PolitikaSlovenija

Cilj je Slovenijo postaviti v vrh digitalne Evrope.

V začetku aprila se je Vlada Republike Slovenije seznanila z informacijo o ustanovitvi in imenovanju strateškega sveta za digitalizacijo, ki je posvetovalno telo predsednika vlade Janeza Janše.

V strateški svet je imenovala več deset vrhunskih slovenskih strokovnjakov in poznavalcev razmer. Vodi jih Mark Boris Andrijanič, čigar mandat je vezan na mandat predsednika vlade. Strateški svet mora zdaj v petih mesecih pripraviti okvirni predlog potrebnih sistemskih sprememb za pospešitev digitalizacije slovenskega gospodarstva, javnega sektorja in državne uprave. Na prvi seji so se sešli konec preteklega tedna in razpravljali o ciljih,  časovnici in organizaciji dela, predstavili pa so tudi že nekatere vsebinske predloge. Udeležba članov in članic je bila potekala prek video povezave in fizično.

Delali bodo v šestih delovnih skupinah
Predsednik Mark Boris Andrijanič je dejal, da so ustanovili šest delovnih skupin: javna uprava in digitalna družba, zdravstvo, digitalizacija izobraževanja, gospodarstvo in podjetniško okolje, nove tehnologije in digitalna diplomacija.

Na prvi seji je sodelovalo skoraj 40 razpravljavcev. Predsednik vlade Janez Janša je dejal, da v svetu za digitalizacijo niso zbrani predstavniki vladnih ministrstev, vladnih služb oziroma javnih institucij, vsaj večinoma ne, ker želijo, da je to telo, ki bo pripravilo predloge, ne da bi se obremenjevalo s tem, kako bo treba potem to delati in uresničevati. Med drugim je predlagal tudi nekatere cilje, ki naj jim strateški svet sledi.

Do 15. septembra predlog digitalizacije države
“Do 15. septembra pričakujemo predlog digitalizacije države, da boste torej povedali, kaj je treba narediti na posamičnih področjih, brez zahajanja v probleme, koliko bo kaj stalo, kako se bo to naredilo, kdo bo kaj delal. Če boste dali predloge in podatke v zvezi s tem, nič hudega, a to ni namen, namen je, da se pove, kako naj se nekaj doseže. Naš cilj namreč je, da bo Slovenija po 5 letih na digitalnem indeksu med prvimi petimi državami,” je dejal premier. Nato je kot cilj izpostavil omogočanje doslednega izvajanja temeljnega načela vitke države. “V vseh upravnih postopkih naj bo državni organ tisti, ki mora pridobiti vse potrebne podatke za izvedbo postopka, ki obstajajo kjerkoli v uradnih bazah podatkov, da torej ne bo državljan tisti, ki bo moral urejati podatke. Seveda pa s tem, ko vstopamo in vložimo neko vlogo, damo soglasje, da državni organ te podatke pridobi,” je dejal Janša. Prav tako je med cilji, da se dogradi fizična digitalna infrastruktura in povežejo vsi poslovni subjekti ter gospodinjstva, za vse to pa so potrebna tudi temeljna znanja za uporabo digitalnih tehnologij, ki jih je treba vključiti v šolske programe. “Seveda pa se tega ne da narediti čez noč,” je poudaril premier Janša.

Simič pričakuje dobro sodelovanje
V nadaljevanju so članice in člani podali številne rešitve in vsebinske predloge. Ivan Simič, predsednik strateškega sveta za debirokratizacijo, je pozdravil ustanovitev strateškega sveta za digitalizacijo. Pričakuje dobro sodelovanje obeh strateških svetov. Verjame, da Slovenija lahko cilj doseže samo z enotnostjo.

Mitja Štular je prepričan, da se digitalizacija začne s kvalitetno širokopasovno infrastrukturo, ki ponuja hiter dostop in zadostno gostoto naprav, ki komunicirajo. Pomembno se mu zdi vzpostavljanje partnerstev. Prihodnost je v odnosu do poslovnih parterjev, s katerimi bo mogoče razviti rešitve, ki bodo dale učinkovite rešitve (slabe prakse: dolgotrajna oskrba, telemedicina, bolnišnični IT-sistemi). “Osredotočiti se moramo na stvari, ki bodo predstavljale dodano vrednost. Prepogosto izumljamo nekaj, kar je že izumljeno in ob tem pozabljamo na uporabnika. Tak primer je eUprava. Veliko mogočih storitev, a nizka uporaba. Vsemu temu je treba prilagoditi izobraževalni sistem. Pomembno je, kakšen odnos ima politika do tega in koliko nas pri tem spodbuja,” je dejal Štular. Vesel je, da smo tokrat deležni spodbude.

Žiga Turk je prepričan, da bo splošno izboljšanje okolja v Sloveniji dobro za digitalno. “Ne moremo ločiti digitalne strategije od splošnega izboljšanja vseh vrst okolji, ki jih imamo v Sloveniji. Digitalno ni samo sebi namen, ampak povečuje produktivnost drugih panog.” Turk tako predlaga, da se ustanovi svet za digitalizacijo na področju gradbeništva. Zelo produktivna so bila tudi stališča drugih članov strateškega sveta za debirokratizacijo, vsem pa je skupno, da želijo Slovenijo postaviti na drugačne obrate.

Pozitivna energija in sinergija
Ob koncu srečanja je predsednik vlade ocenil, da se bo srečanje obrestovalo. “Pozitivna energija in sinergija z današnjega sestanka je občutna in upam, da se je prenesla tudi prek digitalnih platform. Veliko predlogov lahko že sproti uporabimo in ni treba čakati na končni načrt, ključna pa je podpora in to, da skušamo ljudem pojasniti, da je v skupnem interesu, da najdemo pravi odgovor na vprašanje, kdo bo to naredil, in da smo sposobni to nagraditi. Živimo v družbi, kjer smo del tržnega gospodarstva in pošteno delo za pošteno plačilo je že tisoč let eden od generatorjev napredka. Če tega ne prepoznamo, sami sebe vlečemo nazaj,” je še dejal premier Janša in se znova vsem zahvalil za prispevek in za to, da Slovenijo prestavimo v vrh digitalne Evrope.

Na 1. seji sodelovalo skoraj 40 razpravljavcev
Na 1. seji strateškega sveta je poleg predsednika vlade Janše in predsednika sveta Marka Borisa Andrijaniča sodelovalo skoraj 40 razpravljavcev: Ivan Simič, Mitja Štular, Ajša Vodnik, Žiga Turk, Igor Zorko, Marko Grobelnik, Medeja Lončar, Jure Knez, Gregor Macedoni, Gregor Pipan, Sonja Šmuc, Daniel Avdagič, Tomaž Gornik, Miha Lavtar, Tine Türk, Jure Leskovec, Darja Grošelj, Andraž Kastelic, Nejc Novak, Marko Pavlišič, Aleš Špetič, Andraž Tori, Irena Nančovska Šerbec, Goran Živec, Andrej Mertelj, Jure Mikuž, Barbara Domicelj, Matej Potokar, Aleš Groznik, Marko Bajec, Julij Božič, Emilija Stojmenova Duh, Mark Pleško, Matej Tomažin, Žiga Vavpotič in Andrej Brodnik.

vir: Nova24TV

Mogoče vam bo všeč

Več v:Politika