oznor_soft
koronavirusLokalnoV fokusuZdravje

Kakšno je zdravje Celjank in Celjanov, takšno kot si ga želimo in pričakujemo-ali ?

Včeraj na seji Mestnega sveta MO Celje, je bila ena od točk predstavitev raziskave, oziroma izsledki rezultatov raziskave zdravja Celja, točneje Celjank in Celjanov. To je bilo zanimivo spremljati , kako iz pripovedovanja dr. Nuše Konec Juričič, predstojnice za nenalezljive bolezni pri OE NIJZ v Celju, tako iz dostopnih podatkov na NIJZ.

Sam prikaz Zdravje v občini 2020 je namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem. Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega stanja želimo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in krepitev zdravja svojih prebivalcev.

 Zagotovo so področja kjer se Celje kot mesto in lokalna skupnost malo postavi v ospredje, ne toliko zaradi tega da se ustavi, češ sedaj smo na konju, ampak kot spodbuda da to deluje v že doseženem obsegu ali da se ga izboljšuje v kolikor so resursi za to. Tukaj , recimo glede uporabnikov pomoči na domu je bil odstotek višji od slovenskega povprečja. Slovensko poprečje je 3,1% v Celju 4,6% . V tem primeru govorimo o pozitivno naravnani politiki mesta, ki s tem pomaga da se to ohranja na tako visoki ravni. Pohvale vredno in zaželeno tudi v boboče.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva v MO Celje.

Telesno gibanje otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4. Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja. Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.(NIJZ)

V tem delu je izredno nerazumljivo ali vsaj težko dojeti neodzivnost moškega dela populacije kjer samo 54 odstotna. Posebej do 60 -62 leta. Mnogo njih verjetno nonšalantno zamahne z roko in nevede, ob morebitnih kasnejših odkritij nakoplje bistveno večje stroške zavarovalnici in skrbi domačim kako se nositi s težavo in boleznijo, ki bil razkrita v zgodnejši fazi s pomočjo programa SVIT. Apel je popolnoma na mestu. V takšnih primerih bi pričakovali, ali bi vsaj morali pričakovati odzivnost blizu stotim odstotkom. Za enkrat razlogov za takšno zadovoljstvo ni na vidiku. Zavezanost ki spodbujanju odzivnosti obstoja, ki je bila izrečena tudi za govornico v Celjskem mestnem »parlamentu«.

Nekateri podatki odstopajo od nekih gibanj ki so značilne za letno zajeto področje, to posebej velja za preteklo leto, ki je bilo predvsem v znaku in pod vplivom epidemije.

Ob povzetku slike zdravja Celja se ne moremo izogniti epidemije z COVID 19. Posebej v luči števila okužb in precepljenosti prebivalcev Celja. V do sedaj znanem zajetju podatkov glede na okužbe z korona virusa lahko rečemo da je bilo od začetka beleženja okužb z virusom SARS-COVID 19 v Celju evidentiranih 5406 pozitivnih primerov ali 11odstotokov prebivalstva v MO Celje. Glede na stanje cepljenih na nivoju mesta ne obstoja podatek je pa z znan za regijo in državo. Z drugim odmerkom cepiva je cepljenih 5.4% na nivoju regije prav tako je stanje na nivoju države zelo podobno.

Kako skleniti ta vpogled v zdravje Celja

Splošna slika na nacionalni ravni se v primerjavi z letom poprej ni bistveno spremenila. V MOC smo v mnogih kazalnikih bolj zdravi od slovenskega povprečja, nekateri kazalniki pa še vedno vzbujajo skrb. Poleg vseh znanih podatkov naj ne bo odveč pozitivna naravnanost prebivalcev Celja , ki je sicer prisotna, pa vse eno kot je bilo rečeno v predstavitvi, vsak dan si moramo vzeti čas za odmerek prijaznosti na osebni ravni, do bližnjih, znanih, enostavno do ljudi okrog sebe. Če ne moremo vsakomur pomagati naredimo veliko če nekoga spodbudimo k tovrstnemu, pozitivnem razmišljanju do lastnega zdravja. To naj bo del našega poslanstva in prispevka k izboljšanju zdravstvene slike Celja.

In če se bomo »nalezli dobrih navad« kot je slogan med dnevnim poročanjem iz posvetovalne skupine za javnost, bi se lahko čez lahko Celjanke in Celjani , kasneje postavljali z sloganom v obliki: »Pridite živeti v Celje, enem najbolj zdravih mest v Sloveniji«

Zveni lepo in dobro dene, mar ne?

Avtor: Vane T. Costa

Foto: izrez-NIJZ

Foto: VT

Mogoče vam bo všeč