SI
Se s krajami umetnin financira terorizem?
Elita svoje bogastvo skriva in plemeniti v umetninah, ali bomo znali odkriti kako so si to bogastvo pridobili?
ČASOPIS V FOKUSU
Aktualno

Ponedeljek, 16. oktober 2017 ob 15:07

Odpri galerijo

dr. Bojan Dobovšek

 

Kriminaliteta in umetnine je star pojav v novi obliki, ki se kaže v klasičnih kaznivih dejanih kot so tatvine umetnin in ponarejanje. Nanaša se za vsa umetniška dela, pa tudi za nacionalno bogastvo, rokopise in druge starine. Kriminaliteta zoper umetnine se je po finančni krizi v tridesetih letih 20. stoletja razširila, dobila nove dimenzije vezane na pranje denarja, korupcijo in skrivanje premoženja. Iz izkušenj pridobljenih tekom krize, so ljudje namesto v stanovanja in vrednostne papirje, začeli vlagati denar v druge stvari - v zlato, diamante in umetnine. Spoznali so, da so naložbe v vrednostne papirje tvegane saj so izgubil veliko denarja. Naložbe v nepremičnine so obremenjene z davki, naložbe v podjetja so tvegane in jih je tudi kasneje težko prodati. Posedovanje umetnin omogoča, da se v njih uživa brez plačevanja davkov, lahko se jih tudi dobro proda, saj je umetnin enega avtorja le omejeno število, kupcev je v razvitem svetu vse več in cene rastejo. Umetnine lahko služijo tudi kot skrivanje denarja, s katerim so kupljene, v kolikor je bil le ta pridobljen s korupcijo ali kakšno drugo finančno goljufijo, lahko pa je tudi ena od faz pranja denarja. Zato je umetniški trg trenutno v razcvetu po vsem svetu. Poleg tega, da so umetnine donosne za naložbe, jih kupujejo tudi nove elite saj želijo s tovrstnimi nakupi pridobiti ugled v družbi. Organiziran kriminal je takoj uvidel to tržno nišo in razvil tihotapljenje in ponarejanje umetnin, v svoji napredni obliki prehoda v finančno sfero pa tudi nudi strokovnjake finančne in pravne stroke, ki omogočajo prikrivanje premoženja.

 

Storilci kaznivih dejanj zoper umetnine so se prilagodili vsemu temu in izpopolnili način delovanja, ki se razlikuje glede na vrsto kaznivega dejanja. Najpogostejše so tatvine, večinoma iz muzejev in knjižnic, nato pa iz zasebnih zbirk. V prvi fazi so bili tatvinam najbolj izpostavljeni muzeji. Ko so muzeji investirali v tehnične in druge zaščitne sisteme, so se storilci preusmerili v zasebne zbirke, vedoč, da ima vedno več ljudi umetnine doma. To je bila prva sprememba trenda. Potem se je začelo pojavljati vse več ponaredkov - trg je zrasel, število strokovnjakov, ki lahko presodijo, kaj je original in kaj je ponaredek, pa nikoli ni bilo veliko. Kupci umetnin so nove elite, le te pa jim zagotavljajo socialni status, hkrati pa so kupci tudi storilci finančnih kaznivih dejanj, ki na takšen način prikrivajo nezakonito prislužen denar. Nove elite oziroma novi tajkuni v tranzitnih državah, Rusiji, Arabskem svetu in Hongkongu iščejo umetnine. Vedno več je prisotno tudi pranja denarja, ki je povezano s finančnim kriminalom, bankirji in politiki. To je ena od aktivnosti druge faze razvoja organiziranega kriminala. V prvi fazi se denar zbira, v drugi fazi pa, ko ga je veliko, zaradi strahu pred davki in drugimi organi, storilci beloovratniške kriminalitete skrivajo njegov izvor. Tretja stopnja je korupcija, za katero lahko uporabijo tudi umetnine, znani so primeri odkritja umetniških del pri politikih. Z njimi se lahko, namesto z denarjem, podkupi politike ali javne uslužbence, saj se davčnim organom umetnine lažje prikrije kot denarja.

 

V zadnjem času je kriminaliteta zoper umetnine bolj povezana s financiranjem terorizma, kajti zakonodaja Evropske unije se prizadeva za implementacijo zakona o pranju denarja. Boj proti terorizmu ni namenjen le odkrivanju terorističnih skupin, ampak tudi, da bi spremljali tokove denarja, ki jih uporabljajo teroristi. Tako spremljanje denarnih tokov poleg organiziranega kriminala razkriva številne teroristične skupine, v zadnjem času pa tudi tiste na oblasti, lep primer je domnevno pranje denarjav NLB. Prav tako moramo opozoriti da se migrantski tokovi izrabljajo za kriminaliteto v ezi z umetninami. Nekateri migranti, ki pobegnejo v Evropo, nimajo denarja, imajo pa umetnine ali diamante, ki jih je zelo lahko pretihotapiti čez mejo, ker zaradi pomanjkanja carinskih organov nihče ne ve, kakšni predmeti so, koliko so stari in vredni. Te umetnine lahko dobro prodajo na trgu v razvitih državah in od tega tam nekaj časa živijo. Tok migrantov pa se lahko uporablja tudi na drugačen način - trgovci z umetninami lahko zahtevajo od migrantov, da tihotapijo predmete čez mejo (ker ni tovrstnega nadzora), ali pa jim plačajo pot v zameno za tihotapljenje.

 

Glede gibanja trga nepremičnin, vključno s finančnimi papirji in naložbami, bo kriminalitete zoper umetnine, vse več. Velika verjetnost je, da se bo vrednost umetnin še povečala in da bodo ostale zanimive za vlagatelje. Ljudje bodo vedno bolj vlagali denar v umetnine, ker v njih uživajo in jih je mogoče vedno prodati. Tudi povsod po svetu bodo vedno nove elite. Zaradi večjega povpraševanja po umetninah bo vedno več ponaredkov. Če pogledamo na razvoj dogodkov na trgu, vidimo, da cene rastejo iz leta v leto, kar je mogoče opaziti tudi na dražbah. To pomeni, da bo še vedno prihajalo do pranja denarja in do njegovega prikrivanje s strani tistih, ki so pridobili umetniška dela in vedno več bo prikritega podkupovanja v obliki umetnin. Zato je veliko odvisno od vladajočega razreda, ki bi moral s svojim vzgledom opozoriti na korupcijska tbeganja, ne pa da v njih sodeluje.

Dr. Bojan Dobovšek

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 5. Aug 2020 at 09:32

0 ogledov

Zanimiv zapis o ministrici Aleksandri Pivec! Vredno branja!
Zadnje čase spremljamo veliko zapisov, o ministrici za kmetijstvo in podpredsednici vlade Alekasndri Pivec. S pismom se je javnosti odzval tudi dr. Jože Podgoršek, član sveta stranke DeSUS in državni sekretar. Njegov dopis objavljamo v celoti (nelektorirano):  Spoštovane članice, cenjeni člani stranke DeSUS, ne glede na to, da sem verjetno eden od članov z najkrajšim stažem v stranki, mi dovolite nekaj misli glede objav okoli predsednice, dr. Aleksandre Pivec. Tisti, ki boste želeli moj zapis sicirati po besedah in stavkih, ga pač boste. Tisti, ki boste želeli razumeti namen tega dopisa, ga boste lahko razumeli. Prepuščam vam, cenjene članice in člani. Naj uvodoma omenim, da sem v stranko prišel preko prejšnjega predsednika, spoštovanega g. Karla Erjavca. Pred sestavo prve vlade po zadnjih volitvah sva se namreč srečala ob pobudi nastopa funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glede na moje dosedanje delo mi te funkcije ni bilo potrebno prevzeti, vendar je bil izziv tako mamljiv, da sem danes še vedno z veseljem državni sekretar. In takrat sem spoznal tudi našo predsednico, dr. Aleksandro Pivec, ki je vse od tedaj tudi “moja” ministrica, torej kot ekipa skupaj na ministrstvu delava že slabi dve leti. In zato tudi zelo dobro poznam njen način dela, zavzetost, srčnost in angažma za doseganje zastavljenih ciljev.  In ravno zaradi tega sem izjemno presenečen nad zapisi na medmrežju in v medijih, ki se že nekaj mesecev trudijo očrniti našo predsednico. Še posebej sem presenečen nad zadnjimi zapisi, ki problematizirajo njeno delo na terenu. Prepričan sem namreč, da je poslanstvo ministrov z ekipo, da čim bolje spoznajo realno stanje v sektorju, ki ga vodijo. In zato že vse od nastopa funkcije ministrice in tudi moje funkcije državnega sekretarja izjemno veliko časa namenjamo sodelovanju z deležniki, spoznavanju različnih in številnih težav v kmetijstvu, gozdarstvu, živilsko predelovalnem sektorju, na področju prehrane, torej na področju, ki ga pokriva naš resor. Zaradi tega osnovnega načela smo bili na terenu kmalu po nastopu funkcije zaradi vetroloma na Koroškem, kjer smo tudi zaradi terenskega obiska lažje prisluhnili prizadetim kmetijam. Prav tako že vse od prihoda na ministrstvo skupaj z deležniki snujemo ukrepe za novo programsko obdobje (od leta 2021 do leta 2027) in pripravljamo strateške dokumente za izvajanje skupne kmetijske politike, ki bo zaradi strategij “Od vil do vilic”, “Biodiverziteta” in “Zeleni dogovor” izjemno zahtevna in omejujoča. Prav tako smo v lanskem letu skupaj z rejci živali trpeli na terenu zaradi napadov zveri na domače živali. Skupaj z rejci smo bili na nočni straži. Predvsem v oporo rejcem in opomin državi, da je upravljanje z zvermi izjemno kompleksno in odgovorno. V času epidemije zaradi COVID-19 smo dnevno spremljali dogajanja na različnih kmetijskih trgih hrane in kmetijskega repromateriala. Na ministrstvu smo že za prvo sejo aktualne vlade (en dan po nastopu nove vlade) pripravili interventni zakon za morebitna ravnanja za zagotavljanje hrane za prebivalce RS, saj v začetku marca nihče ni vedel, kam nas bo epidemija pripeljala. Že za prvi protikorona paket smo pripravili nekaj ključnih ukrepov za pomoč kmetijskemu sektorju in posameznih panogah znotraj kmetijstva, v kolikor bi potrebovali pomoč. In nekatere ukrepe hvala bogu ni bilo potrebno prožiti, drugi so bili pa izjemno dragoceni in bi še vedno bili, če bi še vedno trajali, saj jih je kmetijski sektor nujno potreboval. Vse zgoraj našteto smo lahko izvajali predvsem zaradi naše ministrice in za nas člane stranke tudi naše predsednice, dr. Aleksandre Pivec. Kot ministrica namreč ob vsakem času pričakuje in zahteva dobro poznavanje terena, učinkovitost, hitrost, usklajenost in še vedno srčnost najprej od sebe, šele nato od svoje najožje ekipe. Brez njenega angažmaja in vodenja ministrstva in povezovanja našega dela z vlado nam ne bi uspelo. Naštel sem le nekaj ukrepov, ki smo jih lahko izvedli hitro in učinkovito predvsem zaradi našega poznavanja stanja na terenu. In o tem, začuda, ni nihče pisal. Pa čeprav smo imeli nočno stražo ob 1:00 zjutraj. Pa čeprav se nam delovni dan pogosto prične ob 7:00 zjutraj in konča na terenu po 20:00 zvečer.  Spoštovane, spoštovani, že res, da se to od vseh nas pričakuje, tudi zavestno smo vsi sprejeli naše funkcije in tudi naše poslanstvo. In zato nam ni težko nameniti pomemben del našega življenja sprejetim funkcijam in obveznostim. Prav tako smo ob prevzemu funkcij sprejeli tudi dejstvo, da smo v službi ves čas, vse dni v tednu. Vetrolomi, zveri, toče in neurja in druge neprilike ne poznajo ne ure ne dneva, zato moramo biti vedno na razpolago. Pa vendarle, na koncu smo vsi mi tudi starši, partnerji, zakonci. Tudi sam imam 5 otrok in verjemite mi, da stalno iščemo trenutke, da vsaj kanček svojega časa lahko namenimo njim, našim najdražjim. In če je le možno, nekatere aktivnosti kombiniramo. Tudi sam sem bil na kmečkih igrah podeželske mladine (kjer smo sodelovali z ministrsko ekipo) s celo družino. Tudi sam sem bil s celo družino na vseslovenskem pogozdovanju. In ponosen sem na to, da je družina sprejela moje poslanstvo kot del vseh nas. Brez podpore družine se takšnih nalog namreč ne da opravljati. “Zato povsem razumem predsednico, dr. Aleksandro Pivec, da ima ob določenih obveznostih s sabo tudi družino, seveda kjer obveznosti to dopuščajo. In naše družine so postale del naše ekipe, saj se z veseljem tudi v krogu družin srečamo. In da, zaradi tega smo močnejši, še bolj povezani, še bolj predani delu. Prepričan sem, da bo naša predsednica po dopustu pojasnila vse podrobnosti, zato ji pustimo čas za njeno družino. Predvsem pa ne izpostavljajmo mladoletnih otrok. V tem primeru cilj, pa naj bo kakršen koli že, ne opravičuje sredstev za dosego cilja. Prijetne poletne dni želim vsem vam,” je v dopisu zapisal dr. Jože Podgoršek, član sveta stranke DeSUS.  

Wed, 5. Aug 2020 at 06:40

0 ogledov

Bejrut: Trenutek druge eksplozije, ki je zahtevala nekaj deset življenj
Svet je zgrožen po grozljivi eksploziji v Bejrutu, v kateri je bilo ubitih na desetine ljudi, na tisoče pa je bilo ranjenih. Preberi več https://vfokusu.com/post/553500/nova-dejstva-o-unicujocih-eksplozijah-v-bejrutu Posnetki eksplozije krožijo po družbenih omrežjih, pa tudi čustvene objave s hashtagom #prayforbeirut. Skoraj vsi svetovni mediji, kot sta BBC in CNN, poročajo o dogajanju v libanonski prestolnici. Eden od video posnetkov je bil narejen nedaleč od mesta eksplozije, natančneje, ko je izbruhnila druga, večja eksplozija, ki je skupaj z ognjem pošiljala velik oblak oranžnega dima v zrak. Detonacija je povzročila udarni val, ki je razbil okna in steklo na zgradbah, videoposnetek pa prikazuje osebo, ki snema v času eksplozije in nato še nekaj sekund snema prizorišče dogodka. Good lord, insane explosion in Beirut. Never seen anything like it. https://t.co/J9eKI2ti6t via @Facebook — boris cipot (@boriscipot1) August 5, 2020

Tue, 4. Aug 2020 at 20:29

422 ogledov

Nova dejstva o uničujočih eksplozijah v Bejrutu
Množične uničujoče eksplozije, ki so pretresle libanonsko prestolnico Bejrut, naj bi po poročanju CNN odjeknile v mestnem pristanišču. Libanonska agencija NNA poroča, da je v bližini pristanišča v Bejrutu izbruhnil velik požar, na kraj dogodka pa so prispele gasilske ekipe in si prizadevajo lokalizirati požar. Objavljen je bil tudi video, ki je "ujel" trenutek eksplozije, ki je pretresla Bejrut. Video, ki so ga posneli iz čolna na morju, prikazuje trenutek eksplozije in ogromen dim za tem. Trenutek eksplozije je bil zabeležen tudi s kopnega, verjetno iz ene od restavracij v Bejrutu. Preberi še: https://vfokusu.com/post/553496/unicujoce-eksplozije-pretresle-bejrut CNN poroča o kaotičnih prizorih na urgentnem oddelku v bejrutski bolnišnici. Zdravniki izvajajo triažo, ko poskušajo zdraviti več deset ljudi, ki so bili poškodovani v današnjem eksploziji. "Nekateri so imeli zlomljene okončine, nekateri so bili poškodovani zaradi stekla. Šel sem notri, videl sem več ljudi, ki ležijo na tleh," je dejal sodelavec CNN-a Gazi Balkiz. Zabeleženih je bilo več smrti in večje število ranjenih, poroča AFP, poroča libanonska nacionalna tiskovna agencija. Po prvih poročilih naj ne šlo  za teroristični napad, piše Sputnik. A Powerful explosion has occured in Beirut. It's not yet clear what caused the blast. #Beirut pic.twitter.com/h7ayT5DKdK — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) August 4, 2020

Tue, 4. Aug 2020 at 20:26

92 ogledov

PODVODNA AVANTURA V GRČIJI
Grčija odprla svoj prvi podvodni muzej, ki poleg vodenih ogledov obiskovalcem omogoča potapljanje, skozi katero si lahko pobližje ogledajo antično ladjo iz 5. stol. pr. Kr. Ladja je prevažala med 3000 in 4000 amfor – starodavnih naprav za shranjevanje, v tem primeru, vina. Potopljena ladja se nahaja ob otočku Peristera v bližini otoka Alonissos. Za vse potapljaške navdušence bo muzej odprt od 3. avgusta do 3. oktobra. Obiskovalci, manj navdušeni nad potapljanjem, pa se bodo lahko podali na virtualen ogled v informacijskem centru v Alonissosu. »Ta razbitina leži na globini 21-28 metrov blizu obale otoka Peristera in vsebuje od 3.000 do 4.000 amfor,« je za televizijski kanal Skai povedala Maria Agalou, predsednica mestnega sveta Alonissosa. Amfore, ki so v glavnem ostale nedotaknjene, je leta 1985 odkril lokalni ribič. »Človeštvu ponujamo Partenon ladijskih razbitin,« je povedal Kostas Agorastos, guverner Tesalije, regije v kateri se nahaja otok Alonissos. Ta velikanska trgovska ladja bi se naj potopila okoli leta 425 pr. Kr. zaradi slabega vremena, na poti od Chalkidiki (severna Grčija) do otoka Skopelos, je za televizijski kanal Ert Pari Kalamara povedal direktor oddelka za podvodne starine. Grčija načrtuje, da bo za potapljaške navdušence omogočila obisk še vsaj štirih potopljenih ladij.

Tue, 4. Aug 2020 at 20:11

277 ogledov

Novi fosili ob smrti Rajka Dujmića: "Težko je, del nas odhaja z njim"
Rajko Dujmić, glasbenik in skladatelj, vodja skupine "Novi fosili" in zmagovalec Porina za življenjsko delo, je umrl v starosti 66 let. Od srede zvečer je bil hospitaliziran na oddelku za intenzivno nego nevrokirurgije Univerzitetnega bolnišničnega centra Reka na Sušaku. Tja so ga pripeljali v sredo zvečer po hudi prometni nesreči. Končal je v inducirani komi, iz katere se ni zbudil. To je novica, ki je prizadela številne kolege Rajka. "Kaj ti lahko rečem? Zame je zelo težko, še posebej, ker sem bil njegova poročna priča. Žal mi je za Rajka, on je že več kot četrt stoletja del našega življenja," je za hrvaške medije povedal basist skupine "Novi fosili" Marinko Colnago.

Tue, 4. Aug 2020 at 20:00

163 ogledov

Črnogorci rešitev svojega turizma iščejo pri Rusih
Vlada je ugodila zahtevam turističnih delavcev in državljanom Rusije in Azerbejdžana dovolila vstop v Črno goro, ne da bi morali izpolnjevati posebne pogoje. Danes je Črna gora odprla svoje meje za državljane Ruske federacije in Azerbejdžana, da bi pomagala svojemu turističnemu podjetju, ki letos zaradi "krone krize" beleži velike izgube. Vlada je sprejela zahteve turističnih delavcev in državljanom Rusije in Azerbejdžana dovolila vstop v Črno goro, ne da bi morali izpolnjevati posebne pogoje, na primer negativni preizkus krone ali obvezno samoizolacijo, poroča Fena. Tako imenovani "operativni sedež za turistično industrijo" je za prebivalce Zahodnega Balkana zahteval enake pogoje za vstop v Črno goro, vendar bo črnogorska vlada to odločitev sprejela šele po prejetju mnenja zdravstvenih organov o epidemiološkem tveganju, ki ga predstavlja odpiranje meja za regijo. Glede na epidemiološke razmere v okoliških državah ter zlasti zanesljivost in ustreznost razpoložljivih podatkov, pa tudi potrebe turistične industrije in nacionalne interese Črne gore je bilo ocenjeno, da ni nobenih ovir za liberalizacijo vstopa ruskih in azerbajdžanskih državljanov. za javno zdravje ne predloži epidemiološke ocene tveganja za Črno goro in za vsako državo posebej, je sporočila črnogorska vlada. Turistični promet v Črni gori je letos poleti za 90 odstotkov manjši kot v rekordnem letu 2019, pravi direktorica Črnogorske turistične organizacije Željka Radak-Kukavičić.
Teme
komentar dr Bojan Dobovšek kriminaliteta in umetnine Koliko pokradenih umetnin pri slovenski eliti

Zadnji komentarji

Prijatelji

Branko GaberAndrej Magajna

NAJBOLJ OBISKANO

Se s krajami umetnin financira terorizem?