GospodarstvoLokalnoV fokusu

Občina Maribor je objavila javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v centru mesta

Mestna Občina Maribor je objavila Javni razpis za oddajo osmih poslovnih prostorov v centru mesta Maribor na Koroški 8, 10 in 21, Gosposki 28 in 29, Miklošičevi 4-6 in dva prostora v objektu »Tkalka«, Tkalski prehod 4.

Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v prostorih Mestne občine Maribor v četrtek 03. 06. 2021 s pričetkom ob 9. uri. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem. Najemno razmerje bo sklenjeno predvidoma od 1. 7. 2021 dalje za nedoločen čas z odpovednim rokom štirih mesecev. Povezava do razpisa: Mestna občina Maribor

Interesenti lahko podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori Mestne občine Maribor. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek 31. 05. 2021 do 15. ure.

Vir: Mestna občina Maribor

Mogoče vam bo všeč