GospodarstvoLokalnoV fokusu

Mestna občina Maribor je objavila dva razpisa za spodbujanje razvoja podjetništva

Mestna občina Maribor (MOM) je v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani objavila dva javna razpisa, namenjena razvoju podjetništva, povečanju števila delovnih mest in zmanjševanju brezposelnosti ter zagotavljanju pogojev za hitrejšo rast mikro- in malih podjetij s sedežem na območju občine.

Predmet prvega javnega razpisa – Javnega razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja v MO Maribor za leto 2021 – je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za razvoj podjetništva, povečanje števila delovnih mest in zmanjševanje brezposelnosti na območju občine v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis. Iz razpisa bodo financirani stroški samozaposlovanja upravičencev s stalnim bivališčem in poslovnim sedežem na območju MOM, ki so oziroma bodo samozaposlitev realizirali med 12. septembrom 2020 in 8. septembrom 2021. Dodatno, med drugim, velja pogoj, da je (bil) upravičenec neposredno pred samozaposlitvijo vsaj 30 dni prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelna oseba ali da je (bil) v delovnem razmerju in je samozaposlitev realiziral neposredno po prenehanju delovnega razmerja.

Za ta razpis je v proračunu MOM zagotovljenih 249.800 evrov. Posamezni upravičenec lahko iz razpisa pridobi do deset minimalnih mesečnih plač (v primeru, da se je samozaposlil iz brezposelnosti) oziroma do pet minimalnih plač, če se je samozaposlil neposredno po zaposlitvi. Drugi javni razpis – Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za nakup nove opreme v MO Maribor v letu 2021 – je namenjen mikro- in malim podjetjem z največ 49 zaposlenimi. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast teh podjetij. Upravičenci bodo lahko pridobili sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (nakup nove opreme, patentov, licenc in programske opreme). Prejemnik mora zagotoviti vsaj 25 odstotkov lastnih sredstev, za upravičene pa štejejo stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju od 1. septembra 2020 do 8. septembra 2021. Posamezni upravičenec lahko po tem razpisu prejme največ 5000 evrov pomoči. V letošnjem proračunu MOM je za ta razpis namenjenih 149.850 evrov.

Pri ukrepih aktivne politike zaposlovanja Mestna občina Maribor sodeluje z Zavodom RS za zaposlovanje, OE Maribor, in z drugim institucijami, ki izvajajo ukrepe za spodbujanje gospodarstva. Skupaj proučujemo smiselnost posameznih ukrepov in pristopamo k njihovemu izvajanju tako, da bodo kar najbolj prispevali razvoju gospodarstva oziroma podjetništva.

Vir: MO Marbor

Mogoče vam bo všeč