cof_soft
KulturaV fokusu

Mestni svet MO Celje sprejel zaključni račun proračuna za leto 2020. Pogojen tudi z epidemijo COVID 19

Danes je v Veliki dvorani Narodnega doma v Celju potekala, po dobrih dveh mesecih od zadnje seje, 16 redna seja Mestnega sveta Mestne občine Celje. Seveda ob upoštevanju in spoštovanju vseh ukrepov in previdnosti pred korona virusom. Kljub temu optimizma ni manjkalo.

Mestni svetniki so danes sprejeli zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2020. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2020 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

,,Zelo pomembno je to, kot je poudaril župan Bojan Šrot, da je na ugodno stanje vplivalo tudi spremembe glavarine v letu 2020 ki je bila popravljena navzgor kmalu po nastopu nove vlade. Obenem pa je občina bila razbremenjena določenih dajatev v državni proračun. Obe postavki, v plus iz glavarine in v minus glede na razbremenitve ki na letnem nivoju znesejo cca nekaj če tri milijone. Če pa vzamemo da je zadolžitev nekje 34 milijonov, lahko pridemo do tega zaključka da smo rano toliko kot občina zadolženi za koliko smo kot občina bili finančno podfinacirani. Se pravi da bi bili na pozitivni nuli. To je nesporno zasluga nova vlada za katero še politično nevoščljiva opozicija prizna in reče da so župani različnih barv v dobrih odnosih z Vlado Janeza Janše. Poleg mnogih dobrih stvari in dosežkov vredni pohvale”.

ozedf_soft

Dobršen del dela in dogajanja na seji Mestnega sveta se je na nanašal na stanje izzvano z epidemijo ki globoko zarezala v vsak dan prebivalcev Celja , kar je bilo tudi po preostali Sloveniji. Pandemija je spremenila življenje ljudi na vseh področjih. Trpela je komunikacija med ljudmi, trpela je kultura, zdravje. Mesto je v preteklem letu pomagalo z določenimi transferji. In še bo, na področju kulture, pri sofinanciranju oskrbe na domu, pri domskem institucionalnem varstvu starejših. Tudi za najmlajše iz socialno šibkih družin. Lansko leto je bilo to zelo okrnjeno posebej ni bilo ničesar narejeno iz omejitev ki jih je naredil COVID 19. Dom v Baški, ki je bil za ta namen ustanovljen ni imel nobene realizacije. Mesto je pripravljeno pomagati, tako kot je danes opravila dokapitalizacijo , ohranila ga bo v življenje in ko ne bo nobenih ovir bodo otroci ki tega najbolj potrebujejo tudi zares in brez zadržka to tudi zaužili in se sprostili.

oznor_soft

Korona-čas je utrdil in tudi potrdil da so nekateri ko vedo da delajo dobro in za ljudi so tudi utrdili svoje vodstvene menedžerske veščine in sposobnosti vodenja. To je pripeljalo do tega da so potrdili ali dali soglasje za tri nove-stare direktorje kot so PGE Celje, Zdravstven dom Celje in Muzej novejše zgodovine Celje. Kot se je nekdo pošalil, da so tudi morebitni drugi, novi kandidati ugotovili da so sedanji tako dobri in vredni zaupanje tudi v naprej.

Za čuda danes ni bilo takšnih ki bi jih permanentno srbele pete in da bi brusili podplate ali drugače povedano da bi jih po nepotrebnem gnala želja po javnem nastopanju in govor v mikrofon pred širšim televizijskim avditorijem. Ali se je »racio« oglasil ali pa niso bili dovolj »zmenedžerirani« za nastopanje. Tudi to je dobro, biti zrel in svojega imena vreden in dostojen. Mestni svet je danes opravil z odliko.

Tudi skozi oči in ušesa poročevalca!

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kultura