Foto: Policija
prometSlovenijaV fokusu

Policija in DARS sta podpisali izvedbeni dogovor o medsebojnem sodelovanju

Generalni direktor policije dr. Anton Olaj, predsednik uprave DARS-a mag. Valentin Hajdinjak in član uprave DARS-a dr. Peter Gašperšič so podpisali izvedbeni dogovor o medsebojnem sodelovanju. Ključni poudarki sporazuma so vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti na določenih odsekih avtocest in hitrih cest, boljše sodelovanje, koordinacija in učinkovitejša izmenjava informacij.

S podpisom izvedbenega dogovora med Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji in Policijo so konkretizirali prednostne naloge sporazuma, ki so poleg zgoraj omenjenih tudi naslednje: zagotavljanje večje prisotnosti policije na avtocestah in hitrih cestah, postopno popolnjevanje delovnih mest v novoustanovljenih Specializiranih enotah avtocestne policije, zagotavljanje specialne opreme za nadzor prometa in specialnih vozil ter nastanitvenih prostorov policije.

Naj omenimo še, da je 1. aprila 2021 začela delovati Uprava avtocestne policije, ki je takoj pričela s pripravami na ustanovitev Specializiranih enot avtocestne policije. Prva od petih predvidenih specializiranih enot avtocestne policije je z operativnim delom pričela 1. junija in sicer SEAP Ljubljana. Slednja deluje na delu primorske, dolenjske in štajerske avtoceste ter gorenjskega kraka.

Po dveh mesecih delovanja rezultati dela enote avtocestne policije kažejo dobro usmerjeno delo v ugotavljanje najhujših kršitev ter obvladovanje varnostne problematike na avtocestah.

Vir: Policija

Mogoče vam bo všeč

Več v:promet