Foto: MNZ
Politikapredsedovanje Svetu EU - SLO 2021SlovenijaV fokusu

Na neformalnem srečanju odbora SCIFA o dosjejih s področja migracij in upravljanja meja

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je 7. in 8. julija 2021 v Portorožu potekalo neformalno srečanje Strateškega odbora za priseljevanje, meje in azil (SCIFA). Na srečanju, ki ga je vodil svetovalec za notranje zadeve na Stalnem predstavništvu pri EU Bruselj in nacionalni delegat Slovenije v SCIFA Matej Torkar, so razpravljali o predlogu uredbe o azilnem postopku in se osredotočili na vlogo agencij EU pri upravljanju zunanjih meja EU in podporo, ki jo v tem okviru nudijo državam članicam.

Uvodoma je udeležence pozdravil minister za notranje zadeve Aleš Hojs. »Migracije in upravljanje meja sta eni izmed ključnih vprašanj, s katerimi se v zadnjih letih sooča celotna EU,« je dejal Hojs. Pri tem je izpostavil vlogo odbora SCIFA: »Zato je toliko bolj pomembna vaša vloga pri približevanju stališč držav članic in iskanju konkretnih odgovorov, da lahko kar najbolje napredujemo v pogajanjih o Paktu o migracijah in azilu.«

Tako so udeleženci govorili o predlogu uredbe o azilnih postopkih in v tem okviru razpravljali o mejnih postopkih, katerih namen je uvedba prve obravnave nekaterih kategorij prosilcev takoj ob njihovem vstopu v EU. Obvezna narava mejnih postopkov ostaja ključno nerešeno vprašanje. »Odbor SCIFA pa je na srečanju oblikoval usmeritve za nadaljevanje dela na tehnični ravni glede obsega in izjem iz mejnih postopkov v pristojni delovni skupini Sveta,« je dejal nacionalni delegat Slovenije Matej Torkar. Na zasedanju je kot sopredsedujoča odboru SCIFA sodelovala tudi generalna direktorica za migracije Nataša Potočnik, ki je po zasedanju izrazila zadovoljstvo: “Nakazane so bile določene rešitve, s tem smo pokazali, da lahko postopoma, korak za korakom, dosežemo napredek pri oblikovanju skupne migracijske politike EU.”

Drugi del srečanja so udeleženci namenili razpravi o (deljeni) odgovornosti za upravljanje meja, ki jo nosijo tako države članice kot EU. To pomeni, da države članice ohranjajo glavno odgovornost za upravljanje in nadzor meja, ker pa gre za skupni interes EU, jih mora ta pri tem podpirati. »Pregledali smo mandate agencij EU (Frontex, EASO, Europol in Eu-Lisa) in njihove možnosti za podporo državam članicam ob zunanjih mejah EU, ki so pod največjim migracijskim pritiskom,« je dejal Torkar. Udeleženci so oblikovali strateške usmeritve, kako lahko s skupnimi napori izboljšamo varovanje meja in pri tem v duhu evropske solidarnosti pomagamo najbolj obremenjenim državam članicam.

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika