Foto: MO Celje
LokalnoV fokusuŽivljenje

MO Celje: Zavzemamo se za sanacijo celjske kotline, ki pa zahteva celovit, usklajen in strokoven pristop Neusklajenost deležnikov dela večjo škodo kot pa samo stanje na terenu

Glede na že znano nekaj časa trajajoče soliranje Celjske poslanke Janje Sluga, tokrat o njenem »vplivu« preko njenega predloga »Zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini«. Tokrat, kot je bilo večkrat prej, v slogu ki sem ga omenil prej, obkrožena z eko »avnturisti« in jezdeci na populističnimi oblaki, ki jih pozna celjska naravovarstvena scena, se lotila delanja škode. Zato so danes na občini Celje kot ene pomembnih dejavnikov, bili primorani podati izjavo v zvezi s tem.

V tej izjavi pravijo: “Na Mestni občini Celje se že vrsto let zavzemamo za celovito sanacijo celjske kotline. Od leta 2002, ko je Mestna občina Celje prevzela v posest območje stare Cinkarne, ki je zaradi nekdanje industrije najbolj onesnaženo s težkimi kovinami, si kot lokalna skupnost prizadevamo, da bi ga postopoma reurbanizirali. Sanacija nevarnih zemeljskih izkopov, ki so nastali ob gradnji komunalne opreme za potrebe širitve reurbaniziranega območja, nas je stala nekaj več kot milijon evrov. Pred petimi leti smo se pridružili projektu GreenerSites in s pomočjo evropskih sredstev pripravili strateški dokument, ki bo v veliko pomoč pri sanaciji tega degradiranega območja in tudi pri urejanju drugih območij, kot so denimo zelenice, parki, poti ob prometnicah in med drugim tudi zemljišča za rekreacijske namene”.

Znano je da so pred leti s sredstvi iz občinskega proračuna zamenjali tudi onesnaženo zemljino na igriščih dveh celjskih javnih vrtcev. Pri tem je Ministrstvo za okolje in prostor prepoznalo, da je sanacija igrišč, na katerih se igrajo otroci, nujno potrebna in je prevzelo projekt.

Za predlog »Zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini« so na žalost izvedeli šele iz medijev

Razočaranje je toliko večje da so MO Celje pri pripravi predloga zakona popolnoma zaobšli, niso ji nobene vloge, kaj šele aktivne, kar je do občanov izjemno podcenjujoče, predvsem pri predlagateljici, »Celjski« poslanki, ki ni povezana z nobeno stranjo razen s svojo samovšečnostjo in njenih eko jezdecev, s poudarkom na nekaj znanih stalnih nastopačev, ki jih pozna ožja in širša celjska okolica. Po pregledu vsebine predloga zakona se še postavlja vprašanje, ali je predlog zakona skladen z ustavo in zakonodajo. Prav tako ni jasno ali ima ta predlog ustrezno pravno podlago za urejanje zadevne problematike. Odstopa namreč od osnovnega okoljskega načela prava Evropske unije, ki glasi »povzročitelj plača«. Še več, Mestni občini Celje nalaga, da zagotovi 25 odstotkov sredstev za izvajanje programa ukrepov, pri čemer ji ne zagotovi potrebnih finančnih virov. Ob tem pa povzročitelje k ničemur ne obvezuje, saj predvidi zgolj možnost, da Mestna občina Celje in Cinkarna Celje, d. d., skleneta sporazum, s katerim se dogovorita o višini in dinamiki izplačevanja sredstev.

Če še enkrat dodam, da ti ekološki mlatilci prazne populistične slame, se borijo za pet minut slave in odrskih luči. Glede na iztrošenost in brezidejnost pa je boljše da zamenjajo področje delovanja ter prepustijo reševanje tozadevnih problematik poznavalcem , kompetentnim in predvsem verodostojnim avtoritetam na obravnavanem področju.

Že sedaj veljavni Zakon o varstvu okolja v prvem odstavku 24. člena določa, da lahko Vlada del okolja ali posamezno območje s predpisom določi kot degradirano okolje, če je na podlagi meril razvrščeno v razred ali stopnjo največje obremenjenosti. V sodelovanju z občino, na območju katere je degradirano območje, lahko Vlada določi program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovih delov na tem območju. V zakonu je tudi predvideno, da občine sodelujejo pri določitvi programa in prejmejo delež sredstev za izvedbo nalog, ki jih morajo opraviti.

V nekaterih medijih so zasledili, da je Vlada RS po besedah poslanke Janje Sluga odobrila 44 milijonov evrov namenskih sredstev za okoljsko sanacijo celjske kotline. Vlada RS nas o tem doslej ni obvestila, niti ne vemo, kdaj naj bi se to zgodilo. Če drži, pa smo tega zelo veseli, saj bi bila ta sredstva še kako potrebna za izvedbo sanacije. Vsekakor pa bi si želeli aktivne vloge pri pripravi konkretnih ukrepov, o katerih po navedbi poslanke odloča vlada.

Na občini so veseli da se je o sanaciji celjske kotline na državni ravni ponovno začelo na glas govoriti, saj je le-ta izjemnega pomena za nas in za generacije, ki prihajajo za nami. Ker gre za zelo zahteven projekt, pa je nujno potreben celovit, usklajen in strokoven pristop. Upamo da bo zares kdo prevzel vajeti reševanja, le če je kos problematiki ob prepotrebni koordinaciji in na koncu usklajenosti do končne rešitve v dobro vseh.

O dejanjih omenjene neuvrščene, nepovezane in solistično naravnane poslanke, pa če en prej pa čez slabo leto ob morebitnem poskusu predstavljanja občanov Celja. Do takrat lahko raziskuje druga področja človekovega bivanja, ki niso povezana z več izdatki kot je njena »zaslužena« plača.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno