Foto: GOV.si
EvropaGospodarstvoprometSlovenijaV fokusu

Jernej Vrtovec z evropskimi ministri za promet o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja Svetu EU

Prvi cilj predsedovanja zastavila odpornost, okrevanje in strateško avtonomijo Evrope

Po besedah ministra Jerneja Vrtovca, si je Slovenija kot prvi cilj predsedovanja zastavila odpornost, okrevanje in strateško avtonomijo Evrope. Cilj je Unija, ki bo odporna na krize, vključno z vprašanjem strateške avtonomije EU, ter okrevanje evropskega gospodarstva, ki bo temeljilo na digitalnem in zelenem prehodu. Vse te cilje bomo zasledovali tudi na področju prometne politike. »Slovensko predsedstvo bo na področju prometa sledilo dvema glavnima ciljema – trajnosti in odpornosti. Promet je eden glavnih sektorjev za zagotovitev uspeha politike razogljičenja. Po drugi strani pa je promet eden izmed sektorjev, ki ga je pandemija najbolj prizadela, zato moramo zagotoviti okrevanje sektorja in povečati njegovo odpornost. V praksi in v skladu s trenutnimi in prihajajočimi predlogi, bosta glavni politični prednostni nalogi Slovenije na področju prometa e-mobilnost in alternativna goriva,« je poudaril minister za infrastrukturo in dodal, da še v tem letu pričakujejo prometni sveženj o infrastrukturi in digitalizaciji, katerega namen bo prav tako povečati odpornost sektorja in promocija notranjega trga.

Uredba o izvajanju enotnega evropskega neba ter optimizacija kopenskega prometa

Evropski ministri za promet so na zasedanju spregovorili tudi o Uredbi o izvajanju enotnega evropskega neba. Svet je sprejel dogovor o stališču glede reforme enotnega evropskega neba. Nov predlog je namenjen izboljšanju načina organiziranja in upravljanja zračnega prometa v Evropi s posodobitvijo ter vzpostavitvijo bolj trajnostne in učinkovite poti letov, kar bi prispevalo tudi k zmanjšanju emisij iz zračnega prometa. Na področju kopenskega prometa se je Svet dogovoril o splošnem pristopu glede revidiranih pravil o uporabi najetih vozil za prevoz blaga.  Z direktivo se želi optimizirati možnosti najemanja tovornjakov v drugi državi članici ter povečati prožnost pri organizaciji tovornega prevoza in s tem produktivnost podjetij. Evropski prometni ministri so se dogovorili tudi o stališču glede predloga, ki zapolnjuje luknjo v zakonodaji in državam članicam omogoča, da še naprej zaposlujejo državljane tretjih držav v sektorju plovbe po celinskih plovnih poteh.

Spregovorili so o strategiji za trajnostno in pametno mobilnost

V razpravi o Strategiji za trajnostno in pametno mobilnost je minister Vrtovec poudaril, da se vsi srečujemo s posledicami pandemije, ki je močno prizadela tudi transportni sektor in s tem naše gospodarstvo in tudi delovanje notranjega trga. »Zagotoviti moramo okrevanje, hkrati pa izkoristiti krizo kot priložnost za izgradnjo novih, okoljsko sprejemljivejših, digitalnih in odpornejših prometnih sistemov. Za Slovenijo ostaja bistveni predpogoj za zeleni prehod izgradnja potrebne infrastrukture. Potrebujemo infrastrukturo, ki bo zagotovila prehod na nizko-emisijska vozila, infrastrukturo za multimodalnost, infrastrukturo za povezljivost in podobno,« je bil jasen minister za infrastrukturo. Po besedah ministra ostaja bistveno tudi dokončanje omrežja TEN-T, vključno z Zahodnim Balkanom in ostalo soseščino. »V okviru vseevropskega prometnega omrežja so hkrati bistvena urbana vozlišča. S tega vidika nestrpno pričakujemo objavo revizije omenjenih dosjejev s strani Komisije še letošnje leto,« je še dodal minister Vrtovec.

Vir: GOV.si, Foto: Pixabay

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa