Foto: Občina Slovenj Gradec
GospodarstvoLokalnoV fokusu

Podpisana je pogodba za pričetek izvajanja projekta ultrafiltracije pitne vode

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je danes podpisal pogodbo z izvajalci, s katero bodo v prihajajočem obdobju pomembno izboljšali kakovost pitne in gospodinjske vode na celotnem vodovodnem območju mestne občine. Projekt »Izboljšanje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v Mestni občini Slovenj Gradec« bo v večji meri in preko Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko financiran s strani evropskih kohezijskih skladov, od katerih bo občina prejela okrog 3 milijone evrov, občinski proračun pa bo prispeval razliko v višini 1,5 milijona evrov.

Cilj operacije je zagotovitev dolgoročno varne, zdravstveno ustrezne in zanesljive oskrbe s pitno vodo na območju mestne občine Slovenj Gradec. S projektom bo zagotovljena vsem prebivalcem na vodovodnem sistemu Slovenj Gradec – Suhi Dol kakovostna in zadostna količina pitne vode. Dogradilo se bo 10,5 km manjkajočih vodovodov na območjih Mrakov hrib, Gmajna, Legenska planota in Brda, s katerimi bo dodatno priključenih 457 prebivalcev. Z zgraditvijo vodovodne povezave Suhi dol – Mislinjska Dobrava pa bo na ta sistem priključenih še dodatnih 518 prebivalcev. Zgrajena bo tudi čistilna naprava za pitno vodo na vodnem viru Suhi Dol ter dodatna tri črpališča ter hranilnik vode.

Župan je pogodbo podpisal s predstavniki podjetij, izbranih na javnem razpisu. Za podjetje Kolektor Sisteh d.o.o. iz Ljubljane je pogodbo podpisal glavni direktor Stojan Kokošar, za podjetje IVC d.o.o., pa direktor Gorazd Beton.

Vir: Mestna občina Slovenj Gradec

Mogoče vam bo všeč