LokalnoV fokusuŽivljenje

Nova Interaktivna karta »MARIBOR – OKOLJE IN ZDRAVJE« omogoča dostop do aktualnih podatkov o kakovosti zraka, vode in tal

Skupna služba varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor kot idejni vodja projekta je v sodelovanju s partnerji – Nacionalnim laboratorijem za zdravje okolje in hrano, Geološkim zavodom Slovenije in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje – pripravila interaktivno spletno karto Maribor – okolje in zdravje, na kateri lahko vsak občan dostopa do aktualnih podatkov o stanju okolja v občini in njeni širši okolici. V karto so vključeni tudi nekateri zdravstveni podatki o prebivalstvu. Karto zdaj testno predstavljajo širši javnosti.

Številni podatki, tako o okolju kot o zdravju, se sicer redno zbirajo tako na občini kot v okviru drugih strokovnih institucij, vendar so bili doslej javnosti dostopni in predstavljeni razpršeno, na primer samo na spletnih straneh posameznih institucij. Zato je v letu 2019 MOM pristopila k vzpostavitvi
informacijskega sistema za spremljanje okoljsko–zdravstvenih podatkov na enem mestu, v okviru tega sistema je bila karta tudi oblikovana. Skupni sistem je torej enotna točka zbiranja in obdelave podatkov in bo lahko služila tudi za gradnjo napovednih modelov kakovosti okolja, življenja in zdravstvenega stanja prebivalcev. Doslej so vzpostavili informacijski sistem za prikaz stanja zunanjega zraka, podzemnih voda in tal ter letnih podatkov o zdravstvenem stanju na območju Mestne občine Maribor.

Vir: MO Maribor

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno