KmetijstvoPolitikaSlovenijaV fokusu

Minister dr. Jože Podgoršek o izzivih kmetovanja z mladimi prevzemniki kmetij

V okviru projekta #Zelena generacija – Young Village Folk se je minister dr. Jože Podgoršek danes udeležil pogovora z mladimi slovenskimi kmeti in predstavniki Zveze podeželske mladine na turistični kmetiji Urška nad Zrečami. Spregovorili so o izzivih prevzema kmetij, izmenjali izkušnje in primere dobrih praks ter se dotaknili inovativnih idej pridelave hrane tudi v prihodnosti.

V evropskem projektu Televizije Slovenija #Zelenageneracija – Young Village Folk so v zadnjem letu nastale številne zgodbe mladih, ki pridelujejo hrano v različnih državah EU in dokazujejo, da imajo mladi inovativne ideje in veliko energije za nove projekte. Ustvarjalci projekta so želeli ideje predstaviti neposredno odgovornim odločevalcem in na srečanje z mladimi kmeti in podeželsko mladino povabili pristojnega ministra. Minister Podgoršek se je vabilu z veseljem odzval, saj se zaveda, da je za ohranjanje vitalnega, poseljenega, urejenega podeželja generacijska pomladitev kmetij izjemnega pomena.

Zanimiv pogovor je razkril, da mladi prevzemniki kmetij do kmetovanja pristopajo drugače kot so generacije pred njimi. So veliko bolj podjetniško naravnani in motivirani za uvajanje tehnoloških, proizvodnih, organizacijskih in trženjskih sprememb ter inovacij. Drugačen način razmišljanja, višja izobrazbena struktura različnih smeri, boljša usposobljenost za delo, ambicioznost, inovativnost in tehnološka naprednost so razlogi za drugačne pristope k razvoju prevzetih kmetij. Vodenje kmetije vidijo kot posel, ki mora prinašati dobiček, pravijo mladi kmetje.  Čeprav se mladi prevzemniki kmetij srečujejo s pomanjkanjem lastnega kapitala in težjim dostopom do finančnih virov, ki jih potrebujejo v najbolj zgodnji fazi zagona, pravijo, da subvencije niso ključne in da si raje želijo širše sistemske podpore države, regije in lokalne skupnosti. Prav tako so omenili, da svetovalne strokovne službe ne nudijo zadosti podpore idejam in projektom nove generacije. Minister je predstavil možnosti dostopanja do virov v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je podaljšan za dve leti, ukrepa LEADER/CLLD* kot orodja za spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij ter nadaljnje podpore digitalizaciji in novim tehnologijam, ki jih bo podpirala reforma Skupne kmetijske politike. Predstavil je tudi nekaj primerov Evropskega partnerstva za inovacije.

Z navdušenjem je prisluhnil uspešnim podjetniškim zgodbam in poslovnim idejam, ki jih mladim ne manjka. Pozdravlja razvoj dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju, saj so te pomemben dodatni vir dohodka na kmetijah, ki vzpostavljajo nova delovna mesta in povezujejo pridelovalce hrane s turizmom in gastronomijo. Z okušanjem gastronomskih dobrot turistične kmetije Urška pa se je srečanje v prijetnem razpoloženju tudi zaključilo.

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kmetijstvo