Foto: Pixaby
LokalnoSvetV fokusuŽivljenje

Ob svetovnem dnevu Zemlje: Obnovimo Zemljo – delček varovanja in ohranjanja našega skupnega planeta prispevamo tudi Celjani

Svetovni dan Zemlje zaznamujemo vsako leto 22. aprila že več kot petdeset let. Na ta dan opozarjamo na ranljivost in enkratnost planeta na katerem živimo. Letošnji svetovni dan Zemlje poteka v znamenju obnavljanja našega planeta pod sloganom Restore Our Earth™ (Obnovimo Zemljo). Ozaveščanje o pomenu vzpostavljanja čistega okolja in ohranjanju pogojev, ki omogočajo zdravo življenje je v tem času je še posebej pomembno. Podarimo naravi in Zemlji darilo vsak dan z odgovornim ravnanjem s pitno vodo, odpadnimi vodami in odpadki.

Ob jutrišnjem svetovnem dnevu Zemlje želimo spomniti, kako tudi mesto Celje skrbi za naš planet in okolje, v katerem živimo, in na katere naravne danosti smo ponosni. Na svoj edinstven način preko vsakega posameznika in njegovega odgovornega odnosa do danosti, ki so prav tako edinstveni v vsej svoji lepoti in edinstvenosti. Edinstvenost je v enkratni hipni danosti, ki se je zgodila daleč, daleč nazaj pred mnogimi milijoni stoletij, desetletij, let. Zadnjih nekaj stoletij ravno zaradi zelo »intenzivnega« odnosa, žal moram pripomniti vse prevečkrat, slabega, celo brezobzirnega do zemlje same, se poraja in pojavlja nova filozofija, miselnost tudi ravnanja ki nakazujejo spremembe. Spremembe ki jih pogojuje seveda strah da to intenzivno izrabljanje »matere zemlje« enkrat to ravnanje njenih otrok izčrpa. Izčrpano »mater« je treba najprej spraviti k sebi, potem pa se je treba posvetiti negi in popravljanje njene vitalnosti in krepitvi njenega zdravja. Dokler bo »mati« zdrava bomo tudi mi.

V Mestni občini Celje veliko pozornosti namenjajo skrbi za okolje, zelenim površinam in naravnim danostim. Mestu je preteklost zapustila kar nekaj okoljskih izzivov. Predvsem to zadnje nam nalaga veliko odgovornost, ki se je zavedamo.

Ob tem pa knežje mesto obdajajo čudovite in raznolike naravne danosti, ki kakovost življenja dvigujejo na visoko raven, saj ponujajo številne možnosti za opazovanje, učenje, sprostitev, športno udejstvovanje oziroma preživljanje časa v naravi, kar je dandanes privilegij.

Celje je eno tistih srečnih mest, ki ima ohranjene gozdove in druge zelene površine v neposredni bližini mestnega jedra. To znamo ceniti in dobro izkoristiti. Naravna bogastva v knežjem mestu bogatijo in zdravijo okolje ter imajo pomembno socialno funkcijo. Da bo ta sreča da smo v družbi mest ki imajo to srečo, da smo lahko srečni in da to traja , je potrebno vztrajno, permanentno prizadevanje in delovanje tudi ukrepanje na dolge proge na različni področjih.

Foto: Gregor Katič

Pomembna vloga dreves

Eno teh področij je odnos do dreves v samem, skorajda mestnem jedru, v mestu in njegovem širšem centru, na obrobju mesta kot tudi v neposredni bližini mesta.

V mestnem okolju imajo za nas drevesa naravovarstveno, ekološko, kulturno, zgodovinsko, znanstveno in vzgojno–izobraževalno vrednost. Drevje vpliva na mikroklimo, blaži hrup, zadržuje dež, proizvaja kisik in ustvarja protivetrno zaščito. Drevesne krošnje blažijo vplive škodljivega sončnega sevanja, ozona in drugih škodljivih delcev v zraku. Nenazadnje so drevesa življenjsko okolje različnih živalskih vrst.

V Celju raste veliko dreves, ki jih imajo občani zelo radi in jih želijo ohraniti. Zaradi slabe vitalnosti jih je vsako leto na javnih zelenih površinah treba kar nekaj odstraniti, obenem pa vsako leto je na novo zasajenih okoli 150 novih dreves in grmovnic. Mestna občina Celje je z Odlokom o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot naravnega pomena v Mestni občini Celje zavarovala kar 17 evidentiranih izjemnih dreves, s tem pa prispevala k njihovi ohranitvi in jim zagotovila posebno varstvo.

Celjski Mestni gozd je bil v letu 2011 izbran med pet evropskih primerov dobre prakse. Mestna občina Celje že vrsto let načrtno odkupuje gozdove v neposredni bližini mesta ter v njih ureja sprehajalne poti in druge uporabne površine. Celjani se radi sprehodijo po Srčni poti na bližnji Anski vrh in Miklavški hrib, od koder se ponuja čudovit razgled na Celje, Stari grad in okolico.

Tudi o skrbi za vodne vire in površine v mestu in neposredni bližini mesta, je poskrbljeno na primeren način. V zadnjih 20-ih letih se je kakovost vode v Savinji in tudi drugih vodotokih v Mestni občini Celje bistveno izboljšala. Razlog je predvsem izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav. Tako je Savinja od Celja do Zidanega mosta od leta 2013 zaradi naseljenosti redkih ribjih vrst (platnica, zvezdogled, beloplavuti globoček, velika nežica) vključena v Naturo 2000.

Na območju Volček med Celjem in Proseniškim(dobre tri kilometre iz centra mesta) se razprostira edini večji še ohranjen kompleks vlažnih travnikov v Mestni občini Celje. Volčeke so uvrščene v Naturo 2000, kar pomeni, da so naravovarstveno visoko vrednotena površina.

Foto: Simbio

Da bi mi in zemlja preživeli moramo živeti zdravo in sonaravno.

Vse je podrejeno ohranjanju in izboljšanju kakovosti bivanja in okolja. Zato je mnogo vloženo, predvsem znanja in veliko denarja tudi na račun prednosti pri znanju in odzivnosti v sami občini. Zato se lahko pohvalijo z čistilno napravo, ki je bila odprta leta 2004 in je še vedno najsodobnejša v Sloveniji in čisti odpadno vodo mesta Celje in okoliških naselij. O obstoju regijskih objektov za predelavo odpadkov ter upoštevanju najstrožjih merilih in dognanj na področju, varne, toplotno varčne, ekološko sprejemljive gradnje novih ter ekoloških in energetskih sanacij starejših objektu ni treba izgubljati besed. Mesto tako rekoč živi na način trajnostne orientacije ohranjanja zdravega in spodbudnega ter spodobnega življenja v njem.

Trajnostna prihodnost je edina prava prihodnost. V to močno verjamemo in pospešeno vlagamo v trajnostne projekte. Tako delamo velike in pomembne korake proti še bolj zeleni prihodnosti. Meščani so zadovoljni z takšno miselnostjo o prihodnosti v knežjem mestu.

Vse to Mestni občini uspe Celje v sodelovanju z društvi in zavodi s katerimi skupaj pripravlja aktivnosti, s katerimi ozaveščajo ljudi o pomenu trajnostne mobilnosti in skrbi za okolje. Da se to naseli v njihovo miselnost. Od tod naprej do zdravega okolja in mesta ter načina življenja, je pot mnogo krajša, lepša in prijaznejša do vseh.

Le da bomo vztrajni in neomajni v svoji naravnanosti da nam bo zemljica še dolgo naša zdrava!

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno