SI
Slovenija bo 2018 predsedujoča skupini članic EU na področju socialne ekonomije
Maribor pa bo v tem obdobju Evropska prestolnica socialne ekonomije
ČASOPIS V FOKUSU
Aktualno

Petek, 17. november 2017 ob 05:47

Odpri galerijo

Ob robu Socialnega vrha držav članic Evropske unije, ki poteka 17.11.2017 v Goetheburgu na Švedskem, poimenovanega »Za pravična delovna mesta in rast«, je Slovenija dobila enoletni mandat predsedovanja Nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije, sprejete decembra 2015. Za obdobje predsedovanja bo Maribor postal Evropska prestolnica socialne ekonomije za leto 2018.  

 

Pred začetkom Socialnega vrha držav članic Evropske unije v Goethebourgu na Švedskem, se je 16.11.2017 odvila konferenca o vlogi socialne ekonomije v prihodnosti dela. V sklopu te konference je državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS Tadej Slapnik v okviru panela »Ugodni ekosistemi za socialno ekonomijo« predstavil aktivnosti Slovenije v sklopu vzpostavitve in krepitve ekosistema socialne ekonomije v Sloveniji ter v navezavi na zeleno in krožno gospodarstvo ter blockchain tehnologije in distribuirano ekonomijo.

 Na zasedanju Nadzornega odbora Luksemburške deklaracije v Goetheburgu, ki je potekal v sklopu konference, so ministri in državni sekretarji držav članic nadzornega odbora na predlog Španije soglasno podprli državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade RS Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade za predsednika nadzornega odbora in s tem tudi Republiko Slovenijo za predsedovanje in vodenje nadzornega odbora v letu 2018. Republika Slovenija bo v letu 2018 vodila povezavo 14 držav EU aktivih na področju razvoja socialne ekonomije na nacionalni in Evropski ravni. Vodenje nadzornega odbora bo Slovenija prevzela od Španije, ki je nadzorni odbor Luksemburške deklaracije vodila v letu 2017. Operativne in tehnične aktivnosti predsedovanja bo prevzel tehnični sekretariat predsednika, ki ga bo opravljalo nacionalno Združenje Socialna ekonomija Slovenije. S strani Združenja Socialna ekonomija Slovenije se je srečanja udeležila Nena Dokuzov, članica upravnega odbora združenja.

Naziv evropske prestolnice socialne ekonomije bo od Madrida na polagi predloga Tadeja Slapnika in Združenja za socialno ekonomijo Slovenije prevzelo mesto Maribor, kjer se je socialne ekonomije v zadnjih 5 letih razvila v največjem obsegu v prinerjavi z drugimi slovenskimi mesti.

Prav v Mariboru je tudi sedež Združenje SOCIALNA EKONOMIJA SLOVENIJE - http://socialnaekonomija.si/.

ZSES je samostojna, nevladna, nepolitična institucija, ki temelji na principih socialnega podjetništva. Predstavlja svoje člane, ki aktivno delujejo na področju socialnega ekonomije ne glede na organizacijsko obliko. Člani ZSES so tako nevladne organizacije, socialna podjetja, novo nastajajoča socialna podjetja, institucije podpornega okolja, humanitarne organizacije in posamezniki, ki želijo prispevati k razvoju socialnega podjetništva.

Združenje SOCIALNA EKONOMIJA SLOVENIJE deluje na načelih in principu socialnega podjetništva, kot ga predstavlja Mohammed Yunus. Deluje na načelih družbene odgovostnosti in na visokih etičnih načelih. S svojim načinom delovanja omogoča razvoj potencialov institucij ter posameznikov z namenom zagotavljanja blagostanja in inovativnega razvoja Republike Slovenije.

 Vizija ZSES 

Krovna organizacija za socialno ekonomijo v Sloveniji.

Generator družbeno ekonomskih sprememb v Sloveniji in mednarodno prepoznan center odličnosti za razvoj in promocijo socialnega podjetništva.

Skupna platforma za delovanje podjetij socialne ekonomije in tistih podpornih institucij, ki so si zadale cilj uveljavitve socialnega (družbenega) podjetništva in trajnostno naravnane skupnostne ekonomije v Sloveniji.

Poslanstvo ZSES 

Vzpostavljamo inovativno okolje za razvoj potencialov vseh akterjev socialnega podjetništva in zagotovitev učinkovitih mehanizmov za razvoj socialnega podjetništva na lokalni, državni in meddržavni ravni z namenom zagotavljanja blaginje in inovativnega razvoja Republike Slovenije. 

Vrednote ZSES 

 • etika;
 • strokovnost in neodvisnost;
 • pripadnost poslanstvu foruma;
 • integriteta in družbena odgovornost;
 • inovativnost, kreativnost in proaktivno delovanje, usmerjeno v prihodnost;
 • spoštovanje in sprejemanje različnosti.

Socialna ekonomija tvori polje, ki uravnava sistem za dosego uravnoteženega socialnega in gospodarskega razvoja. Sposobna je ustvarjati nove priložnosti za družbo in razvoj, takšno družbo v kateri so najpomembnejši ljudje. Socialna ekonomija pomembno prispeva k pravičnejši razdelitvi prihodka, k ustvarjanju in zagotavljanju socialnih storitev, k trajnostnemu razvoju in uravnavanju nesorazmerij na trgu dela.

 izbonska strategija EU sama izrecno priznava socialno ekonomijo kot temelj politike zaposlovanja. Socialna ekonomija na področju zaposlovanja pomembno prispeva k: 

 • zaposlovanju z ustvarjanjem novih delovnih mest,
 • ohranjanju delovnih mest v sektorjih in podjetjih v težavah
 • povečanju ravni stabilnosti delovnih mest,
 • prenosu delovnih mest iz sive ekonomije na uradni trg dela,
 • ohranjanju spretnosti,
 • raziskovanju novih poklicev in
 • razvoju poti na trg dela za skupine, ki so posebej prikrajšane in socialno izključene.

V Evropi sta socialna ekonomija in socialno podjetništvo hitro razvijajoči in stabilni delovni področji. Napačno je prepričanje, da je socialno podjetništvo področje za črpanje financ. V mnogih državah predstavlja socialna ekonomija resnega tekmeca tržni ekonomiji. Njen razvoj predstavlja tisto sestavino družbe, ki daje človeku možnost razviti se v inovativnega igralca na tej sceni. Zakaj? Zaradi pravila po katerem v poslovanju ne bo več generiranje čim večjega dobička kot prvi cilj, temveč bo cilj posameznikov razvoj in posledično zadovoljstvo pri ustvarjanju, brez utesnjujočih in nepotrebnih pravil. Socialna ekonomija tako generira visoko kakovostne zaposlitve in izboljšuje kakovost življenja. Socialnemu podjetništvu omogoča ustvarjalnost in oblikovanje novih proizvodov in storitev v službi ljudi in okolja.

 Drži pa, da imamo tako v klasičnem podjetništvu kot tudi v socialni ekonomiji primere dobrih in slabih praks.

 Organizacijsko se socialna podjetja v Evropi najpogosteje pojavljajo v naslednji obliki: 

 • nepridobitne organizacije (70 odstotkov),
 • zadruge (26 odstotkov) in
 • dobrodelne organizacije (4 odstotki).

Delujejo na različnih področjih, od bančništva, zavarovalništva, potrošništva, energetike, kmetijstva, obrtništva, kulture, športa, gradbeništva, raziskovanja, izobraževanja, javnih storitev, turizma ter socialnega in zdravstvenega varstva. Kar je skupnega je skrb za trajnostni ekološki, ekonomski in socialni razvoj lokalnih skupnosti.

 V Evropi se v zadnjih letih pomen in število teh podjetij precej povečuje. Po zadnjih podatkih je v tem sektorju zaposlenih deset odstotkov vse delovne sile.

ZNAČILNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIKA

“Na začetku je potrebno biti vztrajen. Ko zadeva uspe, pa pošten. Tako preprosto je to.” Tomaž Stritar, Zavod Uspešen podjetnik

 • Podjetnost: prepoznava priložnosti, nagnjen je k fleksibilnosti in razvijanju produkta/storitve; je prepričljiv, hitro prepozna konflikte in težave, daje pobude in predloge, se hitro odziva; je odgovoren, zanesljiv, pošten, priznava predpise in tudi lastne napake.
 • Inovativnost: široko razmišlja, daje predloge za izboljšanje obstoječih delovnih procesov, je iznajdljiv, prepoznava nove poslovne priložnosti, je izviren in dinamičen, na stvari gleda izven ustaljenih okvirjev in praks.
 • Vztrajnost in predanost: pri delu se ne ustavi ob prvi nevšečnosti, ampak jo poskuša tako kot vse naslednje odpraviti in/ali obrniti sebi v korist. Dela veliko in delo vedno dokonča.
 • Etičnost: delovanje v skladu s poslovno etiko. Spoštuje temeljne vrednote, integriteto in odgovornost v osebnem, strokovnem in poslovnem delovanju v skladu z najvišjimi strokovnimi standardi, spoštuje kredibilnost, razvija zaupanje, se odziva na opažanja glede neetičnega delovanja ali konflikta interesov, ustvarjanje pogojev, v katerih vsi deležniki lahko povedo svoje mnenje, priznava napake in sprejema odgovornost zanje, moč ali avtoriteto uporablja v skladu z etičnimi standardi, prepoznava in sprejema ustrezne ukrepe za zmanjšanje vpliva predsodkov na poslovne odločitve,…
 • Družbena odgovornost: pri svojem poslovanju in ravnanju so družbeno odgovorni. K aktivnosti jih ne ženeta profit ali častihlepnost, ampak želja po večji družbeni pravičnosti in reševanje družbenih problemov.
 • Multi disciplinarnost: pri svojem delovanju povezuje različna in na prvi pogled pogosto nezdružljiva področja in znanja v nove modele reševanja družbenih problemov.
 • Pozitivna naravnanost, povezovalnost, energičnost, kreativnost, radovednost,

Mirjana Ivanuša-Bezjak

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 25. Nov 2020 at 17:48

110 ogledov

Bizarno-zanimivo: Predsednik Turkmenistana Gurbanguly Berdimuhamedov postavil skulpturo iz zlata njemu najljubši pasmi pso
Postavljen je tudi LED zaslon z video posnetkom prikazuje psa v različnih priložnostih. Za enkrat  ni jasno, ali znano koliko pravzaprav stane izdelava skulpture. To je javno priznanje za tamkajšnjo avtohtono pasmo. Gurbanguly Berdimuhamedov je svečano odkril  skulpturo pasme  Alabay  v prestolnici Turkmenije Ashgabatu, ki je zelo velika  in je visoka 6 metrov. Alabay je domači turkmenski tip srednjeazijskega pastirskega  psa  in je vključen v  nacionalno dediščino njihove države. To ni prvič da se tamkajšnji predsednik ukvarja z njemu ljubo pasmo domačega psa. Prejšnje leto  je pasmi Alabay posvetil in izdal knjigo. Kljub velikosti kipa je velik del prebivalcev Turkmenistana  še vedno zelo revnih.  Država kot takšna  je ocenjena za najmanj svobodna kar se tiče tiska in svobode govora. To oceno skoraj vsako leto poda organizacija «Reporterji brez meja«, celo slabša od Severne Koreje  po vprašanju  medijske svobode. Kip je postavljen v stanovanjski  soseski,  ki je zgrajena  in namenjena  predvsem državnim uslužbencem in ministrom,  poročajo iz agencije Eurasianet. Pravijo da s  zlatim kipom pasme Albay  dosežejo  to da pri ljudeh izzovejo pozitivna čustva do pasme in vzbudijo ponos naroda v Turkmenistanu.  V času odkritja kipa so turkmenskemu dečku podarili  psa pasme Alabay,  ki je bila vpisana v  seznam nacionalne dediščine skupaj z domačimi ročno narejenimi preprogami in  zelo stare tradicionalne pasme  Akhaltekinskih  rasnih  konjev. Navezanost predsednika na konje  in na »čaščenje« samega sebe se potrjuje tudi s tem  ko je  bil leta 2015  postavljen kip konja z jezdecem,  kjer  je  jezdec sam Gurbanguly Berdimuhamedov. Turkmenski »ljudski« predsednik od časa do časa podari to pasmo psov vodjem  prijateljskih držav. Med njimi  je  že  pokojni predsednik Uzbekistana Isliyam Karimov, ruski predsednik  Vladimir Putin in Katarski emir. Turkmenistan  ni od danes ali od včeraj okrašen z zlatimi kipi. Eden takšnih je bil kip nekdanjega diktatorja Saparmurata  Niyazova, ki  je želel da ga  kličejo  Turkmenbaši(Oče Turkmenov, asocijacija Na socialistične samodržce). Leta 2010 bi naj kip odstranili.  Kmalu po tem je bil spet postavljen na izrecen ukaz Beridmuhamedova, poročajo agencije.  Sistem je uradno odšel,  samodržci in kult osebnosti je ostal. Na žalosti ni edini v tem delu sveta. Pripravil: Vane T Costa Foto:  Reuters in zaslon-TV

Wed, 25. Nov 2020 at 17:23

110 ogledov

Jelen je lovcu »ukradel« puško
Češka policija je prosila za pomoč pri razrešitvi nenavadnega primera, potem ko je jelen lovcu "ukradel puško" in pobegnil. Incident se je zgodil po tem, ko je pes prestrašil jelena, ki je nato stekel proti enemu od lovcev, mu strgal rokav in mu z rogovi odnesel puško, je sporočila policija. "Puška, ki jo je lovec položil čez levo roko, na srečo brez streliva, je jelenu zdrsnila na rogove" - je navedla policija. Policija je dejala, da je kasneje še en lovec opazil jelena, ki je na razdalji približno kilometra še vedno "nosil puško", poroča The Blend.  

Wed, 25. Nov 2020 at 17:19

109 ogledov

Bogataš je na poroko prišel s šestimi nosečnicami, pravi, da vse nosijo njegove otroke
Bogataš, znan kot "Lepi Mike" iz Nigerije, je na Instagramu pogosto objavljal podrobnosti svojega življenja, ki so milo rečeno nenavadne. Tokrat je morda presegel samega sebe. Bil je namreč eden od gostov na poroki v Nigeriji, na kateri se pojavil s šestimi nosečnicami, in izjavil je, da vse nosijo njegove otroke. To novico je delil na Instagramu, kjer ima približno 250.000 sledilcev. "To ni trik, samo super živimo" - je zapisal ob fotografiji.  

Wed, 25. Nov 2020 at 17:11

98 ogledov

Medicinska sestra in zdravnik sta imela spolne odnose v Covid bolnišnici
Romunska javnost je bila v šoku, ko je izvedela, da sta se med odmorom za kosilo zdravnik in medicinska sestra, zaposlena  v bolnišnici ljubila. Kot navajajo, sta se medicinska sestra in zdravnik ljubila na oddelku za intenzivno terapijo, ki je v sistemu Covid, v oktobru "se je vse skupaj začelo", vse pa je bilo ugotovljeno, ko je bolnišnico nekdo anonimno obvestil, piše Aleph news. Po poročanju romunskih medijev sta bili tam med odmori, pa tudi med delovnim časom, poleg oddelka z najtežje bolnimi pa sta imeli svoje "ljubezensko gnezdo". Dimitri Vienescu, direktor bolnišnice, je dejal, da je zahteval preiskavo, ki bo trajala do 27. novembra.

Wed, 25. Nov 2020 at 14:50

133 ogledov

Vsako leto v zdravstvu za preplačila odteče več kot 400 milijonov €. Poziv vladi in opoziciji, da se ta praksa preneha!
Danes se je na družbenih omrežjih pričelo zbiranje podpisov v podporu pozivu, ki od vlade, opozicije, medijev, tožilstva in policije zahteva, da se ustavijo vsakoletna več sto milijonska oškodovanja davkoplačevalcev pri nabavah v zdravstvu.Po podatkih dr. Blaža Mrevljeta, ki je s sodelavci uspel ustaviti predrage nabave žilnih opornic, iz zdaj že splošno znane istoimenske afere, ta znesek na letni ravni znaša cca. 400 milijonov €. Politika ima to moč, da to nemudoma ustavi.In naša dolžnost je, da od njih to zahtevamo. Zato Vas vabimo, da se tej zahtevi pridružite s podpisom tukaj.

Wed, 25. Nov 2020 at 14:47

108 ogledov

blog Ivan Simič - Premirje
Koliko so vredna človeška življenja in koliko je vreden boj za oblast? To sta dve vprašanji, ki mi zadnje mesece ne dasta miru. Ali so se nekateri res spustili tako nizko, da svetovno epidemijo izkoriščajo za boj za oblast, za podtikanja, nagajanja, sklicevanja parlamentarnih komisij, postavljanja poslanskih vprašanj, miniranja dogovorov, pregovarjanja nasprotnikov, predlaganje novega vodje, preračunavanja, koliko kaj stane in še bi lahko našteval? Ali so res padle vse moralne vrednote? Še v najhujših vojnah so veljala neka moralna pravila. Tako so v stari Grčiji v času olimpijskih iger ustavili vojne, naši opozicijski politiki pa so v času svetovne epidemije še bolj aktivni kot prej. Celo grozijo z zamenjavo vlade, ki so jo sami ustvarili. Namesto da bi v teh časih vse politične stranke stopile skupaj, pokazale svojo zrelost in ljudstvu dali do znanja, da so tukaj le zaradi njih, raje med ljudstvo sejejo strah in spodbujajo sovraštvo. Veliko bolje bi bilo počakati, da epidemija mine, da pridemo v varno območje, potem pa, dragi politiki, pojdite v novo vojno za stolčke in plače. Mi, podjetniki, pa bomo pridne ovčke, ki bomo polnili vaše vreče.   Vem, da je lepše vladati, kot biti v opoziciji, toda današnja opozicija je opozicija, ker je sama tako hotela. Imeli so oblast, imeli so vse in so odstopili. Upam, da danes že vedo, zakaj? Čeprav trdijo, da so enotni, mi njihova dejanja sporočajo nasprotno. O njihovi neenotnosti mi govori že dejstvo, da v svojih vrstah imajo dva nekdanja predsednika slovenske vlade, za novega predsednika vlade pa predlagajo tretjo osebo. Profesorja! Prosim vas lepo! To je le dokaz, da se opozicijske stranke ne morejo, ne znajo ali ne upajo dogovoriti, naj vladanje prevzame eden od prejšnjih predsednikov vlade. Nezaupanje v svoje kadre lahko pomeni le, da so jih sami ocenili za neprimerne. Kaj pa, če bo ta novi obraz šel svojo pot ali pa bo ravno tako vrgel puško v koruzo? To je že storil, če se prav spomnim marca 2006.   Še hujša pa mi je njihova oziroma njegova neodločnost, ko že na samem začetku izjavi, da če je treba, da je lahko le začasen, potem pa naj vodenje prevzame nekdo drug. Imam občutek, da oni vlado razumejo kot avtobusno postajo, prideš in greš. Dragi moji, vlada je veliko več. Toda kaj vas bom učil, saj ste vi politiki. Vse to bi še razumel, če bi se dogajalo v mirnem, normalnem času, ne pa v času svetovne epidemije. V času, ko mnogi zbolevajo, ko ležijo v bolnišnicah in trepetajo za svoja življenja, ko nekateri od njih tudi umirajo, opozicija pa želi prevzeti oblast, ki jo je sama izpustila. Ni bilo prevrata. Zato vam predlagam, da počakajte, da epidemija mine in se potem spustite v odprti boj za oblast. Danes pa delite optimizem.   Verjetno ste presenečeni, da sem se spustil v politično razpravo, toda žal so me razmere  prisilile v to. Potrebujemo razum, premirje, skupni boj zoper epidemijo in nič drugega. Veste, dokler ne ležite v bolnišnici, priključeni na respirator, je vse skupaj videti kot izmišljena zgodba, ko pa gledaš v strop bolnišnice in te stiska v pljučih, imaš le eno željo – preživeti. Zato vsaj v tem času bodimo prijatelji.     Mag. Ivan Simič vir: https://simic-partnerji.si/davcni-blog.html?fbclid=IwAR139mrBWqM_Tc83hP16ZQiYjeGgi5bMgUurSAPHq7B9Na811mxRZHkIYLg
Teme
Socialna akademija socialna ekonomija socilalno podjetje

Zadnji komentarji

grizzly :

12.11.2020 07:35

naivka
Viktor hajsinger :

31.10.2020 11:19

Žalostno!

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Slovenija bo 2018 predsedujoča skupini članic EU na področju socialne ekonomije