Foto: Pixabay
GospodarstvoSlovenijaV fokusu

Nepovratna sredstva za digitalno preobrazbo malih in srednje velikih podjetij

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za javni razpis »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D React EU)«. Skupna višina sredstev za javni razpis, ki ga bo izvajal Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, znaša 30 milijonov evrov, sredstva pa bo v celoti prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU. Gre za že peto naložbo iz pobude React-EU za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v malih in srednje velikih podjetjih. S tem se bosta spodbudila rast in razvoj podprtih podjetij, odpravljale pa se bodo tudi posledice pandemije Covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja ter vpeljave digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in ohranitev delovnih mest. Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov. Na ta način bodo podjetja kratkoročno ohranila tržni položaj, dolgoročno pa krepila položaj na obstoječih trgih ter prodirala na nove trge.

V okviru javnega razpisa bo sofinanciranih najmanj 300 projektov oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 odstotke. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo bo javni razpis, na katerega se lahko prijavijo podjetja s sedežem, poslovno enoto ali podružnico na območju Republike Slovenije, objavil predvidoma v petek, 18. 6. 2021.

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč