Foto: Vane
KulturaLokalnoV fokusu

Kulturna dediščina: Pridobljena denarna za obnovo Fotohiše Pelikan in Romanskega palacija na Starem gradu Celje

Mestna občina Celje je z Muzejem novejše zgodovine Celje in Zavodom Celeia Celje na razpisu za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine pridobila sredstva za obnovo dveh stavb kulturne dediščine.

Z uspešno prijavo na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021–2022 sofinancirala Republika Slovenija (JPR2-SVP-2021-22) | je bilo prejetih sofinancerskih sredstev za realizacijo spomeniškovarstvenih projektov – obnova Fotohiše Pelikan in Romanskega palacija na Starem gradu Celje.

Fotohiša Pelikan

V Fotohiši Pelikan bo z gradbeno obrtniškimi in konservatorskimi deli obnovljena notranjost stavbe, predvsem atelje in stanovanje družine Pelikan, prav tako bo dokončana obnova kletne etaže in obnovitev stavbnega pohištva ter tlakov. Predmet del so tudi rekonstrukcija ostrešja in ureditev podstrešja za nove muzejske funkcije, menjava stavbnega pohištva in obnova fasade. Bo opravljena obnova tlakovcev na manjšem vrtu in ploščadi pred vhodom v kletno etažo.

Predvidoma v prvih mesecih naslednjega leta bo ko zaključena I. faza obnove, bo sledila ureditev elektro in strojne instalacije ter šele na to se bo pristopilo k muzejsko-galerijski ureditvi objekta.

Za izvedbo gradbeno obrtniških del je bil z naročilom male vrednosti izbran izvajalec SGP Kograd Igem Zod, d. o. o., ki bo dela opravil za ocenjeno pogodbeno vrednost 268.240 evrov. Ministrstvo za kulturo bo projekt sofinanciralo v dveh letih, in sicer v višini 100.000 evrov.

Stari grad Celje

Z obnovo in zamenjavo stavbnega pohištva bodo sanirali poškodbe, ki ogrožajo kamnito substanco Romanskega palacija. Z zamenjavo bomo strešne kritine in z v notranjostjo položenim novim in za spomenika tega ranga primernejšim tlakom , bo ohranjena avtentičnost vedutr enega najpomembnejših srednjeveških gradov v Sloveniji.Po zaključku projekta bomo v Romanskem palaciju uredili večnamensko dvorano za izvajanje različnih grajskih vsebin (prireditve, razstave, poroke). Za izvedbo del je bil z naročilom male vrednosti izbran izvajalec Karbo storitve s.p. Pogodbena vrednost del je 118.370 evrov. Dela bodo zaključena v jesenskih mesecih.

Ministrstvo za kulturo bo projekt sofinanciralo v dveh letih, in sicer v višini 61.920 evrov. Spet in še kako prav da ima, zna in zmore prisluhniti in primerno odreagirati.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Kultura