SI
Uporaba blockchain tehnologije in ICO v finančni dejavnosti – primer portala Save Ideas Ltd.
V Fokusu
Aktualno

Torek, 15. maj 2018 ob 06:33

Odpri galerijo

Blockchain tehnologija 

 

Tehnologijo veriženja blokov obravnavajo kot eno najpomembnejših inovacij na področju internetnih tehnologij vse od iznajdbe svetovnega spleta. Ko bo ta nova tehnologija dokončno zaživela, jo naj bi  začeli uporabljati pri vsakdanjih opravilih.Lahko rečemo, da smo priča nekakšni “zlati mrzlici”. Na osnovi tehnologije blockchain posamezniki in podjetja namreč mrzlično razvijajo najrazličnejše aplikacije, ki jih bodo uporabnikom ponudili takoj, ko bo nova tehnologija prišla v množično uporabo.

 

Vse, kar obstaja v digitalni obliki, nam je postalo s prihodom interneta izjemno hitro dostopno, posledično pa je postala tudi komunikacija med ljudmi bolj preprosta, kar je olajšalo sodelovanje in izmenjavo idej.Ena ključnih težav interneta je, da je vse, kar je digitalno, mogoče brez težav kopirati in razmnoževati. In digitalna kopija je povsem enaka originalu. To lahko povzroči tudi velike težave, kjer ni zaželeno, da se predmeti in izdelki nekontrolirano množijo. In denar je gotovo ena od stvari, ki izgubi ves svoj pomen in vrednost, če ga je mogoče nekontrolirano množiti oziroma tiskati. Za klasični materialni svet tako velja pravilo, da ima večjo vrednost tisto, česar je na voljo zgolj omejena količina oziroma je težko dostopno. V novi digitalni ekonomiji pa nasprotno ni najbolj uspešen tisti izdelek, ki je najtežje dostopen, ampak tisti, ki se najhitreje razmnožuje, deli oziroma kopira. Pomen tehnologije veriženja blokov oziroma blockchaina je ravno v tem, da uspela to težavo z nekontroliranim razmnoževanjem digitalnih vsebin uspešno razrešiti.

 

Se pa zastavlja vprašanje, kako v tem primeru, ko ni osrednje inštitucije, ki bi razreševala spore, vzpostaviti univerzalno zaupanje. Ime za to ključno idejo, ki omogoča varno in učinkovito upravljanje seznama lastnikov nečesa digitalnega, ne da bi za to potrebovali osrednjo agencijo, ki bi ji morali vsi zaupati, je blockchain oziroma sistem razpršenega veriženja blokov.

 

Bistvo blockchaina je, da je njegovo knjigovodstvo razpršeno med vsemi uporabniki. S samim algoritmom izmenjevanja informacij o plačilih pa je poskrbljeno, da se vsi uporabniki ves čas strinjajo, kdo ima v lasti koliko elektronskega denarja oziroma podobnih digitalnih dobrin. Bistveno pri tem je, da algoritem sam, brez kakršne koli osrednje avtoritete, poskrbi, da se vsi sodelujoči strinjajo glede tega, kdo ima v lasti koliko bitnih kovancev.

 

Ideja, kako strukturno preprečiti goljufanje in nekontrolirano kopiranje elektronskega denarja, temelji na dokazu opravljenega dela, ki se približno vsakih 10 minut zahteva za sprejetje novega bloka oziroma seznama opravljenih novih transakcij.Protokol usklajevanja, ki temelji na prikazu opravljenega dela, izhaja iz izvajanja zapletenih računskih nalog, ki zahtevajo veliko procesorskega napora računalnikov.Tehnologija veriženja blokov nam omogoča, da se lahko uporabniki tudi brez opore v neodvisni avtoriteti uskladijo glede tega, kateri dokument je pristen, kdaj je bil ustvarjen, kdo je njegov lastnik in o podobnih vprašanjih. Konsenza glede tega v digitalnem svetu pred tem ni bilo mogoče preprosto vzpostaviti, če nismo uvedli neke osrednje avtoritete, ki smo ji morali vsi zaupati.

 

Področja uporabe Blockchain tehnologij:

·           Poleg digitalnega denarja nam tehnologija veriženja blokov omogoča tudi, da v digitalni obliki sestavljamo pogodbe, različne listine in potrdila, podatke o sledljivosti hrane, zdravil, rudnin in podobno.

·           Zelo veliko si vsi obetajo tudi od pametnih pogodb, ki so shranjene v verigi blokov in se bodo same izvrševale, ko bodo izpolnjeni v njih vgrajeni pogoji. Takšne pametne pogodbe si lahko predstavljamo, kot da imajo vgrajene nekakšne virtualne robote, ki sami avtomatsko izvršujejo tisto, kar je bilo v pogodbah sklenjeno.

·           Če se denimo dogovorimo, da nam pripada določen odstotek dohodka od vsakega prodanega izdelka, pri nastajanju katerega smo sodelovali, nam pametna pogodba omogoči, da se dogovor uresničuje kar sproti. Če pride do transakcije, ki ustreza pogojem iz pogodbe, se delež denarja avtomatsko nakaže na naš račun. Izvajanja dogovora pa nihče ne more preprečiti, saj je pogodba zapisana v verigi, ki je shranjena pri vseh uporabnikih sistema.

·           Zavarovalnice ugotavljajo, da med strankami obstajajo zaupanja. Sistem zavarovanja, visokih cen in nizke učinkovitosti odvračajo potrošnike. Blokovna tehnologija je pregledna, lahko povrne zaupanje, kako sistem deluje. Pametne pogodbe omogočajo, da so zavarovalne pogodbe jasnejše in zanesljivejše. Koda se bo samodejno izvedla, če se zgodi dogodek. Preverjanje pristnosti je ena največjih težav na tem področju. Z uporabo decentraliziranega registra lahko proizvajalci, kupci, zavarovalnice in drugi vidijo celotno zgodovino izdelka, celo preverijo, če je bil ukraden ali je ponarejen. V primeru škodbenega zahtevka se po navodilih pametne pogodbe in neodvisne inštitucije z podatki izvede njegovo izplačilo.

·           V prihodnje bo prenos lastništva nepremičnine potekal s pomočjo t.i. pametne pogodbe – pogodba zapisana v programskem jeziku vsebuje vse sestavine klasične pogodbe in – kar je najpomembnejše – sama izvrši tisto, kar je predmet dogovora. Pametna pogodba bo tako vsebovala obveznost prve stranke da zagotovi denarna sredstva za nakup ter obveznost druge stranke, da zagotovi bremen prosto nepremičnino. Banka kupca bo v pogodbo poslala informacijo, da ima kupec res na voljo sredstva za nakup, iz zemljiške knjige pa bo prišla informacija, da je nepremičnina bremen prosta. Ob hkratni izpolnitvi obeh pogojev, se bo prenos nepremičnine samodejno izvršil.

·           Predstavljajte si digitalno zdravstveno kartoteko: vsak vnos v to kartoteko je blok. Vsak blok ima časovni/datumski žig, torej datum in čas, ko je bil zapis narejen. Ko je vnosenkratnarejen, ta ne more biti spremenjen retroaktivno. To pomeni, da ni možno spremeniti ali izbrisati zapisa diagnoze ali načina zdravljenja. Zgolj zdravnik, ki ima geslo in seveda pacient, ki spet ima drugačna pooblastila, lahko dostopata do informacij. Te so deljene naprej le v primeru, če zdravnik ali pacient želi deliti podatke s tretjo osebo - recimo bolnišnico ali s specialistom.

·           Danes se skladnost poslovanja gospodarskih družb preverja z revizijo. Po koncu določenega časovnega obdobja pride v družbo več revizorjev, ki preverijo poslovne knjige in drugo dokumentacijo. Z uporabo blockchaina tak način revizije ne bo več potreben. Poslovodstvo družbe bo sproti v programsko opremo, ki bo temeljila na blockchainu, vnašalo vse poslovne dogodke, revizor pa bo te podatkovne bloke lahko kadarkoli pregledal. Blockchain je verjetno eden od ključnih razlogov, zakaj The Economist napoveduje, da v naslednjih dveh desetletij ne bo več potrebnih 94% revizorjev in računovodij.

·           Ameriška borza Nasdaq je za Tallinsko borzo razvila programsko opremo na BC, ki omogoča delničarjem družb, ki kotirajo na borzi, da svoje lastniške pravice (npr. glasovanje) uresničujejo elektronsko. V tem primeru se v obliko pametne pogodbe prenese celoten statut delniške družbe.

·           IBM, ki je 2017 predstavil svojo novo platformoWatson IoT, zasnovano na osrednjih tehnologijah nove dobe: BC, IoT in umetni inteligenci. IBM s to tehnologijo rešuje problem transporta in logistike brez posrednikov.

·           Avstralska organizacija Flux je l. 2016 ustvarila eno od prvih aplikacij za neposredno demokracijo, ki temelji prav na tehnologiji BC.

·           Španska banka Santander od srede aprila letos s pomočjo tehnologije BC strankam v štirih državah omogoča hitre mednarodne denarne transferje.

·           Banke, kot sta HSBC in Deutsche Bank, so se skupaj s tehnološkimi velikani že lotile razvijanja lastne platforme, ki bi jim pomagala zmanjšati število deležnikov v procesu finančnih transakcij in ga poenostaviti.

·           Siemens sodeluje pri projektu Brooklyn Microgrid. V eni od newyorških sosesk so oblikovali lokalno elektroenergetsko omrežje in skupaj z energetsko-verižnoblokovskim start-upom LO3 omogočili sosedom, da med seboj trgujejo z električno energijo, ki jo proizvedejo v svojih sončnih elektrarnah.

·           V IBM preizkušajo tehnologijo verižnih blokov pri nadzoru dobaviteljev, zlasti v živilski industriji.Med drugim sodelujejo z Nestléjem in Unileverjem, pa tudi s trgovcem Walmartom. 

 

Primer – zaščita intelektualne lastnine (Save Ideas)

 

Platforma Save-ideas© je poslovni model, ki ustvarja vrednost z olajšanjem izmenjave med večimi medsebojno odvisnimi skupinami, npr. ustvarjalci idej, zainteresirani subjekti, predlagatelji in vlagatelji. Da bi se ta izmenjava zgodila, platforma ustvarja velika, razširljiva omrežja uporabnikov in virov, do katerih lahko dostopa vsak. Ta platforma ustvarja skupnosti in trge skozi učinke mreženja, ki uporabnikom omogočajo interakcijo in transakcijo.

Po prvem zakonu o avtorskih pravicah ("Statute of Anne« britanskih avtorskih pravic, sprejetem leta 1710) je koncept Save Ideas, ki zagotavlja brezplačno popolno globalno zaščito intelektualne lastnine ter z njimi povezane komunikacijske storitve, velik, morda celo največji dosežek na področju zaščite intelektualne lastnine.

To pomeni, da se z uporabo interneta intelektualna lastnina (IP) demokratizira, saj je večina konvencij in pravil, ki so bila v zadnjih dveh do treh desetletjih s prihodom interneta, socialnih medijev, tablic, pametnih telefonov in drugih digitalnih medijev in naprav, postala vprašljiva.

 

Save Ideas omogoča dvojno brezplačno zaščito intelektualne lastninein sicer preko Time Certificate®ter v kratkem Blockchain zaščite:

·         Time Certificate® - njegova zakonitost izhaja iz zakonitosti družbe, registrirane v Avstraliji, po pravilih in zahtevah organa Avstralske komisije za vrednostne papirje in naložbe (ASIC). Svoje ideje lahko predložite v fazah, kar pa ne velja za predložitev nacionalnemu uradu. To pomeni, da s predložitvijo na to spletno mesto lahko preverite trg za svoje ideje, preden vložite več časa in denarja vanj ter ga uporabite za t.i. prednost "prvi na trgu".

·         Blockchain Storage:NajprejbodoidejepredloženenaspletnostranSIs. Šele po odobritvi bodo ideje posredovane na BC (zaradi narave BC ne bo neposredne povezave spletne strani SIs in spletne straniSIs-BC, ker je zaradi narave BC nemogoče spremeniti zapis zaradi npr. morebitne neprimerne vsebine). Dokler ne razvijemo lastne platforme Blockchain, kar bo trajalo leto in pol in zahtevalo zaposlene s polnim delovnim časom, bo vsaka predložitev ideje na BC stala nekaj stotink Eth, kar bodo uporabniki financirali z menjavo SIPs, ki jih bodo pridobili z všečki, v Eth.

 

ICO- inicial coin offering (prva ponudba kovancev)

 

Bistvo blockchaina je, da je njegovo knjigovodstvo razpršeno med vsemi uporabniki. S samim algoritmom izmenjevanja informacij o plačilih pa je poskrbljeno, da se vsi uporabniki ves čas strinjajo, kdo ima v lasti koliko elektronskega denarja oziroma podobnih digitalnih dobrin. Bistveno pri tem je, da algoritem sam, brez kakršne koli osrednje avtoritete, poskrbi, da se vsi sodelujoči strinjajo grede tega, kdo ima v lasti koliko bitnih kovancev.Ideja, kako strukturno preprečiti goljufanje in nekontrolirano kopiranje elektronskega denarja, temelji na dokazu opravljenega dela, ki se približno vsakih 10 minut zahteva za sprejetje novega bloka oziroma seznama opravljenih novih transakcij. 

Protokol usklajevanja, ki temelji na prikazu opravljenega dela, izhaja iz izvajanja zapletenih računskih nalog, ki zahtevajo veliko procesorskega napora računalnikov.Posamezna transakcija pa temelji na elektronsko podpisanem sporočilu, da nekdo prenaša določeno količino e-kovancev na drugega uporabnika. Vsaka od novih transakcij se takoj po izvedbi razpošlje vsem članom sistema. Ta nova sporočila vsakdo shranjuje in iz njih tvori nov blok, kot se imenuje seznam novih transakcij, ki še niso potrjene in glede katerih še ni soglasja v sistemu.Ključen element pri usklajevanju je v tem primeru elektronsko preverjanje istovetnosti podatkov. To se izvaja preko digitalnega prstnega odtisa, ki mu pravijo zgoščena vrednost ali hash. Izračuna se z matematično operacijo, ki kateremukoli poljubno dolgemu zaporedju znakov priredi natančno določeno zaporedje 64 znakov.Bistveno pri takšni operaciji ustvarjanja prstnega odtisa podatkov je, da za vsak vhodni podatek ustvarimo kodo, ki je značilna prav za ta vnos. Vsakdo lahko s pomočjo zgoščene vrednosti zlahka preveri, ali ima pred seboj nespremenjeno datoteko.

Če je bila v seznamu transakcij spremenjena zgolj ena vejica, bo zgoščena vrednost podatkov povsem drugačna.Logika avtomatskega algoritmičnega ustvarjanja zaupanja, na kateri temelji blockchain, je v samem jedru tako dokaj preprosta: tista veriga blokov, ki je najdaljša, vsebuje tudi največ opravljenega dela, zato ji lahko zaupamo. Če bi nekdo želel spremeniti zapise v knjigovodstvu že izvedenih transakcij, bi moral na novo opraviti tudi vse delo, ki je potrebno za dodajanje vsakega novega bloka. To bi pomenilo, da bi moral opravljati delo hitreje kot vsi ostali člani omrežja skupaj. Da bi takšen napad na integriteto sistema deloval, bi moral imeti napadalec vsaj 51% procesorske moči celotnega omrežja.

 

Financiranje podjetja preko ICO je nova. Pred leti smo imeli startupe. Ti so zbirali denar tako, da so navduševali investitorje. Ti so verjeli v idejo, še bolj pa v ekipo, ki je stala za projektom in iz svojega “žepa” investirali denar v projekte. Včasih se je investicijapovrnila, velikokrattudi ne. Ampakriziko je bil na njihovistrani. Kasneje so prišli “kickstrarter” projekti, ko je javnost sodelovala z investicijo svojega fiat kapitala v razvoj produkta ali storitve. Če projekt ni šel skozi in zbral dovolj denarja, so sredstva vrnili “investitorjem”. Če je projekt uspel so dobili za svoj denar izdelek ali storitev. Sedaj živimo v ICO svetu. Zbiranje denarja je postalo precej bolj preprosto – imaš idejo, jo konceptualno postaviš, spiseš “white paper”, zgradiš skupnost in posledično pri kripto zanesenjakih iščeš sredstva za realizacijo ideje. Investitorji so nagrajeni s kovanci, ki posledično kotirajo na borzi in investicija je dejansko investicija v idejo.

 

Preko 48 odstotkov ICO projektov, ki so bili lansko leto uspešno izpeljani je propadlo v prvem letu, kar prikaže, da niso vsi ICO projekti dejansko takšni, da se v njih investira kapital. Veliko je “scama” in veliko “hit and run” projektov, ko gre dejansko zgolj za način “kako priti do denarja na lahek način”.

 

Pa vendar so med takšnimi projekti tudi projekti, ki lahko precej spremenijo svet, saj imajo svoje smisel in dejansko izkoriščajo tehnologijo veriženja podatkov.

 

Ključni dejavniki pri izvedbi ICO so naslednji:

·         Najpomebnejša je »ekipa«.

·         »Svetovalci«, ki so spoštovani v dejavnosti in niso neposredno povezani s podjetjem

·         »Skupnost« navdušencev, ki organsko širi informacije o projektu

·         »Road show«: obskovanje konferenc 4-6 mesecev na ključnih trgih/regijah ter srečevanje s potencialnimi investitorji

 

Ključne faze pri izvedbi ICO so naslednje:

·         »Najava ICO«: 1-2 meseca za pojasnjevanja bistva investitorjem in prejemanje povratnih informacij

·         »Ponudba« 2 -5 mesecev, naslovljena individualno z ne/omejenim številom

·         »Promocijska kampanja« 1- 3 mesece, prezentacije na konferencah, road show, ciljna publika.

·         »Začetek prodaje žetonov«, 1 -12 mesecev, zbiranje v ponudbi specificiranega zneska in posledično izdaja žetonov, prodaja žetonov na kriptoborzah.

 

Kako pripraviti oz. oceniti uspešen ICO? Skupaj gre za devet dejavnikov:

•      Realistični cilji: Brez gospodarskega načrta ali načrta za izvedbo, se je najbolje izogniti ICO. Izvedite lastne raziskave in presodite izvedljivost projekta.

•      Poslovni model: Prepoznajte prednosti in slabostiposlovnegamodela.

–     Ali podjetjeresničnopotrebuje ICO z lastnovaluto?

–     Kako je kripto žeton integriran s poslovnim modelom?

–     Ali je kripto žeton uporaben zunaj svojega ekosistema?

–     Povprašajte ljudi, ki razumejo tehnologijo in z njimi razpravljajte o teh vprašanjih!

•      Projektna skupina:

–     Poiščite vse podrobnosti o razvojni skupini in svetovalnem odboru.

–     ICO, ki imajo ekipe z dokazano uspešnostjo v industriji kripto-sredstev in BC.

–     Ekipa, kjer ima vsaj en član za sabo uspešno izveden kripto projekt.

•      Povratne informacije skupnosti:

–     ICO-ji so objavljeni na forumih skupnosti in „tržni“ del se prične po objavi.

–     Preverite povratne informacije skupnosti glede projekta in kako se projektna skupina odziva nanj.

–     Obiščite Reddit, Twitter ali Facebook strani projektov.

–     Zavedajte se plačanih „ocen“ ali nagradnih objav, ki širijo pozitivne podatke o projektu.

•      Tržna niša:

–     Kako intenzivna je konkurenca v izbrani tržni niši?

–     Raziskava o podjetjihv isti industriji glede ujemanjaosnovnih parametrov.

•      Tehnične podrobnosti:

–     Če ICO obljublja, da bo popolnomaspremenil uveljavljeno industrijo brez kakršnih koli tehničnih ali operativnih podrobnosti, gre verjetno za prevaro.

–     Preverite grafikone, izračune, specifikacije ....

•      Varnost vlagateljev: Možna izguba denarja odvrača investitorje.

•      Ponudite popuste svojim zgodnjim vlagateljem, ko ICO napreduje, jihpostopoma zmanjšujte,.

•      Navedite mehanizem za vračilo denarja vlagatelja v primeru neuspeha.

 

Primer ICO Save Ideas:

•      Obdobja ICO:

–     Predprodaja (Pre-sale):

•      1 – 2 meseca

–     Prodaja (Sale):

•      Prvi krog: 3 mesece

–     Zaključek (lock-up):

•      3 mesece po koncu prodaje

•      Celotna ponudba SIP žetonov:900.000.000

•      Cena žetonov in bonusov: € 0,30

•      Popust pri pred-prodaji: - 25%

•      Minimalnanaložba: € 250,00

•      Bonus za naložbe nad 5.000 EUR: 20% (poleg30 % popusta pri pred-prodaji)

•      Mehka / trda kapica:

–     € 1,5 milijona  / € 20 milijonov

–     Če mehka kapica ni dosežena, se investitorjem povrnejo sredstva

•      Razdelitev žetonov:

–     60% žetonov za prodajo; 15% za rezervo; 10% ekipi; 10% svetovalcem; in 5% ambasadorjem (nagrade)

•      Razporeditev žetonov v pred-prodaji: 60% žetonov borazdeljenihv razmerju 80:20.  80% bo uporabljenih za stroške in širitevSIs, medtem ko bo 20%uporabljenih za investiranje v realizacijo registriranih idej na SIs

•      Razporeditev žetonov v prodaji:60% žetonov borazdeljenihv razmerju 80:20. 80% bo uporabljenih za investiranje v realizacijo registriranih idej na Sis, 20 % pa bo uporabljenih za stroške in širitevSis.

dr. Vito Bobek - https://save-ideas.com/

 

 

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 19. Feb 2020 at 10:11

0 ogledov

Splošna bolnišnica Celje : nezakonitosti - 3 proti 0
Aktualnosti dogodkov in odmevov v javnosti  povezanimi z Splošno bolnišnico Celje zadne tedne ne zmanjka. Če to ravno primerno za ustanovo, zavod kjer bi naj  bila prvotna naloga zdravje občanov, občank ter vse povezano stem in na način ki ga veleva stroka, predvsem medicinska in poklici, ki so kompaktibilni in delujejo z roko v roki z temeljnim poslanstvom , presodijo naj uporabniki. Odmevajo dogodki ki so tam , pa kljub temu daleč vstran od potrebnega, normalnega in zdravega in normalnega delovanja. Politična  in nezakonita odstavitev Ferjanca 1:0(višje sodišče dokončno) Višje delovno sodišče je potrdilni sodbi, podpisani 05.02.2020, skoraj v celoti sledilo razsodbi Delovnega sodišča v Celju in potrdilo, da je bil Marjan Ferjanc novembra 2017 nezakonito razrešen s položaja direktorja Splošne bolnišnice Celje. Razsodba je dokončna, pravnomočna in na njo ni pritožb. Vračilo nenamensko porabljenega denarja za sanacijo SB Celje 2:0 Celjski bolnišnici grozi oziroma nad glavo vidi zavrnjena pritožba  na zahtevek ki ga že prej podal inšpektorat za porabo proračuna, ki je že prej ugotovil nezakonito, nesmotrno in ne namensko porabo strogo namensko dodeljenih sredstev za reševanja zagat okoli plačevanja dobaviteljem. Po tej sveže izdani odločbi o zavrnitvi pritožbe,   je jasno da mora Splošna bolnišnica Celje mora vrniti 924 tisoč evrov nenamensko porabljenih sredstev. Nezakonito izvzetje Branka Gabrovca iz  seznama kandidatov ta poslovnega direktorja SBC 3:0 Celjsko delovno sodišče je namreč v prvi sodbi ugotavljalo, da je bila izločitev Branka Gabrovca s seznama kandidatov za poslovnega direktorja ter posledično imenovanje nove direktorice nezakonito, višje delovno sodišče pa je sodbo vrnilo na prvo stopnjo z zahtevo, da mora delovno sodišče v Celju najprej ugotoviti, ali je Gabrovec sploh izpolnjeval pogojem razpisa za direktorsko mesto. Višje delovno sodišče namreč meni, da bi moralo celjsko delovno sodišče v prvi fazi preverjati ali je Gabrovec dejansko izpolnjeval pogoje razpisa, kar bi bila podlaga za nadaljno odločanje o tem, ali je bil postopek imenovanja zakonit. Sodni postopek se tako po dobrem letu vrača na začetek. Že takrat je bilo sicer veliko govora o tem, da naj bi bili v ozadju interesi takrat vladajoče stranke SMC, kateri Guček Zakoškova tudi pripada. Glavni player, predsednica razpisne komisije Splošne bolnišnice Celje mag. Barbara Tiselj, strankarska kolegica nove direktorice in vladna članica sveta zavoda bolnišnice. Sledila je nagrada v obliki dela na Ministrstvu za Zdravje. Potem pa je ni več na radarju. Celjsko delovno sodišče tudi v drugo pritrdi Branku Gabrovcu, takratnemu kandidatu, oziroma izločenemu iz seznama kandidatov. Kot je znano, ga je razpisna komisija pred dvema  izločila iz postopka izbora, kot da ne izpolnjuje zahtevanih pogojev glede vodstvenih izkušenj. Gabrovec je uspelo tudi v drugo , se pravi da je v času razpisa izpolnjeval pogoje.   Ob nastopu pravnomočnosti sodbe  sedanja direktorica bolnišnice Margareta Guček Zakošek  ob »podpori« ali brez česarkoli in kogarkoli  poskrbeti za dostojen odhod, v kolikor je to sploh možno, obenem pa počakati na razplete določenih »spoduciranih« okoliščin ki mečejo slabo luč na delo, poslovanje in ugled SB Celje, ki ga je imela mnogo več kot v danem trenutku. Gabrovčev odvetnik, Igor Inkret , ne izključuje morebitno tožbo oziroma pravdni postopek povezan z   zahtevkom za odškodnino. Razburljivo in razburkano, ki si ga najmanj želimo! V.K.T.

Wed, 19. Feb 2020 at 10:00

0 ogledov

VIDEO: Bivši župan Maribora dr. Andrej Fištravec se umika iz politike v zasebno sfero
Prejšnji teden se je nekdanji župan Mariboradr. Andrej Fištravec, ki so ga na oblast pripeljali jugurtno granitni protesti, zaradi katerih je odstopil dotedanji mariborski župan Franc Kangler, sporočil, da se umika iz politike in podaja v zasebne vode. Ob tej priložnosti je Fištravec sporočil, da svojo aktivno vlogo v mestni politiki pušča za seboj, in bo svojo pozornost namenil drugim projektom izven politične sfere. Prav zaradi tega je predlagal spremembo imena svetniške skupine, in sicer iz Liste župana Andreja Fištravca v Klub samostojnih svetnikov, ki ima v MS MO Maribor tri svetnike, v mestnih četrtih pa še sedem svetnikov.  VIDEO pogovor z dr. Andrejem Fištravcem o razlogiuih za umik iz političnega življenja:

Wed, 19. Feb 2020 at 09:41

0 ogledov

Združenje za slovensko besedo o zlorabi državne proslave ob kulturnem prazniku
Objavljamo sporočilo za javnost Združenja za slovenso besedo, ki je opozorilo o podli zlorabi letošnje proslave kulturnega praznika, ki so jo snovalci pripravili v nasprotju s pesnikovim duhom in sporočilom, ki ga prinaša njegova Zdravljica kot slovenska državna himna. France Prešeren si je v Zdravljici, ki je slovenska državna himna, želel svet brez prepira. Tako narodi kot dobri ljudje ob vseh različnostih zmorejo brez njih. Letošnja državna proslava ob prazniku slovenske kulture, na kateri so bile podeljene po Prešernu poimenovane nagrade, ni izhajala iz pesnikovega duha. Šla je mimo njega, kakor da ga ni. Na to kaže tudi odsotnost nagrajenca za izvirno literarno ustvarjanje – kljub opaznim dosežkom na tem področju. Prav tako so bili, ne prvič, prezrti slovenski kulturniki, ki živijo in delajo na slovenskem narodnem ozemlju izven meja Republike Slovenije. Nihče ne more iskreno reči, da je bila letošnja proslava ob kulturnem prazniku zasnovana in izvedena brez misli na prepir. Prav nasprotno: s svojo izzivalno pritlehnostjo in izrazno primitivnostjo, ki je bila uperjena zoper velik del slovenskih državljanov in njihovo izročilo, je bila preračunana provokacija in je izločevalno politiko ukoreninila tudi v kulturi. Takšno politiko, ki jo je z zanikovanjem in izbrisovanjem slovenske zgodovine v starejših obdobjih ter z njenim ponarejanjem v novejših ukoreninila na področju znanosti. Združenje za slovensko besedo ostro protestira proti takšni zlorabi in poziva vse Slovence in državljane Slovenije, da ostanejo zvesti Prešernovim idealom edinosti, sreče in sprave. Predsednikdr. Stane Granda

Wed, 19. Feb 2020 at 08:48

0 ogledov

Celje: Mestni svetniki nominirali 14 prejemnikov priznanj MO Celje. Častni občan Janko Hartman
Celjski mestni svet je na prvi seji  v tem letu, sicer enajsti v tem mandatu, soglasno potrdil štirinajst nominirancev za letošnje celjske grbe, priznanja Mestne občine Celje, ki jih je predlagala komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade. Kot navaja predsednika KVIAZ-a, Janko  Požežnik,« je med predlogi bili veliko dobrih predlogov, nekateri prav gotovo odličnih. Na podlagi tega   je bila opravljena razprava ob upoštevanju utemeljitev predlagateljev je bilo med podanimi predlogi  najprej na delovnih telesih in danes na seji Mestnega sveta potrjenih štirinajst imen ali pravnih oseb ali društev. Naziv častnega meščana Celja bo prejel Janko Hartman za izjemen arhitekturni prispevek pri razvoju knežjega mesta in svoj čas(skoraj do sredine 90 let) tako rekoč glavni arhitekt za stanovanjsko gradnjo v Celju. Zlati celjski grb bo šel v roke Tomažu Benčini za dolgoletno uspešno vodenje Cinkarne Celje in prispevek k razvoju celjskega gospodarstva. Srebrni celjski grbi  bodo podeljeni med magistrico Marijana Kolenko, Ekonomsko šolo Celje in Nogometnim klubom Celje, bronaste  pa bodo v roke prejeli dr. Borut Batagelj, Lenart Horvatič in  Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje. 11 aprila bo Mestna občina Celje podelila tudi šest kristalnih grbov za odličnost v celotnem študijskem obdobju, ki jih bodo prejeli Lucija Dežan, Hana Fideršek, Sara Jeromel, Lea Kukovičič, Nuša Ofentavšek in Hana Šrot. Celjani živimo v dokaj zdravem okolju, s tem da imamo podedovano tudi nekaj bremen, predvsem okoljskih, ki potrebujejo dolgoročno strategijo, ukvarjanje na več nivojih ter predvsem uporabo stroke katera bo brez pritiska »naročnika« daje rezultate ki jih daje sama  in ni samopostrežba za instant pričakovane informacije, da se jih da čim prej v »promet«, da bi se dosegel nek učinek v javnosti v obliki alarmantnih informacij na eni strani, na drugi z parcialnim povzemanjem, pa še to netočnim po domače temu rečemo  šlampasto, površno, z točno znanim namenom, žal v napačno smer in »željo« prepotrebno škodovati drugemu. Ena od svetnic, ki jo je zaneslo, kljub svetniškim izkušnjam, si je s pomočjo medijev dvignila »rejting« z prstom navzdol, ko je  v časopisnem »tematskem« intervju okvalificirala župana za vsevednega in edino zveličavnega ter da drži ljudi mesto, celo okolico v šahu, da je alfa in omega daleč naokoli, ter je njegov vpliv neizmeren z dodanimi atributi, ki jih je opisovala v prej omenjenem intervjuju. To  jo je pripeljalo do tega da si je pridelala »prijazen« nagovor odvetnika da prekliče omenjene atribute pripisane županu in da se opraviči za diskvalifikacije. Vse to sodi v repertoar žalitve obdolžitve in v kolikor se izkaže za resnično«kaznivo« dejanje, kar je daleč od resničnega.  Gospa svetnica iz svetniške skupine DeSUS, Brigita Čokl, je z cmokom v grlu, z vso potrebno dramaturgijo in patetiko, ki v takšnih okoliščinah in trenutkih je prepričala bore malo, verjetno še samo sebe ne dovolj, oziroma bolj slabo. Mestni svet je povabil strokovnjakinje in NIJZ(nacionalnega inštituta za javno zdravje  in ministrstva za okolja in prostor k  predstavitvi izsledkov  analiz, ki so jih pripeljali do rezultatov, ki so daleč od tistega kar je bila javnost »seznanjena« kako slabo skrbi občina za bodoče generacije ter da zavaja glede onesnaženosti na področju stare Cinkarne in okoli nje. V prvem delu razlage  kar se zamenjavo zemljin  ob in okrog celjskih vrtcev tiče,  gre po terminskem planu. Stanje kljub  predimenzioniranosti  okrog tega tečejo kot je bilo dogovorjeno med vsemi deležniki. Tudi v primeru Stare Cinkarne  in lokacijami povezanimi z njo niso takšne  kot so sprva, ali več krat omenjene kot katastrofalne in podobno. Celo tako daleč je  prišlo da je ovaditelj  iz neke civilne  kvazi okoljske iniciative prijavil mestno občino in državo da so v Celju na točno določenih lokacij  spravljenih, zasutih, nevarni odpadki brez nadzora ter da ogrožajo, zdravje državljanov do ne vem kakšne stopnje  ter da bo vse kar tem nekje v bližini » v kratkem zbolelo, pomrlo in da,v kolikor se to ne uredi, da se moramo Celjani in okoličani »seliti » v druge dele Slovenije.  Na to prijavo je Ministrstvo za okolje in prostorje odreagiralo z temeljito raziskavo omenjenih parcel , prijavljenih lokacij in še kaj več. Rezultati teh  temeljitih in dragih raziskav, sondaž in sanacij po opravljenih raziskav kažejo da tam na preiskanih lokacijah ni NEVARNIH odpadkov. MO Celje Tukaj si je že mnenjski rdeči karton prislužil tako kot  velikokrat do sedaj, brez posledic, dežurni »ekološki » skrbnik za celotno Celjsko kotlino,  Boris Šuštar CI . Vlogo ekološkega in siceršnjega zdraharja  si več kot »zasluži«  V takšnih primerih je po mojem zelo zaželeno, da v kolikor  ne obstoja neka pravna oblika sankcioniranja, vsaj neko telo,  se ustanovi razsodišče za ljudi takšnega kova, ki nekaznovano straši občane, širi neresnice, ogroža vsakdanji mir občanov, kot da bomo že jutri »zombije«  imenuje Celje za Slovenski Černobil.  Pozerstvo, nastopaštvo in zdraharstvo so nekaj od tega kar ga opiše kot nekonsistentnega  za področja ki bi bil kot  »zaskrbljen« državljan. Kvečjemu maska za nekoga, ki se rad  usede prem medije, tisti ki so mu seveda naklonjeni, žarometi ga osvetlijo in se mu domišljijska avra zasije do   nezaslišanih razmer ko mu začne škodovati, njemu, največ pa občane, ki jih straši in neutemeljeno in ustvarja zmedo ne v obliki strahu  tem več v spremembi načina življenja  pri someščanih, ki si zaslužijo mirno in spodobno in sebi primeren življenjski slog in ritem.    Preostali del seje  je poskrbel za mirnejši potek vprašanj povezanimi  z imenovanji predstavnikov občine  v svetih zavodov ter spremembami namembnosti določenih lokacij za  prostorske posege  ki so potrebne in v interesu lokalne skupnosti. Vane K. Tegov

Tue, 18. Feb 2020 at 18:25

173 ogledov

Petrol podpisal pogodbo z rusko družbo Renova Group, ki se nahaja pod sankcijami Združenih držav Amerike
Poslanska skupina SDS je na predsednika komisije za nadzor javnih financ naslovila zahtevo za sklic nujne seje glede javnofinančnih in drugih posledic sklenitve memoranduma med družbo Petrol d.d. in rusko družbo, ki je na seznamu družb, proti katerim so ameriške oblasti uvedle sankcije. Družba Petrol d.d., Ljubljana je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, ena največjih slovenskih družb po prihodkih in ena največjih slovenskih trgovskih družb. V Strategiji upravljanja kapitalskih naložb je klasificirana kot pomembna naložba. Poleg gospodarskega interesa ima družba Petrol za Republiko Slovenijo tudi velik strateški in varnostni pomen, saj omogoča zagotavljanje in oblikovanje varnostnih rezerv nafte v Republiki Sloveniji.   Republika Slovenija je neposredni lastnik 10,10% družbe Petrol, poleg nje pa je lastnik te družbe še Slovenski državni holding (SDH) z 12,68% lastniškim deležem in Kapitalska družba d.d. (KAD) s 8,27% lastniškim deležem. Skupaj je torej Republika Slovenija neposredni in posredni lastnik 31,05% družbe Petrol.   Tržna kapitalizacija družbe Petrol je na dan 13.2.2020 znašala dobrih 811 milijonov evrov, kar pomeni, da je vrednost države v tej družbi (neposredno in posredno) znašala dobrih 252 milijonov evrov. Družba Petrol zagotavlja pomemben vir prihodkov državnega proračuna, zaradi česar ima uspešnost poslovanja te družbe vpliv tudi na javne finance. foto Petrol.eu Renova Group in Viktor Felixovich Vekselberg na seznamu sankcioniranih Na spletnih straneh družbe Petrol je v sporočilu za javnost z dne 10.9.2019 (Družba Petrol vstopa na trg daljinske energetike v Rusiji) navedeno, da je predsednika Vlade RS Marjana Šarca na obisku v Ruski federaciji, med 10. in 11. septembrom 2019, spremljala izbrana gospodarska delegacija, katere del je bila tudi družba Petrol. Nadalje je navedeno, da je bil podpisan memorandum o sodelovanju družb T Plus grupa (T+) in Petrol d.d., Ljubljana na projektih optimizacije sistemov za daljinsko ogrevanje v Rusiji. Glavni cilj memoranduma je vzpostavitev partnerstva in razvoj dolgoročnega, učinkovitega in vzajemno koristnega sodelovanja med T Plus grupo, ki je največje zasebno rusko podjetje za proizvodnjo toplote in električne energije ter družbo Petrol d.d., Ljubljana, ki resno vstopa na dotični trg v Rusiji. Skupni cilj memoranduma je izvajanje sporazumov o tehnični in poslovni optimizaciji daljinskega ogrevanja v regijah, kjer je T Plus grupa prisotna. Družba T Plus grupa je del ruske družbe Renova Group. Predsednik in lastnik Renova Group je Viktor Felixovich Vekselberg, katerega premoženje je ocenjeno na več kot 11 milijard ameriških dolarjev (s čimer se ga uvršča na 119 mesto najbogatejših ljudi na svetu). Med uradnimi dokumenti objavljenimi na svetovnem spletu je zavedeno, da se Viktor Felixovich Vekselberg in družba Renova Group nahajata pod sankcijami Združenih držav Amerike (ZDA). Sankcije s strani ZDA so bile uvedene 06.4.2018 zaradi vmešavanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016. Viktorju Felixovichz Vekselbergu pa so ZDA tudi zamrznile njegovo premoženje. Na spletni strani ameriškega finančnega ministrstva (The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control – OFAC) je objavljen seznam družb in oseb, proti katerim so uvedene sankcije oziroma prepoved poslovanja. Na seznamu sta tudi družba Renova Group in Viktor Felixovich Vekselberg, kar pomeni, da sta bila pod sankcijami tudi v času podpisa memoranduma z družbo Petrol. Glede na to, da je informacije o lastništvu družbe T Plus grupa oziroma  družbe Renova Group in Viktorju Felixovichu Vekselbergu mogoče pridobiti iz javno dostopnih virov zelo hitro in brez stroškov, je popolnoma nerazumljivo, da so Vlada RS, Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) in Slovenska obveščevalno - varnostna agencija (SOVA) dopustili podpis memoranduma. Do podpisa je prišlo celo med uradnim obiskom vlade Marjana Šarca v Ruski federaciji. Očitno je, da so popolnoma odpovedali (namerno ali nenamerno) oziroma opustili svoje dolžnosti vsi, ki bi morali tovrstne stvari preveriti, od SOVE, MZZ, in predsednika Vlade RS, pa do organov upravljanja in nadziranja družbe Petrol ter organov upravljanja in nadziranja Slovenskega državnega holdinga (SDH). Kršenje sankcij je s strani ZDA običajno sankcionirano z omejitvijo poslovanja pravnih in fizičnih oseb, ki omogočajo preboj sankcij. Družba Petrol je torej zaradi kršitve sankcij potencialno izpostavljena morebitnim povračilnim ukrepom s strani ZDA. To bi seveda imelo za družbo Petrol negativne finančne posledice, kar bi se v končni fazi poznalo v nižjih prihodkih državnega proračuna iz naslova dividend in zmanjšanju vrednosti državnega premoženja. Posledica podpisa memoranduma družbe Petrol z družbo, proti kateri so uvedene sankcije s strani ZDA, pa hkrati pomeni tudi kompromitiranje družbe Petrol, upravljalca SDH in Vlade RS. Zaradi podpisa memoranduma pod okriljem Vlade RS lahko pride do neugodnih posledic na drugih področjih transatlantskega sodelovanja, saj je Vlada RS neposredno omogočila kršenje sankcij OFAC, oziroma takšnega dejanja ni preprečila.     V poslanski skupini SDS glede na vse navedeno predlagajo nujno sejo, po razpravi pa sprejmejo naslednji sklepi: 1.    Komisija DZ za nadzor javnih financ (Komisija) zahteva od Vlade Republike Slovenije, da kot skupščina naloži Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) pripravo poročila glede sklenitve memoranduma o sodelovanju družb T Plus grupa (T+) in Petrol d.d., Ljubljana in ga v roku 30 dni posreduje Državnemu zboru. 2.    Komisija predlaga, da pristojni organi (Vlada RS kot skupščina SDH oziroma organi upravljanja in nadziranja družbe Petrol d.d.) sprejmejo sklep o umiku podpisa iz memoranduma  o sodelovanju družbe T Plus grupa (T+) in družbe Petrol d.d., Ljubljana.   3.    Komisija predlaga, da Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pripravita podrobno poročilo o tem, ali je pri podpisu memoranduma o sodelovanju družbe Petrol d.d., Ljubljana in  družbe T Plus grupa (T+) prišlo do kaznivih dejanj opustitve dolžnosti ravnanja s strani odgovornih oseb, kakor tudi iz naslova pranja denarja in financiranja terorizma in o tem v roku 30 dni poročata Državnemu zboru.

Tue, 18. Feb 2020 at 12:12

1613 ogledov

RAZKRIVAMO IMENA TISTIH, KI SO ZBIRALI VSE O POLITIKIH SAB IN SMC IN CELO O NJIHOVIH OTROCIH!
Šarec, ki se zdaj na vse možne načine bori za predčasne volitve, pa naj bi bil fasciniran nad informacijami, ki jih dobiva iz takšnih virov, zato naj bi verjel v uspeh te strategije in na podlagi tega tudi "zaostril" svojo retoriko v javnosti. Zbirale naj bi se čisto vse "uporabne informacije": Od tega, ali je kdo kdaj in kje kaj "napihal", do prepirov v družinah, jointov pri otrocih, pretepov v šolah in tako naprej ...). Informacije naj bi se zbirale tudi iz arhivov, pa ne samo o (teh) politikih SMC, Desusa in SAB, ampak tudi o njihovih sorodnikih. Prek posrednikov, naj bi Damirju Črnčecu dostavili sezname ljudi, ki jih je treba informativno obdelati. Po informacijah Požareporta naj bi bile glavne tarče posamezniki iz prijateljskega kroga gospodarskega ministra in prvaka SMC Zdravka Počivalška, poslanci SMC, poslanci stranke DeSUS in tudi Stranke Alenke Bratušek. Tako naj bi se Šarčevi zaupniki med kriminalisti začeli pospešeno ukvarjati, citiramo naše vire, "s Počivalškovimi delnicami Term Olimia", ki so uradno sicer prodane, in privatizacijo Term Olimia nasploh ter znanim Počivalškovim prijateljem Izidorjem Krivcem in "privatizacijo Celjskih mesnin". Zbirale pa naj bi se čisto vse "uporabne informacije". Od tega, ali je kdo kdaj in kje kaj "napihal", do prepirov v družinah, jointov pri otrocih, pretepov v šolah in tako naprej.  prek posrednikov - dostavili sezname ljudi, ki jih je treba informativno obdelati. Po naših informacijah naj bi bile glavne tarče posamezniki iz prijateljskega kroga gospodarskega ministra in prvaka SMC Zdravka Počivalška, poslanci SMC, poslanci stranke DeSUS in tudi Stranke Alenke Bratušek. Tako naj bi se Šarčevi zaupniki med kriminalisti začeli pospešeno ukvarjati, citiramo naše vire, "s Počivalškovimi delnicami Term Olimia", ki so uradno sicer prodane, in privatizacijo Term Olimia nasploh ter znanim Počivalškovim prijateljem Izidorjem Krivcem in "privatizacijo Celjskih mesnin". - Zbirale naj bi se čisto vse "uporabne informacije". Od tega, ali je kdo kdaj in kje kaj "napihal", do prepirov v družinah, jointov pri otrocih, pretepov v šolah in tako naprej ... Preko Matjaža Jerkiča, namestnika direktorja kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi naj bi se zbrale informacije, te pa naj bi potovale preko kopij depeš do Francija Kregarja, svetovalca v kabinetu ministra za notranje zadeve, do Črnčeca in predsednika vlade. Vir:pozareport.si
Teme
blockchain ico

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Uporaba blockchain tehnologije in ICO v finančni dejavnosti – primer portala Save Ideas Ltd.