Foto: Pixabay
PolitikaSlovenijaV fokusu

Kam in koliko je Vlada Republike Slovenije prerazporedila sredstva državnega proračuna za letošnje leto

Vlada je v okviru finančnega načrta Ministrstva za zdravje prerazporedila dobrih 57 milijonov evrov. Sredstva bodo med drugim namenjena za dodatke za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, za povrnitev stroškov izvajanja presejalnih testov po Uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS COV 2, za dodatke za študente za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 ter za storitve cepljenja in prevozov nujne medicinske pomoči.Ministrstvu za javno upravo in Uradu vlade z komuniciranje je vlada razporedila 280 tisoč evrov. Skladno s sklepom vlade se razporedijo sredstva splošne proračunske rezervacije ob ponovni vzpostavitvi klicnega centra za informacije o koronavirusu.

Znotraj finančnega načrta Geodetske uprave Republike Slovenije je vlada prerazporedila 306 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena za stroške poštnin, in sicer zaradi zvišanja cen poštnih storitev ter za plačila stroškov v povezavi z obvladovanjem epidemije COVID-19.

V okviru finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada prerazporedila 110 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena za plačilo izpeljave javnega razpisa za sofinanciranje rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delavnih invalidov v letu 2021.Vlada je med drugim v okviru finančnega načrta Finančne uprave Republike Slovenije prerazporedila 22,5 milijona evrov, in sicer za izplačilo unovčenih bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi ter izplačilo unovčenih turističnih bonov.

Znotraj finančnega načrta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je vlada prerazporedila skoraj sedem milijonov evrov. S prerazporeditvijo se začasno prerazporejajo pravice porabe za namen omilitve in odprave posledic epidemije COVID-19, v skladu z ukrepi interventnih zakonov, in sicer za financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje in izobraževanja ter znanosti za mesec maj. Za ta namen se prerazporeja tudi ostanek sredstev za pokrivanje izpada prihodkov v študentskih domovih in za izplačilo dodatkov javnim uslužbencem.

Prav tako znotraj finančnega načrta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je vlada prerazporedila skoraj 3,5 milijona evrov. S prerazporeditvijo se začasno prerazporejajo sredstva za namen izplačila dodatkov po 18. členu Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva.

Vir: Ministrstvo za finance

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika