EvropaGospodarstvo

Delo od doma za čezmejne delavce v času COVID-19

Furs je v spletni publikaciji Mednarodno obdavčenje, Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah med drugim pojasnil, kako naj ravnajo slovenski rezidenti, ki so zaposleni pri tujih delodajalcih in začasno opravljajo delo od doma, torej v Sloveniji, kjer so ostali zaradi ukrepov, povezanih s COVID-19.

Slovenski rezidenti so obdavčeni po načelu svetovnega dohodka in morajo vse dohodke z virom v tujini sami napovedati z napovedjo za odmero akontacije dohodnine, pri čemer lahko uveljavljajo v tujini plačano akontacijo dohodnine. Če je delo opravljeno v Sloveniji, se dohodek po konvenciji obdavči samo v državi rezidentstva delavca, ker se zaposlitev ni opravljala v drugi državi. Furs še pojasnjuje, da za ta del dohodkov iz zaposlitve zavezanec ne more uveljavljati v tujini plačanega davka. Zavezanec pa lahko zahteva vračilo davka pri pristojnem davčnem organu druge države.

Težave s katerimi pa se soočajo čezmejni delavci, ki opravljajo delo od doma je dodatno pojasnil Mario Fekonja, predsednik Sindikata delavcev migrantov Slovenije ( po telefonu )

Zveza RFR dodaja, naj slovenski rezidenti, ki delo fizično začasno opravljajo v Sloveniji, svoje delodajalce v tujini opozorijo, da konvencija ne dovoljuje obdavčitve v državi tujega delodajalca in naj se to dejstvo upošteva že ob izračunu plače.
Seveda pa velja tudi obratno, da slovenski delodajalci, ki izplačujejo dohodke zaposlenim nerezidentom, ki delo začasno opravljajo na svojem domu v tujini, te opozorijo, da pred izplačilom dohodka z obrazcem KIDO 5 uveljavljajo ugodnost iz konvencije. Na podlagi potrjenega obrazca KIDO 5 slovenski delodajalec tako ne obračuna akontacije dohodnine.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa