Foto: Občina Podčetrtek
LokalnoTurizemV fokusu

Podčetrtek – Program razvoja podeželja: Na Banovini se obeta nov turistični produkt

Na začetku iztekajočega se tedna so na občini Podčetrtek podpisali pogodbo o ureditvi Centra za promocijo vin, kulture in turizma na Banovini v Virštanju. Projekt, ki ga je občina Podčetrtek kot vodilni partner skupaj s preostalima partnerjema, Turizmom Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, in Društvom vinogradnikov Virštanj Kozjansko uspešno prijavila na razpis in zanj pridobila sredstva iz 3. javnega poziva za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi LAS Obsotelje in Kozjansko. Z ureditvijo omenjenega centra bodo tako prispevali k razvoju novih turističnih produktov. Dela ureditve objekta Banovina, ki je že nekaj let v lasti občine Podčetrtek, bo opravljalo podjetje GES, d. o. o., ki se zavezuje, da bodo vsa dela končana v roku in predvsem kakovostno.

Foto: Občina Podčetrtek

Ambiciozna ekipa župana Petra Misje, v Podčetrtku, ima zavihane rokave skozi vse leto. To potrjujejo pestre naložbene aktivnosti v sami občini. Tako je tudi z vlaganji v Virštanju, za katerega lahko rečemo, da je tudi geografsko prepoznaven po vinorodnem okolišu in specifičnih vin.

S tem v vezi bo občina Podčetrtek z naložbenimi vlaganji preuredila stavbo v Virštanju, t. i. gospodarsko poslopje Banovine, v Center za promocijo vin, kulture in turizma ter tako zagotovila dodatno ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega. Na območju namreč trenutno še ni ustrezne infrastrukture, ki bi lahko združila ponudbo lokalnih vinarjev in vinogradnikov, kulture območja ter vzpostavila pogoje za turistično trženje ponudbe na enem mestu. Vzpostavljeni center bo pomenil velik prispevek za turistično ponudbo območja LAS Obsotelje in Kozjansko, saj bo omogočal povezovanje ključnih deležnikov treh področij: vina, kulture in turizma na širšem območju LAS. Naložba predvideva ureditev vinske kleti v kletnih prostorih objekta in večnamenskega prostora v nadstropju. Naložbenik želi stavbo preurediti v dva ločena sklopa, ki lahko delujeta neodvisno drug od drugega ali pa se dopolnjujeta.

Foto: Občina Podčetrtek

Kaj vse projekt zajema?

Kletna prostora nameravajo preurediti v vinsko klet in vinoteko. Oba prostora sta namenjena predstavitvi in degustaciji vin. Vinoteka je hkrati tudi prodajalna vin in drugih lokalnih izdelkov. Gre za ambientalno bogata prostora, ki pristno povezujeta izdelek (vino) s prostorom (vinsko kletjo) in krajem (Virštanjem). Jedro naložbene ureditve bodo kletni prostori in potrebna gradbeno-obrtniška dela na objektu, medtem ko se nadstropje za zdaj uredi kot promocijski oziroma večnamenski prostor, končna vsebina (sodobna elektronsko in tehnološko multimedijsko opremljena dvorana) pa se bo uredila s pomočjo drugih virov. V nadstropju bodo uredili osrednji promocijski oziroma večnamenski prostor, ki podpira predstavitveno dejavnost kleti in nudi tudi druge možnosti koriščenja.

Spiritus movens dogajanja ali gibalo vsega v občini Podčetrtek, Peter Misja, o vlaganjih meni:

»Nadaljujemo vlaganja v Virštanj, kjer je že obnovljena državna cesta, urejena kolesarska steza in narejena obvozna cesta. V letošnjem letu želimo narediti na infrastrukturi, da bo država v celoti še uredila cesto od Golobinjeka pa do podjetja Marja, in bo tako v celoti prenovljena državna cesta do meje z občino Kozje. Mi pa bomo uredili Banovino, tako okolico kot samo stavbo. Tako smo se tudi tukaj odločili, kot tudi drugod po občini, da se da poseben pečat in se bo kraj lahko še dodatno razvil.«

Objekt bo, po znani časovnici, dokončan 10 julija Vrednost del v omenjeni pogodbi je 194.216,59 €, dela pa bodo končana do desetega julija. Vrednost celotne operacije z vsemi aktivnostmi je ocenjena na 210.009,45 EUR in jo bo sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v višini 100.000,00 EUR. (J. Š.)

Še ne primer, kjer se ob prepotrebni složnosti in kompaktnosti ter uigranosti male pa vendar kvalitetne ekipe, kako se veliko doseže v dobro in korist vseh.

Vane T. Costa

Foto: Občina Podčetrtek

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno