Foto: Facebook
GospodarstvoSlovenijaV fokusu

Izdano gradbeno dovoljenje za sončno elektrarno v Zlatoličju

Ptujska upravna enota je Dravskim elektrarnam Maribor (DEM) izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo petega segmenta sončne elektrarne v Zlatoličju. Kot je ugotovila, je gradnja skladna z določili odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Hajdina in sprejemljiva tudi po presoji sprejemljivosti posega v naravo, so sporočili iz DEM.

Omenjeni del načrtovane sončne elektrarne bodo po poročanju STA umestili na levi breg odvodnega kanala največje slovenske hidroelektrarne Zlatoličje, in sicer od mostu čez kanal do karting dirkališča Slovenja vas v dolžini 950 metrov.

Natanko 5820 foto-napetostnih modulov, skupne nazivne moči skoraj 2,7 MWp in načrtovane letne proizvodnje približno tri gigavatne ure, bo obogatilo sicer neizkoriščeno strmino odvodnega kanala. Glede na nagib terena, ki ponekod presega 30 stopinj, bo gradnja od izvajalca zahtevala precejšen izziv in previdnost, slednje predvsem zaradi bližine kanala, katerega pretok vode je do 550 kubičnih metrov na sekundo.

Kot še dodajajo v DEM, bo posebnost elektrarne kontejnerska izvedba centralnega razsmernika s transformatorsko postajo in srednje napetostnim stikališčem. Njegova prednost se kaže v specifični ceni na instalirano moč in posledično v nižji lastni ceni električne energije. Elektrarna bo preko komunikacijskih vmesnikov povezana v center vodenja Dravskih elektrarn Maribor.

Dodatne količine električne energije iz obnovljivega vira

V podjetju, ki je del skupine HSE, podpis pogodbe za začetek gradnje načrtujejo junija, zaključek del pa decembra. Pričakujejo, dodaja STA, da bo elektrarna v omrežje vključena konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta in bo tako začela proizvajati dodatne količine električne energije iz obnovljivega vira.

Dravske elektrarne Maribor, ki ob osmih velikih hidroelektrarnah in petih malih hidroelektrarnah že upravljajo tudi štiri sončne elektrarne v Dravogradu, Mariboru, Zlatoličju in Forminu s skupno močjo enega megavata ter povprečno letno proizvodnje ene gigavatne ure, s tem sledijo načrtom družbe in skupine HSE glede povečanja proizvodnje iz obnovljivih virov.

Položitev temeljnega kamna na dan rudarjev

Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje je sicer del večje sončne elektrarne v nastajanju, skupne nazivne moči okrog 30 MWp in predvidene letne proizvodnje dobrih 37 gigavatnih ur, ki bo zgrajena na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin v naslednjih letih. Ob tem DEM samostojno, v okviru skupine HSE in z zunanjimi partnerji raziskuje tudi druge primerne lokacije za postavitve sončnih elektrarn.

Ta mesec je tudi HSE prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo največje sončne elektrarne v državi. Temeljni kamen za sončno elektrarno Prapretno z nazivno močjo dobre tri MWp bo položen na dan rudarjev, 3. julija, elektrarna Prapretno pa bo predvidoma prvo energijo v omrežje oddala konec letošnjega leta.

(uredništvo

Mogoče vam bo všeč