Foto: MO Maribor
GospodarstvoKulturaLokalnoV fokusu

Mestna občina Maribor prejela odločitve o finančni podpori za investicije v skupni višini več kot milijon evrov

Mestna občina Maribor je v teh dneh prejela odločitve o finančni podpori štirim pomembnim investicijam – trem na kulturnem področju in eni na gospodarskem. Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo je izdalo odločbe, s katerimi je Mestni občini Maribor odobrilo skupno 376.082 evra sredstev za vzdrževanje treh pomembnih ( kulturnih) spomenikov: mariborskega gradu, Čeligijevega stolpa in Sinagoge. Od Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa je MOM prejela še odločitev o podpori za gradnjo ceste v Coni Pobrežje v višini 651.553 evrov.

S pomočjo sredstev iz Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala RS bo MOM najprej obnovila Čeligijev stolp. Sanirali bodo temelje, zidove, medetažne konstrukcije in odprtine v zidovih ter uredili okolico stolpa. Ti posegi so nujni, saj bodo z njimi objekt, ki je v zelo slabem stanju, revitalizirali in ohranili njegovo prvobitnost in zgodovinsko vrednost. Strešno konstrukcijo in kritino so zaradi ogrožene statike konstrukcije strehe interventno obnovili v lanskem letu. Investicija se bo začela sredi tega leta (projekt je v fazi izbire izvajalca). Skupna vrednost sofinanciranja iz proračuna Republike Slovenije je 141.500 evrov, občina pa bo znesek prejela v dveh delih: letos 70 tisoč evrov in v prihodnjem letu 71.500 evrov.

Foto: VisitMaribor, Smiljan Pušenjak

Za projekt, v okviru katerega bodo statično sanirali stabilnost stropne konstrukcije nad Viteško dvorano in obnovili dotrajano vzhodno pročelje mariborskega gradu, bo Maribor na osnovi istega razpisa iz republiškega proračuna prejel 123.027 evra, od tega 54.957 evrov za leto 2021 in 68.070 evrov za leto 2022. Pročelje na vzhodni strani bodo obnovili tako, da bo ohranjena prvobitnost spomeniško varovanega objekta. Dela bodo zajemala sanacijo temeljnih delov vkopanih zidov in vseh vidnih delov. S statično sanacijo dotrajane stropne konstrukcije nad Viteško dvorano bodo preprečili nastanek nadaljnjih poškodb na štukaturah in poslikavah na stropu. Zagotovili bodo stabilnost in protipotresno varnost stropne konstrukcije, v kasnejši fazi pa bodo lahko pristopili tudi k obnovi samih poslikav in štukatur.

Foto: VisitMaribor

Za sanacijo vlage v spomeniku državnega pomena Sinagoga Maribor pa bo občina prejela 111.555 evrov ( 78.910 evrov v letu 2021 in 32.645 evrov v letu 2022). Investicija zajema sanacijo vlage kletnih in dela pritličnih zidov, predvidena je tudi izvedba ustreznega odvajanja padavinskih vod na severni in vzhodni fasadi objekta.

Foto: SinagogaMB, Bojan Nedok

Ob tem je MO Maribor uspešno kandidirala tudi za finančna sredstva iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Z izgradnjo ceste s komunalno infrastrukturo v Coni Pobrežje ( na območju nekdanje Svile) bo omogočena dograditev Poslovne cone Pobrežje z ustreznim dostopom do glavnega vhoda v cono ter internih cest, poti in infrastrukture v notranjem delu cone, med poslovnimi objekti. Za investicijo, ki je ocenjena na 1,3 milijone evrov, je MOM pridobila 651.553 evrov. Od tega je 488.665 evrov ( 75 odstotkov) podpora Evropske unije, 162.888 evrov pa nacionalni javni prispevek iz republiškega proračuna.

Cilj projekta je v občini spodbuditi razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji, z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev za njihovo poslovanje v tej poslovni coni. Odločitvi o podpori, ki jo je izdala Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, bo sledil podpis pogodbe, temu pa postopki za začetek izvajanja projekta.

Vir: Kabinet župana MO Maribor

Mogoče vam bo všeč