Foto: Nina Zorman
LokalnoV fokusuŽivljenje

Občina Lenart prejela naziv “Občina po meri invalidov”

Občina Lenart je danes svečano prejela listino »Občina po meri invalidov« za leto 2020. Gre za zelo pomemben dogodek v zgodovini te lokalne skupnosti, saj je to priznanje, ki potrjuje, da v občini tudi v praksi v središče postavljajo človeka invalida, njegovo socialno vključenost in nediskriminacijo. Županu mag. Janezu Krambergerju je listino in skulpturo predal Drago Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije in Dušan Derganc, predsednik Medobčinskega društva invalidov Lenart.

Medobčinsko društvo invalidov Lenart je bilo pobudnik vključitve Občine Lenart v projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« za leto 2020, in sicer na osnovi njenih prizadevanj in sprejetih programov, s katerimi Občina Lenart upošteva različnost potreb invalidov na področju njihovega vsakodnevnega življenja, delovanja in vključevanja v družbo. Ob prejemu je bil župan mag. Janez Kramberger vidno vesel prejema listine in povedal: »Naši lokalni skupnosti to veliko pomeni, saj smo ena izmed 35 občin, ki ima ta naziv. To je tudi za nas ena velika obveznost za naprej. V zadnjih, lahko rečem desetih letih, smo prav s pomočjo invalidov naredili veliko stvari, da smo si zaslužili ta naziv. V zadnjem obdobju smo seveda uspeli premagati te arhitekturne ovire v celotnem mestu prav z obnovo mesta. Invalidi lahko praktično vstopajo v vse ustanove. Seveda imamo tudi društva, katera dobivajo dotacije iz občinskega proračuna.«

Podelitve se je udeležil tudi uspešen lenartčan mag. Igor Plohl, ki je predsednik Sveta za invalide Občine Lenart in je povedal: »Na območju občine Lenart je po mojih podatkih zagotovo več kot 300 invalidov, ki pripadajo različnim društvom. Med njimi je recimo tudi kar nekaj paraplegikov in celo nekaj tetraplegikov. Kot predstavnik sveta za invalide občine Lenart lahko rečem, da sem tega naziva Občina po meri invalidov izjemno vesel. Občina si je ta naziv dejansko tudi zaslužila, glede na to, kaj vse je bilo v zadnjih letih na področju odprave arhitektonskih ovir in drugih možnosti narejeno. Občina Lenart je v zadnjih letih veliko investirala predvsem na področju odprave arhitektonskih ovir, tako se lahko pohvalimo da so zgradili dvigalo, ki omogoča nam, ki smo gibalno ovirani, da nemoteno dostopamo do upravne enote pa tudi do občinskih prostorov. Potem je občina poskrbela za celovito prenovo pločnikov in križišč v mestnem jedru, ki so zdaj brez težav prehodni tudi za nas, ki smo gibalno ovirani. Na tleh so namestili tudi taktilne oznake za slepe in slabovidne. Marsikaj pa je še vedno treba postoriti. Glede na to, kar je bilo postorjeno v preteklih letih, imam občutek, da se odgovorni na občini zavedajo problematike, ki se tiče nas in da se bodo stvari v pozitivno smer na tem področju odvijale tudi v prihodnje.«

Načelo ”Ničesar o invalidih brez invalidov” je zavezujoče pri delovanju v dobro invalidov v slehernem okolju. Spoštovati ga morajo vsi, ki odločajo o našem skupnem življenju. K temu jih zavezujejo Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, Agenda 22 ter Konvencija o pravicah invalidov. Potrebne so stalne spodbude, da se ozavestijo vsi, tudi lokalna skupnost, da morajo delovati v dobro invalidov in vseh občanov, je v nagovoru povedal Drago Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije. Stanislava Tamše, namestnica predsednika projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt »Občina po meri invalidov« je županu izročila še mapo, kjer je zapisana vsebina pomena listine.

Priznanje, ki ga je Zveza delovnih invalidov Slovenije izročila županu in predsedniku društva, bo Občini Lenart dalo nov elan in zagon za delo v prihodnje, predvsem pa za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov, za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov. Občina se zaveda, da jo čaka še veliko dela, a tudi, da je bilo veliko že narejenega. S podelitvijo listine bo Občina Lenart tudi uradno postala »Občina po meri invalidov«.

Vir: Občina Lenart

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno