Foto: Svet EU
Kmetijstvopredsedovanje Svetu EU - SLO 2021SlovenijaV fokusu

Ministri EU za kmetijstvo in ribištvo zaključili svet pod portugalskim predsedstvom. Vajeti AGRIFISH prevzema Slovenija

Ministri EU za kmetijstvo in ribištvo so zaključili dvodnevno zasedanje, kjer je bila v ospredju potrditev dogovora o reformi Skupne kmetijske politike (SKP). Ministri so v okviru ribiških točk razpravljali še o Sporočilu o stanju Skupne ribiške politike in posvetovanju o ribolovnih možnostih za leto 2022. V okviru fitosanitarnega področja pa so ministri v obliki Odločbe Sveta pozvali Komisijo k predložitvi študije o uporabi bioloških zatiralcev (makroorganizmov) proti rastlinskim škodljivcem, potekala pa je tudi razprava o določitvi cilja zaščite medonosnih čebel. Zasedanja se je s strani Slovenije udeležil minister dr. Jože Podgoršek, ki je s portugalskima ministroma, pristojnima za ribištvo in kmetijstvo opravil tudi simbolično predajo predsedovanja Svetu EU AGRIFISH. V okviru zasedanja je minister opravil tudi več dvostranskih srečanj z ministricami in ministri drugih držav članic EU.Tokratno dvodnevno zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo je bilo zadnje zasedanje pod portugalskim predsedstvom. V ospredju je bila potrditev dogovora o reformi Skupne kmetijske politike (SKP). Dosežen dogovor obsega vse tri zakonodajne predloge (Uredbo o strateških načrtih, dopolnitev Uredbe o skupni ureditvi trgov ter Horizontalno uredbo).Ob zaključku zasedanja, posebej kmetijskega in ribiškega dela, sta potekali simbolični predaji vodenja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo od portugalskih ministrov za ribištvo in kmetijstvo. Minister se je obema ministroma na ločenih dogodkih iskreno zahvalil za izjemno in naporno delo v zadnjih šestih mesecih ter izrazil prepričanje, da bo Slovenija po najboljši moči naredila vse, da bo nadaljevala začrtane naloge.

Na zasedanju Sveta EU so ministri med drugim obravnavali tudi naslednje vsebine:

  • Ministri so sprejeli Odločbo Sveta o uporabi bioloških zatiralcev (makroorganizmov) proti rastlinskim škodljivcem in s Komisijo pozvali, da predloži študijo o stanju in možnostih glede vnosa, ocenjevanja, gojenja, trženja in uporabe bioloških zatiralcev-makroorganizmov na ozemlju EU in predlog glede na rezultate študije. V razpravi je bila izpostavljena pomembnost harmoniziranega pristopa na EU ravni glede uporabe makroorganizmov kot bioloških zatiralcev. Podprli so pripravo študije o varni rabi makroorganizmov in ocene vpliva na okolje in zdravje ljudi ter pozvali Komisijo, naj pripravi predlog možnih ukrepov, če bodo potrebni glede na rezultate študije.
  • Komisar Sinkevičius je Svetu predstavil vsakoletno Sporočilo Komisije o stanju Skupne ribiške politike in posvetovanju o ribolovnih možnostih za leto 2022. Sporočilo je pomemben dokument, saj Komisija v njem vsako leto junija ali julija nakaže načrtovani pristop glede določanja ribolovnih možnosti (tj. celotnih dovoljenih ulovov, kvot in omejitev ulova in ribolovnega napora) za drugo polovico leta, ki ji sledi sprejemanje letnih uredb o ribolovnih možnostih za naslednje leto. Slovenija je izrazila podporo predlogom, ki so namenjeni ohranjanju in trajnostnemu upravljanju ribolovnih virov in upoštevajo specifične značilnosti in potrebe slovenskega ribištva.
  • Skupno stališče Sveta EU glede predloga Uredbe o spremembi različnih uredb glede nadzora ribištva je prva večja revizija sistema Unije za nadzor ribištva od zadnje reforme leta 2009, ki se med drugim osredotoča na elektronsko spremljanje za nadzor (vključno z iztovarjanjem), nadzor moči motorja, revizijo sistema sankcij za hude kršitve pravil skupne ribiške politike. Slovenija je kompromisni predlog podprla.
  • Ministri so opravili razpravo o določitvi cilja zaščite medonosnih čebel v okviru pregleda Smernic Evropske agencije za varno hrano (EFSA) za čebele iz leta 2013. Slovenija pozdravlja pristop, da se v okviru revidiranih smernic določi posebni cilj zaščite čebel, kar bo jasno sporočilo o pomenu zaščite čebel na ravni EU. Slovenija se zavzema za ohranitev ravni zaščite iz leta 2013 ter podpira enotno vrednost za celotno EU v obliki številčne vrednosti sprejemljivega zmanjšanja velikosti čebeljih družin. Ob tem je potrebno pri določitvi tega cilja in morebitni spremembi le-tega v prihodnosti izhajati iz znanstvenega razvoja modelov za oceno vpliva pesticidov na čebele in v primeru novih spoznanj izvesti novo revizijo teh smernic.
  • Ministri so opravili razpravo o stanju na kmetijskih trgih in pozdravili postopno odprtje storitev sektorja HoReCa, odpravi omejitev pretoka ljudi in blaga, povezanega s pandemijo covid-19. Države članice pozdravljajjo nadaljnje okrevanje kmetijskih trgov po epidemiji covid-19.
  • Evropska komisija je podala informacije o skupnih ukrepih na protimikrobno odpornost in z zdravstvom povezane okužbe (JAMRAI) ter o stanju protimikrobne odpornosti. Pri tem je izpostavila priporočila, kot so revizija zakonodaje na področju javnega zdravja, farmacevtskem delu, določitev novih antibiotikov, okrepitve nove agencije na področju pripravljenosti in odzivanja ter pregled akcijskih načrtov za protimikrobno odpornost. Države članice so se strinjale, da je protimikrobna odpornost pomembna tema in da je nujna krepitev mreže »Enega zdravja«.
  • Portugalsko predsedstvo je poročalo o ključnih ugotovitvah iz poročila »Prehranska dopolnila, pot naprej«. Komisija pa je podala tudi informacijo glede pravočasne priprave in sprejetja programov za izvajanje prihodnjega Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (EMFAF) z namenom povečanja dodane vrednosti javnih naložb v ribištvo in akvakulturo v okviru programa Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter o izvajanju direktive o pomorskem prostorskem načrtovanju.

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kmetijstvo