LokalnoŠportV fokusuŽivljenje

Gorskokolesarski park ob “železni zavesi”

Člani Športno in turističnega društva MTB Lendava – Sport és Turisztikai Egysület Lendva MTB iz Lendavskih Goric, s predsednikom Evgenom Lazarjem na čelu, so v prostorih mestne hiše predstavili projekt z naslovom: Gorskokolesarski park ob železni zavesi.Mreža gorskokolesarskih stez na območju gozdov Lendavskih Goric in Čentibe je ustanovljena leta 2017, kot rezultat navdušenja dveh ljubiteljskih gorskih kolesarjev, ki sta v lokalnih gričih videla potencial za gorsko kolesarjenje. Sicer prvi poizkusi izgradnje gorskokolesarskih poti segajo v leto 2006, ko je bila tudi prva steza zgrajena, vendar je zaradi premalega števila kolesarjev zahtevala preveč vzdrževanja za eno osebo.

Od leta 2017 pa so gorskokolesarske steze konstantno razvijali in počasi širili, ter se sedaj raztezajo na območju med Piramido v Lendavskih Goricah in Kaševim Bregom v Čentibi. V letu 2021 so ustanovili Športno in turistično društvo MTB Lendava – Sport és Turisztikai Egyesület MTB Lendva z namenom, da bi lažje in hitreje legalizirali, ter nadaljevali razvoj in ureditev gorskokolesarske infrastrukutre na območju Občine Lendava.

Že zgrajene, kakor tudi načrtovane, steze (spusti) se začenjajo ali potekajo na obmejnem območju med Slovenijo in Madžarsko, na trasi nekdanje Železne zavese;

Železna zavesa” je politični izraz za simbolično, ideološko in fizično mejo, ki je razdelila Evropo v času hladne vojne na dva dela: na kapitalistične zahodne in socialistične vzhodne države.
Izraz se je v političnem sotvarju pojavljal že prej, a ga je dokončno uvedel Winston Churchill leta 1946, ko je z njo opisal ločnico, ki je potekala od Baltika do Trsa. Jugoslavija je bila onstran železne zavese dejansko le do leta 1948, ko je prišlo do spora s Sovjetsko zvezo” med takratno Jugoslavijo in Madžarsko.  Sicer je želenza zavesa potekala po svej Evropi, od Severnega morja do Sredozemskega in Črnega morja. Približno 30 km dolg odsek le – te poteka na območju občine Lendava in na prilbižno 5 km dolgem delu med Lendavskimi Goricami in Dolino bi se raztezala mreža gorskokolesarskih poti oz.  stez z nazivom. Gorskokolesarski park (trail park) bi, tako poveza bližnjo preteklost, ko je bilo gibanje na tem območju prepovedano, s sedanjostjo, ko se je v svetu in tudi pri nas gorsko kolesarstvo izjemno razširilo, ter prihodnost, ki ga na področje gorskega kolesarjenja in v lokalne gozdove prinašajo električna kolesa. Namenjen bi bil (je) prav vsem ljubiteljem gorskega kolesarjenja – začetnikom, izkušenim kolesarjem in vsem vmes, s poudarkom na družinskem kolesarjenju. Obstoječe steze so namreč speljane tako, da so zabavne in predvsem vozne za celotno družino. Tudi v bodoče je cilj, da bi se steze razvijale v smeri družinske rekreacije v naravi. Tako bi predstavljal izjemno popestritev turistične ponudbe za aktivne turiste, kakor tudi domače ljubitelje gorskega kolesarjenja in rekreacije v naravi.

Občina Lendava si prizadeva za urejanje okoliščin, kjer bodo turistično športni produkti, kot ta predstavljen v elaboratu, dobili dobre temelje za uresničevanje zadanih ciljev in ta projekt v veliki meri podpira!

Vir: Občina Lendava

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno