Foto: Svet EU
EvropaPolitikapredsedovanje Svetu EU - SLO 2021V fokusu

Konferenca o prihodnosti Evrope: več besede regijam in socialnim partnerjem

Izvršni odbor je na včerajšnjem zasedanju sklenil, da izvoljenim regionalnim in lokalnim predstavnikom in socialnim partnerjem dodeli več sedežev v plenarni skupščini. Izvršni odbor je spremenil poslovnik konference, tako da je plenarni skupščini konference dodal šest izvoljenih predstavnikov regionalnih in šest predstavnikov lokalnih oblasti. Prav tako je sklenil povečati število predstavnikov socialnih partnerjev za štiri – na skupno dvanajst. 

Odbor je razpravljal tudi o komunikacijskem načrtu, ki so ga skupaj pripravili Evropski parlament, Svet in Komisija. Vse tri institucije si bodo prizadevale, da z nadaljnjim usklajenim delovanjem spodbudijo sodelovanje javnosti na večjezični digitalni platformi ter k takšnemu spodbujanju pripravijo tudi druga telesa, zlasti tista, ki sodelujejo v izvršnem odboru in plenarni skupščini.  Odbor se je seznanil z zadnjimi informacijami glede organizacije okroglih miz evropskih državljanov. Razpravljal je tudi o načinu dela delovnih skupin plenarnih skupščin, v katerih bodo sodelovali predstavniki posameznih okroglih miz evropskih državljanov.

Državni sekretar in sopredsedujoči v izvršnem odboru Gašper Dovžan je v imenu predsedujoče države Svetu EU dejal: »Namen današnje posodobitve sestave konference je razširiti Evropo onkraj njenih prestolnic in dal več besede državljanom iz vseh družbenih slojev. Vsak Evropejec goji svoje sanje in ima svoje skrbi glede Evrope, Evropa pa mora prisluhniti prav vsakemu od njih pri razpravi o naši skupni prihodnosti. Želimo si, da bi čim več Evropejcev, kjerkoli so, izrazilo svoje mnenje, da bomo izvedeli, v kakšni Evropi želijo živeti čez 30 let

V današnji razpravi je poslanec iz Evropskega parlamenta in sopredsedujoči v odboru Guy Verhofstadt dejal: “Današnje razprave in prilagoditve glede pravil pomenijo, da se približujemo koncu faze zasnove konference. Veselimo se vsebinske faze s sprejemanjem idej državljanov v okviru digitalne platforme, ki trenutno poteka, skupaj s predlogi iz okroglih miz evropskih državljanov, ki začnejo z delom septembra. Vse to bo vključeno v plenarno skupščino, tako da bomo lahko zagotovili bolj uspešno, odzivno in demokratično Unijo, ki jo naši državljani zahtevajo in zaslužijo.”

Dubravka Šuica, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za demokracijo in demografijo, in sopredsedujoča v odboru, je izjavila: “Veselimo se naslednje faze v procesu: razprav na okroglih mizah evropskih državljanov, kar je resnično inovativen koncept konference o prihodnosti Evrope.”

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa