KulturaLokalnoV fokusu

Obnovitev ogrevalnega sistema v Slovenskem ljudskem gledališču Celje pred vrati

V Slovenskem ljudskem gledališču bodo do sredine septembra obnovili ogrevalni sistem, plinsko kotlovnico in toplotno postajo.

S projektom »Investicijsko vzdrževalna dela na javni kulturni infrastrukturi v MOC« se je MOC prijavila na Javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2021. Predmet prijave je bila prestavitev in rekonstrukcija plinske kotlovnice v Slovenskem ljudskem gledališču Celje s spremljajočimi gradbenimi in elektroinštalacijskimi deli. Obnova obsega vgradnjo dveh kondenzacijskih plinskih kotlov moči 2 x 250 kW in pripadajoče opreme, zamenjavo dotrajanih radiatorjev, ureditev priprave in oskrbe s toplo sanitarno vodo ter vzpostavitev sistema energetskega monitoringa.

Dela bo do sredine septembra opravil izbran izvajalec KM inštalacije, ki smo ga v delo uvedli 8. julija. Pogodbena vrednost del je 278.870 evrov. Delež Ministrstva za kulturo je kot soinvestitorja znaša 94.300 evrov.

Slovensko ljudsko gledališče Celje kot takšno je osrednji prostor gledališkega ustvarjanja in edino profesionalno gledališče v Savinjski regiji. V sezoni 2020/2021 je praznovalo 70 let svojega obstoja. SLG Celje je spomenik lokalnega pomena in razglašen kot javna kulturna infrastruktura.

Ustanovljeno je bilo 6. decembra 1950, prva premiera poklicnega ansambla je bila 17. marca 1951, in sicer uprizoritev Mire Puc-Mihelič, Operacija, v režiji Toneta Zorka. Gledališče je bilo ustanovljeno kot repertoarna ustanova in si je vseskozi prizadevalo gojiti dramatiko slovenskih, jugoslovanskih ter tujih dramskih avtorjev, tako klasičnih kot sodobnih. Prva in edina zaposlena igralka v sezoni 1950/51 je bila Nada Božič. Od prve sezone profesionalnega delovanja gledališča se je igralski ansambel SLG Celje povečeval in v sezoni 2020/2021 obsega 21 profesionalnih igralk in igralcev.

V SLG Celje ustvarjajo vrhunski gledališki ustvarjalci. Umetniški del sestavlja 21 profesionalnih igralcev z akademsko izobrazbo, stalni dramaturginji, lektor in upravnica, ki skrbi tudi za repertoar gledališča. Igralci celjskega gledališča so prejemniki številnih nagrad.

Namen obnove je zagotavljanje osnovnih prostorskih pogojev za delovanje občinskega javnega zavoda s področja kulture-Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Zaradi dotrajanosti in energetske neučinkovitosti ogrevalnega sistema gledališča bo z vlaganjem v posodobitve občutno zmanjšana raba energije in s tem povezane stroške. Za gledališko stavbo je konstantna oskrba s toplotno in električno energijo ter vodo zelo pomembna, saj je le tako omogočeno nemoteno izvajanje gledališke dejavnosti. Ogrevalni sistem je bil zastaran, stavba se je ogrevala preko dveh starejših kotlov na zemeljski plin.

V letu 2019 je že bilo prenovljeno: parter, stole, balkon, oba foyerja, garderobe za obiskovalce in igralce, vhodna vrata in blagajno.

Kakšno je poslanstvo Slovenskega ljudskega gledališča Celje?

Ob domišljenem in raznolikem repertoarju se SLG Celje poskuša še dodatno vključiti v širšo lokalno skupnost. Posebno pozornost usmerja v gledališko vzgojo otrok in mladostnikov. Organizirajo dan odprtih vrat, gledališko vzgojo, delavnice in rojstne dneve za otroke, razstave. Največje poslanstvo SLG Celje je zadovoljno občinstvo.

Letno SLG Celje odigra več kot 220 predstav tako na svojem odru kot na gostovanjih po Sloveniji in tujini, predstave in gostujoče predstave ter dogodke v Gledališču Celje pa si ogleda okoli 60 tisoč gledalcev. Kot edino gledališče v svoji regiji pokriva vse gledališke žanre, domačih in tujih avtorjev.

Vizija SLG Celje je popeljati to gledališče v umetniške vrhove, ki jih je v preteklosti že dosegalo, ob tem pa ne pozabiti na stik z občinstvom, ob odrasli publiki še posebej z osnovnimi in srednjimi šolami.

Slovensko ljudsko gledališče Celje je letos prejelo zlati celjski grb. Da tako to ostane in še naprej opravlja neponovljivo in enkratno vlogo v Celjskem kulturnem prostoru, je vsak »poseg« v izboljšanje pogojev za delo in ustvarjanje dobrodošel. To je vredno vsake pohvale. Me drugim tudi Ministrstvu za Kulturo RS za posluh in pravočasnost in rahločutnost.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kultura