Foto: MO Maribor
LokalnonaravaV fokusu

Na pobočju Piramide odstranili večje rastišče invazivnih velikih pajesenov

Konec meseca maja je Mestna občina Maribor v okviru projekta ALPTREES koordinirala odstranjevanje večjega rastišča velikih pajesenov na južnem pobočju Piramide, ki sodi v širše zavarovano območje Mestnega parka. Veliki pajesen sodi med invazivne tujerodne drevesne vrste, ki se hitro širijo in povzročajo škodo, zato je bilo s strokovnega vidika odločeno, da se dotična drevesa odstranijo.

Veliki pajesen sodi med invazivne tujerodne drevesne vrste

Veliki pajesen sodi med invazivne tujerodne drevesne vrste, ki se hitro širijo in povzročajo škodo. MO Maribor to vrsto dreves odstranjuje kot partner projekta ALPTREES, ki je delno financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Teren so počistili dijaki in profesorji Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor.

Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor opravila zahtevno nalogo

Odstranjevanje velikega pajesena so izvedli dijaki in profesorji Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor. Območje bodo v prihodnjih dneh začasno zaščitili s črno folijo, ki bo velikemu pajesenu preprečevala nadaljnjo rast. Dijaki so na ta način pri praktičnem pouku spoznavali lastnosti lesa tujerodnih ( invazivnih) drevesnih vrst in možnosti njihove uporabe. Na Srednji lesarski in gozdarski šoli v prihodnosti načrtujejo tudi pripravo razstave izdelkov iz lesa tujerodnih vrst.

Vir: Mestna občina Maribor

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno