SlovenijaV fokusu

Kadrovska sprememba v vodstvu Službe generalnega direktorja policije

V Službi generalnega direktorja policije je danes, 12. maja 2021, prišlo do kadrovskih sprememb. Dosedanji vodja službe, mag. Robert Ferenc, je prevzel nove odgovorne zadolžitve na drugem delovnem mestu znotraj vodstva policije, kamor je bil premeščen zaradi organizacijskih potreb.

Foto: Policija, mag. Robert Ferenc

Do imenovanja novega vodje bo funkcijo vodenja te službe po pooblastilu generalnega direktorja policije opravljal mag. Danilo Jamer, sicer policijski svetnik v vodstvu SGDP.

Foto: Policija

Služba generalnega direktorja policije opravlja strokovne, svetovalne, organizacijske in koordinativne naloge, povezane s položajem generalnega direktorja policije, na področju organizacije, kadrov, analitike in načrtovanja, policijskih pooblastil, poklicne etike in integritete, preventive, nadzora, notranje varnosti, mednarodnih policijskih operacij, protokolarnih zadev, obveščanja javnosti in dostopa do informacij javnega značaja. Vodi in koordinira sodelovanje policije z ministrstvom za notranje zadeve, drugimi državnimi organi in zunanjo javnostjo.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija