LokalnoV fokusu

Nekateri izmed občanov preveč ležerni ali nevedni: Inšpektorji so ponovno poostreno nadzirali nedovoljeno ravnanje s komunalnimi odpadki

Kot se da sklepati so inšpektorji iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, občine Braslovče, občine Laško, občine Polzela, občine Štore, občine Tabor, občine Vransko in občine Žalec, so prejšnji teden skupaj s komunalnim nadzornikom podjetja Simbio, d. o. o., na več lokacijah v Celju in Žalcu izvajal poostren nadzor nedovoljenega ravnanja s komunalnimi odpadki. 

V čem pa je težava?

Ugotovili so namreč, da občanke in občani pogosto pravzaprav niti ne vedo, kaj je potrebno odlagati v zelen, kaj v rumen zabojnik. Največja težava je(?) plastična embalaža, katere količina se je med epidemijo zelo povečala. Ponekod ugotavljajo, da so zeleni zabojniki, ki so namenjeni mešanim komunalnim odpadkom, napol napolnjeni, po drugi strani pa so rumeni zabojniki, ki so namenjeni plastični in papirni embalaži, prenatrpani. Še vedno je precej primerov, ko občanke in občani ne ločujejo. 

Ugotoviti se da tudi, da so ljudje premalo poučeni, kateri odpadek spada v kateri zabojnik, dostikrat pa je razlog za nepravilno ločevanje tudi malomarnost. Prej so bili vajeni v klasičnega zabojnika tudi na silo kaj stlačiti, sedaj pa pri obstoječih odprtinah na novih zabojnikih to preprosto ne gre. Kosovne in gradbene odpadke prepogosto odlagajo kar ob ekoloških otokih, namesto da bi jih odpeljali in brezplačno odložili v njim najbližji zbirni center. Za občane Mestne Občine Celje je to zbirni center RCERO v Bukovžlaku. 

Ob tem prvem obisku bi naj bili kršilci deležni opozoril oziroma je inšpektorat znanim kršiteljem izdal pisna opozorila. Naslednja večja akcija nadzora je predvidena v mesecu septembru. Pričakujemo izboljšanje, sicer bo potrebno izdajati plačilne naloge. Predpisana globa za tovrstne kršitve je za fizične osebe 100 € za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pa 1000 €.  Žal, še vedno ostaja težava , da nekateri »eko« analfabeti , posebej če so od drugod, v zavetju teme in nočnega miru odložijo( manjši kosi predmetov iz gospodinjstva) in  odidejo neznano kam. Da se iz tega ugotoviti, da brez barier(ovir) oziroma fizično dostopnostjo samo za tiste ki so v resnici tam stanujoči. V takšnem primeru je lažja identifikacija kršitelja. Inšpektorat je že v aprilu začel s poostrenim nadzorom. Kljub večkratnim dobronamernim opozorilom in ozaveščanju  se namreč še vedno dogaja, da ljudje ne ločujejo ter da se odpadki kopičijo tudi na ulicah, travnikih, v gozdu in ob sprehajalnih poteh. Danes slika ni nič boljša. Odloženih ali nemarno zavrženih je kar nekaj premetov ali odpadkov. Rešitev je ob dnevih ko je povečana fluktuacija sprehajalcev, da je prisoten mestni redar, ki bi lahko sproti sankcioniral namerne kršitelje.

Vsem občankam in občanom, ki pravilno odlagajo odpadke in skrbijo za čisto okolje vsekakor hvala, pa na jih ne spravlja v obup nejevoljo nezadostno spoštovanje s strani drugih.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno