne oaze, ki bo prihodek Republike Slovenije.
 
Lista Marjana Šarca – LMŠ


Njihov načrt oziroma želja je sooblikovati prihodnost države zaradi ljudi. O davkih nisem zasledil nobenega zapisa.


Nova ljudska stranka Slovenije – NLS


Njihova prizadevanja so skrb za svobodo in blaginjo ljudi, ki temelji na demokratičnih vrednotah. V svojem volilnem programu so navedli:
 

da mora država sprostiti »davčno politiko« in jo prilagoditi po vzoru iz sosednjih držav ter jo narediti dostopnejšo in prijaznejšo do malega človeka,
znižanje splošne davčne stopnje,
ukinitev davčnih blagajn,
zmanjšanje obremenitve plač,
odprava obdavčenja pokojnin,
dodatne davčne olajšave za čezmejne delovne migrante,
odprava obdavčenja nepremičnin, ki so namenjene ustvarjanju nove vrednosti (poslovni prostori in kmetijski objekti) in
pravično urediti status čezmejnih delovnih migrantov.


Lista novinarja Bojana Požarja – LBP

V svojem programu so na področju davkov predvideli naslednje spremembe: 

dvig praga dohodka za normirano obdavčitev s.p. z 100.000,00 na 500.000,00 evrov,
povišanje splošne dohodninske olajšave: dohodki do višine minimalnih življenjskih stroškov ne bodo obdavčeni,
drastično zmanjšanje obdavčitve osebnih dohodkov, ki se lahko obdavčijo največ 25 odstotkov in
prepoved obdavčitve prometa s kriptovalutami.


Dobra država – DD


Njihov program je zasnovan kot celovit koncept upravljanja države s poudarkom na javnem interesu. Po njihovem mnenju je stanje javnih financ v Republiki Sloveniji statično, gledano v zadnjih letih razmeroma stabilno, vendar so dinamično gledano trendi zelo neugodni. Želijo: 

preučiti načine možne razbremenitve dela brez povzročanja fiskalne nestabilnosti,
postaviti davčni sistem, ki bo spodbujal trajnostne ukrepe tehnologije, tako v zasebnem kot v javnem sektorju,
uvedli bodo davek na nepremičnine, ki bo obdavčil nadpovprečno osebno premoženje državljanov,
uvedli bodo enotno stopnjo DDV, kar bo močno pocenilo in poenostavilo postopke pobiranja davka in
vsebinsko bodo preoblikovali Finančno upravo Republike Slovenije iz »represivnega« organa v svetovalno usmerjeno ustanovo državljanov in gospodarstva, kar bo preprečilo preozko dojemanje te uprave kot pobiralca dajatev, ki pogosto povzroča več škode kot koristi.


Zaključek


Po pregledu navedenih enajstih volilnih programov je moje mnenje, da se nam ne obeta nič posebnega na področju davkov. Dve od treh strank, ki sta zdaj v koaliciji, kar pomeni, da vladajo zadnja štiri leta, nista navedli ničesar o davkih, saj je ena spletna stran bila nedostopna, na drugi pa ni bilo možno vpogledati volilnega programa.
 

Čeprav so vse stranke vedele, da bodo letos junija volitve, se razen Nove Slovenije niso lotile pripraviti kakovostnega volilnega programa. Nekateri volilni programi bolj spominjajo na gradivo za kratko predavanje kot pa na volilni program za naslednje štiriletno obdobje vodenja države. Zaradi tega sem globoko razočaran nad temi volilnimi programi. Novi Sloveniji izrekam vso pohvalo za njihov volilni program, ki je kakovosten, zajema vsa področja delovanja države in na področju davkov je daleč najboljši od vseh strank, ki bodo nastopile na prihajajočih volitvah.


mag. Ivan Simič

Članek je bil izvirno objavjen na strani http://simic-partnerji.si/davcni-blog.html.

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 20. Feb 2020 at 15:18

0 ogledov

Romana Tomc: Lahko Šarec v Bruslju škoduje Sloveniji?
Danes popoldne bodo predstavniki držav članic v Bruslju nadaljevali s pogajanji o večletnem finančnem okvirju EU, na podlagi pogajalskega predloga, ki ga je pripravil predsednik Evropskega sveta Charles Michel.Slovenijo na današnjih pogajanjih zastopa predsednik vlade v odhodu, Marjan Šarec. Evropska poslanka Romana Tomc komentira: "Vsi se strinjamo, da je tako veliko zmanjšanje kohezijskih sredstev, kot ga je predlagal Charles Michel, za Slovenijo nesprejemljivo. Toda, če nečemu nasprotujemo, moramo imeti tudi jasna stališča, kaj želimo doseči. Dejstvo je, da bo do zmanjšanja sredstev najverjetneje prišlo, lahko pa škodo poskušamo zmanjšati. To so pogajanja in pogajalske spretnosti so zelo pomembne." Predlog Evropskega sveta predvideva precejšnje zmanjšanje sredstev za kohezijske države, med njimi tudi Slovenijo. Slovenija predloga, po navedbah državnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve, ki se je prvega kroga pogajanj udeležil v ponedeljek, ne bo podprla, ker ne naslavlja ključnih prioritet Slovenije v pogajanjih. Te so ohranitev kohezijskih sredstev na ravni predloga, po katerem bi Slovenija prejela 3,1 milijarde evrov, čim manjše znižanje sredstev za zahodno Slovenijo, in povečanje sredstev za razvoj podeželja. "Vse kaže, da Marjan Šarec v Bruselj prihaja brez jasno oblikovanih pogajalskih izhodišč. Brez konstruktivnih in utemeljenih predlogov nas nihče ne bo jemal resno. Ni čudno, da izgubljamo ugled. Tako kot je bil nenavaden način odstopa Marijana Šarca, so nenavadne tudi njegove reakcije po odstopu. Te nakazujejo, da ga vodijo osebne zamere in da mu interesi Slovenije niso prioriteta. S takim neprofesionalnim načinom nastopa in brez jasne strategije, kaj Slovenija v teh pogajanjih želi doseči in kaj je za nas realno, ne moremo pričakovati, da bomo v bitki za evropska sredstva uspešni," je zaključila evropska poslanka Romana Tomc.

Thu, 20. Feb 2020 at 15:02

0 ogledov

Franc Breznik: Slovenija bi lahko bila pilotna država na področju geotermalne energije
»Prednost geotermalne energije je konstantna proizvodnja. Ne moremo govoriti o zelenih zgodbah in zeleni Sloveniji, hkrati pa biti ujetnik naftnega lobija. Bodimo vzor za mlado generacijo. Če zmanjšamo stroške energije, lahko zagotovimo višje plače. Geotermalna energija je torej odličen primer socialne politike,« je na seji poudaril predsednik Odbora za kmetijstvo Franc Breznik.Članice in člani Odbora za kmetijstvo so na 17. seji ponovno razpravljali o geotermalni energiji kot okoljsko sprejemljivem viru energije, priložnosti za razvoj kmetijstva in turizma ter proizvodnji električne energije. Na eni od prejšnjih sej je odbor namreč sprejel sklep, da jim odgovorna ministrstva v roku šestih mesecev pripravijo nabor ukrepov za učinkovito izrabo geotermalne energije. Predsednik odbora Franc Breznik je uvodoma pojasnil, da je Odbor za kmetijstvo že opravil analizo z idejami in načrti na področju geotermalne energije, prav tako pa so si ogledali primere dobre prakse v sosednjih državah. Od pristojnih predstavnikov institucij si zato želi konkretne odgovore in predloge ter pojasnilo, zakaj do danes na odbor ni bil naslovljen noben predlog, ki bi izboljšal koriščenje geotermalne energije. »Imeli ste sedem mesecev časa, da se pripravite na to sejo, čas je, da sprejmemo določene sklepe in se pripravimo na kohezijska sredstva, ki predvidevajo vlaganje tudi v koriščenje energije s pomočjo geotermalne energije,« je poudaril poslanec in pojasnil, da želi odbor odpreti konstruktivno razpravo s strokovnjaki, ki se spoznajo na ta obnovljiv vir, katerega prednost je predvsem izredno konstantna proizvodnja. .@FrancBreznikSDS: Na področju #GeotermalnaEnergija smo se poenotili praktično vsi poslanci pa vendar se nič ne premakne. Ne vem več, koliko lobijev in najrazličnejših birokratskih zapor obstaja, da se tako resen projekt, ki nima nobenih negativnih vidikov, nikamor ne premakne. pic.twitter.com/mTC7TjDCwO — SDS (@strankaSDS) February 19, 2020 Poslanec SDS Franc Breznik je poudaril, da je zadnjega pol leta trdo delal na projektu geotermalne energije, in da ga »veseli, da smo vsi poslanci odbora spoznali, da gre za pomemben vir energije in prebojni moment, ki je možen v Sloveniji.« »Ne moremo govoriti o zelenih zgodbah in zeleni Sloveniji, hkrati pa biti ujetnik naftnega lobija,« je prepričan poslanec, ki se obenem čudi birokratskim oviram, ki ne dopuščajo izvedbe resnih projektov, s katerimi se vsi strinjajo. V Sloveniji je po njegovih besedah 42 občin z geotermalnimi vrtinami, ne samo na severovzhodnem delu države, temveč tudi drugod, »celo v Ljubljani, ki bi lahko zahvaljujoč geotermalni energiji postala prava zelena prestolnica.« »Pojdimo od besed k dejanjem, bodimo vzor za mlado generacijo, ki se zbira na protestih in od nas želi, da nekaj storimo v tej smeri,« dodaja Breznik, ki poudarja, da je v začetku treba narediti predvsem korak naprej na področju kaskadnega izkoriščanja geotermalne energije, ki bi pripomoglo k razširitvi steklenjakov, razvoju sušilnic sadja, turizma… Breznik je prisotnim dejal še, da si morajo vsi čim bolj prizadevati za spremembe na tem področju: »Če zmanjšamo stroške energije, lahko zagotovimo višje plače. Gre torej za odličen primer socialne politike.«  Breznik je v nadaljevanju naštel primere dobre prakse iz tujine: »Hrvaška gradi že drugo geotermalno elektrarno, z manjšim geotermalnim potencialom od Slovenije se Švica ogreva z močjo 1,73 GW iz geotermalne energije. Glavno mesto Islandije, Reykjavik, se z geotermalno energijo v celoti ogreva že od leta 1928. Nemčija ima slab geotermalni potencial, a kljub temu raziskujejo možnosti na tem področju, saj se zaradi pretirane fotovoltaike srečujejo z nestabilnostjo energije.« Opozarja, da je Slovenija v zimskem času skoraj popolnoma odvisna od uvoza sadje in zelenjave, medtem ko imamo velik potencial za doma pridelano zelenjavo brez pesticidov. Potreba po električni energiji narašča, zato se Breznik sprašuje, iz katerega vira bomo čez nekaj let ob povečanem številu električnih avtomobilov polnili naša vozila. »Upam, da bo v bližnji prihodnosti med slovenskimi obnovljivimi viri tudi geotermalna energija. Postavimo si ambiciozne cilje,« je zaključil Breznik, ki je prepričan, da bi geotermalno elektrarno morali začeti graditi že v naslednjih dveh letih. Poslanec SDS Bojan Podkrajšek je še dodal, da veliko odgovornost, da Slovenija na področju geotermalne energije ni storila koraka naprej, nosijo predvsem posamezna ministrstva, zato bi bilo treba konkretno navesti imena institucij in ljudi, kjer se zadeva zatakne. »Poslanci se z volitvami menjamo, na odgovornih institucijah pa že vrsto let ostajajo nekateri isti ljudje, zato se lahko ta zgodba še ponovi,« je sklenil Podkrajšek. Ob koncu je predsednik odbora Franc Breznik prekinil sejo, ki se bo nadaljevala, ko bo Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravila potrebno dokumentacijo. Vir: sds.si Foto: DZ RS (Matija Sušnik)

Thu, 20. Feb 2020 at 14:48

0 ogledov

Pametne vasi v Sodražici
V Sodražici se je 14. februarja 2020 odvijalo zanimivo omizje, ki je pritegnilo veliko pozornost tudi med mladimi. V ospredju so bile Pametne vasi in vprašanje, kako razvijati Sodražico in njeno okolico po tem konceptu in v smeri ohranjanja poseljenega, obdelanega in privlačnega podeželja. Dogodek se je v organizaciji evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) in v sodelovanju z Občino Sodražica odvijal v Gasilskem domu Sodražica, omizje, na katerem so sodelovali evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), Irena Marn z Občine Ribnica, mladi kmet in profesor geografije Ernest Pirnat ter prof. dr. Franc Pohleven, zagovornik trajnostne predelave lesa s čim večjo dodano vrednost, pa je povezoval župan Občine Sodražica Blaž Milavec.   Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP) je uvodoma predstavil osnovno evropsko vizijo koncepta Pametnih vasi, s katerim bi se podeželje razvijalo v smeri, da bi se zmanjšal razvojni zaostanek, ki ga ima podeželje v primerjavi z mesti, predvsem pa, da bi se ustavil trend izseljevanja ljudi s podeželja. Pametne vasi so namreč podeželske skupnosti, ki jih povezuje želja po sodelovanju in razvoju z implementacijo najnovejših tehnologij in konceptov. In te po Bogovičevih besedah postajajo resničnost. Evropska unija bo v prihodnjem finančnem obdobju po letu 2021 za njihovo uresničitev namenila sredstva za izboljšanje gospodarskih, socialnih in okoljskih izzivov podeželja z uporabo inovativnih rešitev in digitalne tehnologije.   »Slovenija bi lahko bila s svojimi danostmi pilotna država in zgled ostalim članicam v uvajanju tovrstnih rešitev. Ukrepi na ravni EU so prevideni, zdaj pa je pomembno, da mi v Sloveniji vemo, kaj hočemo, in to seveda tudi zapišemo v operativne programe, da bomo ta sredstva lahko tudi črpali. O tem moramo razmišljati danes in biti ustvarjalci teh sprememb, ne samo čakati!,« je opozoril Bogovič na naloge, ki jih imajo pri tem v tem trenutku resorna ministrstva.  V zvezi z novim evropskim Zelenim dogovorom pa je povedal, da so odgovori na njegove zahteve  prav tudi v konceptu Pametnih vaseh.   Irena Marn, predstavnica Občine Ribnica je predstavila FabLab v Rokodelskem centru Ribnica. Poslanstvo rokodelstva, kjer imajo v ospredju suho robo in lončarstvo, je trajna skrb za izdelovanje, ohranjanje, raziskovanje, prikazovanje, izobraževanje, razstavljanje in populariziranje domače in umetnostne obrti. V letošnjem letu načrtujejo izvedbo delavnic za otroke in mladinos področja programiranja in modeliranja (2D, 3D tisk) v 2021 pa nakup opreme za nadgradnjo delavnice za glino  (3D tiskalnik in dizajn) in vzpostavitev mentorske ekipe, ki bo spodbujala mladino k navduševanju nad domačo obrtjo, ki izginja.   Mladi kmet in profesor geografije Ernest Pirnat je na predstavil svoj pogled na sodobno kmetijstvo. Kljub zaposlenosti tudi kmetuje na družinski kmetiji, ki mu je, čeprav geografsko strnjena in prostorsko omejena v vaškem jedru, v veselje in navdih. Poudaril je pomen izobraževanja otrok v okviru kmetijskih krožkov v šolah.     Prof. dr. Franc Pohleven, zagovornik trajnostne predelave lesa s čim večjo dodano vrednostjo, je spregovoril o lesu kot strateški dobrini Slovenije. »Lesna industrija bi znatno prispevala k razvoju podeželja in decentralizaciji slovenskega gospodarstva ter s tem k enakomernejši poseljenosti Slovenije,« je poudaril dr. Pohleven  Spomnil je, da so bili centri predelave lesa nekoč najbolj prestižna slovenska proizvodnja, in pozval, da to spet postanejo. Z novimi centri predelave lesa  bi se ustvarjala delovna mesta tam, kjer lesna surovina nastaja, zmanjšale pa bi se tudi dnevne migracije v industrijske mestne centre. Poudaril je da les in predelava lesa omogočata tudi prehod v nizkoogljično družbo, leseni izdelki pa prispevajo k znižanju emisij CO2.   Župan Sodražice Blaž Milavec je pozdravil predstavljene ideje in odlične primere dobre prakse, ki v njihovem okolju že delujejo, ter zaželel, da bo vizija Pametnih vasi ustrezno vključena v prihodnje slovenske vladne operativne programe za ustrezno črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja pri tem.

Wed, 19. Feb 2020 at 18:30

209 ogledov

VIDEO: Alojz Kovšca: Šarec si je sam kriv, zdrahe znotraj LMŠ so mu spodnesle premierski fotelj
V tokratni oddaji Sreda v sredo sva se brez dlake na jeziku pogovarjala s predsednikom Državnega sveta g. Alojzem Kovšco. Rdeča nit pogovora seveda politično dogajanje v državi po tem, ko se je Marjan Šarec "odliočil," da ima vsega dovolj in odstopil s položaja predsednika vlade. Prepričan v svojo popularnost, ki so mu jo, kot mesec v vodi, kazale javnomnenjske ankete, si je obetalm razpis predčasnih volitev, na katerih bi si okrepil svoj položaj v Držanem zboru. Ko je odstopal, je namreč dejal, da le s 13 poslanci v DZ njegova LMŠ ni mogla vladati in držati na vajetih ostalem levičarske koalicijske partnerje. Nanje je tudei zlil odgovornost hzza padec vlade. Da si je preprosto za odstop sam kriv, je prepričan moj sogovornik Alojz Kovšca, ki sicer s precejšnjim optimizmom zre v napore Janeza Janše in SDS, da oblikuje čvrsto desnosredinsko vlado. Seveda pa ne izključuje niti predčasnih volitev. Vse bo jasno đe prihodnji teden, koi naj bi predsednik RS Borut Pahor podelil mandat Janezu Janši ali pa sprožil postopek za razpis predčasnih volitev.  VIDEO:

Wed, 19. Feb 2020 at 17:49

225 ogledov

Franc Kangler danes na preiskovalki DZ: V moji zadevi je preveč naključij, da bi bile naključne
Komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi se je na današnjem zasedanju odločila, da prične s preiskovanjem morebitne zlorabe obveščevalno-varnostnih služb proti aktualnim poslancem in ministrom iz političnih namenov. To je na Twitterju zapisal predsednik komisije in poslanec SDS Žan Mahnič. Od policije bo komisija zahtevala podatke, ki jih Knovs ni dobil. Nekdanji mariborski župan Franc Kangler je znova stopil pred parlamentarno preiskovalno komisijo o ugotavljanju domnevnih zlorab zoper njega. https://t.co/9FPdVJe62t — 24ur.com (@24ur_com) February 19, 2020 Je pa daanes pred Mahničevo parlamentarno preiskovalko znova pričal nekdanji mariborski župan Franc Kangler. Ponovil je obtožbe na račun mariborskih sodišč, še posebej na račun sodnika Janeza Žirovnika, policije in Sove. "V moji zadevi je preveč naključij," je dejal Franc Kangler. Ker Kangler ne verjame v naključja, je prepričan, da so bili prikriti preiskovalni ukrepi v njegovem primeru nezakoniti. “Potrebovali so prisluhe, da so prišli do dokazov, ki bi me obremenili. Prej niso imeli ničesar. To je bil čisti politični obračun,” je zatrdil članom komisije. Znova je spomnil na dejstvo, da so “policisti sami sebi pisali anonimke”, da sam na mariborskem sodišču ni imel možnosti zaslišati svojih prič ter da je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) po 17 letih dala na dokument, ki ga je potreboval za obrambo, znak zaupno. Vsi vpleteni so imeli po prepričanju Kanglerja od tega osebne koristi. “Marjan Fank je postal generalni direktor policije, Drago Šketa generalni državni tožilec, sodnik je z okrajnega napredoval v okrožnega,” je dejal. .@ZanMahnic bo danes ob 15. uri spregovoril o delu preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi @KanglerFranc in drugi ter spregovoril tudi o nekaterih aktualnih temah. Vljudno vabljeni k spremljanju v živo na FB in TW #SDS. pic.twitter.com/D1aUN573Fe — SDS (@strankaSDS) February 19, 2020 V podkrepitev svojih trditev je  predložil zapisnik dežurstev na mariborskem okrajnem sodišču v letih 2008 in 2009, ki po Kanglerjevih besedah dokazuje, da Janez Žirovnik ni bil prvi sodnik, ki je dobil v roke njegov spis. Prvi naj bi ga dobil Marko Bezjak, a ker policiji ni odobril prikritih preiskovalnih ukrepov (prisluhov telefonskim pogovorom), je spis dobil Žirovnik, ta je prisluhe nato odobril. "Zgodba je bila torej zrežirana z Žirovnikom, nekdanjim agentom službe državne varnosti, ki sem ga vrsto let v teh prostorih nadziral in se z njim tudi prepiral," je poudaril Kangler. Nekaj dni po oktobrskem zaslišanju pred parlamentarno preiskovalno komisijo, na katerem je ostro kritiziral Štefanečevo Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK),  je bil soočen z novo preiskavo KPK. "Očitajo mi, da sem bil prisoten na razpravi v državnem svetu!"  Preberi še:https://vfokusu.com/post/526391/franc-kangler-o-peticiji-75-levicarskih-glav-proti-janezu-jansi-a-ta-pescica-ljudi-res-misli-da-lahko-manipulira-z-nami  Da se v državi dogaja protipravno prisluškovanje državljanom, je prepričan Franc Kangler, članom komisije pa dodal, da se mu v zadnjem času dogaja kup naključij, ki jih več niti ne prijavlja policiji. Policija itak nič ne naredi, je đe še dejal Franc Kangler. .@ZanMahnic: Nihče ne bi smel dovoliti, da se državljankam in državljanom nezakonito prisluškuje, jim tajno sledi in da se jih tajno snema! https://t.co/FLaz4CfqvK — SDS (@strankaSDS) February 19, 2020

Wed, 19. Feb 2020 at 17:08

579 ogledov

Če odvetnica Nataša Pirc Musar vzame v bran Damirja Crnčeca, ne gre le za dim, ampak tudi za ogenj!?
Po poročanmju portala Nova24tv.si sta se Marjan Šarec in Damir Črnčec  sinhrono oglasila glede včerajšnjega dogajanja. Zares drži pregovor, da ko mački stopiš na rep zacvili, oziroma, da se človek razburi, ko kdo “prizadene” njegove koristi oziroma interese. Tako se je Črnčec po dolgem času oglasil, pa še to z lažnivimi izjavami, ki ji objavljamo spodaj. Poleg tega je njegova odvetnica Nataša Pirc Musar v sporočilu za javnost zapisala, da Damir Črnčec ne deluje po navodilih Marjana Šarca?! Na svojem facebook profilu se je skorajda zjokal, ker naj bi se mu delala krivica.  “Spoznanje delovanja aparata SDS, ki deluje po načelih mafijskega poslovanja, kjer vse poti vodijo do vodje in njegovega najožjega kroga, mi je bilo popolnoma tuje,” je zapisal o SDS Damir Črnčec. A resnica je popolnoma drugačna. Očitke o domnevnem vohunjenju za člani strank SMC, Desus in SAB je seveda zavrnil in s hudimi in lažnivimi besedami napadel Slovensko demokratsko stranko. V preteklosti je očital Slovenski demokratski stranki totalitarno vodenje. Vendar so se te besede Črnčeca izkazala za zavajajoče in neresnične. V preteklosti je v svojih kolumnah v Reporterju in na Twitterju večkrat zapisal, da je SDS premalo radikalna in marakeška. Ob tem je pozival na ustanavljanje novih sil na desnici. Da mu res gre za nohte dokazuje tudi dopis, ki ga je medijem posredovala odvetnica Nataša Pirc Musar, v katerem zatrjuje, da njen klient Damir Crnčec ni vohunil za koalicijskimi partnerji, poslanci in njihovimi družinskimi člani. Toda, če se je oglasila Pirc Musarjeva, je več kot očitno, da je poleg dima tudi ogenj.  O tem priča tudi izpoved prve dame SAM ministrice Alenke Bratušek oziroma glavnega tajnika njene stranke Jerneja Pavlina. Ta je danes obelodanil primer, ki se je zgodil ponoči iz nedelje v ponedeljek pripetil sinu Alenke Bratušek. Sin Alenke Bratušek se je odpeljal s parkirišča. Takoj zatem, ko je zapeljal s parkirišča, ga je zaustavila policija. Policija je opravila teste ter po njegovih besedah so sinu Alenke Bratušek postavljali zelo čudna vprašanja Generalni sekretar @StrankaSAB možnosti prisluškovanja in zasledovanja ne izključuje. Navedel primer, ki se je zgodil v soboto opolnoči, ko je sin @ABratusek takoj potem, ko je odpeljal s parkirišča, bil ustavljen s strani policije. Opravili teste in postavljali čudna vprašanja. pic.twitter.com/9GmDtUOtKU — Miha Orešnik (@MihaOresnik) February 19, 2020
Teme
komentar

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Davčna beda v programih političnih strank