Foto: Klemen Razinger
Evropakoronaviruspredsedovanje Svetu EU - SLO 2021SlovenijaV fokusu

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni: Svet dosegel dogovor o pogajalskem stališču

Svet je na današnjem srečanju namestnikov stalnih predstavnikov pri EU dosegel dogovor o osnutkih predlogov za okrepitev vloge Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) ter spremembo zakonodaje EU o čezmejnih nevarnostih za zdravje.

ECDC je agencija EU, ki EU podpira v boju proti nalezljivim boleznim. Namen uredbe o čezmejnih nevarnostih za zdravje je zagotoviti usklajeno odzivanje na nevarnosti nalezljivih bolezni, pa tudi na nevarnosti kemičnega, biološkega in okoljskega izvora.

Današnji dogovor je še en pomemben korak k okrepitvi sistema zdravstvenega varstva EU. Da bi zagotovili varnost državljank in državljanov ter večjo odpornost EU na prihodnje izredne zdravstvene razmere, potrebujemo boljše usklajevanje, intenzivnejšo izmenjavo ustreznih podatkov, dobro načrtovanje in sposobne organe EU.

Janez Poklukar, minister za zdravje

Okrepljeni Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

V posodobljenem mandatu je predvidena ustanovitev zdravstvene projektne skupine EU, ki bo lahko državam članicam na njihovo zahtevo pomagala pri načrtovanju pripravljenosti in odzivanja ter pri odzivanju na izbruh nalezljivih bolezni. ECDC bo zadolžen tudi za razvoj digitalnih platform za epidemiološko spremljanje.

Nova pravila o čezmejnih nevarnostih za zdravje

V revidirani zakonodaji o čezmejnih nevarnostih za zdravje je predvideno oblikovanje načrta EU za zdravstvene krize in pandemije, vključno z določbami o izmenjavi informacij, zgodnjem opozarjanju in obvladovanju tveganja. Države članice se bodo pri pripravi nacionalnih načrtov povezale med seboj in s Komisijo, da se zagotovi skladnost z načrtom Unije za pripravljenost in odzivanje.

V skladu z načrtovanimi novimi pravili lahko Komisija razglasi izredne razmere na področju javnega zdravja na ravni EU, kar sproži mehanizme za spremljanje pomanjkanja zdravil ali aktivira podporo ECDC.

Vir: GOV.si

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa