Foto: MO Maribor
KulturaLokalnoŠportV fokusu

Mestna Občina Maribor pred izvedbo treh velikih projektov

Po pridobitvi lastništva nepremičnin s strani Zveze Mariborskih športnih društev (ZMŠD) Branik lahko MO Maribor nemoteno začne z obnovo Langerjeve vile, vzpostavitvijo športnega vrtca in gradnjo garaže ob Ljudskem vrtu, hkrati pa uredi okolico športnih površin.

MO Maribor je skupaj z ZMŠD Branik nedavno zaključila začetno fazo reševanja odprtih zadev na področju dolga ZMŠD Branik do MO Maribor. Osnovni cilj podpisane pogodbe je aktivni pristop k reševanju odprte problematike, ki že več let najeda, sicer dobre, odnose med MO Maribor in ZMŠD Branik. MO Maribor je s podpisom pogodbe in soglasjem Mestnega sveta MO Maribor v 100 odstotno last pridobila objekte in zemljišča, s katerimi bo lahko nadgradila športu namenjeno območje v okolici Ljudskega vrta.

Langerjeva vila bo med drugim urejena tudi kot protokolarni objekt za športne namene. V novo pridobljeno nepremičnino na Mladinski ulici 32 bo umeščen športni vrtec, katerega osnovno vodilo bo usmerjenost otrok k športu, predvsem zaradi izjemne infrastrukture, ki je na voljo v neposredni bližini. Vpeljano bo območje umirjenega prometa v neposredni bližini obstoječe športne infrastrukture in umik avtomobilov iz športnih površin v parkirno garažo pod pomožnim igriščem Ljudskega vrta.

Odkup deleža nepremičnin bo poračunan z dolgom ZMŠD Branik do MO Maribor v vrednosti 571.274 evrov, preostanek kupnine v višini 57.761 evrov pa bo prenesen v denarnem toku. Nakupna vrednost nepremičnin je bila ugotovljena z izvedenimi cenitvami nepremičnin sodnih cenilcev na področju gradbeništva in nepremičnin. S sklenitvijo predmetne pogodbe se zoper ZMŠD Branik se preneha izvršilni postopek, hkrati pa se minimizirajo možnosti za vodenje drugih sodnih postopkov ob nadaljevanju tako uspešno zastavljene poti reševanja odprtih zadev.

Vir: Kabinet župana MO Maribor

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kultura