Foto: Pixabay
EvropaV fokusuŽivljenje

Ministrice in ministri EU za zaposlovanje in socialno politiko sprejeli Priporočilo Sveta o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke

Ministrice in ministri EU za zaposlovanje in socialno politiko so danes na zasedanju Sveta sprejeli Priporočilo Sveta o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke, katerega cilj je preprečevanje socialne izključenosti pomoči potrebnih otrok z zagotavljanjem dostopa do ključnih storitev.

Minister Cigler Kralj je ob tem povedal: »Globoko sem prepričan, da v 21. stoletju noben otrok ne bi smel živeti v  revščini in brezizhodnosti. Naše starajoče se družbe si preprosto ne morejo privoščiti izgube človeškega potenciala. Naša odgovornost je, da omogočimo razvoj potencialov vsakega otroka, da postane aktiven državljan in v celoti sodeluje v družbi. Vlaganje v otroke je najboljša naložba v našo prihodnost!« Ministri so razpravljali tudi o nadaljnjih korakih za krepitev socialne Evrope s poudarkom na izvajanju zavez, dogovorjenih na Socialnem vrhu v Portu maja 2021. Strinjali so se, da bodo v prihodnje aktivno delovali v smeri doseganja močne, socialne Evrope na EU in nacionalnih ravneh.

Minister Janez Cigler Kralj Foto: Nebojša Tejić, STA

Na zasedanju so ministri podali svoja politična stališča o predlogu Direktive o ustreznih minimalnih plačah. Minister Cigler Kralj je poudaril, da so cilji direktive izjemno pomembni, saj, kot je dejal minister: »Strinjamo se, da ne moremo sprejeti, če nekdo, ki svoj čas in energijo vlaga v delo, ne more dostojno preživeti.« Hkrati pa je potrebno poiskati rešitve, ki podjetjem ne prinašajo nepotrebnega administrativnega bremena. Pomembno je ohranjati nacionalne sisteme, ki dobro delujejo in spoštovati avtonomijo socialnih partnerjev. Napovedal je, da bo slovensko predsedstvo nadaljevalo obravnavo predloga in iskalo rešitve, ki bodo omogočale dosego čim širšega dogovora o predlogu.

Sprejeti so bili tudi sklepi Sveta o delu na domu in o socialno-ekonomskem vplivu COVID-19 na enakost spolov. Svet je sprejel tudi sklepe o strategiji za pravice invalidov 2021–2030, ki bo članice spodbudila k sprejemu ambicioznih načrtov za izboljšanje življenja invalidov v EU.

Ob zaključku zasedanja je minister Janez Cigler Kralj predstavil prednostne naloge v času slovenskega predsedovanja na področju zaposlovanja, socialne politike in enakih možnosti. Slovenija si bo prizadevala za uspešno okrevanje po pandemiji, za odporen in vključujoč trg dela, ki bo delavcem v Evropski uniji zagotavljal dostojno življenje ter družbo, ki ne bo pozabila na najbolj ranljive.

Ob robu zasedanja se je slovenski minister srečal s komisarko za enakost Heleno Dalli, komisarjem za delovna mesta in socialne pravice Nicolasom Schmitom, francosko ministrico za delo, zaposlovanje in integracijo Elisabeth Borne, estonsko ministrico za socialno zaščito Signe Riisalo, avstrijskim ministrom za delo Martinom Kocherjem, švedsko ministrico za zaposlovanje Evo Nordmark, danskim ministrom nemškim državnim sekretarjem na zveznem ministrstvu za delo in socialne zadeve Rolfom Schmachtenbergom in namestnico češke ministrice za delo in socialne zadeve Martino Štepankovo.

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa