Lokalno

Občina Rače-Fram se z izgradnjo centralne čistilne naprave uvršča med ekološko napredne občine

Občina Rače-Fram je pričela z prenovo in posodobitvijo sistema čiščenja odpadnih voda. Obstoječa čistilna naprava s projektirano kapaciteto 3.000 populacijskih enot in izvedbo nadgradnje v letu 2006 je posodobljena na 5.000 populacijskih enot, katera je že zastarela ter izrabljena.

Vrednost investicije znaša 3.034.341,02 eur

  • sredstva občinskega proračuna v višini 1.333.178,08 EUR z DDV,
  • sredstva Republike Slovenije v višini 340.232,59 EUR z DDV in
  • nepovratna sredstva ESRR v višini 1,360.930,35 EUR z DDV.

Osrednji namen projekta odvajanja in čiščenje v porečju Dravinje je Občina Rače-Fram je nadaljevala z izgradnjo večje in učinkovitejše čistilne naprave s kapaciteto 9.600 populacijskih enot, kar je razlog za investicijo ter tudi implementacijo zakona in strategij države ter Evropske unije kot tudi upoštevanje zakonskih določil za izvedbo projektov, ki jih določa Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih ter odpadnih voda.

Osnovni dolgoročni cilj investicije je uvedba sistema ravnanja z odpadno vodo po sodobnih standardih. Razlog za investicijo je tudi implementacija zakona in strategij države ter Evropske unije kot tudi upoštevanje zakonskih določil za izvedbo projektov v skladu z roki, ki jih določa Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno